Potvrdjivanje ispita

Started by Bred, 31-10-2007, 10:58:12

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ljiljana

Kada je potvrda za mart?

Enea


joe13

Do danas do 11h nije bilo nijednog obavestenja za mart na oglasnoj tabli.

endi

Potvrda internetom do 2.3.
Potvrda za sve ispite 3.3. od 9 do 11h
Raspored- usmeni ispit 5.3. u 12h
Raspored- praktièni 6.3. u 12h

Prof. Djuriæ    tehnologija 17.3.         kozmetologija 13.3.
Prof. Miliæ     tehnologija 20.3.         kozmetologija 11.3.
Prof. Vuleta    tehnologija 18.3.         kozmetologija 11.3.
Prof. Ibriæ     tehnologija 13.3.         kozmetologija  6.3.
Prof. Primorac  tehnologija 13.3.         kozmetologija 14.3.
Prof. Parojèiæ  tehnologija 18.3.         kozmetologija 14.3.


endi

Praktièni iz tehnologije je 7.3.

joe13


Anka

jel neko zna do kad je potvrdjivanje za april preko interneta?

bojkica


Malopre sam bila na institutu i istakli su da je
potvrdjivanje e-mailom do 31. 03. na [email protected]
a na institutu potvrdjivanje je 01.04. od 9-11h

*

Je l' to danas potvrdjujemo mailom izlazak na prakticni?

Maslacak

DO danas, tj zakljuèno sa dana¹njim danom.
Samo napi¹i u mailu da potvrðuje¹ praktièni.

bojkica


Mailom se moze potvrditi i usmeni ispit. U mailu treba da stoji:
Ime prezime; br. indexa; predmet koji se potvrdjuje ( pretpostavljam farm. tehnologija ili kozmetologija ); status   studenta ( redovan, apsolvent ); Usmeni ili prakticni.
Rok je zakljucno sa danasnjim danom!!!

bojkica


  Potvrda za julski ispitni rok, putem neta je do 26.06. a na institutu 27.06. ali nisam sigurna u koje vreme... Verovatno od  9-10h ( pretpostavka !)

mali

Kada je povrdjivanje prakticnog za oktobar?  :wave:

katarina

ako je potvrda za prakticni isto kad i za usmeni onda je to 29.09. od 9-11h, ali proveri molim te posto sam ja gledala za usmeni. Pa i nisam ti nesto pomogla  :ohwell:

vzdaca

Da li neko zna kada kada je potvrdjivanje usmenog u novembru? :thanx2: