posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Nova ispitna pitanja  (Read 10165 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Maslacak

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2068
 • Gender: Female
 • ~ štreber ~
Nova ispitna pitanja
« on: 30-05-2007, 22:25:18 »

Otvaram novu temu za ovo, čisto da bi bilo uočljivije.
U pitanju su STARA pitanja – uz neka precrtavanja i dopune koje sam "ugradila".

Data danas na predavanju. Ne znam da li je to sve što treba, i da li postoje pitanja van tih... prof. Šobajić (bar mislim da je to ona :stid: :hmm) je to dala kao važeća ispitna pitanja, to je sve što znam.

Dakle:

I – OPŠTI DEO

1. Definicija i klasifikacija hranljivih sastojaka prema ulozi u organizmu 
2. Poreklo energije u namirnicama
3. Energetska vrednost namirnica
4. Izračunavanje sirove i čiste energetske vrednosti namirnica
5. Činioci koji utiču na iskoristljivost hranljivih sastojaka
6. 1. princip racionalne ishrane ljudi
7. 2. princip racionalne ishrane ljudi
8. 3. princip racionalne ishrane ljudi
9. Energetske potrebe za bazalni metabolizam
10. Specifično dinamično dejstvo hrane
11. Postupci i način izražavanja metabolizma i način izražavanja
12. Energetske potrebe za termoregulaciju
13. Energetske potrebe za fizički rad
14. Energetske potrebe različitih profesija
15. Energetske potrebe za rastenje, graviditet i laktaciju
16. Ukupne energetske potrebe ljudi
17. Određianje energetskog prometa indirektnom kalorimetrijom
18. Direktna kalorimetrija
19. Biološka oksidacija hrane

II - UGLJENI HIDRATI

1. Izomerni oblici monosaharida
2. Ciklična struktura monosaharida
3. Mutacija i epimerija
4. Konformacioni oblici monosaharida
5. Određivanje konfiguracije anomernog centra
6. Odredjivanje karaktera karbonilne grupe monosaharida
7. Dejstvo kiselina na monosaharide
8. Ponašanje monosaharida u slaboj i jakoj alkalnoj sredini
9. Oksidacioni proizvodi monosaharida
10. Redukcioni proizvodi monosaharida
11. Reakcije glikozidnog C atoma (stvaranje glikozida, oksima, hidrazona, osazona, formazana)
12. Glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza
13. Pentoze
14. Monosaharidi anomalne gradje (dezoksisećeri, aminosećeri, razgranatog niza)
15. Sladak ukus ugljenih hidrata i drugih jedinjenja
16. Određivanje strukture složenih ugljenih hidrata
17. Disaharidi trehaloznog tipa
18. Disaharidi maltoznog tipa
19. Laktoza i laktuloza. Mane metabolizma
20. Neasimilirajući oligosaharidi (rafinoza, stahioza, verbaskoza)
21. Ciklodekstrini
22. Ugljeni hidrati mleka (neutralni oligosaharidi, neutralni azotni oligosaharidi, sijalozidi)
23. Polisaharidi (podela, rasprostranjenost u prirodi)
24. Skrob. Struktura i osobine
25. Retrogradovanje skroba
26. Enzimska hidroliza skroba
27. Celuloza. Struktura i osobine
28. Inulin i hitin
29. Hemiceluloze
30. Podela ugljenih hidrata prema ulozi u hrani
31. Lako asimilirajući ugljeni hidrati
32. Vlakna i njihov znacaj u ishrani
33. Osnovna uloga ugljenih hidrata u ishrani
34. Potrošnja ugljenih hidrata i zdravlje ljudi
35. Metode identifikovanja ugljenih hidrata
36. Pregled metoda određivanja ugljenih hidrata
37. Interakcije ugljenih hidrata i proteina u toku termičkog tretmana namirnica

III - MASTI I ULJA

1. Zasićene masne kiseline. Struktura i osobine
2. Monoenske masne kiseline. Struktura i osobine
3. Dienske masne kiseline. Struktura i osobine
4. Polienske masne kiseline. Struktura i osobine
5. Uticaj cis-trans izomerije na osobine nezasićenih masnih kiselina
6. Položajni izomeri nezasićenih masnih kiselina
7. Reakcije nezasićenih masnih kiselina
8. Acilgliceroli. Struktura i osobine
9. Polimorfizam triacilglicerola
10. Interesterifikacija masnih kiselina
11. Kefalini i lecitini. Struktura i osobine
12. Plazmalogeni, fosfoinozitidi, polifosfogliceridi. Struktura i osobine
13. Ceridi
14. Osnovni fitosteroli i zoosteroli. Struktura i značaj u analitici masti
15. Esencijalne masne kiseline
16. n-3, n-6, n-9 nezasićene masne kiseline i njihove biotransformacije
17. Deficiti esencijalnih masnih kiselina. Potrebe
18. Esencijalne masne kiseline i eikozanoidi
19. Biološko kvarenje masti
20. Hemijska užeglost masti i ulja
21. Proizvodi termooksidativne degradacije masti i ulja
22. Osnovne metode analiza masti i ulja

IV - PROTEINI

1. Opšte osobine proteina (rastvorljivost, denaturacija, koagulacija)
2. Klasifikacija proteina
3. Primarna struktura proteina
4. Sekundarna, tercijarna i kvarternerna struktura proteina
5. Sastav nukleoproteina
6. Uloga nukleinskih kiselina u biosintezi proteina
7. Amfoterne osobine aminokiselina
8. Disocijacija aminokiselina. IpH
9. Reakcije karboksilne i amino grupe aminokiselina
10. Ninhidrinska reakcija
11. Monoaminomonokarbonske kiseline
12. Sumporne aminokiseline
13. Monoaminodikarbonske kiseline
14. Bazne aminokiseline
15. Aromatične aminokisleine
16. Heterociklične aminokiseline
17. Esencijalne aminokiseline
18. Određivanje biološke vrednosti proteina
19. Klasifikacija proteina prema hranljivoj vrednosti
20. Dnevne potrebe u proteinima u zavisnosti od uzrasta i stanja organizma
20. Promene biološke vrednosti proteina tokom obrade namirnica
21. Metode za određivanje proteina
 
V - VITAMINI

1. Vitamini. podela. Avitaminoze, hipo i hipervitaminoze
2. Vitamini A
3. Vitamini D grupe
4. Tokoferoli
5. Vitamini K grupe
6. Vitamin B1
7. Tijamin i metabolizam ugljenih hidrata
8. Vitamin B2
9. Vitamin PP
10. Vitamin C
11. Pantotenska kiselina
12. Vitamin B6
13. Biotin (vitamin H)
14. Folna kisleina
15. Značaj i uloga vitamina B12
16. Toksičnost vitamina
17. Stabilnost pojedinih vitamina prema temperaturi i svetlosti

V-a – MINERALI

1. Kalcijum
2. Fosfor
3. Magnezijum
4. Podela mineralnih materija

VI - NAMIRNICE

1. Definicija i podela životnih namirnica
2. Opšte osobine namirnica 1.grupe
3. Konzervisanje mesa
4. Proteini mesa i riba
5. Proteini jaja
6. Lipidi jaja
7. Sastav i hranljiva vrednost mesa
8. Sastav i hranljiva vrednost jaja
9. Sastav i hranljiva vrednost leguminoza
10. Sastva kravljeg i humanog mleka. Izračunavanje energetske vrednosti
11. Proteini mleka
12. Ugljeni hidrati lmeka
13. Sastav i osobine mlečne masti
14. Sastav i hranljiva vrednost sireva
15. Maslac, sastav i osobine
16. Konzervisanje mleka i promena biološke vrednosti
17. Biljna ulja. Opšte osobine i podela
18. Margarin. Sastav i osobine
19. Opšte osobine namirnica 4. grupe
20. Proteini žitarica
21. Opšte osobine namirnica 2. grupe
22. Značaj voća i povrća u ishrani
23. Dijetetski proizvodi. Osobine i podela
24. Humanizovana i adaptirana mleka za decu

VII - KONTAMINACIJA NAMIRNICA

1. Faktori koji utiču na zdravstvenu bezbednost hrane
2. Rezidui pesticida u namirnicama
3. Policiklični aromatični ugljovodonici u namirnicama
4. Rezidui toksičnih elemenata u namirnicama. Načini zagađivanja
7. Nitrati-nitriti-nitrozamini u namirnicama
8. Rezidui antimikrobnih lekova i anabolika u namirnicama
9. Mikotoksini u namirnicama (B, G, M )
10. Polihlorovani bi i trifenili u namirnicama
11. PDU, MDK i MNTD za kontaminante i aditive

VIII - ADITIVI U NAMIRNICAMA

1. Opšte osobine i podela aditiva
2. Zdravstveni rizici korišćenja aditiva u hrani
3. Antioksidansi i  sinergisti
4. Sredstva za konzervisanje namirnica
5. Vestačke boje
6. Prirodne boje
7. Karotini: ugljovodonici, aldehidi i kisleine
8. Vestačka sredstva za zaslađivanje
9. EmulgatoriOffline tarantulica

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2419
 • Gender: Female
 • lucky loser ;-)
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #1 on: 30-05-2007, 22:37:26 »
Maslačkice, odakle ti ova pitanja?

Trebalo je danas da postave nova pitanja na sajt fakulteta...

Da li su to ova pitanja?  :hmm

3 x pitanja
tj. 4 x  :trfr:

Offline Maslacak

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2068
 • Gender: Female
 • ~ štreber ~
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #2 on: 30-05-2007, 22:41:41 »
Upravo objasnih ovde
http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,6591.0.html

Profesorka je danas to dala kao "nova" pitanja... rekla je da je izbačeno ono što nije predavano ove godine, i dodato novo.
Pa ti vidi :>

Offline yeca

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 1041
 • Gender: Female
 • juhuu...
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #3 on: 30-05-2007, 22:43:55 »
Ali ona postoje samo u RC je l' tako??
Rekla je da će da izbaci na sajt (a to je na našem faksu vrlo širook pojam  :roll:)...
Jeste, prof Šobajić!  :hm

A onu skeniranu knjigu o ispravnosti i kontroli namirnica nije izbacila?
Na sajtu nema, a rekla je da će izbaciti i to!
« Last Edit: 30-05-2007, 22:49:26 by yeca »

Offline Maslacak

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2068
 • Gender: Female
 • ~ štreber ~
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #4 on: 30-05-2007, 22:50:13 »
Nisam sigurna da ih uopšte ima i u RC, niti da će ih izbaciti na net... zato što nam ih je dala samo u papirnoj formi, i rekla da kopiramo!
A ako su morali da precrtavaju i dopisuju rukom, to verovatno znači da ih nemaju na kompu, već samo u štampanoj formi, o tome pričam.

Offline tanja82

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 1
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #5 on: 01-06-2007, 20:25:38 »
Fala!!! O0

Offline MiKy

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 812
 • Gender: Female
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #6 on: 16-06-2007, 17:23:40 »
hocete uciti po pitanjima?

Offline tarantulica

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2419
 • Gender: Female
 • lucky loser ;-)
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #7 on: 16-06-2007, 17:31:56 »
Bolje ne...
Chula sam da krenu od ispitnih pitanja, ali da povezuju sa ostalim gradivom...

Offline shumshi

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 387
 • Gender: Female
 • Daleko Blizu Daleko
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #8 on: 16-06-2007, 17:44:58 »
nemojte uciti po pitanjima...  :nene:

meni su od 4 pitanja, 2 bila van ovog spiska...da ne pricam o vozanju kroz celo gradivo...
ali opusteno...  :cvet

Offline Jeca

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 377
 • Gender: Female
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #9 on: 20-06-2007, 12:18:06 »
Pa cemu onda sluze ova pitanja?

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #10 on: 20-06-2007, 13:04:36 »
orijentaciono...

Offline yeca

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 1041
 • Gender: Female
 • juhuu...
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #11 on: 20-06-2007, 16:26:48 »
E ali stvarno su genijalci - naprave više od 160 pitanja  :shock da bi ona bila orijentaciona  :roll:
I još, na neka pitanja odgovor je jedna složena rečenica...2 maximalno!
Ne kapiram  :)):

Offline Jeca

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 377
 • Gender: Female
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #12 on: 20-06-2007, 16:30:19 »
A sto da bude prosto kad moze da bude slozeno? :D

Offline BK

 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 656
 • Gender: Female
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #13 on: 20-06-2007, 18:13:58 »
Bolje i da daju neka orjentaciona pitanja nego da ne daju nikakva, a verujte mi nije tesko.

Offline yeca

 • Extra forumas
 • *
 • Posts: 1041
 • Gender: Female
 • juhuu...
Odg: Nova ispitna pitanja
« Reply #14 on: 20-06-2007, 22:52:25 »
Bolje i da daju neka orjentaciona pitanja nego da ne daju nikakva, a verujte mi nije tesko.
Naravno! Nego ne mislim da su pitanja (bar ovakva i ovoliko istih) strogo neophodna jer ako već postoji odakle se uči, sve naučiš (kad već na pitanja ne možeš da se osloniš) i ćao...
Onda ti nikakva orijantacija ne treba! ;)

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana