Ispit kod prof.©atare

Started by frckica-j, 22-10-2008, 18:37:36

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Dosada¹nje generacije su skupile pitanja koja obièno postavlja profesorka ©atara. Dopi¹ite pitanja koja ste imali, kao i podpitanja koja vam je postavila na usmenom, a ni rije¹enja istih ne bi bila na odmet.

1. Farmakokinetika, biotransformacija, eliminacija, resorpcija
2. Histamin, antihistaminici
3. H1-antihistaminici
4. H2-antagonisti i terapija ulkusa
5. ACE inhibitori
6. Fluorohinoloni
7. Ca antagonisti
8. alfa i beta blokatori
9. Trovanja organofosfatima
10. Aminoglikozidi
11. Triciklièni antidepresivi i MAO
12. Trovanje paracetamolom
13. Holinergici
14. Neuroleptici
15. Oralni antikoagulansi
16. Kardiotonici
17. Aminofilin
18. Cefalosporini
19. Antipsihotici
20. Ergometrin
21. Litijum
22. Salicilati
23. Metilksantini
24. Opoidni analgetici
25. Antiholinergici
26. Beta agonisti i terapija astme
27. Organski nitrati
28. Diuretici
29. Vazokonstriktori
30. Interakcije meðu lijekovima
31. Faktori koji utièu na doziranje lijekova
32. Lokalni anestetici
33. Benzodiazepini
34. Raspodjela lijekova u organizmu
35. Barbiturati
36. Alkaloidi ra¾ene glavice
37. Vazodilatatori
38. Alfa blokatori
39. Stimulatori CNSa
40. Ne¾eljeni efekti fenotiazina
41. Tioksantini
42. Oralni antidijabetici
43. Koji lijekovi inhibi¹u PDE? (Aminofilin, teofilin, dipiridamol, sildenafil)
44. Koji antibiotici ne djeluju na citohrom P450?
45. ©ta izaziva hipertrofiju gingiva? (Fenitoin)
46. Makrolidi
47. Aminoglikozidi
48. Fluorohinoloni
49. Metronidazol
50. Penicilin i cefalosporini II gen.
51. Hloramfenikol
52. Klindamicin-pseudomembranozni kolitis-terapija
53. Ne¾eljeni efekti ciprofloksacina
54. Spektar dejstva tetraciklina
55. Mogu li se davati kombinacije oralnih hipoglikemika i tiazida? (Ne! Smije ostala antihipertenzivna terapija.)
56. ©ta izaziva kombinacija Ca antagonista i beta blokatora? (Zastoj srca, pa se ne daju kombinovano. Ca antagonisti se mogu davati zajedno sa organskim nitratnim jedinjenjima.)
57. Da li kurare djeluje na CNS? (Ne djeluje jer sadr¾i tubokurarin a on sadr¾i atom kvarternernog azota pa se ne resorbuje iz pojedenog mesa ubijene ¾ivotinje.)
58. Mononitrati i dinitrati-nema tolerancije-nitroglicerol ima
59. Kako se primjenjuju tetra i penta nitrati? (oralno, du¾e dejstvo)
60. Glavni ne¾eljeni efekat statina? (o¹teæenje jetre)
61. Za¹to se kod miasteniae gravis daje neostigmin a ne fizostigmin? (Neostigmin djeluje na nikotinske receptore.)
62. Kako se primjenjuje aminofilin? (Spora i.v., zbog male terapijske ¹irine.)
63. Serotoninski receptori, agonisti i antagonisti
64. Ne¾eljeni efekti cimetidina i teofilina?
65. Karbamazepin
66. Meksiletin
67. Ne¾eljeni efekti digoksina?
68. Heparin
69. Baka dijabetièar treba antireumatik? (Pretpostaviti da koristi sulfanilureu. Ako damo analgetik, dolazi do kompeticije za proteine, zato dati paracetamol!!!)
70. Oralni antidijabetici+kontraceptivi???
71. Varfarin+analgetik? (Mo¾e se dati paracetamol ili terfenadin)
72. Mogu li se dati antireumatici kod osoba koje veæ koriste terapiju ACE inhibitori+tiazidni diuretici? (Ne mo¾e! ACE inh. djeluju na angiotenzin konvertujuæi enzim i inhibi¹u razlaganje bradikinina, a bradikinin djeluje vazodilatatorno u bubrezima preko prostaglandina i direktnim dejstvom na krvne sudove bubrega. Taj proces inhibi¹u antireumatici!!!)
73. Terapija hemofilusa influence? (1-amoksicilin, 2-cefalosporini, 3-hloramfenikol (ako dovede do meningitisa), 4-ostali)

Zahvaljujem koleginici Jeleni Malinoviæ.

max

Moja pitanja kod Satare su bila:
1.bioloska raspolozivost i bioekvivalentnost
2.lijekovi iz grupe ergot alkaloida
3.ACE inhibitori
4.alfa antagonisti,periferni
5.antitusici
6.tetraciklini

frckica-j


lingvaleta

ako ima neko iskustva sa prof.Satarom ne bi bilo zgoreg da napise nesto iz prve ruke....ja imam kod nje ispit za nekih 10ak dana pa bi mi znacilo par informacija..

frckica-j

Ono ¹to sam ja èula je da je ona super na ispitu. Nikog nisam èula da se ¾alio. Sreæno Lingvaleto!!!  :~

lingvaleta

evi i moj doprinos ovoj temi...moja pitanja sa ispita
1.jonski kanali
2.bioloska raspolozivost
3.beta blokatori
4.laksativi
5.bigvanidini
6.cefalosporini III i IV generacije
7.tetraciklini

e sad...i meni se cini da je to malo previse pitanja:),ALI profesorica je bila stvarno dobra....sve pohvale.

Bred

Znaci polozila si?
Jel bilo nekih zanimljivih podpitanja?
:hm

frckica-j

Èestitam!!! Rekla sam ti da æe to biti dobro!!!  :~  :love:

Mada moram da priznam da mi je èudno da ti je dala 2 pitanja iz antibiotika, a ni¹ta za CNS.

lingvaleta

E zaboravila sam da sam imala jos jedno pitanje:)iz CNS-a je bilo MAO inhibitori sa naglaskom na moklobemid:)...A sto se tice potpitanja pa bilo je oko laktuloze sta je po hemijskom sastavu i da se moze koristiti kod hepaticke encefalopatije(pise to u knjizi al se ja nisam mogla sjetiti :run)...ma uglavnom su sva pitanja bila iz knjige ....meni je bilo tesko sve ono da popamtim pa sam nesto znala,nesto nabadala ali prof je bila stvarno ok....osim cinjenice da sam imala 8 pitanja i da kad sve ispricas ona malo saceka da vidi hoces li se sjetiti necega novoga...pa ona neprijatna tisina:) jer se ja u takvim situacijama ne mogu sjetiti ama BAS NICEGA:)eto ...pozdrav...

frckica-j

Ma znam da mora da bude ne¹to iz CNS!  :wink: Naravno da je te¹ko da se popamti sve, nije ona knjiga nimalo bezazlena!  :nene: Ali eto, i ti si potvrdila da je ¾ena stvarno ok. Na medicini ka¾u da je to najljep¹a katedra, u smislu da su najbolji prema studentima, svi ukupno.
Jos jednom, èestitke!  :love:

Jovana Bg-Bl

Satara je fenomenalna :)
Moja pitanja:
1.Jonski kanali
2.Triciklicni antidepresivi
3.Prirodni ergot alkaloidi
4.Kardiotonicni glikozidi
5.Laksativi
6.Monobaktami

konacno:devetka  :~
P.S.Katedra se renovira tj celo krilo zgrade,tako da ispite drzi u kampusu,u baraci.

frckica-j

Ja bila kod ©krbe... Lik je extra!  :ok:

Èestitam imenjakinjo!  :jub:

A farmakologija je u sobi bromatologije...

Jovana Bg-Bl