posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 40

05 Sep 2009 - Nivelacija - Grupa A

Grupa A

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 A ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
3 A02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
4 A02B Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
5 A02BA Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora
6 A02BA02 ranitidin
7 1128680 A02BA02 ranitidin RANSANA tableta 20 po 150mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 170.20 300 mg 17.02 25%
8 1128695 A02BA02 ranitidin RANITIDIN tableta 20 po 150mg Galenika a.d. Republika Srbija 170.20 300 mg 17.02 25%
9 1128430 A02BA02 ranitidin RANISAN film tableta blister, 20 po 150mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 170.20 300 mg 17.02 25%
10 1128621 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta strip, 20 po 150mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 170.20 300 mg 17.02 25%
11 1128642 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta blister, 20 po 150mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 170.20 300 mg 17.02 25%
12 1128641 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta blister, 30 po 300mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 510.50 300 mg 17.02 25%
13 1128705 A02BA02 ranitidin RANITAL film tableta blister, 20 po 150mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 170.20 300 mg 17.02 25%
14 1128706 A02BA02 ranitidin RANITAL film tableta blister, 20 po 300mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 340.30 300 mg 17.02 25%
15 INDIKACIJE 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K27; K28 ),
2. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci ( K30 ).
16 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
17 A02BA03 famotidin
18 1128630 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN film tableta blister, 30 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 207.90 40 mg 13.86 25%
19 1128631 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN film tableta blister, 30 po 40mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 415.80 40 mg 13.86 25%
20 INDIKACIJE 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K27; K28 ),
2. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci ( K30 ).
21 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
22 A02BC Inhibitori protonske pumpe
23 A02BC01 omeprazol
24 1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL gastrorezistentna kapsula, tvrda kontejner za tablete, 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 414.90 20 mg 27.66 25%
25 1122930 A02BC01 omeprazol SMERTOPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 10mg Habit pharm a.d. Republika Srbija 193.60 20 mg 27.66 25%
26 1122931 A02BC01 omeprazol SMERTOPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 20mg Habit pharm a.d. Republika Srbija 387.20 20 mg 27.66 25%
27 1122932 A02BC01 omeprazol SMERTOPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 40mg Habit pharm a.d. Republika Srbija 774.40 20 mg 27.66 25%
28 INDIKACIJE 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
29 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 odnosno 12 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
30 A02BC02 pantoprazol
31 1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Nycomed GmbH Nemačka 426.50 40 mg 60.93 75%
32 1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Nycomed GmbH Nemačka 639.00 40 mg 45.64 75%
33 INDIKACIJE 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
34 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 odnosno 12 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
35 A02BC03 lansoprazol
36 1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 30mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 524.50 30 mg 37.46 50%
37 1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 28 po 15mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 618.40 30 mg 44.17 50%
38 INDIKACIJE 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
39 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 odnosno 12 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
40 A02BC05 esomeprazol
41 1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.50 30 mg 87.75 75%
42 1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 569.30 30 mg 61.00 75%
43 INDIKACIJE 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ),
5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).
44 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog ( 8 odnosno 12 nedelja ) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
45 A02BX Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
46 A02BX05 bizmut subcitrat
47 1122805 A02BX05 bizmut - subcitrat BICIT HP film tableta blister, 40 po 300mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 595.60 0,48 gr 23.82 25%
48 INDIKACIJE Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike ( K22.1; K25; K26; K28 ).
49 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
50 A05 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
51 A05A Terapija bolesti žučnih puteva
52 A05AA Preparati žučnih kiselina
53 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina
54 1127177 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kapsula 100 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 2,667.20 0.75 gr 80.02 25%
55 1127176 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kapsula 50 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1,359.40 0,75 g 81.56 25%
56 INDIKACIJE 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ),
2. Primarni sklerozirajući holangitis( K83.0 ).
57 NAPOMENA Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
58 A07 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
59 A07D Antipropulzivi
60 A07DA Antipropulzivi
61 A07DA03 loperamid
62 2126400 A07DA03 loperamid LOPERAMID kapi bočica sa kapaljkom, 1 po 15ml (2mg/ml) Zdravlje a.d. Republika Srbija 77.20 10 mg 25.73 50%
63 1126401 A07DA03 loperamid LOPERAMID tableta 20 po 2 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 93.40 10 mg 23.35 50%
64 A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi
65 A07EC Aminosalicilna kiselina i slični preparati
66 A07EC02 mesalazin
67 5129472 A07EC02 mesalazin SALOFALK supozitorija 10 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 585.00 1.5 gr 175.49 50%
68 1129470 A07EC02 mesalazin SALOFALK 250 tableta 50 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 863.00 1.5 gr 103.56 50%
69 1129471 A07EC02 mesalazin SALOFALK 250 tableta 100 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1,726.00 1.5 gr 103.56 50%
70 1129474 A07EC02 mesalazin SALOFALK 500 tableta 50 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1,304.90 1.5 gr 78.29 50%
71 1129475 A07EC02 mesalazin SALOFALK 500 tableta 100 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 2,609.70 1.5 gr 78.29 50%
72 1129110 A07EC02 mesalazin ASACOL gastrorezistentna tableta 100 po 400 mg Lek Farmacevtska Družba D.D. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska Slovenija 2,094.30 1.5 gr 78.54 50%
73 1129130 A07EC02 mesalazin PENTASA tableta sa produženim oslobađanjem 100 po 500 mg Ferring International Center SA Švajcarska 2,609.70 1.5 gr 78.29 50%
74 5129131 A07EC02 mesalazin PENTASA supozitorija blister, 28 po 1g Ferring International Center SA Švajcarska 3,275.90 1.5 gr 175.49 50%
75 INDIKACIJE 1. Chronova bolesti ( K50 ),
2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).
76 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
77 A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE
78 A09A Digestivi, uključujući enzime
79 A09AA Preparati sa enzimima
80 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)
81 1121140 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) PANKREATIN obložena tableta 50 po 125 mg Galenika a.d. Republika Srbija 119.60 - - 50%
82 1121100 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) FESTAL N obložena tableta 20 po 192 mg (4500FIPj+6000FIPj+300FIPj) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 84.70 - - 50%
83 A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
84 A10B Oralni antidijabetici (Lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
85 A10BB Sulfonamidi, derivati sulfonilureje
86 A10BB07 glipizid
87 A10BB09 gliklazid
88 1042062 A10BB09 gliklazid DIAPREL MR tableta 60 po 30 mg Les Laboratories Servier Francuska 674.20 - - 75%
89

Grupa B

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 B KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
3 B01 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
4 B01A Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
5 B01AA Antagonisti vitamina K
6 B01AA07 acenokumarol
7 1063220 B01AA07 acenokumarol SINKUM 4 tableta 20 po 4 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 101.10 5 mg 6.32 45%
8 B01AC Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
9 B01AC04 klopidogrel
10 1068220 B01AC04 klopidogrel PLAVIX film tableta 28 po 75 mg Sanofi - Synthelabo Group Francuska 2,442.30 75 mg 87.23 40%
11 1068502 B01AC04 klopidogrel ZYLLT film tableta blister, 28 po 75 mg Slaviamed d.o.o. Srbija u saradnji sa Krka Tovarna Zdravili,d.d. Slovenija Republika Srbija 2,442.30 75 mg 87.23 40%
12 1068221 B01AC04 klopidogrel CLOPIDOGREL film tableta 28 po 75 mg Actavis Ltd Malta 2,442.30 75 mg 87.23 40%
13 1068222 B01AC04 klopidogrel ROŽAK film tableta blister, 30 po 75mg Habit pharm a.d. Republika Srbija 2,616.80 75 mg 87.23 40%
14 NAPOMENA 1. Kod pacijenata posle neposredno ugrađenog grafta i stenta do 12 meseci na osnovu mišljenja referentne zdravstvene ustanove.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali dva ili više vaskularna događaja ),a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228 1104445

Grupa C

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 C KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
3 C01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
4 C01D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
5 C01DA Organski nitrati
6 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
7 7102621 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROLINGUAL sublingvalni sprej boca sa pumpom za doziranje,12.2ml/200doza(0.4mg/doza) G.Pohl-Boskamp GMBH&CO.KG Nemačka 505.90 2,5 mg 15.81 75%
8 7102650 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROPEN SPRAY sprej 4.5ml (8mg/1ml) Pharmanova Republika Srbija 149.50 2,5 mg 10.38 75%
9 C03 DIURETICI
10 C03B Slabi diuretici, isključujući tiazide
11 C03BA Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
12 C03BA11 indapamid
13 1103046 C03BA11 Indapamid INDAPRES SR tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 1,5mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 255.30 2.5 mg 14.18 75%
14 C07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
15 C07A Beta adrenergički blokatori
16 C07AA Beta adrenergički blokatori, neselektivni
17 C07AA07 sotalol
18 1107018 C07AA07 sotalol DAROB MITE tableta 50 po 80 mg Abbott Laboratories S.A. Švajcarska 390.10 0,16 g 15.60 50%
19 INDIKACIJE 1. Poremećaj ritma srca ( I47; I48; I49 )
20 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
21 C07AG Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
22 C07AG02 karvedilol
23 1107625 C07AG02 karvedilol KARVILEKS tableta blister, 30 po 12.5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 301.20 37.5 mg 30.12 50%
24 1107660 C07AG02 karvedilol MILENOL tableta 28 po 12.5 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 281.10 37.5 mg 30.12 50%
25 1107661 C07AG02 karvedilol MILENOL tableta 28 po 25 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 392.00 37.5 mg 21.00 50%
26 1107641 C07AG02 karvedilol KARVEDILOL tableta 30 po 12.5 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 301.20 37.5 mg 30.12 50%
27 1107642 C07AG02 karvedilol KARVEDILOL tableta 30 po 25 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 420.00 37.5 mg 21.00 50%
28 1107621 C07AG02 karvedilol DILATREND tableta 28 po 12.5 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 281.10 37.5 mg 30.12 50%
29 1107622 C07AG02 karvedilol DILATREND tableta 28 po 25 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 392.00 37.5 mg 21.00 50%
30 INDIKACIJE
1. Arterijska hipertenzija ( I 10; I12; I13; I15 )
31 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
32 C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
33 C09A Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
34 C09AA Inhibitori ACE, monokomponentni
35 C09AA04 perindopril
36 1103860 C09AA04 perindopril PREXANIL tableta 30 po 4 mg Les Laboratories Servier Francuska 865.50 4 mg 28.85 25%
37 1103861 C09AA04 perindopril PREXANIL tableta 30 po 8 mg Les Laboratories Servier Francuska 1,669.70 4 mg 27.83 25%
38 INDIKACIJE
1. Angina pektoris ( I 20 ),
2. Bolest srca uzrokovana hipertenzijom ( I 11 ),
3. Srčana insuficijencija ( I 50 ).
39 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
40 CO9AA06 kvinapril
41 1103731 CO9AA06 kvinapril HEMOKVIN film tableta blister, 20 po 10mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 228.50 15 mg 17.14 25%
42 1103732 CO9AA06 kvinapril HEMOKVIN film tableta blister, 20 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 369.10 15 mg 13.84 25%
43 C09AA09 fosinopril
44 1103810 C09AA09 fosinopril MONOPRIL tableta 28 po 10 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 446.40 15 mg 23.91 25%
45 C09C Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
46 C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
47 C09CA01 losartan
48 1103150 C09CA01 losartan ERYNORM film tableta blister, 28 po 50mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 719.40 50 mg 25.69 50%
49 1103151 C09CA01 losartan ERYNORM film tableta blister, 28 po 100 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 1,299.70 50 mg 23.21 50%
50 1103899 C09CA01 losartan LOSARTAN film tableta 28 po 50 mg Ni Medic d.o.o. Srbija 719.40 50 mg 25.69 50%
51 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
52 C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
53 C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
54 C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze
55 C10AA01 simvastatin
56 1104510 C10AA01 simvastatin CHOLIPAM film tableta 20 po 10mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 166.40 30 mg 24.96 60%
57 1104511 C10AA01 simvastatin CHOLIPAM film tableta 20 po 20mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 315.70 30 mg 23.68 60%
58 1104440 C10AA01 simvastatin ZOCOR film tableta 28 po 10 mg Merck Sharp and Dohme Holandija 233.00 30 mg 24.96 60%
59 1104441 C10AA01 simvastatin ZOCOR film tableta 28 po 20 mg Merck Sharp and Dohme Holandija 442.00 30 mg 23.68 60%
60 1104445 C10AA01 simvastatin ZOCOR film tableta 28 po 40 mg Merck Sharp and Dohme Švajcarska 845.00 30 mg 22.63 60%
61 1104613 C10AA01 simvastatin SIMVASTATIN film tablete 28 po 10 mg Ni Medic d.o.o. Republika Srbija 233.00 30 mg 24.96 60%
62 1104614 C10AA01 simvastatin SIMVASTATIN film tablete 28 po 20 mg Ni Medic d.o.o. Republika Srbija 442.00 30 mg 23.68 60%
63 INDIKACIJE 1. Akutni infarkta miokarda ( I 21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I 63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
64 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. 10 mg34.620
65 C10АА03 pravastatin
66 1104482 C10АА03 pravastatin PRAVACOR tableta 30 po 20 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 561.20 30 mg 28.06 60%
67 INDIKACIJE 1. Akutni infarkta miokarda ( I 21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I 63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
68 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. 10 mg34.620
69 C10AA05 atorvastatin
70 1104460 C10AA05 atorvastatin SORTIS film tableta 30 po 10mg Goedecke GmbH Nemačka 665.40 20 mg 44.36 60%
71 1104462 C10AA05 atorvastatin SORTIS film tableta 30 po 20mg Goedecke GmbH Nemačka 1,082.40 20 mg 36.08 60%
72 1104464 C10AA05 atorvastatin SORTIS film tableta 30 po 40 mg Goedecke GmbH Nemačka 1,643.00 20 mg 27.38 60%
73 1104465 C10AA05 atorvastatin SORTIS film tableta 30 po 80 mg Goedecke GmbH Nemačka 2,971.60 20 mg 24.76 60%
74 1104601 C10AA05 atorvastatin TULIP film tableta blister, 30 po 10mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 665.40 20 mg 44.36 60%
75 1104600 C10AA05 atorvastatin TULIP film tableta blister, 30 po 20mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 1,082.40 20 mg 36.08 60%
76 1104125 C10AA05 atorvastatin ATACOR film tableta blister, 30 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 665.40 20 mg 44.36 60%
77 1104126 C10AA05 atorvastatin ATACOR film tableta blister, 30 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 1,082.40 20 mg 36.08 60%
78 1104127 C10AA05 atorvastatin ATACOR film tableta blister, 30 po 40 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 1,643.00 20 mg 27.38 60%
79 INDIKACIJE 1. Akutni infarkta miokarda ( I 21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I 63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
80 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
81 C10AB Fibrati
82 C10AB05 fenofibrat
83 1104232 C10AB05 fenofibrat FENOLIP kapsula blister, 30 po 160 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 457.30 0,2 g 19.05 25%
84 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
85

Grupa D

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 D KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA(DERMATICI)
3 D05 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
4 D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu
5 D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu
6 D05AX05 tazaroten
7 4155571 D05AX05 tazaroten ZORAC gel 15 g 0,05% Pierre Fabre Medicament Production Francuska 545.50 - - 50%
8 4155570 D05AX05 tazaroten ZORAC gel 15 g 0,1% Pierre Fabre Medicament Production Francuska 638.90 - - 50%
9 INDIKACIJE 1. Psoriasis vulgaris ( L40.0)
10 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
11 D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
12 D06A Antibiotici za lokalnu primenu
13 D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu
14 D06AX01 fusidinska kiselina
15 4150023 D06AX01 fusidinska kiselina STANICID mast tuba, 1 po 10 g (2%) Hemofarm a.d. Republika Srbija 210.30 - - 50%
16 D06AX05 bacitracin, neomicin
17 7150251 D06AX05 bacitracin, neomicin ENBECIN prašak sprej 1 po 200 g (62,5 + 825 i.j.)/1 g Galenika a.d. Republika Srbija 547.80 - - 25%
18 D07 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
19 D07A Kortikosteroidi, monokomponentni
20 D07AB Kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II)
21 D07AB10 alklometazon dipropionat
22 4152104 D07AB10 alklometazon dipropionat AFLODERM krema 20 g (0.5mg/1g) Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Hrvatska 225.00 - - 50%
23 4152100 D07AB10 alklometazon dipropionat AFLODERM mast 20 g (0.5mg/1g) Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Hrvatska 225.00 - - 50%
24 D09 LEKOVITI ZAVOJI
25 D09A Lekoviti zavoji
26 D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima
27 D09AA02 fusidinska kiselina
28 9150024 D09AA02 fusidinska kiselina STANICID impregnirana kompresa aluminijumska folija, 10 po 30mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 231.40 - - 50%
29 D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPAARATI
30 D11A Ostali dermatolški preparati
31 D11AX Ostali dermatolški preparati
32 D11AX15 pimekrolimus
33 4159350 D11AX15 pimekrolimus ELIDEL krema 1 po 15 g (1%) Novartis Pharma Services Inc. Švajcarska 1,339.80 - - 50%
34 INDIKACIJE 1. Atopijski dermatitis ( L20 ).
35 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa kliničkog centra.
36

Grupa G

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 G GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
3 G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
4 G01A Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
5 G01AA Antibiotici
6 G01AA51 nistatin, neomicin, polimiksin B
7 6137311 G01AA51 nistatin, neomicin, polimiksin B POLYGYNAX vaginalna kapsula, meka blister, 1 po 6 (100000ij+35000ij+35000ij) Innothera Chouzy Francuska 201.60 - - 50%
8 6137312 G01AA51 nistatin, neomicin, polimiksin b POLYGYNAX vaginalna kapsula, meka blister, 1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. + 35000i.j.) Innothera Chouzy Francuska 403.20 - - 50%
9 INDIKACIJE 1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
10 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
11 G01AF Derivati imidazola
12 G01AF02 klotrimazol
13 6137293 G01AF02 klotrimazol CANESTEN 1 vaginalna tableta blister, 1 po 500mg Bayer Healthcare AG Nemačka 238.00 0.1 gr 47.60 50%
14 INDIKACIJE 1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
15 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
16 G01AF05 ekonazol
17 6137320 G01AF05 ekonazol ECALIN vagitorija 3 po 150 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 218.00 0.1 gr 48.44 50%
18 INDIKACIJE 1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
19 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
20 G01AF12 fentikonazol nitrat
21 6137510 G01AF12 fentikonazol nitrat LOMEXIN vaginalna kapsula 1 po 600 mg Catalent Italy S.P.A. Italija 274.80 0,1 g 45.80 50%
22 INDIKACIJE 1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
23 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
24 G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
25 G03A Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
26 G03AA Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
27 G03AA09 etinilestradiol, dezogestrel
28 1135231 G03AA09 etinilestradiol, dezogestrel MERCILON tableta 1 po 21 (0,020 mg + 0,15 mg) N.V.Organon Holandija 346.90 - - 75%
29 INDIKACIJE 1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ).
30 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
31 G03AA10 etinilestradiol, gestoden
32 1135270 G03AA10 etinilestradiol, gestoden LOGEST obložena tableta 1 po 21 (0,02 mg + 0,75 mg) Schering A.G. Nemačka 436.70 - - 75%
33 INDIKACIJE 1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ).
34 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
35 G03AA12 drospirenon,etinilestradiol
36 1135276 G03AA12 drospirenon,etinilestradiol YASMIN film tableta 21 po (3 mg+0,03 mg) Schering A.G. Nemačka 680.20 - - 75%
37 1135277 G03AA12 drospirenon, etinilestradiol YAZ film tableta blister, 28 po (3mg+0,02mg) (24+4placebo) Schering GMBH&CO. Produktions KG Nemačka 725.10 - - 75%
38 INDIKACIJE 1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ).
39 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
40 G03C Estrogeni
41 G03CA prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni
42 G03CA03 estradiol
43 6137205 G03CA03 estradiol VAGIFEM vaginalna tableta aplikator u blisteru,15 po 25 mcg Novo Nordisk A/S Danska 725.10 25 mcg 48.34 10%
44 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
45 G03D Gestageni
46 G03DB Derivati pregnadiena
47 G03DB01 didrogesteron
48 1048292 G03DB01 didrogesteron DABROSTON tableta 30 po 10 mg Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Hrvatska 482.10 10 mg 16.07 25%
49 INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ).
50 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
51 G03DC Derivati estrena
52 G03DC05 tibolon
53 1049210 G03DC05 tibolon LIVIAL tableta 28 po 2,5 mg N.V.Organon Holandija 1,400.70 2,5 mg 50.03 75%
54 INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ).
55 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
56 G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji
57 G03FA Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
58 G03FA01 noretisteron, estradiol
59 1048146 G03FA01 noretisteron, estradiol ACTIVELLE film tableta kontejner za tablete 28 po (0,5mg+1mg) Novo Nordisk A/S Danska 560.30 - - 10%
60 1048145 G03FA01 noretisteron, estradiol KLIOGEST film tableta kontejner za tablete 28 po (1mg+2mg) Novo Nordisk A/S Danska 622.70 - - 10%
61 INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ).
62 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
63 G03FA17 drospirenon, estradiol
64 1048790 G03FA17 drospirenon, estradiol ANGELIQ film tableta 28 po (2mg +1mg) Schering A.G. Nemačka 1,195.40 50%
65 INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ).
66 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
67 G03FB05 estradiol, noretisteron
68 1048140 G03FB05 noretisteron, estradiol TRISEQUENS film tableta kontejner za tablete, 28 po (1mg+2mg+2mg+ 1mg) Novo Nordisk A/S Danska 526.10 - - 10%
69 INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ).
70 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
71 G03H Antiandrogeni
72 G03HB Antiandrogeni i estrogeni
73 G03HB01 ciproteron acetat, etinilestradiol
74 1048176 G03HB01 ciproteron acetate + etinil estradiol DIANE – 35 tableta 1 po 21 mg (2mg + 0.035 mg) Schering GMBH&CO. Produktions KG Nemačka 380.20 - - 10%
75 INDIKACIJE 1. Idiopatski hirzutizam ( L68 ).Kod žena generativne dobi uz dismenoreju,
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju ( L70 ).
76 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
77 G03HB01 estradiol valeat, ciproteron acetate
78 1048720 G03HB01 ciproteron,estradiol CLIMEN tableta 1 po 21 Schering S.A. Francuska 526.90 - - 10%
79 INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ).
80 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
81 G03X Ostali polni hormoni i modulatori genitalnog sistema
82 G03XA Antigonadotropini i slični lekovi
83 G03XA01 danazol
84 1049125 G03XA01 danazol DANAZOL tableta 100 po 200 mg Polfarmex S.A Poljska 3,559.40 0,6 gr 106.78 25%
85 INDIKACIJE 1. Endometrioza ( N 80 )
86 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
87 G04 UROLOŠKI LEKOVI
88 G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate
89 G04CA Antagonisti alfa adrenoreceptora
90 G04CA02 tamsulosin
91 1134230 G04CA02 tamsulosin TAMSOL kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 30 po 0.4 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 667.00 0,4 mg 22.23 10%
92 1134240 G04CA02 tamsulosin BETAMSAL kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda blister, 30 po 0,4mg Hemofarm AD Republika Srbija 667.00 0,4 mg 22.23 10%
93 INDIKACIJE 1. Benigna hiperplazija prostate ( N40 ).
94 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
95 G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
96 G04CB01 finasterid
97 1134205 G04CB01 finasterid PROSCAR tableta 28 po 5 mg Merck Sharp and Dohme Holandija 1,000.40 5 mg 35.73 30%
98 1134220 G04CB01 finasterid ZERLON film tableta 30 po 5 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 1,071.90 5 mg 35.73 30%
99 INDIKACIJE 1. Benigna hiperplazija prostate ( N40 ).
100 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
101

Grupa J

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 J ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
3 J01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
4 J01C Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
5 J01CR Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
6 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina
7 1021600 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV film tableta bočica staklena, 15 po 375mg (250mg + 125mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 414.10 1 gr 110.43 25%
8 1021601 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV film tableta bočica staklena, 20 po 625mg (500mg + 125mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 678.40 1 gr 67.84 25%
9 1021607 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X film tableta teglica, 14 po 1000mg (875mg + 125mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 777.40 1 gr 63.46 25%
10 1021567 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK 2X film tableta blister, 10 po (875mg + 125mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 531.30 1 gr 60.72 25%
11 1021566 J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK 2X film tableta blister, 10 po (500mg + 125mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 339.20 1 gr 67.84 25%
12 1021632 J01CR02 amoksicilin, klavulonska kiselina AUGMENTIN film tableta 14 po (875mg + 125mg) SmithKline Beecham pharmaceuticals Velika Britanija 777.40 1 g 63.46 25%
13 INDIKACIJE 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
14 J01D Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
15 J01DB Cefalosporini, I generacija
16 JO1DB05 cefadroksil
17 1321905 JO1DB05 cefadroksil GALADROX kapsula 12 po 500mg Galenika a.d. Republika Srbija 289.30 2 gr 96.43 25%
18 INDIKACIJE 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 )
2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 )
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenze,proteus ).
19 NAPOMENA Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
20 J01DC Cefalosporini, II generacija
21 J01DC02 cefuroksim
22 1321501 J01DC02 cefuroksim XORIMAX obložena tableta blister, 10 po 250mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 414.70 0,5 g 82.94 25%
23 1321502 J01DC02 cefuroksim XORIMAX obložena tableta blister, 10 po 500mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 711.40 0,5 g 71.14 25%
24 INDIKACIJE 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15 ),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
25 J01DC10 cefprozil monohidrat
26 1321950 J01DC10 cefprozil monohidrat CEFZIL tableta 10 po 500 mg Bristol Myers - Squibb Italija 1,232.80 1 gr 246.56 50%
27 INDIKACIJE 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
28 J01DD Cefalosporini, III generacija
29 J01DD08 cefiksim
30 1321620 J01DD08 cefiksim PANCEF film tableta 10 po 400 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 1,373.50 0,4 gr 137.35 25%
31 INDIKACIJE 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15 ;J20; J32;J40; J41; J42; ),
2. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ),
3. Urinarne infekcije ( N00; N10; N30; N34 ),
4. Infekcija gonokokom ( A54.0 ).
32 J01F Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
33 J01FA Makrolidi
34 J01FA06 roksitromicin
35 1325300 J01FA06 roksitromicin ROXIMISAN film tableta blister, 10 po 150 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 323.40 0.3 gr 64.68 25%
36 1325200 J01FA06 roksitromicin RUNAC tableta 10 po 150 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 323.40 0.3 gr 64.68 25%
37 INDIKACIJE 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32;J40; J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
5. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
6. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
7. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.
38 NAPOMENA Za indikaciju pod tačkom 7. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
39 J01FA09 klaritromicin
40 1325620 J01FA09 klaritromicin CLATHROCYN film tableta 14 po 250 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 343.10 0.5 gr 49.01 25%
41 1325621 J01FA09 klaritromicin CLATHROCYN film tableta 14 po 500 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 736.70 0.5 gr 52.62 25%
42 1325056 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR film tableta 14 po 250 mg Hemofarm AD Republika Srbija 343.10 0.5 gr 49.01 25%
43 1325055 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR film tableta 14 po 500 mg Hemofarm AD Republika Srbija 736.70 0.5 gr 52.62 25%
44 INDIKACIJE 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ).
45 J01FA10 azitromicin0.3 gr123.2320
46 1325480 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN kapsula, tvrda blister, 6 po 250mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 540.80 0.3 gr 108.16 25%
47 1325482 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN film tableta blister, 3 po 500mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 540.80 0.3 gr 108.16 25%
48 INDIKACIJE 1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Veliki kašalj ( A37 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65, H66 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije izazvane Clamydia-ma ( A55; A56 ),
6. Negonokokni uretritis ( N34.1 ),
7. Cervicitis ( N72 ).
49 J01FF Linkozamidi
50 J01FF01 klindamicin
51 1326226 J01FF01 klindamicin CLINDAMYCIN-MIP film tableta blister, 12 po 300 mg Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 201.50 1.2 gr 67.17 25%
52 1326228 J01FF01 klindamicin CLINDAMYCIN-MIP film tableta blister, 12 po 600 mg Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 379.40 1.2 gr 63.23 25%
53 1326222 J01FF01 klindamicin CLINDAMYCIN-MIP film tableta blister, 30 po 600 mg Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 948.30 1.2 gr 63.22 25%
54 J02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
55 J02A Antimikotici za sistemsku primenu
56 J02AC Derivati triazola
57 J02AC01 flukonazol
58 1327356 J02AC01 flukonazol FLUCONAL kapsula 1 po 150 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 278.90 0.2 gr 371.87 25%
59 1327355 J02AC01 flukonazol FLUCONAL kapsula 7 po 50 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 695.30 0.2 gr 397.31 25%
60 1327200 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kapsula, tvrda blister, 7 po 50 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 695.30 0.2 gr 397.31 25%
61 1327203 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kapsula, tvrda blister, 1 po 150 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 278.90 0.2 gr 371.87 25%
62 1327311 J02AC01 flukonazol DIFLUCAN kapsula, tvrda blister, 7 po 50mg Pfizer PGM Francuska 695.30 0.2 gr 397.31 25%
63 1327310 J02AC01 flukonazol DIFLUCAN kapsula, tvrda blister, 1 po 150mg Pfizer PGM Francuska 278.90 0.2 gr 371.87 25%
64 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa ili ginekologa.
65 J02AC02 itrakonazol
66 1327402 J02AC02 itrakonazol KANAZOLŽ kapsula, tvrda kontejner plastični,10 po 100 mg Slaviamed d.o.o. Republika Srbija 796.60 0.2 gr 159.32 25%
67 1327481 J02AC02 itrakonazol PROKANAZOL kapsula, tvrda blister, 14 po 100 mg Liconsa S.A. Španija 1,115.20 0.2 gr 159.31 25%
68 1327482 J02AC02 itrakonazol PROKANAZOL kapsula, tvrda blister, 28 po 100 mg Liconsa S.A. Španija 2,230.50 0.2 gr 159.32 25%
69 INDIKACIJE 1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B 36.0 ).
70 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja deramatologa.
71 J05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
72 J05A Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
73 J05AF Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze
74 J05AF01 zidovudin 0,6 gr252.220
75 1328301 J05AF01 zidovudin RETROVIR kapsula 40 po 250 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija 9,701.30 0,6 gr 582.08 75%
76 INDIKACIJE 1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
77 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije).
78 J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
79 J05AR04 abakavir + zidovudin + lamivudin
80 1328600 J05AR04 abakavir + zidovudin + lamivudin TRIZIVIR film tableta 60 po (300 mg + +300 mg + 150mg) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 45,899.40 2 tablete 1,529.98 25%
81 INDIKACIJE 1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
82 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije).
83

Grupa L

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
3 L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
4 L02B Hormonski antagonisti i srodni lekovi
5 L02BB Antiandrogeni
6 L02BB03 bikalutamid
7 1037075 L02BB03 bikalutamid CASODEX film tableta 28 po 50 mg Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija 5,487.50 50 mg 195.98 40%
8 1037076 L02BB03 bikalutamid BICADEX film tableta 28 po 50 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 5,487.50 50 mg 195.98 40%
9 INDIKACIJE 1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate ( C61 ),
2. Lek se primenjuje kod recidiva bolesti nakon učinjene radikalne prostatektomije ( C61 ),
3. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).
10 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
11 L04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
12 L04A Imunosupresivi
13 L04AX Ostali imunosupresivi
14 L04AX01 azatioprin
15 1014020 L04AX01 azatioprin IMURAN film tableta 100 po 50 mg Heumann Pharna GmbH Nemačka 1,782.70 0.15 gr 53.48 25%
16 1014065 L04AX01 azatioprin IMUPRIN tableta 20 po 50 mg Remedica LTD Kipar 337.70 0.15 gr 50.66 25%
17

Grupa M

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 M MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
3 M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
4 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
5 M01AB Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
6 M01AB05 diklofenak
7 1162485 M01AB05 diklofenak RAPTEN-K obložena tableta blister, 10 po 50mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 50.40 0.1 gr 10.08 75%
8 1162487 M01AB05 diklofenak RAPTEN DUO tableta blister, 30 po 75mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 315.00 0,1 gr 14.00 50%
9 1162190 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK film tableta blister, 20 po 50mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 64.40 0.1 gr 6.44 75%
10 1162193 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tableta retard 20 po 100 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 155.00 0.1 gr 7.75 25%
11 5162445 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN supozitorija 10 po 50 mg Galenika a.d. Republika Srbija 77.80 0.1 gr 15.56 50%
12 1162441 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN tableta 20 po 50 mg Galenika a.d. Republika Srbija 64.40 0.1 gr 6.44 75%
13 1162442 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN tableta retard 20 po 100 mg Galenika a.d. Republika Srbija 155.00 0.1 gr 7.75 25%
14 1162645 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK Forte film tableta forte 20 po 50 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 64.40 0,1 gr 6.44 75%
15 1162646 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK Retard film tableta retard 20 po 100 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 155.00 0,1 gr 7.75 25%
16 5162648 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK supozitorija 10 po 50 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 77.80 0,1 gr 15.56 50%
17 5162649 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK supozitorija 10 po 100 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 149.50 0,1 gr 14.95 25%
18 1162207 M01AB05 diklofenak DICLOFENAC DUO kapsula 30 po 75 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 299.70 0.1 gr 13.32 50%
19 1162246 M01AB05 diklofenak DICLORAPID gastrorezistentna kapsula blister, 20 po 75 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 182.80 0,1 g 12.19 50%
20 1162245 M01AB05 diklofenak DICLORAPID gastrorezistentna kapsula blister, 30 po 75 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 210.80 0,1 g 9.37 50%
21 1162403 M01AB05 diklofenak DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda blister, 30 po 75mg Habit pharm a.d. Republika Srbija 299.70 0,1 g 13.32 50%
22 M01AB15 ketorolak
23 1162520 M01AB15 ketorolak ZODOL film tableta 10 po 10 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 290.90 30 mg 87.27 50%
24 M01AC Oksikami
25 M01AC01 piroksikam
26 1161160 M01AC01 piroksikam ROXIKAM tableta 20 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 116.50 20 mg 5.83 50%
27 M01AC06 meloksikam
28 1161021 M01AC06 meloksikam MOVALIS tableta 20 po 15 mg Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Grčka 282.60 15 mg 14.13 50%
29 1161300 M01AC06 meloksikam MELOKSIKAM tableta 20 po 7,5 mg Ni Medic d.o.o. Republika Srbija 141.30 15 mg 14.13 50%
30 1161301 M01AC06 meloksikam MELOKSIKAM tableta 20 po 15 mg Ni Medic d.o.o. Republika Srbija 282.60 15 mg 14.13 50%
31 M01AE Derivati propionske kiseline
32 M01AE01 ibuprofen
33 1162031 M01AE01 ibuprofen BRUFEN film tableta blister, 30 po 400 mg Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG Republika Srbija 121.30 1.2 gr 12.13 50%
34 1162032 M01AE01 ibuprofen BRUFEN film tableta blister, 30 po 600 mg Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG Republika Srbija 174.00 1.2 gr 11.60 50%
35 1162488 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN film tableta blister, 30 po 400mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 121.30 1.2 gr 12.13 50%
36 1162510 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN kapsula retard 20 po 300 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 122.30 1.2 gr 12.13 50%
37 1162531 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN film tableta blister, 30 po 400mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 121.30 1.2 gr 12.13 50%
38 1162532 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN film tableta blister, 30 po 600mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 174.00 1.2 gr 11.60 50%
39 1162512 M01AE01 ibuprofen RAPIDOL film tableta blister, 30 po 400mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 121.30 1.2 gr 12.13 50%
40 1162513 M01AE01 ibuprofen RAPIDOL film tableta blister, 30 po 600mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 174.00 1.2 gr 11.60 50%
41 M01AE02 naproksen
42 1162471 M01AE02 naproksen NAPROXEN tableta 20 po 375 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 151.20 0.5 gr 10.08 25%
43 1162470 M01AE02 naproksen NAPROXEN tableta 50 po 375 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 378.10 0.5 gr 10.08 25%
44 5162422 M01AE02 naproksen NAPROKSEN supozitorija 10 po 500 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 139.80 0.5 gr 13.98 50%
45 1162423 M01AE02 naproksen NAPROKSEN film tableta 20 po 375 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 151.20 0.5 gr 10.08 25%
46 M01AE09 flurbiprofen
47 1162050 M01AE09 flurbiprofen FLUGALIN obložena tableta 30 po 50 mg Galenika a.d. U saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG Republika Srbija 98.10 200 mg 13.08 50%
48 1162051 M01AE09 flurbiprofen FLUGALIN obložena tableta 30 po 100 mg Galenika a.d. U saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG Republika Srbija 178.40 200 mg 11.89 50%
49 M01AE11 tiaprofenska kiselina
50 1162220 M01AE11 tiaprofenska kiselina TURGANIL tableta blister,20 po 300 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 186.80 600 mg 18.68 50%
51 M01AE03 ketoprofen
52 1162089 M01AE03 ketoprofen KETONAL LEK FORTE 100MG FILM TABLETE film tableta bočica od tamnog stakla, 20 po 100mg Lek Farmaceutska Družba D.D. Slovenija 165.50 0,15 g 12.41 25%
53

Grupa N

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 N NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
3 N02 ANALGETICI
4 N02A Opioidi
5 N02AB Derivafi fenilpiperidina
6 N02AB03 fentanil
7 9087565 N02AB03 fentanil DUROGESIC transdermalni flaster 5 po 25mcg / h ( 5 po 4,2 mg ) Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 1,628.80 1.2 mg 93.07 75%
8 9087566 N02AB03 fentanil DUROGESIC transdermalni flaster 5 po 50mcg / h ( 5 po 8,4 mg ) Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 2,978.10 1.2 mg 85.09 75%
9 9087567 N02AB03 fentanil DUROGESIC transdermalni flaster 5 po 100mcg / h ( 5 po 16,8 mg ) Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 5,171.50 1.2 mg 73.88 75%
10 INDIKACIJE 1. Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.
11 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
12 N02C Antimigrenici
13 N02CC Selektivni agonisti serotonina ( 5-HT1 )
14 N02CC01 sumatriptan
15 1086710 N02CC01 sumatriptan IMIGRAN film tableta 2 po 50 mg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poljska 411.20 50 mg 205.60 25%
16 1086729 N02CC01 sumatriptan SAPPHIREX film tableta blister, 2 po 50mg Hemofarm AD Republika Srbija 411.20 50 mg 205.60 25%
17 1086728 N02CC01 sumatriptan SAPPHIREX film tableta blister, 2 po 100mg Hemofarm AD Republika Srbija 684.90 50 mg 171.23 25%
18 INDIKACIJE 1. Migrena ( G 43 ).
19 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatar.
20 N03 ANTIEPILEPTICI
21 N03A Antiepileptici
22 N03AF Derivati karboksamida
23 N03AF01 karbamazepin
24 1084530 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL CR film tableta sa modifikovanim oslobađanjem 30 po 400 mg Novartis Pharma Stein AG Švajcarska 488.10 1 gr 40.68 50%
25 N04 ANTIPARKINSONICI
26 N04A Antiholinergički lekovi
27 N04AA Tercijarni amini
28 N04AA02 biperiden
29 1085320 N04AA02 biperiden MENDILEX tableta 50 po 2 mg Alkaloid a.d. Makedonija 180.60 10 mg 18.06 25%
30 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
31 N04B Dopaminergički lekovi
32 N04BC Agonisti dopamina
33 N04BC04 ropinirol
34 1085340 N04BC04 ropinirol REQUIP film tableta 210 po 0,25 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija 2,402.80 6mg 274.61 30%
35 1085341 N04BC04 ropinirol REQUIP film tableta 21 po 1 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija 705.20 6mg 201.49 30%
36 1085342 N04BC04 ropinirol REQUIP film tableta 21 po 2 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija 1,250.40 6mg 178.63 30%
37 1085343 N04BC04 ropinirol REQUIP film tableta 21 po 5 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija 2,483.20 6mg 141.90 30%
38 INDIKACIJE 1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
39 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
40 N04BC05 pramipeksol
41 1085290 N04BC05 pramipeksol MIRAPEXIN tableta blister, 30 po 0.25mg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemačka 742.70 2.5 mg 247.57 30%
42 1085291 N04BC05 pramipeksol MIRAPEXIN tableta blister, 30 po 1mg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemačka 3,115.90 2.5 mg 259.66 30%
43 INDIKACIJE 1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
44 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
45 N04BX Ostali dopaminergički lekovi
46 N04BX02 entakapon
47 1085284 N04BX02 entakapon COMTAN film tableta 30 po 200 mg Novartis Švajcarska 2,280.50 1 gr 380.08 60%
48 INDIKACIJE 1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
49 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
50 N05 PSIHOLEPTICI
51 N05A Antipsihotici
52 N05AF Derivati tioksantena
53 N05AF05 zuklopentiksol
54 1070970 N05AF05 zuklopentiksol CLOPIXOL film tableta plastična kutija, 50 po 10 mg H.Lundbeck A/S Danska 480.80 30 mg 28.85 50%
55 1070971 N05AF05 zuklopentiksol CLOPIXOL film tableta plastična kutija, 50 po 25 mg H.Lundbeck A/S Danska 1,201.90 30 mg 28.85 50%
56 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
57 N05AH Diazepini, oksazepini I tiazepini
58 N05AH02 klozapin
59 1070605 N05AH02 klozapin LEPONEX tableta 50 po 25 mg Novartis Pharmaceutical UK LTD Velika Britanija 464.60 0.3 gr 111.50 25%
60 1070020 N05AH02 klozapin CLOZAPIN HEXAL tableta 50 po 25 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 464.60 0,3 g 111.50 25%
61 NAPOMENA Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
62 N05AH03 olanzapin
63 1070015 N05AH03 olanzapin ZALASTA tableta blister, 28 po 5 mg Krka Polska Spolka Poljska 2,969.10 10 mg 212.08 75%
64 1070016 N05AH03 olanzapin ZALASTA tableta blister, 28 po 10 mg Krka Polska Spolka Poljska 6,185.00 10 mg 220.89 75%
65 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
66 N05AX Ostali antipsihotici
67 N05AX08 risperidon
68 2070924 N05AX08 risperidon RISPOLEPT rastvor za oralnu upotrebu 100 ml/1mg na ml Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 4,026.80 5 mg 201.34 25%
69 2070936 N05AX08 risperidon RISPOLEPT rastvor za oralnu upotrebu 30 ml/1mg na ml Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 1,349.80 5 mg 224.97 25%
70 INDIKACIJE 1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasičnim antipsihoticima na osnovu mišljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasičnim antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izraženim neželjenim dejstvom na klasične antipsihotike na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
71 N06 PSIHOANALEPTICI
72 N06A Antidepresivi
73 N06AB Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
74 N06AB03 fluoksetin
75 1072700 N06AB03 fluoksetin FLUNIRIN kapsula 30 po 20 mg Galenika a.d. Republika Srbija 507.60 20 mg 16.92 10%
76 1072930 N06AB03 fluoksetin FLUNISAN tableta 30 po 20 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 507.60 20 mg 16.92 10%
77 1072020 N06AB03 fluoksetin FLUOKSETIN kapsula, tvrda blister, 30 po 20mg Ni Medic d.o.o. Republika Srbija 507.60 20 mg 16.92 10%
78 INDIKACIJE 1. Depresija ( F32; F33; F34 ),
2. Opsesivno-kompulsivni poremećaji ( F 42 ).
79 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
80 N06AB05 paroksetin
81 1072910 N06AB05 paroksetin SEROXAT film tableta 30 po 20 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija 804.40 20 mg 26.81 50%
82 INDIKACIJE 1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj odraslih ( F42 ),
2. Depresija ( F32; F33; F34 ),
3. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
83 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2.; 3.; na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
84 N06AB06 sertralin
85 1072790 N06AB06 sertralin ZOLOFT film tableta 28 po 50 mg Pfizer Italia S.R.L. Italija 426.10 50 mg 15.22 10%
86 1072791 N06AB06 sertralin ZOLOFT film tableta 28 po 100 mg Pfizer Italia S.R.L. Italija 852.10 50 mg 15.22 10%
87 1072851 N06AB06 sertralin SETALOFT film tableta 28 po 50 mg Zdravlje A.D. Republika Srbija 426.10 50 mg 15.22 10%
88 1072850 N06AB06 sertralin SETALOFT film tableta 28 po 100 mg Zdravlje A.D. Republika Srbija 852.10 50 mg 15.22 10%
89 1072724 N06AB06 sertralin SIDATA film tableta blister, 28 po 50mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 426.10 50 mg 15.22 10%
90 1072723 N06AB06 sertralin SIDATA film tableta blister, 28 po 100mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 852.10 50 mg 15.22 10%
91 INDIKACIJE 1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj odraslih ( F42 ),
2. Depresija ( F32; F33; F34 ),
3. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP ), ( F43.1 ),
4. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
92 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2.; 3.;4. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
93 N06AB10 escitalopram
94 1072613 N06AB10 escitalopram CIPRALEX film tableta 28 po 10 mg H.Lundbeck A/S Danska 1,299.60 10 mg 46.41 60%
95 INDIKACIJE
1. Depresija major ( F32.2; F32.3 ),
2. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
96 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
97 N06AG Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)
98 N06AG02 moklobemid
99 1072141 N06AG02 moklobemid AUROMID tableta 60 po 150 mg Galenika a.d. Republika Srbija 926.30 0.3 gr 30.88 50%
100 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatar/neuropsihijatar.
101 N06AX Ostali antdepresivi
102 N06AX03 mianserin
103 1072750 N06AX03 mianserin TOLVON film tableta 30 po 30 mg N.V.Organon Holandija 506.90 60 mg 33.79 50%
104 INDIKACIJE 1. Akutna depresivna epizoda ( F 32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ).
105 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
106 N06AX05 trazodon
107 1072631 N06AX05 trazodon TRITTICO Retard tableta retard 20 po 150 mg CSC Pharmaceuticals GmbH Austrija 460.10 0,3 g 46.01 75%
108 INDIKACIJE 1. Depresja ( F 32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ),
109 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
110 N06AX14 tianeptin - natrijum
111 1072600 N06AX14 tianeptin - natrijum COAXIL obložena tableta 30 po 12,5 mg Les Laboratories Servier Francuska 622.80 37,5 mg 62.28 75%
112 INDIKACIJE 1. Depresija ( F32; F33; F34 ).
113 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
114 N06AX16 venlafaksin
115 1072857 N06AX16 venlafaksin VELAHIBIN film tableta 28 po 37.5 mg Actavis HF Island 562.60 0.1 gr 53.58 25%
116 1072858 N06AX16 venlafaksin VELAHIBIN film tableta 28 po 75 mg Actavis HF Island 643.40 0.1 gr 30.64 25%
117 1072992 N06AX16 venlafaksin ALVENTA kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 28 po 75mg Krka d.d. Slovenija 643.40 0.1 gr 30.64 25%
118 1072990 N06AX16 venlafaksin ALVENTA kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 28 po 150mg Krka d.d. Slovenija 1,238.00 0.1 gr 29.48 25%
119 INDIKACIJE 1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj odraslih ( F42 ),
2. Depresija ( F32; F33; F34 ),
3. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP ), ( F43.1 ),
4. Panični poremećaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ).
120 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1.; 2.; 3.;4. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
121 N06D Lekovi za terapiju demencije
122 N06DA Antiholinesteraze
123 N06DA02 donepezil
124 1079010 NO6DA02 donepezil ARICEPT tableta 28 po 5 mg Pfizer PMG Francuska 4,184.10 7.5 mg 224.15 30%
125 1079011 NO6DA02 donepezil ARICEPT tableta 28 po 10 mg Pfizer PMG Francuska 4,865.50 7.5 mg 130.33 30%
126 1079030 N06DA02 donepezil YASNAL film tableta blister, 28 po 5 mg Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Slovenija 4,184.10 7,5 mg 224.15 30%
127 1079031 N06DA02 donepezil YASNAL film tableta blister, 28 po 10 mg Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Slovenija 4,865.50 7,5 mg 130.33 30%
128 INDIKACIJE 1. Alzheimerova bolest ( G 30 ).
129 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
130 N06DA03 rivastigmin
131 1088012 N06DA03 rivastigmin EXELON kapsula 28 po 1,5 mg Novartis Pharma Services Švajcarska 3,013.10 9 mg 645.66 50%
132 1088013 N06DA03 rivastigmin EXELON kapsula 28 po 3 mg Novartis Pharma Services Švajcarska 3,033.10 9 mg 324.98 50%
133 1088014 N06DA03 rivastigmin EXELON kapsula 28 po 4,5 mg Novartis Pharma Services Švajcarska 3,033.10 9 mg 216.65 50%
134 1088015 N06DA03 rivastigmin EXELON kapsula 28 po 6 mg Novartis Pharma Services Švajcarska 3,033.10 9 mg 162.49 50%
135 2088016 N06DA03 rivastigmin EXELON rastvor za oralnu upotrebu 1 po 120 ml (2mg/ml) Novartis Pharma Services Švajcarska 9,048.40 9 mg 339.32 50%
136 INDIKACIJE 1. Alzheimerova bolest ( G 30 ).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F 02.3)
137 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
138 N06DX Ostali lekovi za terapiju demencije
139 N06DX01 memantin
140 1079020 N06DX01 memantin EBIXA film tableta 28 po 10 mg H.Lundbeck A/S Danska 3,806.40 20 mg 271.89 50%
141 1079022 N06DX01 memantin EBIXA film tableta 56 po 10 mg H.Lundbeck A/S Danska 7,582.50 20 mg 270.80 50%
142 INDIKACIJE 1. Alzheimerova bolest ( G 30 ).
143 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
144

Grupa P

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 P ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA
3 P01 ANTIPROTOZOICI
4 P01A Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
5 P01AX Ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
6 P01AX08 tenonitrozol
7 1029785 P01AX08 tenonitrozol ATRICAN kapsula 8 po 250 mg Innotech International Francuska 171.50 - - 50%
8

Grupa R

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 R RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
3 R01 Nazalni preparati
4 R01A Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
5 R01AD Kortikosteroidi
6 R01AD01 beklometazon
7 7110021 R01AD01 beklometazon BECONASE sprej za nos, suspenzija 1 po 200doza (50mcg/doza) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poljska 301.80 400 mcg 12.07 25%
8 7110023 R01AD01 beklometazon dipropionat NASOBEC sprej za nos, suspenzija bočica sa raspršivačem, 1 po 30ml (200doza po 50mcg) Ivax Pharmaceuticals Češka 301.80 400 mcg 12.07 25%
9 R03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
10 R03A Adrenergici, inhalacioni
11 R03AC Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
12 R03AC12 salmeterol
13 7114591 R03AC12 salmeterol SEREVENT Inhaler CFC-Free suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120doza (25mcg/doza) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poljska 1,871.00 100 mcg 62.37 25%
14 INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J45 ),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ).
15 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
16 R03AK Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
17 R03AK06 flutikazon propionat, salmeterol
18 7114670 R03AK06 flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS prašak za inhalaciju diskus, 1 po 60doza (100mcg/doza+ 50mcg/doza) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 2,251.60 - - 25%
19 7114671 R03AK06 flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS prašak za inhalaciju diskus, 1 po 60doza (250mcg/doza+ 50mcg/doza) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 2,878.20 - - 25%
20 7114672 R03AK06 flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS prašak za inhalaciju, podeljen diskus, 1 po 60doza (500mcg/doza+ 50mcg/doza) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 3,826.20 - - 25%
21 INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J 45 ).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ).
22 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
23 R03AK07 budesonid, formoterol
24 7114710 R03AK07 budesonid, formoterol SYMBICORT turbuhaler prašak za inhalaciju 1 po 60 doza (80 mcg+4,5 mcg) AstraZeneca AB Švedska 1,644.00 - - 25%
25 7114711 R03AK07 budesonid, formoterol SYMBICORT turbuhaler prašak za inhalaciju 1 po 60 doza (160 mcg+4,5 mcg) AstraZeneca AB Švedska 1,932.30 - - 25%
26 7114712 R03AK07 budesonid, formoterol SYMBICORT turbuhaler prašak za inhalaciju 1 po 60 doza (320 mcg+9 mcg) AstraZeneca AB Švedska 3,891.40 - - 25%
27 INDIKACIJE 1. U terapiji akutnog napada astme kao i hroničnog lečenja astme ( J 45 ).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ).
28 NAPOMENA Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
29 R03B Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
30 R03BA Glukokortikoidi
31 R03BA02 budesonid
32 7114572 R03BA02 budesonid PULMICORT turbuhaler prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 100doza (200 mcg/doza) AstraZeneca AB Švedska 1,233.40 800 mcg 49.34 25%
33 7114574 R03BA02 budesonid PULMICORT turbuhaler prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 100doza (400mcg/doza) AstraZeneca AB Švedska 2,110.30 800 mcg 42.21 25%
34 INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J45 ),( II, III i IV stepena ) .
35 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
36 R03BA08 ciklesonid
37 7114744 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 1 po 60 doza (160mcg/doza) Nycomed GmbH Nemačka 1,896.50 0,16 mg 31.61 15%
38 7114741 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg) Nycomed GmbH Nemačka 3,579.40 0,16 mg 59.66 15%
39 INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J45 ).
40 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
41 R03BB Antiholinergici
42 R03BB04 tiotropium-bromid
43 7114730 R03BB04 tiotropium-bromid SPIRIVA prašak za inhalaciju,tvrda kapsula 30 po 18 mcg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemačka 3,144.90 18 mcg 104.83 25%
44 INDIKACIJE
1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ).
45 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
46 R03D Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
47 R03DA Ksantini
48 R03DA04 teofilin
49 1114652 R03DA04 teofilin EUPHYLONG 300 kapsula retard 50 po 300 mg Nycomed GmbH Nemačka 296.60 0.4 gr 7.91 50%
50 1114653 R03DA04 teofilin EUPHYLONG 200 kapsula retard 50 po 200 mg Nycomed GmbH Nemačka 277.20 0.4 gr 11.09 50%
51 R03DC03 montelukast
52 1114640 R03DC03 montelukast SINGULAIR tableta za žvakanje 28 po 5 mg Merck Sharp and Dohme Švajcarska 2,820.70 10 mg 201.48 50%
53 1114643 R03DC03 montelukast SINGULAIR film tableta 28 po 10 mg Merck Sharp and Dohme Švajcarska 2,568.60 10 mg 91.74 50%
54 INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J 45 ).
55 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
56 R06 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
57 R06A Antihistaminici za sistemsku primenu
58 R06AX Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
59 R06AX13 loratadin
60 1058240 R06AX13 loratadin LORATADIN tableta 10 po 10 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 139.70 10 mg 13.97 50%
61 1058290 R06AX13 loratadin LORATADIN tableta 10 po 10 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 139.70 10 mg 13.97 50%
62 1058291 R06AX13 loratadin LORATADIN tableta 20 po 10 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 237.50 10 mg 11.88 50%
63 3058292 R06AX13 loratadin LORATADIN sirup 1 po 120 ml( 5mg / 5ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 193.80 10 mg 16.15 50%
64 3058293 R06AX13 loratadin LORATADIN sirup 1 po 120 ml( 5mg / 5ml) Jugoremedija a.d. Republika Srbija 193.80 10 mg 16.15 50%
65 1058281 R06AX13 loratadin PRESSING tableta blister, 10 po 10 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 139.70 10 mg 13.97 50%
66 3058282 R06AX13 loratadin PRESSING sirup bočica staklena, 1 po 120ml (5mg / 5ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 193.80 10 mg 16.15 50%
67 1058255 R06AX13 loratadin LORATADIN tableta 10 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 139.70 10 mg 13.97 50%
68 INDIKACIJE 1. Alergijski rinitis ( J 30.1-J30.4 ),
2. Hronična vazomotorna urtikarija ( L 50.8 )
69

Grupa S

A B C D E F G H I J K L
1 JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica
2 S SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
3 S01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
4 S01A Antiinfektivi
5 S01AA Antibiotici
6 S01AA01 hloramfenikol
7 4090121 S01AA01 hloramfenikol CHLORAMPHENICOL mast za oči tuba, 1 po 5g (1%) Galenika a.d. Republika Srbija 77.80 - - 25%
8 4090815 S01AA01 hloramfenikol HLORAMKOL mast za oči tuba, 1 po 5g (1%) Hemomont d.o.o. Republika Crna Gora 84.80 - - 25%
9 4090816 S01AA01 hloramfenikol HLORAMFENIKOL mast za oči tuba, 1 po 5g (1%) Alkaloid a.d. Republika Makedonija 67.20 - - 25%
10 S01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
11 S01A Antiinfektivi
12 S01AD Antivirusni lekovi
13 S01AD03 aciklovir
14 4090290 S01AD03 aciklovir ZOVIRAX mast za oči tuba, 1 po 4,5g (30mg/g) Draxis Pharma INC. Kanada 421.00 - - 50%
15 S01AX Ostali antiinfektivi
16 S01AX11 ofloksacin
17 7090851 S01AX11 ofloksacin UNIFLOX kapi za oči/uši, rastvor bočica, 1 po 10 ml (0,3%) Unimed Pharma S.R.O. Slovačka Republika 203.80 - - 25%
18 7090852 S01AX11 ofloksacin FLOXAL kapi za oči 1 po 5ml (3mg/g) Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH Nemačka 207.60 - - 25%
19 4090851 S01AX11 ofloksacin FLOXAL mast za oči 1 po 3g (3mg/ml) Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH Nemačka 311.30 - - 25%
20 INDIKACIJE 1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ) indikovan na osnovu antibiograma.
21 S01AX13 ciprofloksacin
22 7090010 S01AX13 ciprofloksacin MAROCEN kapi za oči 1 po 5 ml 0,3% Hemomont d.o.o. Republika Crna Gora 151.20 - - 25%
23 INDIKACIJE 1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ) indikovan na osnovu antibiograma.
24 S01B Antiinflamatorni lekovi
25 S01BA Kortikosteroidi, monokomponentni
26 S01BA01 deksametazon
27 4090143 S01BA01 deksametazon DEXAGEL gel za oči 1 po 5 g (0,985mg/g) Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH Nemačka 394.00 - - 50%
28 S01BC Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
29 S01BC01 indometacin
30 7099200 S01BC01 indometacin INDOCOLLYRE kapi za oči 1 po 5 ml (1mg/ml) Laboratoire Chauvin S.A. Francuska 403.70 - - 75%
31 S01BC03 diklofenak
32 7099150 S01BC03 diklofenak UNICLOPHEN 0.1% kapi za oči, rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0.1%) Unimed Pharma S.R.O. Slovačka Republika 332.90 - - 25%
33 S01C Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima
34 S01CA Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
35 S01CA01 deksametazon, neomicin
36 7090790 S01CA01 deksametazon, neomicin DEXAMETHASON-NEOMYCIN kapi za oči 5ml (0,1% + 0,5%) Galenika a.d. Republika Srbija 87.00 - - 50%
37 7090813 S01CA01 deksametazon, neomicin NEODEKSACIN kapi za oči 10 ml (0,1%+0,35%) Hemomont d.o.o. Republika Crna Gora 170.40 - - 50%
38 4090921 S01CA01 deksametazon, gentamicin DEXAMYTREX mast za oči 1 po 3 g (0,3mg/g + 5mg/g Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH Nemačka 218.20 - - 50%
39 S01E Lekovi kod glaukoma i miotici
40 S01EA Adrenomimetici u terapiji glaukoma
41 S01EA05 brimonidin-tartarat
42 7094070 S01EA05 brimonidin-tartarat ALPHAGAN kapi za oči 1 po 5 ml 0,2% Allergan Irska 500.70 0,2 ml 20.03 25%
43 7094080 S01EA05 brimonidin BRIMONALŽ 0,2% kapi za oči, rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 10ml (0,2%) Unimed Pharma S.R.O. Slovačka 1,115.10 0,2 ml 22.30 25%
44 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
45 S01EC Inhibitori karboanhidraze
46 S01EC03 dorzolamid
47 7096050 S01EC03 dorzolamid TRUSOPT kapi za oči 5 ml (2%) Merck Sharp and Dohme Švajcarska 799.30 0.3 ml 47.96 50%
48 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
49 S01EC04 brinzolamid
50 7096060 S01EC04 brinzolamid AZOPT kapi za oči 5 ml (10mg/ml) Alcon - Couvreur Belgija 741.90 0.2 ml 29.68 15%
51 NAPOMENA Za lečenje glaukoma (H40) kao monoterapija.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
52 S01ED Beta-adrenergički blokatori
53 S01ED51 dorzolamid, timolol
54 7099180 S01ED51 dorzolamid, timolol COSOPT kapi za oči 1 po 5 ml (2%+0,5%) Merck Sharp and Dohme Švajcarska 1,050.40 0.2 ml 42.02 15%
55 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
56 S01EE Analozi prostaglandina
57 S01EE01 latanoprost
58 7099140 S01EE01 latanoprost XALATAN kapi za oči 1 po 2.5 ml 0,005% Pfizer SAD 1,111.50 0.1 ml 44.46 40%
59 NAPOMENA Za lečenje glaukoma (H40) kao monoterapija.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
60 S01EE04 travoprost
61 7099190 S01EE04 travoprost TRAVATAN kapi za oči 2,5 ml 40 mcg/ ml Alcon - Couvreur Belgija 1,110.40 0,1 ml 44.42 40%
62 NAPOMENA Za lečenje glaukoma (H40) kao monoterapija.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
63

Milosavljević: Smanjene cene lekova u Srbiji

Izvor: Beta

Vlada Srbije je smanjila cene lekova u Srbiji u proseku za 4,5 do pet odsto, izjavio je u subotu ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević.

"Nakon analize referentnih cena u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji, kao i uzimanja u obzir aktuelnog kursa dinara prema evru, doneta je odluka o smanjenju cene lekova", rekao je Milosavljević agenciji Beta.
Milosavljević je rekao da će to smanjenje doprineti smanjenju inflacije "za nešto više od pola procenta", kao i da će doneti uštede Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.ZVANICNE NOVE NIZE CENE  LEKOVA


Lista A
Lista A1
Lista B
Lista C
List D


 Prema nezvanicnim informacijama iz Vlade Srbije, ocekuje se smanjenje cene lekova.

Spekulise se cak i o snizenju cena za oko 30% za pojedine lekove.

Odluka je trebala da bude donesena na danasnjoj sednici, ali srecom to nije uradjeno.

Utisak je da Vlada ovim zeli da kupi socijalni mir.

Preporuka manjim apotekama je da narucuju samo ono sto je najneophodnije i da ne opterecuju svoje lagere s obzirom da se ne zna da li ce se snizenje cena vrsiti po ulazu ili ce se odnositi na sve lekove koji se trenutno nalaze u apotekama kao sto je bilo u prethodnim slucajevima.

Takodje se ocekuju nestasice nekih lekova ...

<p align="center"><strong><font size="3" color="#ff0000">Za studente I, II i <span class="caps">III</span> godine, dodatni oktobarski ispitni rok </font></strong><a href="http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/integrisane-akademske/ispitni-rokovi/"><strong><font size="3" color="#ff0000">Oktobar 2</font></strong></a><strong><font size="3" color="#ff0000"> održava se 5. 10.2009.</font></strong></p> <center> <p><a href="http://www.farmaceuti.com/forum//topic,16670.0.html">vise</a></p> </center>
<center><a target="_blank" href="http://www.farmaceuti.com/forum/page.394/quot./gt./lt./font./ size="3" color="darkred"><strong>Iznosi participacije za lekove na pozitivnoj listi</strong></font></a></center>
<p class="izvor">Izvor: EMportal</p> <div class="extract"> <strong> <p>Odluka Poreske uprave da naplati od privatnih apoteka PDV koji su veledrogerije već izmirile i dale apotekama u obliku bonusa, protivno je interesima svih u lancu snabdevanja i može dovesti do poremećaja u snabdevanju trži&scaron;ta, smatraju u Udruženju privatnih apotekara Srbije (SPAS).</p> </strong> </div> <center> <p><a href="http://www.farmaceuti.com/forum//topic,16649.0.html">vise</a></p> </center>

Србија је прва земља у Европи у којој је почело тестирање вакцине "луканикс" против рака плућа. Вакцина се прима након залечења болести, а не у превентивне сврхе.

Прва земља у Европи, у којој је почело тестирање вакцине против рака плућа "луканикс" јесте Србија.

У Клиничко болничком центру Бежанијска коса тренутно се на четири пацијента испитује њено дејство.

Вакцина се не даје у превентивне сврхе, већ се прима након залечења болести, а циљ је да се такво стање одржи што дуже.

nastavak

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="maindocument"> <tbody> <tr> <td height="25"><span class="izvor">Izvor: Beta</span> </td> </tr> <tr> <td class="leading"> <font size="2"><strong>Ženeva, Santjago -- Zdravim ljudima koji se zaraze virusom H1N1 nije potrebno prepisivati antivirusni lek &quot;tamiflu&quot;, ali je to potrebno deci, starima i trudnicama, saop&scaron;tila SZO. <br /> <br /> </strong></font><font size="2"> Svetska zdravstvena organizacija je saop&scaron;tila da zdravim ljudima sa blagim i umerenim oblicima novog ili sezonskog gripa nije potreban &quot;tamiflu&quot;, nazivajući naučne dokaze za primenu leka u tim slučajevima &quot;nepouzdanim&quot;. </font></td> </tr> </tbody> </table> <center> <p><a href="http://www.farmaceuti.com/forum//topic,16264.msg234893.html#msg234893">vise</a></p> </center>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="maindocument"> <tbody> <tr> <td height="25"><span class="izvor">Izvor: B92</span> </td> </tr> <tr> <td class="leading"> <font size="2"><strong>Beograd -- Pacijenti u Srbiji najče&scaron;će se žale na neljubaznost i dužinu čekanja na preglede. Nadležnosti za&scaron;titnika prava pacijenata pritom su ograničene. <br /> <br /> </strong></font> <font size="2"> Skoro svakodnevno se u novinama mogu pročitati priče građana o tome kako su nezadovoljni stanjem u srpskom zdravstvu i tretmanom medicinskog osoblja. Najglasnije u tome su porodilje i trudnice čije ispovesti možete čitati i na <a href="http://blog.b92.net/blog/7485/Krugolina%20Borup/" class="text-link" target="_blank">B92 blogu</a> Krugoline Borup. </font></td> </tr> </tbody> </table> <center> <p><a href="http://www.farmaceuti.com/forum//topic,16628.0.html" title="Tretman pacijenata u Srbiji">vise</a></p> </center>
<a rel="nofollow" href="http://www.sc.org.yu/scentar/index.php?vest=37">Sc.org</a> <p><strong>I</strong><span> </span>Pravo na prijem u ustanovu za sme&scaron;taj studenata imaju državljani Republike Srbije i državljani država u okruženju kojima mesto studiranja nije stalno mesto boravka, čije se &scaron;kolovanje <u>prvi put</u> finansira iz <strong>budžeta </strong>Republike Srbije.<br /> <br /> </p> <div style="text-align: justify;"><strong>II<span> </span></strong><strong>Konkursna dokumentacija:</strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span>1.<span> </span></span></strong>prijava za prijem u Ustanovu ( kupuje se prilikom konkurisanja ),</div> <div style="text-align: justify;"><strong><span>2.<span> </span></span></strong><span><span>o</span></span>verene fotokopije svedočanstava I, II, III, IV godine srednje &scaron;kole (pre predaje originala za upis na fakulet-visoku &scaron;kolu overiti fotokopije),</div> <div style="text-align: justify;"><strong><span>3.<span> </span></span></strong>uverenje o upisu prve godine studija (prvi put) iz budžeta Republike Srbije (izdaje fakultet-visoka &scaron;kola),</div> <div style="text-align: justify;"><strong><span>4.<span> </span></span></strong>uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period od 01.01. do 30.06.2009.godine (izdaje nadležni op&scaron;tinski organ iz mesta prebivali&scaron;ta kandidata a obrazac se može kupiti na blagajnama studentskih domova Ustanove Studentski centar ''Beograd''),</div> <div style="text-align: justify;"><strong><span>5.<span> </span></span></strong>indeks i lična karta ( na uvid )<br /> <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <center> <p><a href="http://www.farmaceuti.com/forum//topic,16623.0.html">vise</a></p> <p><a href="http://www.farmaceuti.com/forum//topic,16624.0.html">Obavestenje o uslovima za prijem studenata u ustanovu Studentski centar &quot;Beograd&quot; za skolsku 2009/10. god</a></p> <p>&nbsp;</p> </center>
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 40

Ads

Norveska

Ad

Articles

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2015 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana