Upisi godina na poslediplomske za školsku 2012/13 godinu

Started by Bred, 11-11-2012, 12:29:00

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija obaviće se u periodu od 13.11.2012. do 30.11.2012. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 11-13 časova.
Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani. Studenti koji su pisali molbu za produžetak roka za završetak studijskog programa za školsku 2012/13 godinu takodje su u obavezi da pristupe upisu. Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) čl. 94.st.1.tač.3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.
Svi studenti dužni su da prilikom upisa (između ostalog) dostave i dokaz o uplati 100,00 RSD na račun Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere, kao i uplatnicu o uplaćenoj rati školarine za školsku 2012/13 godinu.


http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2012/11/05/upisi-godina-na-svim-vidovima-poslediplomske-nastave-za-skolsku-2012-2013/