posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: [Novo]-Ispitna pitanja  (Read 50022 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mandm

 • Turista
 • *
 • Posts: 19
[Novo]-Ispitna pitanja
« on: 04-08-2007, 18:08:37 »

Nova ispitna pitanja se mogu naci na sajtu farmaceutske tehnologije i dodato je nesto iz novih oblasti kao sto je homeopatija,konvencionalni i biotehnoloski lekovi,injekcije insulina,rekombinantna DNK tehnologija....da li neko zna da li to postoji u najnovijim predavanjima i ako ne gde da se informisem?


Offline tarantulica

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2419
 • Gender: Female
 • lucky loser ;-)
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #1 on: 04-08-2007, 19:49:55 »
Hvala puno mandm  :cvet

Srećno svima, da što pre naučite i položite  :happy:

Nova ispitna pitanja (http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/farmaceutska_tehnologija_sa_biofarmacijom/)

Offline jecapereca

 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 550
 • Gender: Female
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #2 on: 04-08-2007, 23:07:57 »
Tnx! :cvet
Kako je cudotvoran ovaj nas forum jer da se mi nismo ovde zalili verovatno ispit. pitanja jos uvek ne bi bila na sajtu faksa  :wink:

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #3 on: 11-08-2007, 23:22:41 »
Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom

Ispitna pitanja

[1]   Značaj stepena usitnjenosti (veličine čestica) lekovitih i pomoćnih supstanci za izradu lekovitih preparata
[2]   Praškovi za peroralnu primenu – vrste, izrada i ispitivanje
[3]   Praškovi za spoljašnju primenu – vrste, izrada i ispitivanje
[4]   Peroralni praškovi i praškovi za kožu – sastav i osobine
[5]   Granule – vrste, izrada i ispitivanje
[6]   Kapsule – vrste i osobine
[7]   Osobine praškova kojima se pune tvrde želatinske kapsule
[8]   Izrada i ispitivanje tvrdih želatinskih kapsula
[9]   Meke kapsule – formulacija, izrada i ispitivanje
[10]   Mikrokapsule – karakteristike i primena
[11]   Mikrokapsule – pomoćne materije i metode izrade (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg156484.html#msg156484)
[12]   Pelete – metode izrade i primena (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg156484.html#msg156484)

[13]   Tečni lekoviti preparati za peroralnu primenu – vrste, izrada i ispitivanje
[14]   Tečni lekoviti preparati za spoljašnju upotrebu – vrste, izrada i ispitivanje
[15]   Rastvarači za peroralne rastvore, rastvore za kožu i rastvore za ispiranje usne duplje (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg135944.html#msg135944)
[16]   Određivanje sadržaja etanola i 2-propanola u smešama etanol - voda (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg134628.html#msg134628)
[17]   Izrada rastvora sa supstancama velike relativne molekulske mase za spoljašnju primenu (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg152038.html#msg152038)
[18]   Metode za poboljšanje rastvorljivosti lekovitih supstanci
[19]   Preparati za uši - vrste, izrada i ispitivanje
[20]   Preparati za nos - vrste, izrada i ispitivanje
[21]   Kapi i sprej preparati za nos – faze u izradi i primarna ambalaža (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg136024.html#msg136024)
[22]   Najčešće pomoćne materije u tečnim farmaceutskim oblicima za primenu u nos i uho

[23]   Upotreba i zahtevi za kvalitet prečišćene vode
[24]   Zahtevi za kvalitet vode koja se koristi za izradu parenteralnih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg139144.html#msg139144)
[25]   Zahtevi za kvalitet vode koja se koristi za izradu kapi za oči i kapi za nos (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg139144.html#msg139144)
[26]   Zahtevi za kvalitet vode koja se koristi za rekonstituciju praškova za injekcije (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg139144.html#msg139144)
[27]   Postupci za dobijanje prečišćene vode
[28]   Postupci za dobijanje vode za injekcije

[29]   Faktori koji utiču na proces ekstrakcije aktivnih supstanci iz droga
[30]   Rastvarači za izradu ekstraktivnih preparata – vrste i osobine
[31]   Savremene metode ekstrakcije aktivnih supstanci iz droga
[32]   Ekstrakti - vrste, izrada i ispitivanje
[33]   Tinkture – izrada i ispitivanje
[34]   Sirupi - vrste, izrada i ispitivanje (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg156484.html#msg156484)
[35]   Pomoćne materije za izradu lekovitih sirupa
[36]   Izrada sirupa sa biljnim ekstraktima
[37]   Postupci izrade, ispitivanja i čuvanja standardizovanih biljnih ekstrakata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg136024.html#msg136024)
[38]   Osnovni homeopatski preparati (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg134722.html#msg134722)
[39]   Farmaceutski oblici homeopatskih lekova (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg134835.html#msg134835)
[40]   Izrada homeopatskih lekova
[41]   Homeopatski preparati u farmakopejama

[42]   Lekoviti preparati tipa suspenzija - osobine i primena
[43]   Faktori od kojih zavisi stabilnost suspenzija
[44]   Deflokulovane i flokulovane suspenzije
[45]   Formulacija lekovitih preparata tipa suspenzija
[46]   Principi industrijske izrade tečnih supenzija za peroralnu primenu
[47]   Suve suspenzije - sastav i izrada
[48]   Problemi koji se mogu javiti u toku izrade i čuvanja suspenzija
[49]   Ispitivanja lekovitih preparata tipa suspenzija
[50]   Lekoviti preparati tipa emulzija - osobine i primena
[51]   Sastav i izrada preparata tipa emulzija za spoljašnju primenu
[52]   HLB-broj – značaj u izboru površinski aktivnih materija
[53]   Osobine i vrste emulgatora za izradu farmaceutskih preparata
[54]   Emulgatori za izradu emulzija za i.v. primenu
[55]   Zahtevi za kvalitet farmaceutskih emulzija za peroralnu, spoljašnju i i.v. primenu  (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg141900.html#msg141900)
[56]   Sredstva za kvašenje u formulacijama različitih farmaceutskih oblika

[57]   Masti – karakteristike i upotreba
[58]   Sastav podloga (baza) za izradu masti
[59]   Vrste i osobine podloga za masti
[60]   Izrada lekovitih masti – opšti principi
[61]   Sastav i izrada masti suspenzija
[62]   Izrada lekovitih masti sa antibioticima
[63]   Osobine i primena vazelina u izradi farmaceutskih oblika polučvrste konzistencije
[64]   Osobine i primena parafina, bezvodnog lanolina i polialkilsiloksana u izradi farmaceutskih oblika polučvrste konzistencije
[65]   Sastav i osobine kremova
[66]   Formulacija i izrada hidrofilnih kremova
[67]   Formulacija i izrada hidrofobnih kremova
[68]   Sastav i primena ambifilnih podloga (kremova) za izradu magistralnih lekova
[69]   Sastav i osobine gela (hidrogeli, oleogeli)
[70]   Geli (hidrogeli) – izrada i ispitivanje
[71]   Sredstva za geliranje u izradi gelova za primenu na kožu ili sluzokože
[72]   Izrada i ispitivanje lekovitih gela sa karbomerom (Carbomer)
[73]   Formulacija gela sa teško rastvorljivom lekovitom supstancom (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg135085.html#msg135085)
[74]   Zahtevi i preporuke za razređivanje gotovih (industrijski izrađenih) lekova i kombinovanje sa dodatnim supstancama u magistralnoj praksi
[75]   Formulacija i izrada farmaceutskih oblika za lokalnu primenu kortikosteroida
[76]   Faze i oprema (uređaji) u proizvodnji nesterilnih farmaceutskih oblika polučvrste konzistencije
[77]   Biofarmaceutski aspekti polučvrstih farmaceutskih oblika za dermatološku upotrebu
[78]   Ispitivanja polučvrstih preparata za primenu na kožu (Ph Jug V)
[79]   Metode za ispitivanje oslobađanja lekovite supstance iz polučvrstih preparata
[80]   Faktori koji utiču na penetraciju i permeaciju lekovite supstance u kožu
[81]   Ispitivanja stepena penetracije, viskoziteta i veličine čestica u polučvrstim farmaceutskim preparatima
[82]   Značaj reološkog ponašanja lekovitih preparata tečne i polučvrste konzistencije
[83]   Pseudoplastični i plastični reološki sistemi-karakteristike i značaj
[84]   Tiksotropno ponašanje farmaceutskih preparata – karakteristike i značaj

[85]   Farmaceutski oblici za rektalnu aplikaciju
[86]   Farmaceutski oblici za vaginalnu aplikaciju
[87]   Lekoviti štapići
[88]   Liposolubilne podloge za izradu supozitorija i vagitorija
[89]   Hidrosolubilne podloge za izradu supozitorija i vagitorija
[90]   Pomoćne materije u izradi supozitorija i vagitorija
[91]   Tehnologija izrade supozitorija i vagitorija
[92]   Farmaceutsko-tehnološki aspekti izrade supozitorija i vagitorija metodom izlivanja
[93]   Problemi pri izradi supozitorija i vagitorija
[94]   Faktori koji utiču na tačnost doziranja lekovitih supstanci u supozitorijama
[95]   Stabilnost supozitorija i vagitorija
[96]   Ispitivanja supozitorija i vagitorija
[97]   Vrste tableta (Ph Jug V)
[98]   Sastav i osobine neobloženih tableta
[99]   Osobine i ispitivanja efervescentnih tableta
[100]   Vrste tableta za primenu u ustima
[101]   Karakteristike tableta za izradu rastvora i disperzija
[102]   Vrste i uloga pomoćnih materija za izradu tableta
[103]   Sredstva za dopunjavanje u izradi tableta
[104]   Sredstva za vezivanje u izradi tableta
[105]   Sredstva za raspadanje u izradi tableta
[106]   Sredstva za klizanje u izradi tableta
[107]   Lubrikansi u izradi tableta
[108]   Osobine i primena šećera u izradi tableta
[109]   Izbor metode za izradu/proizvodnju tableta
[110]   Izrada tableta metodom direktne kompresije
[111]   Izrada tableta metodom vlažne granulacije
[112]   Izrada tableta metodom suve granulacije
[113]   Uređaji za tabletiranje
[114]   Vrste i karakteristike obloženih tableta (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg152038.html#msg152038)
[115]   Sredstva za oblaganje u izradi film tableta
[116]   Faze u postupku izrade film tableta (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138256.html#msg138256)
[117]   Uređaji za izradu obloženih tableta
[118]   Ispitivanja tableta prema Ph Jug V
[119]   Ispitivanja kojima se procenjuju mehanička svojstva tableta
[120]   Ispitivanje raspadljivosti tableta – postupak i zahtevi prema Ph Jug V
[121]   Ispitivanje brzine rastvaranja lekovite supstance iz čvrstih lekovitih preparata

[122]   Preparati sa modifikovanim oslobađanjem lekovite supstance – vrste, prednosti, nedostaci  (http://www.farmaceuti.com/forum//topic,9022.msg138596.html#msg138596)
[123]   Pristupi za postizanje produženog delovanja leka (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138596.html#msg138596)
[124]   Mehanizmi oslobađanja lekovite supstance iz preparata sa modifikovanim oslobađanjem (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138596.html#msg138596)
[125]   Preparati sa modifikovanim oslobađanjem lekovite supstance za peroralnu primenu – vrste i osobine (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138596.html#msg138596)
[126]   Izbor pomoćnih materija za izradu preparata sa modifikovanim oslobađanjem za peroralnu primenu (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138488.html#msg138488)
[127]   Peroralni preparati sa modifikovanim oslobađanjem tipa matriksa (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg150096.html#msg150096)
[128]   Peroralni preparati sa modifikovanim oslobađanjem tipa višečestičnih sistema
 (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138596.html#msg138596)
[129]   Terapijski sistemi za oftalmološku i intrauterinu/intravaginalnu primenu
[130]   Terapijski sistemi za peroralnu i parenteralnu primenu
[131]   Vrste i osobine transdermalnih flastera
[132]   Koloidni nosači lekovitih supstanci: liposomi – osobine i primena (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg145476.html#msg145476)
[133]   Koloidni nosači lekovitih supstanci: nanočestice – osobine i primena (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg1459536.html#msg145953)
Lipozomi i nanocestice - predavanja (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg147549.html#msg147549)

[134]   Parenteralni preparati: definicija i podela
[135]   Injekcije: definicija, vrste i zahtevi za kvalitet po Ph.Jug.V
[136]   Tipovi injekcija prema stepenu disperziteta
[137]   Formulacija injekcija i faktori koji se moraju razmotriti pri formulaciji
[138]   Rastvarači (vehikulumi) za injekcije
[139]   Sredstva za puferovanje i podešavanje pH vrednosti parenteralnih preparata
[140]   Izotonični rastvori i sredstva za izotonizaciju
[141]   Postupci za izotonizaciju hipotoničnih rastvora
[142]   Opšti principi izrade/proizvodnje injekcija
[143]   Ispitivanja injekcija (Ph Jug V)
[144]   Rastvori za intravenske infuzije: definicija, podela i zahtevi za kvalitet po Ph Jug V
[145]   Opšti principi izrade/proizvodnje intravenskih infuzija
[146]   Infundibilije za nadoknadu izgubljene tečnosti i elektrolita
[147]   Infundibilije za nadoknadu volumena krvi i krvne plazme
[148]   Infundibilije za parenteralnu ishranu (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg136804.html#msg136804)
[149]   Infundibilije za lečenje i antikoagulacioni rastvori
[150]   Preparati za totalnu parenteralnu ishranu (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg136804.html#msg136804)
[151]   Rastvori za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu
[152]   Jedinice za izražavanje koncentracija u injekcijama i infundifilijama, zahtevi za obeležavanje
[153]   Preparati za oči: definicija i vrste farmaceutskih oblika
[154]   Osnovni zahtevi za kapi za oči
[155]   Formulacija kapi za oči – pojednostavljen sistemski pristup (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138762.html#msg138762)
[156]   Izotoničnost kapi i losiona za oči
[157]   Konzervansi i konzerviranje kapi za oči
[158]   Puferovanje kapi za oči
[159]   Viskozne kapi za oči (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg136850.html#msg136850)
[160]   Ispitivanje kapi za oči
[161]   Prikaz izrade/proizvodnje kapi za oči tipa rastvora (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138762.html#msg138762)
[162]   Prikaz izrade/proizvodnje kapi za oči tipa suspenzija
[163]   Polučvrsti preparati za oči,vrste i zahtevi za kvalitet
[164]   Faktori koji utiču na oslobađanje i delovanje lekovitih supstanci iz polučvrstih preparata za oči (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138762.html#msg138762)
[165]   Mogućnosti za poboljšanje lokalne raspoloživosti preparata za oči (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138762.html#msg138762)
[166]   Farmaceutsko tehnološki pristupi za postizanje produženog delovanja oftalmoloških preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138762.html#msg138762)
[167]   Rastvori za čišćenje kontaktnih sočiva, rastvori za čuvanje kontaktnih sočiva i rastvori za kvašenje kontaktnih sočiva (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg139024.html#msg139024)

[168]   Biološki indikatori sterilizacije
[169]   Pirogene materije i pirogeni test
[170]   Test za ispitivanje prisustva endotoksina u parenteralnim preparatima
[171]   Sterilizacija: definicija i metode po Ph. Jug. V
[172]   Stepen sigurnosti sterilnosti farmaceutskih preparata
[173]   Sterilizacija zasićenom vodenom parom pod pritiskom - opšte karakteristike i primena
[174]   Sterilizacija suvom toplotom - opšte karakteristike i primena
[175]   Sterilizacija zračenjem i gasna sterilizacija - opšte karakteristike i primena
[176]   Sterilizacija filtracijom i aseptičan postupak - opšte karakteristike i primena
[177]   Ispitivanje sterilnosti farmaceutskih preparata
[178]   Pranje i sterilizacija staklene ambalaže za parenteralne preparate (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg142140.html#msg142140)

[179]   Osnovni principi na kojima se zasniva formulacija parenteralnih preparata sa modifikovanim oslobađanjem lekovite supstance/produženim delovanjem (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138596.html#msg138596)
[180]   Osobine i izrada vodenih suspenzija sa produženim delovanjem za parenteralnu primenu
[181]   Vrste pomoćnih materija za izradu parenteralnih suspenzija
[182]   Sastav i karakteristike uljanih rastvora za parenteralnu primenu
[183]   Injekcije insulina – vrste i osobine (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138500.html#msg138500)
[184]   Injekcije insulina – uloga najčešće korišćenih pomoćnih materija (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138500.html#msg138500)
[185]   Vrste i karakteristike implantata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138596.html#msg138596)
[186]   Vrste/tipovi vakcina
[187]   Vakcine – osobine i zahtevi
[188]   Ispitivanja, čuvanje i označavanje vakcina
[189]   Imunobiološki preparati, definicija, zahtevi za kvalitet i podela
[190]   Imunobiološki preparati za pasivnu imunizaciju
[191]   Radiofarmaceutski preparati – pojam, podela, farmakopejski status
[192]   Ispitivanja, čuvanje i označavanje radiofarmaceutskih preparata

[193]   Formulacija aerosola (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138001.html#msg138001)
[194]   Komponente farmaceutskih preparata pakovanih pod pritiskom (aerosola) (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138001.html#msg138001)
[195]   Aerosoli – proizvodnja i kontrola kvaliteta (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138001.html#msg138001)
[196]   Tečni preparati za inhalaciju – vrste i osobine (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138001.html#msg138001)
[197]   Tečni preparati za raspršivanje (nebulizaciju) - vrste i osobine (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138001.html#msg138001)
[198]   Praškovi za inhalaciju - karakteristike, proizvodnja i ispitivanje (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg145510.html#msg145510)
[199]   Farmakopejski i dopunski zahtevi za ispitivanje aerosola za inhalaciju (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138001.html#msg138001)

[200]   Sredstva za korigovanje ukusa lekovitih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg144389.html#msg144389)
[201]   Značaj procene stabilnosti farmaceutskih preparata
[202]   Primena PEG u izradi farmaceutskih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg137817.html#msg137817)
[203]   Primena PVP u izradi farmaceutskih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg193825.html#msg193825)
[204]   Primena skroba, njegovih derivata i dekstrana u izradi farmaceutskih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg137942.html#msg137942)
[205]   Primena derivata celuloze u izradi farmaceutskih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg137942.html#msg137942)
[206]   Upotreba šećera u izradi farmaceutskih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg197988.html#msg197988)
[207]   Upotreba sorbitola i manitola u izradi farmaceutskih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg197988.html#msg197988)

[208]   Biofarmacija, biološka raspoloživost, definicije i značaj
[209]   Biofarmaceutski sistem klasifikacije lekovitih supstanci (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg145120.html#msg145120)
[210]   Faktori koji utiču na rastvorljivost supstance (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138994.html#msg138994)
[211]   Odredjivanje i značaj particionog koeficijenta
[212]   Polimorfizam, pseudopolimorfizam - definicija, značaj za formulaciju preparata i oslobađanje lekovite supstance
[213]   Veličina čestica – značaj i metode ispitivanja (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg141939.html#msg141939)

[214]   Uticaj bioloških faktora na oslobađanje i resorpciju lekovite supstance iz farmaceutskih oblika za peroralnu primenu
[215]   Uticaj bioloških faktora na oslobađanje i resorpciju lekovite supstance iz farmaceutskih oblika za parenteralnu primenu
[216]   Uticaj bioloških faktora na oslobađanje i resorpciju lekovite supstance iz farmaceutskih oblika za pulmonalnu primenu
[217]   Uticaj pH vrednosti na oslobađanje lekovite supstance iz farmaceutskih oblika in vivo
[218]   Uticaj veličine čestica, rastvorljivosti i brzine rastvaranja na oslobađanje lekovite supstance iz lekovitih preparata
[219]   Farmaceutsko tehnološki faktori koji utiču na oslobađanje lekovite supstance iz kapsula
[220]   Farmaceutsko tehnološki faktori koji utiču na oslobađanje lekovite supstance iz farmaceutskih oblika za rektalnu primenu (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138256.html#msg138256)
[221]   Farmaceutsko tehnološki faktori koji utiču na oslobađanje lekovite supstance iz lekovitih preparata tipa rastvora, emulzija i suspenzija
[222]   Farmaceutsko tehnološki faktori koji utiču na oslobađanje lekovite supstance iz tableta
[223]   Farmaceutsko tehnološki faktori koji utiču na oslobađanje lekovite supstance iz obloženih tableta
[224]   Planiranje lekovitih oblika sa željenim oslobađanjem lekovite supstance
[225]   Kriterijumi za izbor metode za ispitivanje brzine rastvaranja lekovite supstance iz lekovitih preparata (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg138230.html#msg138230)
[226]   In vitro - in vivo korelacija, pojam i značaj

[227]   Zahtevi za čuvanje supstanci za farmaceutsku primenu i lekova u uslovima apoteke  (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg148220.html#msg148220)
[228]   Pakovanje i označavanje lekova
[229]   Primarna, sekundarna i tercijarna ambalaža za farmaceutske preparate
[230]   Primarna i sekundarna ambalaža za tablete i kapsule
[231]   Primena, prednosti i nedostaci staklene ambalaže
[232]   Primena, prednosti i nedostaci ambalaže od plastičnih materijala
[233]   Osobine proizvoda značajne za izbor ambalaže
[234]   Izbor ambalaže u zavisnosti od stabilnosti proizvoda
[235]   Vrste primarne ambalaže za parenteralne preparate
[236]   Ambalaža (kontejneri) za injekcije, vrste i zahtevi za kvalitet
[237]   Plastični kontejneri za vodene rastvore za intravenske infuzije (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg141658.html#msg141658)
[238]   Ispitivanja staklenih i plastičnih kontejnera (Ph Jug V)

[239]   Faktori koji utiču na mikrobiološki kvalitet lekova
[240]   Zahtevi farmakopeja za mikrobiološki kvalitet lekovitih preparata
[241]   Faktori od kojih zavisi aktivnost/efikasnost konzervansa i ispitivanje efikasnosti konzervansa
[242]   Konzervansi koji se koriste za farmaceutske preparate za peroralnu i parenteralnu primenu – vrste i kriterijumi za izbor
[243]   Konzervansi i antioksidansi u farmaceutskim preparatima za primenu na kožu i oči
[244]   Razlike izmedju konvencionalnih i biotehnoloških lekova
[245]   Principi rekombinantne DNK tehnologije
[246]   Karakteristike i tipovi humanog insulina
[247]   Razlike između biotehnoloških lekova prve i druge generacije:   
       primer humanog insulina (http://www.farmaceuti.com/forum/farmaceutska_tehnologija/novoispitna_pitanja_9022.msg135411.html#msg135411)


« Last Edit: 05-11-2011, 21:15:33 by Bred »

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #4 on: 13-08-2007, 03:18:15 »
Quote
[2]   Praškovi za peroralnu primenu - vrste, izrada i ispitivanje
Da li kod ovoga pitanja treba da pricam o svim per os praskovima i po Ph.Jug IV i po Ph.Jug V i da li moram da navedem bas sva ispitivanja i po Ph.Jug IV i po Ph.Jug V?!?!

Offline mandm

 • Turista
 • *
 • Posts: 19
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #5 on: 13-08-2007, 11:49:56 »
Ja mislim samo po Ph.Yug.V jel je IV zastarela.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #6 on: 13-08-2007, 15:33:45 »
ja znam da smo mi na vezbama ravnopravno spominjali i ph.jug IV i V.

Offline besno pile

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 405
 • Gender: Female
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #7 on: 13-08-2007, 19:25:41 »
meni je logicno da pricas o svim praskovima,i po ph.yug.IV i ph,yug.V upravo zbog toga sto smo ih ravnopravno koristili,mozda cak i vise ph.yug IV.
uostalom,po predavanjima imas podatke iz obe.

Offline asketa

 • Pocetnik
 • *
 • Posts: 7
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #8 on: 13-08-2007, 21:09:58 »
Quote
Nova ispitna pitanja se mogu naci na sajtu farmaceutske tehnologije i dodato je nesto iz novih oblasti kao sto je homeopatija,konvencionalni i biotehnoloski lekovi,injekcije insulina,rekombinantna DNK tehnologija....da li neko zna da li to postoji u najnovijim predavanjima i ako ne gde da se informisem?
Za homeopatiju ne znam, a mislim da se odgovori na pitanja o biotehnoloskim lekovima (pitanja 244-247) nalaze u "predavanje IV godina biotehnoloski lekovi" koji je isto stavljen na farmaceutski sajt, tamo gde su i ispitna pitanja iz tehnologije.
« Last Edit: 13-08-2007, 23:13:20 by tarantulica »

Offline Maslacak

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2068
 • Gender: Female
 • ~ štreber ~
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #9 on: 14-08-2007, 00:08:10 »
I homeopatija se nalazi na sajtu. Kao i sterilizacija.
To su sve predavanja docenta Snežane Savić.

http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/farmaceutska_tehnologija_sa_biofarmacijom/

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #10 on: 14-08-2007, 03:04:25 »
au koliko su veliki ti fajlovi :(

Offline besno pile

 • Elitni clan
 • **
 • Posts: 405
 • Gender: Female
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #11 on: 15-08-2007, 14:54:58 »
I homeopatija se nalazi na sajtu.


ja je ne nadjoh.. :ohwell:
 :hmm

Offline jecapereca

 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 550
 • Gender: Female
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #12 on: 15-08-2007, 15:31:00 »
Ni ja
I zato se posvecujem spremanju drugih ispita a ovo ostavljam za neke bolje dane  :K 

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #13 on: 16-08-2007, 03:42:54 »
Quote
[16]   Određivanje sadržaja etanola i 2-propanola u smešama etanol - voda
Ovo smo radili na vezbama? ima li ko da skenira taj papir?
Quote
[17]   Izrada rastvora sa supstancama velike relativne molekulske mase za spoljašnju primenu
Sta je ovo?!?  :hmm
Quote
[21]   Kapi i sprej preparati za nos – faze u izradi i primarna ambalaža
ja nemam nigde ovo za sprejeve?
Quote
[25]   Zahtevi za kvalitet vode koja se koristi za izradu kapi za oči i kapi za nos
[26]   Zahtevi za kvalitet vode koja se koristi za rekonstituciju praškova za injekcije
Ovo su opsti uslovi za aqua destillata i pro injectione??
najvise mrzim kad mnogo vremena treba da potrosim u pretrazi materijala za odogovor na postavljeno pitanje, nekada cak i vise nego za samo ucenje.  :wall:
zar je toliko tesko napisati knjigu??  :hmm
« Last Edit: 16-08-2007, 15:57:33 by Bred »

Offline mare

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 195
 • Gender: Female
Odg: [Novo]-Ispitna pitanja
« Reply #14 on: 16-08-2007, 08:46:59 »
Imam i ja ista pitanja kao Bred, pomoc? Hvala! :cvet

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana