Raspored ispita u narednom periodu

Started by frckica-j, 21-03-2009, 00:26:34

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

FIZIÈKA HEMIJA
Aprilski rok:
23.03. u 14.00h AMF Tehnolo¹kog fakulteta (Stare generacije)
06.04. u 14.00h AMF Tehnolo¹kog fakulteta (stare generacije)
Studenti mogu izaæi na oba roka, a prijave su 18.03. u 10.00h u Kampusu.

BROMATOLOGIJA
Pismeni i prijava: 24.03. u 17.00h na Poljoprivrednom fakultetu
Usmeni: 09.04. u 18.00h

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM

20.03. u 13.00h na Stomatologiji.

Konsultacije za ispit i prijave:
17.03. u 09.00h
13.04. u 10.00h
14.05. u 10.00h
09.06. u 09.00h
Svi termini æe biti odr¾ani u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije u Kampusu.

Praktièni ispiti:
19.03. u 09.00h
14.04. u 10.00h
15.05. u 10.00h
10.06. u 09.00h
Svi ispiti æe se odr¾ati u laboratoriji na novoj lokaciji farmacije u Kampusu.

ORGANIZACIJA  ZDRAVSTVENE ZA©TITE


April:
Prijava: u studentsku slu¾bu do 09.04.
Ispit: 13.04. u 8.30 u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije

Maj

Prijava: u studentsku slu¾bu do 11.05.
Ispit: 14.05. u 11.00h u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije

Jun

Prijava: u studentsku slu¾bu do 24.06.
Ispit: 29.06. u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije

INDUSTRIJSKA FARMACIJA SA KOZMETOLOGIJOM:


April:

Prijava: u studentsku slu¾bu do 09.04.
Ispit: 14.04. u 08.30. u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije

Maj:

Prijava: u studentsku slu¾bu do 11.05.
Ispit: 15.05. u 08.00h u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije

Jun:

Prijava: u studentsku slu¾bu do 24.06.
Ispit: 30.06. u 09.00h u seminarskoj sali na novoj lokaciji farmacije

frckica-j

MIKROBIOLOGIJA
Prijave: 06.04. 2009. u 12.00h na katedri.
Predispitne vje¾be: 07.04. i 08.04. prema kasnije utvrðenom rasporedu koji æe biti na katedri.
Praktièni ispit: 09.04. prema kasnije utvrðenom rasporedu koji æe biti na katedri.
Studenti koji veæ imaju polo¾en praktièni, usmeni æe polagati 07. i 08.04. prema rasporedu koji æe biti na katedri.
Napomena: Izgleda da je ukinut pismeni, ali ne znam za sigurno.

ANALITIKA LIJEKOVA

Predavanje i ispit iz ovog predmeta æe biti u periodu 30.3. do 02.04. Pogledati rasporede koji su iza¹li. (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,16152.0.html)

TOKSIKOLO©KA HEMIJA

02.04. u 11.30h na stomatologiji.

PATOFIZIOLOGIJA

prijave predati do 6.4. u studentsku sluzbu,indeks 8.4. od 9-11h laborantu a usmeni pocinje 13.4.

frckica-j

FARMACEUTSKA HEMIJA
Ispit æe biti odr¾an 22.04. u 13.00h na Poljoprivrednom fakultetu, uèionica br. 45!

Jovana Bg-Bl

#3
Ako neko ide danas do faxa,bila bih mu zahvalna da mi javi da li je izasao rok za istoriju....da znam da li da se pakujem ili ne jos  :smekerica:
Banja luko,ocekuj me uskoro  :wave:

Pa jel moguce da bas niko nije isao do faxa  :wall:
:dole: za kolegijalnost
kovrdzu izuzimam...

Jovana Bg-Bl

Ipit iz ISTORIJE FARMACIJE SA ETIKOM odrzace se 6.7. u dekanatu u 10h.

P.S.  :thanx2:frcko :)

frckica-j

Taman sam htjela da ti ka¾em da sam bila danas na novoj lok. i da sam pogledala kad je ali tamo ni¹ta nije pisalo! Ali drago mi je da si do¹la do informacije koja ti je bila potrebna! "polomi se"!

frckica-j

#6
JUL 2009.


Napomena: juèe sam srela prof. Nikoliæ i rekla mi je da se sve aktivnosti na fakultetu moraju zavr¹iti do 20. jula. Zato obratite pa¾nju na rokove, moguæe je da doðe do pomjeranja!!!


I GODINA

ANALITIÈKA  HEMIJA: (ovaj oglas ne va¾i za studente koji su slu¹ali ovaj predmet 2008/09)
Pismeni- 02.07. u 15:00h.
Dvolisnice predati u laboratoriju na Tehnolo¹kom fakultetu svakim radnim danom u 12h, a najkasnije do utorka 30.06. do 13:00h.

Septembarski rokovi: 08.09. i 22.09.

II GODINA

INSTRUMENTALNE  METODE:
Pismeni: 13.07. u 12:00h u Novom prostoru farmacije
Prijava: 20.06. u 11h u Novom prostoru farmacije
Usmeni ispit æe biti odr¾an u dogovoru sa profesorom.

FIZIÈKA  HEMIJA:
Pismeni: 29.06. u 11:00h u Novom prostoru farmacije
        14.07. u 11:00h u Novom prostoru farmacije
Prijava: 25.06. u 11:00h u Novom prostoru farmacije
Usmeni ispit æe biti odr¾an u dogovoru sa profesorom.

BOTANIKA
Praktièni ispit: 23.07.2009. u 9:00h
Usmeni ispit: 24.07. u 9:00h
Mjesto odr¾avanja: Kampus, laboratorija br. 96

III GODINA

FIZIOLOGIJA
Predispitne vje¾be su 30.06. u 08:00h. Studenti koji ¾ele prisustvovati predispitnim vje¾bama moraju doæi u 8:00h ujutru i tada æe na licu mjesta biti podijeljeni u 2 grupe.
Prijave: 29.06. 10-11h, prijave predati u studentsku slu¾bu, a indekse asistentu.
Raspored polaganja: na oglasnoj ploèi na katedri 30.06. u 12:00h
Rok poèinje 01.07.

FARMAKOGNOZIJA
Praktièni ispit je 13.jula.

FARMACEUTSKA  HEMIJA
Praktièni ispit je od 13. do 16. jula a prijave u Studentsku slu¾bu treba predati najkasnije do 7. jula.

Quote from: lingvaleta on 02-07-2009, 13:59:47
konacno nekakva informacija.Ja sam poslala mail prof.Soteu i on je vrlo ljubazno i azurno odgvorio da ako nas fakultet odobri rok da ce biti odrzan 10. ili 11.jula....Zainteresovani kandidati treba da se upisu na spisak koji se nalazi zalijepljen na oglasnu tablu trece godine na novoj lokaciji.Cisto da bi oni imali evidenciju koliko ljudi izlazi na rok...Toliko... :wave:

IV GODINA

FARMAKOLOGIJA
Junski rok:
Pismeni: 26.06. u 10:00h u Amfitetru MF
Usmeni: 01-07.07.

Julski rok:
Pismeni: 16.07. u 10:00h u Amfiteatru MF
Usmeni: 20-23.07.

Prijave predati na vrijeme u studentsku slu¾bu. Indekse predati na katedru dan prije ispita (do 12h). Nema naknadnih polaganja praktiènog ispita!!!

FARMACEUTSKA  TEHNOLOGIJA  SA  BIOFARMACIJOM

Usmeni ispit: 02.07. u 9:00h u Novom prostoru farmacije. (Prof. Ðuriæ)
Prijave: 29.jun 12-14 h kod ass. Sonje Torbice

Praktièni ispit:
Konsultacije i prijave: 13.07. u 8:30h.
Ispit: 14.07. u 8:00h

ISTORIJA  FARMACIJE  SA  ETIKOM
06.07. u 10:00h u Dekanatu.

BROMATOLOGIJA
Predispitni kolokvijum: 01.07. u 15:30h
Pismeni ispit: 03.07. u 15:30h
(Na oglasu nisu navedena mjesta odr¾avanja ispita. Po dosada¹njoj praksi, to je bilo u MEK-u na staroj lokaciji ali poku¹ajte da stupite u konatkt sa asistenticom.)

PATOLO©KA  FIZIOLOGIJA
Usmeni ispiti su 02. i 03. jula a raspored polaganja je na oglasnoj ploèi na katedri.

V GODINA

OSNOVI  INDUSTRIJSKE  FARMACIJE  I  KOZMETOLOGIJE
Ispit je trebalo da bude 30. juna ali je ODGOÐEN za petak 03.07. 2009. u 11:00h u Novom prostoru farmacije.

ORGANIZACIJA  ZDRAVSTVENE  DJELATNOSTI
Ispit je trebalo da bude 29.juna ali je ODGOÐEN za 02.jul u 9:00h u Novom prostoru farmacije.

FARMAKOKINETIKA:
Kolokvijumi: 30.06. u 11:00h-studenti koji ispune uslov mogu da dobiju potpis 13.07.
Ispit: 13.07. u 9:00h u Novom prostoru farmacije.

mala zeljka

#7
Prakticni iz farmakognozije 13.jula!Sretno...

frckica-j

Hvala ®eljka!  :cvet Samo mogla si da napi¹e¹ i taèno mjesto i vrijeme odr¾avanja kao i termin predpraktiènih vje¾bi! Ako ti nije problem!

mala zeljka

Za sad znam samo toliko i to od predstavnika 3.god.Na oglasnoj je jos spisak za prijavu.Ako sta saznam,napisacu.Pretpostavljam da ce biti vise dana,jer je poprilicno ljudi.

frckica-j


mala zeljka

PRAKTICNI IZ FARMAKOGNOZIJE JE U PONEDJELJAK 13. JULA I TO PRVA GRUPA (PRVIH 16 SA SPISKA) OD 10-14 CASOVA, DRUGA GRUPA (POSLJEDNJIH 16 SA SPISKA, NA KOJEM SMO SE POTPISIVALI) OD 14-18 PREDISPITNE VJEZBE SU U PETAK OD 18-20 MJESTO DOGADJANJA JE LABORATORIJA FARMACIJE U KAMPUSU U BARAKAMA IZA REKTORATA

frckica-j


mala zeljka

"Za one koji izlaze na botaniku prakticni ispit ce se odrzati na Poljoprivrednom fakultetu 9.9. u 9 sati, a drugi rok ce biti 23.9. takodje u 9 sati. Za one koji izlaze na biohemiju ispit ce se odrzati 11.9., prijave i indexe predati najkasnije dva dana ranije."

frckica-j