Poskupljenje prepaid usluga mtsa

Started by Bred, 12-12-2010, 17:32:29

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

U susret predstojeæim praznicima, pripremili smo prepaid novogodi¹nje iznenaðenje - svim prepaid korisnicima poklanjamo svaki drugi minut razgovora u okviru mt:s mre¾e! U periodu od 13. decembra do 18. januara 2011. godine svi prepaid korisnici mogu opu¹teno da razgovaraju sa prijateljima iz mt:s mre¾e, jer æe svaki drugi minut biti besplatan.

Takoðe, od 13. decembra mt:s prepaid ponuda je bogatija za Parti novi tarifni profil. Ovaj tarifni profil posebno æe obradovati korisnike koji vole noæu da razgovaraju, ¹alju SMS poruke ili surfuju po Internetu. Naime, radnim danom od 22h do 8h, vikendom i dr¾avnim praznicima cena minuta razgovora u okviru mt:s mre¾e je samo 0,90 dinara, koliko ko¹ta i slanje SMS poruke u domaæem saobraæaju, dok je cena za 100kB prenosa podataka svega 1 dinar.

Korisnici 066 prepiad tarifnog profila automatski postaju korisnici novog Parti tarifnog profila.

Od 13. decembra primenjivaæe se i nove cene za pojedine usluge u prepaid tarifnim profilima Toki, Tipi i Kul:


detaljnije -> http://www.mts.telekom.rs/index.php/vesti_detaljno/items/novosti-u-prepaid-u.html