Fiziologija-usmeni ispit

Started by frckica-j, 13-10-2008, 13:02:38

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Na praktiènom iz fiziologije se dobijaju dvije vje¾be. Ako se nakon polo¾enog praktiènog, na usmeni izlazi u istom roku, dobijaju se 4 pitanja, a ako se izlazi u sledeæem roku, dobija se 5 pitanja.

Literatura: Medicinska fiziologija, A. Gajton. (Naæi neko novo izdanje!)

PITANJA

I Uvod
1. Fiziologija æelije

II Razdra¾ljivost tkiva
2. Bioelektriène pojave (membranski i akcijski potencijal)
3. Zakon "sve ili ni¹ta". Kritièki nivoi depolarizacije. Lokalni odgovor

III Mi¹iæi
4. Mi¹iæna kontrakcija (molekularni mehanizmi mi¹iæne kontrakcije, snaga i velièina kontrakcije mi¹iæa, rad i zamaranje mi¹iæa)
5. Fiziolo¹ke karakteristike glatke muskulature

IV Srce, cirkulacija i limfotok
6. Fiziologija srèanog mi¹iæa i automatizam srèanog rada
7. Srèani ciklus
8. Ritmièka ekscitacija srca
9. Srèani tonovi
10. Normalan EKG.
11. Regulacija funkcije srca
12. Fizika krvi, toka krvi i pritiska, hemodinamika
13. Kratkoroèna regulacija arterijskog pritiska
14. Dugoroèna regulacija arterijskog pritiska
15. Kapilarna dinamika i izmjena teènosti izmeðu krvi i meðuæelijske teènosti
16. Kontrola protoka krvi-lokalna, nervna i humoralna
17. Funkcija vena, limfni sistem
18. Minutni volumen srca, venski priliv i regulacija

V Krv
19. Fizièke osobine krvi, krvna plazma-sastav i koloidno-osmotski pritisak plazme
20. Eritrociti
21. Leukociti
22. Imunost i alergija
23. Hemostaza i tgru¹avanje krvi
24. Krvne grupe
25. Odjeljci tjelesnih teènosti-osmotske ravnote¾a izmeðu vanæelijskih i æelijskih teènosti.Kontrola volumena krvi

VI Bubrezi

26. Stvaranje mokraæe u bubrezima (glomerularna filtracija, resorpcija i sekrecija u bubre¾nim kanaliæima)
27. Regulacija volumena krvi, volumena ekstracelularne teènosti i sastava ekstracelularne teènosti bubrezima
28. Renalni mehanizmi za koncentrisanje i razrjeðivanje urina
29. Transport mokraæe. Refleks mokrenja
30. Regulacija acido-bazne ravnote¾e

VII Respiratorni sistem
31. Funkcija disajnih puteva
32. Respiratorna jedinica. Respiratorna membrana
33. Mehanika disanja
34. Regulacija disanja
35. Oluæni volumeni i kapaciteti
36. Transport kiseonika i ugljen-dioksida krvlju i tjelesnim teènostima

VIII Fiziologija perifernog nervnog sistema
37. Sprovoðenje razdra¾enja u nervnim vlaknima i klasifikacija nervnih vlakana
38. Slo¾eni karakter akcijskog potencijala perifernog tkiva
39. Nervno-mi¹iæna sinapsa. Zamaranje tkiva

IX CNS

40. Osobine neurona i klasifikacija
41. Funkcija sinapse u CNS-u
43. Refleks. Refleksni lik. Klasifikacija refleksa
44. Iradijacija razdra¾enja i reciproèna inervacija
45. Funkcije kièmene mo¾dine
46. Retikularna formacija mo¾danog stabla
47. Funkcija malog mozga
48. Funkcija talamusa i hipotalamusa
49. Funkcija bazalnih ganglija
50. Cerebralni korteks
51. Limbièki sistem
52. Autonomni nervni sistem
53. Svijest, mi¹ljenje, uèenje, memorija

X Specijalna èula i analizatori
54.Klasifikacija receptora i osobine
55. Analizatori (za: bol, temperaturu, dodir, pritisak, ukus, miris, polo¾aj u prostoru)
56. Analizator za sluh
57. Analizator za vid (receptorske funkcije mre¾njaèe i neurofiziologija vida)

XI Probavni sistem
58. Motorika GIT-a (¾vakanje, pokreti ¾eluca i tankog crijeva)
59. Sekretorne funkcije GIt-a (luèenje pljuvaèke i luèenje ¾eluca)
60. Luèenje tankog crijeve i pankreasa
61. ®uè i varenje masti
62. Varenje proteina i ugljenih hidrata
63. Apsorpcije u probavnom traktu
64. Stvaranje i sastav fecesa. Defekacija
65. Regulacija uzimanja hrane

XII Metabolizam i regulacija temperature
66. Metabolizam masti
67. Metabolizam proteina
68. Metabolizam ugljenih hidrata
69. Energetika i intenzitet metabolizma
70. Bazalni metabolizam
71. Termoregulacija

XIII Endokrinologija
72. Hipofiza (odnos hipofiza-hipotalamus)
73. Hormoni ¹titnjaèe
74. Paratireoidni hormon
75. Kalcitonin i kalcijum
76. Hormoni kore nadbubre¾ne ¾lijezde
77. Insulin i diabetes mellitus
78. Glukagon
79. Mu¹ki i ¾enski polni hormoni

frckica-j

ISPITNI  ROKOVI  ZA  ©KOLSKU  2008/09. GODINU

ISPITNI ROKOVI          REDOVNI          POPRAVNI


ZIMSKI                       02.02.-06.02      23.02.-26.02


APRILSKI
(samo za studente       06.04.-10.04
     III godine)


LJETNI                       29.06.-02.07.      20.07.-23.07.
Za I godinu                 17.06.-19.06.      29.06.-02.07.


JESENJI                      20.09.-24.09.       14.10.-18.10.
       

milana87

pozdrav svima..i pitanje za frckicu-j koliko ti je trebalo da spremis fiziologiju?

frckica-j

Hm, skoro 3 mjeseca uèenja.  Za¹tekao mi je bio cns zbog na¹e anatomije, ali kad sam nauèila prvo iz anatomije sve ¹to je trebalo, taj dio mi je bio najbolji.  :wink: (Nema onih silnih pritisaka, ovih i onih koncentracija koje mora¹ da nabuba¹ a kasnije ti je potrebno samo nekoliko tih brojeva.) Suma sumarum (i sa anatomijom) toliko. Mada mislim da mo¾e i za dva ako se sjedne. Ja sam je spremala preko ljeta pa malo more, kupanje i ostalo. Napravila sam skoro mjesec dana pauze u toku uèenja. Mada, meni je fiziologija, dosad bar, najbolji predmet na faksu.  :~  :streber: I sigurno najbolje napisana knjiga. Sve se nekako lijepo slo¾i u glavi i nema nedoumica i rupa.
Dodu¹e, jo¹ nisam do¹la do farmakologije...

milana87

pa otprilike i drugi tako kazu..oko 2-3 mjeseca,majnje ili vise..tek sam pocela da ucim jer smo odslusali prvi semestar,a biohemiju i imunologiju sam polozila..
neki dan smo se raspravljali na faksu oni su tvrdili da ne postoji osoba koja je sa cistom trecom godinom upisala cetvrtu ili da je prenijela jedan ispit..tvrdili su da je to nemoguce a ja sam rekla da mislim da si ti uspjela upisati cistu cetvrtu ili prenijela jedan...iii??? jesam li bila u pravu :K2:

milana87

e da sta mislis kao iskusnija :pljes: ovaj da li je pametna kombinacija za jun fiziologija i farmakognozija,posto sam mislila to izaci? :help2:
koliko treba za gnoziju da se spremi.

mary

evo moram se nepozvana ukljuciti u konverzaciju :)
nista nije nemoguce! ali ja nisam cula da je dosad iko upisao cistu cetvrtu...najcuvenija je djevojka iz generacije prije mene- 83 god, koja je ocistila trecu u februaru dok je slusala cetvrtu,ali to se jos prepricava:)ja se iskreno nadam da ce nove generacije promijeniti to   :streber:
frckica je u pravu sto se tice fiziologije i to je najpametnije rijesiti u junu. ako uz to mozes i gnoziju-super!ali meni uz predavanja nijedan drugi predmet osim fiziologije nije ni padao na pamet...za gnoziju ti treba min 20 dana aktivnog strebanja..
Srecno :~

frckica-j

Za gnoziju treba taèno 20 dana aktivnog ¹trebanja za usmeni i jedno 3 dana za praktièni. Iz iskustva!  :wink: Ali nema vi¹e na ovoj temi o drugim predmetima.  :stop:

milana87

hvala u svakom slucaju hvala na savjetima tako cu i pokusati. :thanx2:

milana87

frckice-j super je sto si se tako potrudila i stavila sve ovo na forum,konacno da i takvo nesto dobiju farmaceuti u BL :pljes:,i da se nekom mozes obratiti za savjet.a i znas kako je na faksu uvijek poslednji saznas da je neko imao neka pitanja ili testove posto to obicno kriju,zasto ne znam..a o fiziologiji ima dosta mitova tipa ucila/o sam 6 mjeseci i slicno.To su gluposti.

Bred

Milana, dobrodosla.  :cvet

Upravo zbog tih koji vecito imaju sva moguca i nemoguca pitanja, kombinacije , precice i koji uporno i vecito to skrivaju (?!?!?!?!?!??!?!) od sebe a i od drugih :lol3:,  postoji internet , postoji ovaj forum i postoje, hvala Bogu, kolege koje ne zale da to sto imaju podele sa drugima ....

:wink:

frckica-j

Molim Milana! Samo nadam se da æete se i vi mlaði ukljuèiti i ostaviti svoje utiske i pitanja...  :jub:

Vanja2011

Vjerujem frckice da ti je trebalo 3 mjeseca za fiziologiju, ali si sigurno bila vrijedna pa ucila u korak sa predavanjima, tako je puno lakse... Ali mi malo manje vrijedni studenti koji nisu pratili predavanja ili smo spavali na njima trebalo je puno vise... Ipak knjiga je super napisana i moze se lijepo shvatiti i nauciti.

milana87

#13
Evo skupila sam neka pitanja izlazeci na usmeni,i nadam se da ce nekom biti od koristi!

Prof.Pedja:

-ANS,imuni sistem,jetra,hipofiza,
-Neuro-misicna spojnica,srcani ciklus,glomerularna filtracija,insulin
-Misicna kontrakcija,upala,protivstrujni mehanizam,limbicki sistem
-Mali mozak,pneumotaksicki centar,jukstaglomerularni kompleks,sinapsa
-oko,acidobazna ravnoteza,k.pritisak,alveole

Prof.Ponorac:


-ANS,srcani ciklus,glomerularna filtracija,somatotropin
-Oko,acidobazna ravnoteza,transport gasova krvlju,menstrualni ciklus
-Uho,dugorocna kontrola a.pritiska,bol,testosteron
-somatosenzorna kora,akcioni potencijal,regulacija disanja,kortizol
-lucenje konc.urina,refleksi kic.mozdine,provodni sistem srca,insulin
-starlingova ravnoteza,hipofiza,hemostaza,limbicki sistem
-kratkorocna regulacija TA,termoregulacija,uvod u endokrinologiju

frckica-j

Milana, hvala ti ¹to si napisala ovo, a kao ¹to vidi¹ i ja sam malo izmijenila post da bude preglednije i uoèljivije!  :love: