Humanitarne akcije

Started by frckica-j, 20-01-2009, 19:23:32

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Pomozite malom Marku
Izvor: www.banjalukalive.com

Desetogodi¹nji Marko Papiæ iz sela Vitasovaca kod Novog Grada veæ pet mjeseci bori se sa karcinomom, zbog èega mu je amputirana lijeva ruka.
Do septembra pro¹le godine Marko je bio zdravo i ¾ivahno dijete. Meðutim, uèestali bolovi u lijevom ramenu bili su razlog prijedorskim ljekarima da ga upute u Beograd.

Zloæudna bolest veæ je uznapredovala, pa su se ljekari odluèili na operaciju. Uprkos naporima ljekara, Marku je amputirana lijeva ruka i sada odlazi u Beograd na hemoterapije. Markovi roditelji nisu zaposleni, te¹ko ¾ive i sa 100 maraka djeèijeg dodatka nisu u moguænosti da finansiraju odlaske i boravak u Beogradu. 

Markov otac je radio u "Sani" 20 godina. Sada ne radi. Jedino ¹to imaju je njegov doplatak i ako prodaju koju litru mlijeka.

Svako novo jutro Marku donosi novu borbu za ¾ivot. U toj borbi mo¾e uspjeti samo uz pomoæ dobrih ljudi.

Marko Papiæ za Beograd odlazi veæ krajem januara. Jo¹ uvijek ne znaju kako æe, jer nemaju novaca. Bez obzira na sve, Marko vjeruje da ga na kraju tunela oèekuje svjetlost.


Svi koji su u moguænosti da pomognu malom Marku novac mogu da uplate na:

®IRO-RAÈUN: 55-2000-99999999-17

Hipo Alpe Adria banka

Za Momira Papiæa

1531451208