Odobreni univerzalni punjaèi

Started by Bred, 29-10-2009, 01:07:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Meðunarodna telekomunikaciona unija (International Telecommunication Union, ITU), telekomunikaciono telo Ujedinjenih nacija, saop¹tila je krajem pro¹le nedelje da odobrava tehnologiju za univerzalni punjaè mobilnih telefona, kojim æe se smanjiti konfuzija, nagomilavanje i otpad koji izaziva dana¹nji rast broja ovih ureðaja.

Punjaè æe se zasnivati na standardu koji je poèetkom godine predlo¾ilo udru¾enje GSMA, uz podr¹ku 17 proizvoðaèa mobilnih telefona i operatora mobilne telefonije meðu kojima su LG, Motorola, Nokia, Samsung i Sony Ericsson.

nastavak -> http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2009&mm=10&nav_id=389276

Lesko987

NEEEEEEEE!!! Sad ne moze niko da mi uzme punjac jer veoma retko odgovara a ovako ce mi traziti i uzimati i necu imati svoj stalno.