Farmakognozija

Started by misos, 05-02-2009, 19:28:30

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Adonis_Vernalis

Mo¾da i ostanem, pred kraj semestra. Ako ne raèunam prethodnu nedelju, u Crnoj Gori sam poslednji put boravio 1989. godine, ¹to je bezobrazno davno. Mislim da je vreme da se neke dobre, davno prekinute veze - obnove. Na obostrano zadovoljstvo.

nirre

Quote from: Adonis_Vernalis on 05-10-2009, 22:24:19
Mo¾da i ostanem, pred kraj semestra.

Inace,na oglasnoj tabli je postavljena jedna lista na kojoj su oznaceni datumi dolaska gostujucih profesora i primijetili smo da je postavljeno da Vi imate predlog za dolazak negdje oko 21 do 25 decembra ili tako nekako(ne sjecam se datuma tacno). Ja mislim da to nece biti moguce jer je slicna situacija bila prosli semestar za farm.hemiju kada nije bilo moguce odrzavanje nastave posle zavrsetka semestra tj posle kraja predavanja a kod nas predavanja zavrsavaju oko 17. decembra. E sad,ne znam jeste li Vi mislili na ove datume ali eto da pomenem to.

Adonis_Vernalis

Nirre, meni je u startu predoèeno da je ideja o tome da semestar produ¾ite za 3-4 dana neostvarljiva. Mada bi mi ta 3 dana re¹ila mnoge (moje) probleme, ja æu biti saglasan sa svakom odlukom koju na Programu donesete. Dakle, vi æete iæi na ferije onda kada ste na ferije navikli. Ja mogu celo gradivo u dva dana da sabijem, pa ¹ta bude, biæe, i neæete vi¹e morati da trpite hirove jednog èudaka sa Beogradskog univerziteta. Hajde da to uradimo: u dva dana, voila, sve gotovo. Ja æu svoje obaveze ispuniti. Vi æete svoje obaveze ispuniti.

Zato sam vam i dao svoj mejl, da bi smo mogli da komuniciramo. Va¹e ¾elje i moje ¾elje, va¹e moguænosti i moje moguænosti ne moraju, ali mogu da se podudaraju. Ja vas slu¹am. Èujete li vi mene?

nirre

Ferije su do juna nesto nedostizno,nazalost :ohwell:

Imam osjecaj (mozda grijesim) da ste shvatili kao da mi ne zelimo tada ali ja sam samo rekao kakva je situacija bila prosli semestar sa profesoricama tj kako je uprava onemogucila dolazak posle kraja semestra.

A sada,nama bi odgovaralo (kada bi smo se mi pitali) kao i prosli put,cetvrtak i/ili petak svake druge nedelje ali to zavisi od toga kada Vi mozete i kada uprava odredi na osnovu vasih mogucnosti.


Adonis_Vernalis

Quote from: nirre on 06-10-2009, 16:54:54
Ferije su do juna nesto nedostizno,nazalost :ohwell:

Imam osjecaj (mozda grijesim) da ste shvatili kao da mi ne zelimo tada ali ja sam samo rekao kakva je situacija bila prosli semestar sa profesoricama tj kako je uprava onemogucila dolazak posle kraja semestra.

A sada,nama bi odgovaralo (kada bi smo se mi pitali) kao i prosli put,cetvrtak i/ili petak svake druge nedelje ali to zavisi od toga kada Vi mozete i kada uprava odredi na osnovu vasih mogucnosti.Ja imam oseæaj da se mo¾emo dogovoriti o tome da dolazim upravo onako kako ste predlo¾ili: èetvrtak i/ili petak svake druge sedmice. Onda bismo mogli bez pritiska da savladamo gradivo, da se mirno pozabavimo predispitnim aktivnostima, da uradimo domaæe zadatke i seminarske radove, i da poku¹amo da napravimo ne¹to lepo i zanimljivo, svima ko slu¹a ovaj moj predmet. Pa, hajde da uradimo to ne¹to lepo. Trebaæe mi va¹a pomoæ, pa æu biti slobodan da na nju raèunam. To ¹to dr¾im blok jeste zamorno, ali mo¾e biti korisno. Imam punu glavu ideja, pa æemo veæ videti ¹ta æemo s time.

Vama ni¹ta ne zameram. Pod okolnostima u kojima ste slu¹ali moja predavanja, bili ste divni i pa¾ljivi. Zaista sam vam zahvalan: treba imati ¾ivce kao konopce pa slu¹ati jednog te istog predavaèa dva dana po 6 ¹kolskih èasova. Nadam se da je i vama bilo lepo kao i meni. Takoðe, nadam se da sam i vama pru¾io barem deo onoga ¹to dajem svojim studentima u Beogradu.

Sa rado¹æu æu doæi opet, ako ne pre, a ono 5. novembra, kada je moj red. Do tada, uèite Farmakognoziju. Trebaæe vam.

misos

:))  nema primjedbi  :)) za dogowor smislicemo neshto..

Tu i Tamo

A ubrzo ispit :))) Jojjjjjjjj...  :bokmal:

misos

tu i tamo kasnish  :F :plez

Tu i Tamo

sto :( pa tek je 26-og ne kasnim kolega :)  :love:  :jub: