[Novo]-Ispitna pitanja

Started by mandm, 04-08-2007, 17:08:37

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mrvka

Au,sva¹ta mo¾e¹ do¾iveti od ove tehnoze,da ne prièam o glavobolji.Ja da sam na va¹em mestu,a tu sam negde,ne bih se toliko zaludjivala tim pitanjima.Svaka vama èast ako imate toliko mozga,a i vremena da sve ra¹èlanjujete. :ninja: Ja sam za izradu gela sa Carbomerom uèila samo ono iz praktikuma,jedan pasus,a ispitivanja bih samo navela kao za op¹te gele.Mo¾da ljudi gre¹im,ali zaista te¹ko pamtim ove stvari,jer su mi poprilièno dosadne i zaglupljujuæe.  :wall: Jel neko uèi kako se izvode oni testovi kod ispitivanja?Jel treba to?A da,¹to se tièe homeopatskih lekova,ako nekom nije te¹ko da bar ukratko objasni one folije.Sve je nekako nabacano.©ta im znaèi ono C4/D4?Ja imam neka svoja nagadjanja u vezi toga,al da proverim.I tih ispitnih ima kao blata,preterali su...... :box E,a ona pitanjca za vodu?   :a

Bred

mrvka, slazem se za homeopatske i vodu .
jos sam bio na predavanju kada je voda bila tema i prfoesorka je rekla ama sve sto pise na slajdovima dakle suvo nabrajanje.
za ispitivanje valjda nabrojati samo sta se sve ispituje?

besno pile

a koje folije iz homeopatije?
izgleda da samo ja to ne mogu da nadjem  :hmm
ajde me malo prosvetlite  :help2:

Bred

#33
ja imam neke slajdove i mislio sam da je i mrvka mislila na njih? :ohwell:

Gocca

Drugari, nastavak homeopatskih lekova (tj. sve slajdove sa tog predavanja) pronadjite u kopirnici na faxu!!

Maslacak

Daklem... prekucavam iz svoje sveske sa ve¾bi...

ODREÐIVANJE SADR®AJA ETANOLA U SME©I ETANOL-VODA

Koriste se 2 metode.

1. Direktna metoda pomoæu alkoholometra
Alkoholometar je staklena cev koja u donjem delu ima termometar (kapilaru sa ¾ivom), a u gornjem delu ima jednu od dve skale:
-   skala po Tralesu (za oèitavanje vol. % etanola u sme¹i)
-   skala po Rihteru  (za oèitavanje te¾. % etanola u sme¹i)

Postupak:
Sme¹a etanol-voda se prenese u menzuru od 1l. Alkoholometar se pa¾ljivo uroni tako da ne dodiruje zidove suda i saèeka da ispliva na povr¹inu. Posle par minuta, kad se alkoholometar stabilizuje, oèita se temperatura, i zapreminski odnosno te¾inski procenat etanola u sme¹i (zavisno od skale).
Prema Ph. Jug. II, Stvarni volumenski i te¾inski procenti etanola u sme¹i etanol-voda jesu procenti oèitani na temperaturi od 150C, odnosno 200C po Ph. Jug IV.
U Ph. Jug. II, nalazi se tabela (trebalo bi tabela 12) koja slu¾i za prevoðenje prividnih vol. % (procenata oèitanih na sobnoj temperaturi), u stvarne vol. % etanola. Sliènom slu¾i i tabela 11 – prevoðenje prividnih te¾. %, u stvarne te¾ %.

2. Indirektna metoda pomoæu areometra
Areometar u gornjem delu ima termometar, a u donjem skalu za oèitavanje gustine. Jedan podeok skale iznosi 0.005.
Postupak:
Isto kao kod prethodnog postupka...areometar se uranja u sme¹u i oèitava temperatura i relativna gustina etanola.
Zatim se u Ph. Jug. II, u tabeli 10, oèita faktor korekcije za gustinu etanola, a u tabeli 9, odnos izmeðu gustine i te¾. i vol. % etanola u sme¹i na 150C (jer su to "stvarni" procenti po definiciji).

Primer: ako smo oèitali rel. gustinu etanola – 0.805, na temperatuti 220C
Tabela 10, Ph. Jug II – faktor korekcije je 0.00086
Ako je u sali vi¹e od 150C, za svaki stepen vi¹e se na dobijenu gustinu dodaje faktor korekcije (odnosno oduzima za svaki stepen manje od 15 stepeni).
U prostoriji je bilo 22 => 22-15=7 (za 7 stepeni je vi¹e od 15)
gustina je: 0.805 + 7*0.00086 = 0.81102
A zatim u tabeli 9 u Ph. Jug II tra¾imo najbli¾u vrednost toj, i oèitamo vol. % i te¾ % etanola.
U ovom sluèaju: te¾.% = 94.3%, a vol.% = 96.31

(**primer prepisujem iz sveske, nemam pojma koliko su taène vrednosti, a ph. Jug II nemam, ali bitno je da ukapirate princip)

Jadno je ¹to za ovo "slu¹amo" ph. Jug. II, al ajde :>
U ph. Jug. IV (vol 1) u tabeli 14-060 takoðe su: Odnosi relativne gustine, te¾inskih, i volumenskih procenata etanola u sme¹i etanol-voda (u ovom sluèaju, na 200C).

Osim ovoga mo¾ete pogledati i ne¹to modernije, ako imate farmakopeje kuæi, a verovatno imate :wink:
Ph. Jug. IV, volumen 1  - str. 87 (poglavlje 6-040)
Ph. Eur III – str. 137 (2.9.10), i za 2-propanol str. 139 (2.9.11)

Inaèe se ne bojte da virnete u farmakopeje ako vam ne¹to nije jasno, pola predavanja je samo prepisano odande :happy:

Ne znam za¹to pitanje tra¾i i 2-propanol, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno za ispit, jer ni¹ta drugo nismo radili. 2-propanol se ispituje u teènim ekstraktima i tinkturama, a tek od ph. Jug V (tj. ph. Eur. III) se to ispitivanje nalazi u farmakopejama, koliko sam provalila.

©to se homeopatije tièe, postoji nekoliko listova koji su kopirani iz neke knjige...arhiv 2006...mislim da to treba da se uèi (i da se tu nalaze odgovori na ona pitanja). Anyway, sutra æu to slikati pa postovati ovde, da ne tra¾im sad aparat po kuæi, svi spavaju :K

Inaèe nema potrebe da tra¾ite nova predavanja, jer su identièna starim, i ni u novim nema konkretnih odgovora na pitanja koja je Bred postavljao, tako da vam je to to – poenta je u povezivanju i snala¾enju. Zeznuto bato! :>

Bred

Zeznuto, zeznuto :face:
Nisi morala da se cimas ni za ovo, mogla si da naslikas. :wink:
U svakom slucaju hvala mnogo a posebno za homeopatske.
:cvet

Gocca

#37
KONSULTACIJE za usmeni:

6.septembar u 11h (nije napisano striktno kod koga,a ne mogu da se setim u kom kabinetu-videcete na licu mesta)

Hocemo da ih napadnemo?  puc

Maslacak

Rado bih ja i to slikala Bred, samo nema ¹anse da bi i¹ta razumeli po¹to nisam bila ba¹ pa¾ljiva na ve¾bama...morala sam i sama sebi da de¹ifrujem  :K

Evo homeopatije. Nije ba¹ malo, ali mislim da ne treba sve...ja nisam to jo¹ ni èitala, vi proberite ono va¾no. Nije najsreænije uslikano...ali najva¾nije je da se vidi...valjda se vidi  .blah. Slajdove sa predavanja imate, jel tako?

©to se konsultacija tièe, meni i ne vredi ne¹to da idem jer jo¹ nisam nijednom sve pre¹la. Pitanja sam samo pre¹la pogledom. Ali bilo bi fino da vi ¹to ste zabradili u uèenje odete, pa prenesete svoja saznanja :)

(http://img530.nono9.us/my.php?image=str1di8.jpg)  (http://img527.nono9.us/my.php?image=str2sn4.jpg) (http://img237.nono9.us/my.php?image=str3kb6.jpg)  (http://img482.nono9.us/my.php?image=str4vn7.jpg)

(http://img482.nono9.us/my.php?image=str5fx1.jpg)  (http://img482.nono9.us/my.php?image=str6pp4.jpg)  (http://img482.nono9.us/my.php?image=str7xg7.jpg)  (http://img482.nono9.us/my.php?image=str8vl3.jpg)

jecapereca

Maslacak hvala za homeopatiju  :cvet Na ovaj nacin si omogucila siroj grupi ljudi da na laksi nacin dodje do slajdova.
Tnx again

Bred

Maslacak  :Bog  :cvet

Naravno svi na konsultacije!!!!!!!!!!!

Slajdove imam samo one koje sam otkucao maslacak?  :ohwell:

Gocca


Maslacak

Quote from: Bred on 29-08-2007, 15:21:03
Slajdove imam samo one koje sam otkucao maslacak?  :ohwell:

Hm... :hm

Ima vi¹e od toga...to jest, rekla bih da su u pitanju potpuno drugi slajdovi, ali mi je problem malo da procenim zato ¹to to jo¹ nisam ni proèitala. Ovako na prvi pogled deluje mi prilièno konfuzno i komplikovano.

Imam od¹tampanih 7 strana slajdova, 6 slajdova po jednoj strani.

Ajde videæu ¹ta æu...
nisam ba¹ pri vremenu, i na ovo sam izgubila podosta...na dial-up-u sam, plus koristim postpaid...
a nisam sigurna ¹ta æe se videti ako bih slikala jer su slova presitna i ovako. Probaæu neke varijante, mo¾da i prekucam.

Biæe u svakom sluèaju, samo molim vas da budete strpljivi :happy:

Maslacak

Pih... ipak niste morali da budete strpljivi :K
Ne volim kad mi ne¹to stoji nad glavom pa sam odluèila da odradim to odmah...

Dakle, ovo i ono prethodno ¹to sam postovala, je kompletna homeopatija.

Nadam se da æete moæi sve lepo da vidite...

(http://img406.nono9.us/my.php?image=slajdovi1bp9.jpg)  (http://img406.nono9.us/my.php?image=slajdovi2at4.jpg)  (http://img406.nono9.us/my.php?image=slajdovi3wh6.jpg) (http://img406.nono9.us/my.php?image=slajdovi4uo1.jpg)  (http://img406.nono9.us/my.php?image=slajdovi5de4.jpg)  (http://img406.nono9.us/my.php?image=slajdovi6cm2.jpg)  (http://img411.nono9.us/my.php?image=slajdovi7jq5.jpg)   

besno pile