Specijalistièke studije iz farmaceutske zdravstvene za¹tite

Started by zvezdica, 12-11-2007, 23:18:41

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

zvezdica

    Drage kolege,vidim da se dosta prica o doktorskim studijama! Ja sam "malo" skromnija, razmisljala sam o specijalizaciji iz farmaceutske zdravstvene zastite.Zapravo, sve je pocelo na predavanjima iz farmakokinetike (ujedno da pohvalim sve zaposlene na institutu za farmakokinetiku, po mom misljenju, najbolji institut na farmaceutskom fakultetu!). Tada sam stekla neke osnovne informacije o toj specijalizaciji, takodje, program (mozete naci na sajtu fakulteta) je ULTRA zanimljiv!
Volela bih kada bi se javio neko ko specijalizira FZZ, jer cujem da ih je svake godine sve vise i vise, da nam prenese svoje utiske, i naravno ono sto je najbitnije - dali je vredno truda i da li se cela prica "isplati"! Puno hvala! :lol:

stef

 Mislim da ti je Natasa na toj spec. pa joj posalji pm.

Gocca

Bilo bi lepo da Natasa svoje utiske podeli sa nama na Forumu  :happy:

nasty girl

STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKIH SPECIJALISTIÈKIH STUDIJA
FARMACEUTSKA ZDRAVSTVENA ZA©TITA
NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADUDu¾ina trajanja :18 meseci

Naèin izvoðenja : Uèenje na daljinu (distance learning) sa kratkim ( 3 dana/modul)
periodima boravka na fakultetu/klinici. Kandidati su upuæeni na kori¹æenje pripremljenog materijala za specijalizaciju.

Organizator : Farmaceutski fakultet , Univerzitet u Beogradu, uz podr¹ku Evropske
Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Cilj : Pru¾iti potrebna znanja i ve¹tine za sprovoðenje racionalne (efikasne, bezbedne,
ekonomski opravdane) farmakoterapije.

Potrebna znanja : poznavanje savremenih pristupa farmakoterapiji osnovnih
organskih poremeæaja;
poznavanje terapije zasnovane na dokazima (evidence based medicine-EBM);
poznavanje i razumevanje etiolo¹kih faktora i faktora rizika od znaèaja za razvoj
bolesti/poremeæaja, izbor leka, praæenje terapije,
poznavanje klinièki znaèajnih interakcija lekova ;
poznavanje profila ne¾eljenih efekata leka;
primena lekova u specifiènim populacionim grupama (deca, stari);
primena lekova kod bolesnika sa poremeæajem rada bubrega i/ili jetre;
principi farmakoekonomije;
osnovi menad¾menta lekova…

Potrebne ve¹tine : sprovoðenje koncepta Farmaceutske zdravstvene za¹tite
(Pharmaceutical Care) koristeæi potrebno, steèeno znanje i ve¹tine komunikacije (usmene i
pismene);
individualni pristup pacijentu na osnovu poznavanja faktora koji se odnose na lek,
pacijenta, bolest/poremeæaj;
kori¹æenje izvora informacija o leku;
pru¾anje saveta pacijentu;
organizacija i sprovoðenje odita kvaliteta pru¾ene zdravstvene usluge;

Materijal za specijalizaciju èine : pripremljen pisani materijal zasnovan na: relevantnim
ud¾benicima iz farmakoterapije, nacionalnim vodièima za terapiju, preporuèenim smernicama
meðunarodnih (evropskih) udru¾enja za tretman odreðenih bolesti/poremeæaja, revijskim i
originalnim struènim radovima publikovanim u vodeæim meðunarodnim èasopisima (period
2000. – 2006.), analiza sluèajeva iz prakse (case study, problem based learning-PBL)…

Naèin(i) provere steèenog znanja i usvojenih ve¹tina : Svaki od predlo¾enih modula
sadr¾i oèekivane ciljeve i rezultate. Nakon svakog (pod)modula (svaki modul sadr¾i 3
podmodula) organizuje se procena postignutog(ih) cilja(eva). Procena obuhvata : kratka (test)
pitanja, analizu sluèajeva, izradu plana Farmaceutske zdravstvene za¹tite, usmene prezentacije
sluèajeva iz prakse, pisane izve¹taja o zadatoj temi (pr. kritièka analiza: publikovanih
rezultata ispitivanja, dostupnih Farmakoterapijskih smernica, rezultata sprovoðenja Odita...),
izradu seminarskih radova...
Nakon uspe¹no zavr¹enih 8 modula kandidati stièu zvanje specijalista Farmaceutske
zdravstvene za¹tite.
Farmakoterapija osnovnih organskih poremeæaja obuhvata 4 modula.

I Farmakoterapija bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. 12
I-1 Arterijska hipertenzija, kongestivna srèana insuficijencija 4
I-2 Ishemièna bolest srca , hiperlipidemija, atrijalne fibrilacije 4
I-3 Bronhijalna astma, hroniène opstruktivne bolesti pluæa
II Farmakoterapija bolesti centralnog nervnog sistema. 12
II-1 Parkinsonova bolest, epilepsija, Alchajmerova bolest, multipla skleroza 4
II-2 Afektivni poremeæaji, shizofrenija, anksioznost, poremeæaji spavanja 4
II-3 Migrena, bol 4
III Farmakoterapija bolesti gastrointestinalnog, endokrinog i muskuloskeletnog sistema 12
III-1 Gastroezofagusni refluks, peptièki ulkus, inflamatorne bolesti creva, sindrom
iritabilnog kolona 4
III-2 Bolesti tireoidne ¾lezde, dijabetes melitus, kontracepcija, hormonska
supstituciona terapija u menopauzi 4
III-3 Reumatoidni artritis, osteoartritis, giht, osteoporoza 4
IV Farmakoterapija infektivnih bolest i karcinoma ; Hematolo¹ki i biohemijski poremeæaji. 12
IV-1 Karcinom dojke, karcinom pluæa, karcinom kolona, suportivna/palijativna
terapija u onkologiji 4
IV-2 Hematolo¹ki i biohemijski poremeæaji 4
IV-3 Antimikrobna terapija 4
V Specifiènosti farmakoterapije u starih bolesnika i dece; Farmakoterapijski pristup bolesnicima sa poremeæajima funkcije bubrega i/ili jetre; Specifiènosti farmakoterapije u trudnica i dojilja, komplijansa (adherence) 12
V-1 Specifiènosti farmakoterapije u starih bolesnika i dece 4
V-2 Farmakoterapijski pristup bolesnicima sa poremeæajima funkcije bubrega i/ili
jetre 4
V-3 Specifiènosti farmakoterapije u trudnica i dojilja, komplijansa (adherence) 4
VI Interakcije lekova; Ne¾eljena dejstva lekova; Farmakoekonomija i farmakoepidemiologija 12
VI-1 Interakcije lekova 4
VI-2 Ne¾eljena dejstva lekova 4
VI-3 Farmakoekonomija i farmakoepidemiologija 4
VII Izvori informacija o lekovima, farmakoterapija zasnovana na dokazima, kritièka procena publikovanih ispitivanja; Liste lekova, vodièi u klinièkoj praksi; Odit 12
VII-1 Izvori informacija o lekovima, farmakoterapija zasnovana na dokazima, kritièka
procena publikovanih ispitivanja 4
VII -2 Liste lekova, vodièi u klinièkoj praksi 4
VII-3 Odit 4
VIII Sprovoðenje Farmaceutsko zdravstvene za¹tite (Pharmaceutical Care) 8
VIII-1 Identifikacija farmakoterapijskog problema, izrada plana akcije, sprovoðenje
akcije, praæenje postignutih rezultata 4
VIII-2 Analiza sluèajeva iz prakse 4

Natasa

evo i Natase :) koja je zahvaljujuci Zvezdici i videla da postoji ova tema na forumu  :wave:

No, raspored koji je poslat moze da bude dobar uvid kako to izgleda, ali evo i malo insider-skih informacija :)

Specijalizacija traje 1,5 godinu. Grupe se formiraju kada ima dovoljno ljudi i kada naravno je profesorka u mogucnosti da je oformi zbog obaveza.

Vase obaveze su jednom u tri nedelje, kad dolazite da polazete test. To je obavezno (ok ako slomite nogu ili ste van zemlje i spreceni, Branislava ce vam izaci u susret). Pre testa se odlazi na vezbe na VMA ili Klinicki Centar (do sada smo tu bili), sto je jako korisno. Najbolje je kada je klinicar zaista dobar, a pri tom i super objasnjava. Onda vidite konkretno kako nesto izgleda.

Posle vezbi (otprilike 2h) je pauza i posle toga ispit. Koji je veliko iznenadjenje! Jer mozete da koristite SVU literaturu i sto je jos zanimljivije mozete da konsultujete BILO koga na ispitu od kolega (naravno ne profesorke). Niko vas ne kontrolise, jer sami ste odgovorni za svoj rad. Verovali ili ne, lako se covek presaltuje sa starog sistema na novi. Za pogresan odgovor se dobija negativni poen - zasto? Zato sto je najstrasnije ga gresite, a pritom da mislite da ste upravu. Pogotovu kada se radi o farmakoterapiji i samom pacijentu. Bolje ostaviti polje prazno ako ne znate. Verovali ili ne, polako se stice odgovornost za zaokruzeni odogovor.

Ispit nije ni malo stresan, vec je mesto gde zaista raspravljamo koja bi terapija bila optimalna.

Posle ispita koji je oko 3h, je uvodno predavanje o sledecem (pod)modulu (videli ste u prethodnoj poruci sta je to).

Literatura - Branislava i kolege su se potrudile da SVE imate sto vam je potrebno i to se da na uvodnom predavanju. Treba iscitati, shvatiti sustinu i znati koristiti literaturu. Niko vas nece prozivati za doze i podele i slicne stvari. U jednom delu testa imate zaista po dva pacijenta koja treba dea "sanirate" po postavljenoj dijagnozi.

Ova specijalizacija je zapravo nesto sto bismo trebali da znamo po zavrsetku faxa (moje misljenje) ali ne znamo bez obzira na prosek. Toplo je preporucujem. Nije naporna, zanimljiva je i dobijate jako dobar uvid u savremenu terapiju i poziciju farmaceuta u zdravstvu.

Ako se jos neceg setim javljam :)AquArius

Ki kec na 11.

Hvala Natasa.  :cvet

Meni se ova specijalizacija cini za sad najblizom.


smejo

 Odlucih se da aktiviram ovu temu.........Da li neko zna do kada je upis na specijalizaciju farmaceutska zdravstvena zastita, koliko kosta i sta je potrebno od dokumentacije?

Bred

hm, ni na samom sajtu fakulteta nista ne pise, ili ja nisam bar mogao da se snadjem sto znaci da ce opet neko morati da ode do faxa i raspita se ...
Ili da ih nazove ...   :wall: :nonono:

Natasa


Uvek mozete da odete do farmakokinetike (kabinet kod patofize) i da pitate direktno Branislavu. Ni najmanje joj nece biti tesko.
Mislim da bi trebalo uskoro da se raspise, a minimalno treba papira ... od kretanja kursa zavisi cena, nama je bila u 4 rate 34000din.

slobodno ako nista nema na sajtu, otidite do nje informacije radi. nista ne kosta da pitate, sigurno ce vam dati informaciju, i to naravno nije obavezujuce.

morace da bude i na sajtu fakulteta i u politici.

nadam se da je ovo od pomoci.

zvezdica

Ja sam "generacija" FZZ-ovaca posle Nata¹e, meni je bilo 39500din u 4 jednake rate. Ocekujte vi¹e zbog divljanja kursa!

milana83

Kolege, vidim da se na ovu temu nije davno pisalo, ali ako je neko raspolozen da mi odgovori. Razmisljala sam ove godine da upisem specijalizaciju,i ova mi se cini bas zanimljiva i korisna. Kada se otprilike raspisuje konkurs? Koji su uslovi za upis?
Hvala!

Bred

Razlika izmedju specijalistickih i doktorskih studija? (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,11152.0.html)
Upis kandidata na doktorske i specijalistièke studije (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,15282.0.html)