Raspored ispita u narednom periodu

Started by Bred, 12-07-2009, 20:15:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Analiticka hemija II
         
- u septembarskom ispitnom roku u petak, 4. 9. 2009.godine, u 16.30h u amfiteatrima A1-A4.  Studenti su du¾ni da ispred amfiteatara budu u 16.15h.
- u oktobarskom ispitnom roku  u èetvrtak, 24. 9. 2009. godine, od 14.30h u amfitetrima A1-A4. Studenti su du¾ni da ispred amfiteatara budu u 14.15h.


MIKROBIOLOGIJA/FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Kolokvijum iz praktiène nastave/praktièni ispit biæe odr¾an u sledeæim terminima:   3.09.2009 ili 4.09.2009.

Potvrðivanje izlaska na kolokvijum/praktièni ispit je 1.09.2009. 10-12h lab 007 ili elektronskim putem na e-mail grupe.

ZAVR©NI ISPIT: 14.09.2009.     11-14h A1-A4 
potvrðivanje izlaska na zavr¹ni ispit 9.09.2009 10-12 h lab 007 ili elektronskim putem.
   
   
OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Kolokvijum iz praktiène nastave/praktièni ispit biæe odr¾an:   18.09.2009.

Potvrðivanje izlaska na kolokvijum/praktièni ispit je 16.09.2009. 10-12h lab 007 ili elektronskim putem na e-mail grupe.

ZAVR©NI ISPIT: 28.09.2009 9-12h A1-A4
potvrðivanje izlaska na zavr¹ni ispit 23.09.2009 10-12 h lab 007 ili elektronskim putem.