Odsteta za nestale pantalone 65 miliona dolara

Started by Masha, 04-05-2007, 18:08:21

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Masha

Va¹ington - Jedan amerièki sudija uspeo je da na sudu dobije neverovatnu od¹tetu od 65 miliona dolara za nestale pantalone od ju¾nokorejskih doseljenika koji u Va¹ingtonu imaju radnju za hemijsko èi¹æenje.
Jin Nam Èung, Ki Èung i njihov sin Su Èung izjavili su posle izricanja presude da im ne preostaje ni¹ta drugo nego da se vrate u svoju domovinu. Njihov advokat Kris Maning objasnio je da su "izgubili mnogo novca, a ¹to je jo¹ va¾nije potpuno su se razoèarali u amerièki pravni sistem".
Tu¾bu protiv Èungovih pokrenuo je sudija iz dr¾ave Kolorado Roj Person koji je na suðenju zastupao sebe. Person je u maju 2005. doneo pantalone na hemijsko èi¹æenje, ali je nekoliko dana kasnije utvrðeno da su one nestale.
Person je tada od Èungovih zatra¾io da mu plate 1.000 dolara, koliko su pantalone ko¹tale, ali su oni to odbili da urade, jer su posle sedam dana uspeli da ih pronaðu. Tada je Person odluèio da ih tu¾i, a vlasnici hemijskog èi¹æenja su posle nekog vremena sudiji ponudili vansudsko poravnanje. Najpre su mu ponudili 3.000, pa 4.600 i, na kraju, èak 12.000 dolara, ali je Person sve to odbio.

izvor www.danas.co.yu

Darker

Ma jeeeeeeeeste... Dao bih mu 65 miliona... Da ne lajem sad... Bo¾e, kakvi ljudi...

tarantulica

Evo, dozvao se pameti... :>Tra¾i bogatstvo zbog izgubljenih pantalona!?

Amerièki sudija Roj Pirson, koji je tra¾io 67 miliona dolara od¹tete od radnje za hemijsko èi¹æenje koja je izgubila njegove pantalone, odustao je od prvobitnog zahteva pa sada tra¾i "samo" 54 miliona dolara.

Taj sudija za administrativne sporove distrikta Kolumbija, podneo je tu¾bu protiv lanca radnji za hemijsko èi¹æenje "Kastom kliners" zbog nestanka pantalona pre dve godine.

U medjuvremenu je ljutiti sudija promenio taktiku, pa sada tu¾i poslovodje radnje za prevaru.

On smatra da oni obmanjuju klijente reklamama istaknutim u njihovom lokalu u kojima se garantuje da æe im odeæa biti oèi¹æena i vraæena u toku dana.

Masha

Buahahahahah, bas ima obzira, spustio je odstetu  :K

igrackica

Ovo moze da uradi samo cudoviste!!! Do kojih granica ide izopacenost ljudskog uma, ja nemam reci. Verujem da ce mu se vratiti na neki drugi, gori nacin!

Darker


Migza

yahoo, yahoo :)

Oborena presuda, ne moraju budali da plate nista, cvrc...

http://news.yahoo.com/s/ap/20070625/ap_on_re_us/67_million_pants

Baby Jane

Ma Ameri su retardi :K :K :K,nista me vise od njih ne cudi :nene:

hulio_salinas

Kakav retard.. O, Boze! Kakav retard... Ne verujem..