nedoumice oko pitanja na testu

Started by zoca, 19-09-2007, 07:47:50

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

zoca

e ovako drugari iako mi nije jasno pitanje iz specijalnog dela (znaci za biohemicare) mislim da i df smer uci biosintezu proteina iz knjige pa moze da odgovori....

u januarskom i aprilskom ispitnom roku je bilo isto pitanje iz transkripcije:

koja je od navedenih karakteristika transkripcije kod eukariota TACNA?

a)RNK polimeraza ne zahteva matricu
b) sve RNK se sintetisu u jedru
c) RNK polimeraza zahteva prajmer
d) stvaranje fosfodiestarske veze je favorizovano pirofosfatnom hidrolizom

znaci tacno je pod d)....ok to mi je jasno....e sada pogledajte u knjizi na strani 20-35....post-transkripcione promene...4 red gde pise - kod eukariota sinteza sva tri tipa RNK se odvija u jedru, a odatle se te RNK dalje transportuju posle post-transkripcionih modifikacija u citoplazmu i ciljne organele celija.

zasto onda nije tacno i pod b)


lijepa bosanka

Taèno je da je sinteza sva tri tipa RNK kod eukariota u jedru.
Ali imamo i RNK prokariota,a znamo da oni nemaju jedro.
Ja sam skapirala u pitanju da se odnosi na sve RNK koje postoje,pa je netaèno zbog prokariotskih RNK. :hmm

Goku

Quote from: lijepa bosanka on 19-09-2007, 09:23:36
Taèno je da je sinteza sva tri tipa RNK kod eukariota u jedru.
Ali imamo i RNK prokariota,a znamo da oni nemaju jedro.
Ja sam skapirala u pitanju da se odnosi na sve RNK koje postoje,pa je netaèno zbog prokariotskih RNK. :hmm

  Mislim da se odnosi na eukariotske DNK, ali u eukariotskim celijama postoje motohondrije, a one imaju svoj DNK i svoje ribozome tj. RNK  :wink:        Ovo je klasicna mozgalica koja je verovatno tu da vuce vecu ocenu.

lijepa bosanka

Quotekoja je od navedenih karakteristika transkripcije kod eukariota TACNA?
pa ja vi¹e ni¹ta ne vidim :shock
da,taèno...odnosi se samo na Eu.. :hmm
ali neka caka postoji,jer u dva testa je isti odgovor!!

Duke

Mozgalica je puno bolja nego pitanje sa fusnote, a ima ih

zoca

i na kraju je sta?.....to sto je goku rekao ili nesto drugo... :hmm

Darker

Trebalo bi da je to ¹to je Goku rekao :wink: