Analitièka hemija

Started by frckica-j, 24-10-2008, 21:36:09

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Metodika polaganja ispita iz analitièke hemije se ne razlikuje mnogo od starog programa.
Cijeli predmet je podijeljen na analitièku hemiju I i II.
Tako su podijeljeni i zadaci.
Student mo¾e da izaðe samo na zadatke iz jednog ili drugog dijela (nebitno kojim redom) ili da pola¾e odjednom oba dijela zadataka.
Kada polo¾i oba dijela zadataka, student izlazi na usmeni!

Literatura:
-"Analitièka hemija-teorijski osnovi", dr Rangel Igov
-literatura za AHII koju daje profesor kao kopirani materijal