Januarski, februarski i martovski rokovi za apsolvente

Started by Bred, 03-12-2010, 20:16:28

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Termini ispita u narednim ispitnim rokovima

Naziv ispitnog roka Tip roka Prijavljivanje Preliminarne liste Rok za ¾albe Konaène liste Termini za ispite
Januarski apsolventski 24.12.2010, 10h 24.12.2010, 15h 29.12.2010, 12h 29.12.2010, 15h 10-25.1.2011.
Februarski apsolventski 27.01.2011, 10h 27.01.2011, 13h 28.01.2011, 12h 28.01.2011, 15h 1-20.2.2011.
Martovski apsolventski 24.2.2011, 10h 24.02.2011, 15h 25.02.2011, 15h 28.02.2011, 15h 1-20.3.2011.

Studenti kojima nije prihvaæena prijava, a ispit su regularno prijavili, mogu se javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja u predviðenim terminima.http://pharmacy.bg.ac.rs/studije/integrisane-akademske/ispitni-rokovi/