Vicevi

Started by vladimir, 09-05-2006, 10:35:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vladimir

Prièaju dva policajca:
"Kupio sam danas novu èetku za WC."
"I?Kako ti se èini?"
"Vi¹e mi odgovara WC papir."


Dodje Ciga kod zene u sobu i kaze:"Zeno, oblaci se, vodim te na veceru!". A ona ce:"Ne mogu, muzu, gola sam nemam sta da obucem."
A on pridje ormanu, otvori ga i pocne da pretura po njemu:"Kako, bre, nemas!Vidi!Zuta haljina, bela haljina, crna haljina!Zdravo, komsija!Roza haljina, plava haljina..."


Je*e mrav slonicu.Je*e on nju tako dva sata, tri sata, sav se preznojio-slonica (naravno) ne oseæa ni¹ta i smori se.Nasloni se ona na drvo i u tada joj pade na glavu kokosov orah.Slonica jauknu:"AAAAAAH!!!!" , a mrav æe na to, pun sebe :"Umri, bejbe!!!"

vladimir

O¾enio se Crnogorac Beograðankom i prve braène noæi stoji on go pred ogledalom:"Viðe ti te visine-da sam 2 santima vi¹i bio bih k'a Njego¹!"
Na to æe ¾ena, sva napaljena:"Dodji u krevet..."
A on æe:"Viðe tije' ramena-da sam 2 santima ¹iri, bio bih ka' Obiliæ!"
Ona, manje napaljena:"Dodji veæ jednom u krevet..."
A on æe:"Viðe tije' brkova-da su 2 santima du¾i, bili bi ka' u Vuka Mandu¹iæa!"
Onda æe ona, veæ smorena:"A da ti je 2 santima kraæi, bio bi ka' u Kosovke ðevojke..."


Upisala 3 brata fakultete i do¹li da se pohvale babi.
Pita ona prvog:"©ta si ti, sine, upisao?"
a on æe:" Medicinu."
"Super, sine, ti æe¹ da leèi¹ babu."
Pita drugog ¹ta je upisao."ETF ", reèe on. "Super, sine, ti æe¹ babi daa popravlja¹ televizor."
Pita treæeg:"A ¹ta si ti upisao?"
"Megatrend,baba."
"Super, sine, tebe boli k**ac!"


Spavaju Mujo i Haso u istoj sobi, a Mujo se najeo pasulja pa prdi celu noæ.Haso muèenik ne mo¾e da spava od smrada pa uzme jedno crevo, nabije Muji u du*e i sprovede kroz prozor i napokon zaspi.
Ujutru ga probudi Mujo koji jauèe iz sveg glasa. "©to je,bolan, Mujo?©to jauèe¹?"
A Mujo æe:"Joj, Haso, pasulj mi do¹´o glave.Toliko sam noæas prdeo da mi je jedno crevo ispalo napolje.Jedva sam ga vratio unutra..."


Dosla dva pandura u javnu kucu i pitaju makroa:"Sta mozemo da dobijemo za 10 evra?"
A on im kaze:"Za 10 evra mozete da je*ete jedan drugog-ovde je najjeftinija usluga 50 evra!!!"
Odu oni i posle pola sata eto ih opet.
"Za sta ste sad dosli?" , upita ih makro.
"Mi dosli da platimo!"


Kako znamo da je svet oti¹ao u k*rac?
1) najbolji igraè golfa na svetu je crnac
2) najbolji reper na svetu je belac
3) Nemci neæe da ratuju!


©ta je to HRABROST?
Kada se pokaki¹ Tajsonu na vrata i pozvoni¹ da bi zatra¾io WC papir.


Koja je nacija najugro¾enija zbog ptièjeg gripa?
Crnogorci-sve sam soko do sokola.


Kako se zove pandur na Severnom polu?
Polni organ.


Èovek na samrti ka¾e svom doktoru:"Napi¹ite mi da sam umr'o od SIDE."
"Za¹to?", upita doktor.
"Tako mi niko neæe je*ati ¾enu kad umrem, a oni koji su je veæ je*ali-umreæe od straha!"

vladimir

Do¹ao Muja kuæi i pita Fatu:"Fato, gde su deca?"
"Na engleskom."
"OK, where are the children?"


Vodili Mujo i Fata ljubav.Usred seksa Fata ka¾e Muji da joj napravi bebu.Kada su zavr¹ili, pita ona kako æe da bude ime bebi, a Mujo skine kondom i ka¾e:
"Ako se izvuèe iz ovoga, zvaæemo ga Dejvid Koperfild."


Negde u Australiji, skaèe kengur i na svakih 100 m izlazi pingvinèiæ iz torbe i povraæa.
U isto vreme, na Ju¾nom polu, izmeðu nekoliko pingvina sedi mali kengur i sav se trese od zime i govori : "Je*em ti razmenu uèenika!!!"


Anketa u ©vajcarskoj, pitanje:"Da li mislite da u ©vajcarskoj ima previ¹e stranaca?"
5 % je odgovorilo NE.
20 % je odgovorilo DA.
75 % je odgovorilo:"Bolji me uvo, to je va¹ probljem!"vladimir

Nadam se da zbog sledeæih viceva neæu odgovarati zbog rasizma:

Kakav je Ciga ozraèen nekim radioaktivnim elementom?
Gancerogen.

Kako se zove vrtiæ za Rome?
Cicigan.

Ode Ciga do trafike da kupi cigarete. Kupuje cigarete i dok otvara paklicu primeti napomenu na kutiji: "Pu¹enje uzrokuje impotenciju" i zabrine se on pa se vrati do trafike i obrati se prodavcu:
• Hej momak, jel' mogu zameniti ove cigarete za one od kojih se dobija rak?

Do¹ao Ciga da pola¾e vo¾nju pa ga na ispitu pita pandur:
• Reci mi Cigo ¹ta je to: stoji na raskrsnici i reguli¹e saobraæaj?
Ciga uzeo da razmi¹lja pa zapita pandura da mu nekako pomogne po¹to mu je na vrh jezika, na ¹ta æe pandur:
• Ima¹ crveno, ¾uto i zeleno.
Ciga se premi¹lja pa odjednom odgovori:
• A dru¾e milicajac, da nije ®UTO?

Kako se zove Rom koji je retardiran?
CigaReta.

©ta radi Ciga kad ¹utira kutiju?
Seli se.

Kako se razmno¾avaju Cigani?
Ciga svr¹i na zavesu, a ostatak posla obave mu¹ice!

©ta radi Ciganin u 4 popodne?
Smrdi sve u ¹esnaest!

Kako se zove Ciga kuvar?
Krompir.

Dobio Ciga na Bingu 1.000.000 evra pa kad je do¹ao kuci zove ¾enu i ka¾e:
• Milka, ne spavaj, di¾i se, dobio sam 1.000.000 evra.
Ona se ne mrda, a on æe opet:
• Milka, ne spavaj, di¾i se, dobio sam 1.000.000 evra.
Po¹to se ona ne pomera, Ciga priðe i prodrmusa je. Ona ni¹ta. Ciga se malo bolje zagleda i shvati da je Milka umrla pa ka¾e:
• E, kad te 'oæe, onda te stvarno 'oæe.

Kako se zove ciganin u BMW-u?
Lopov!

Pitali cigu:
• Cigo, je l' ima¹ 100 evra?
• Nemam brate, a i da imam - odakle mi?

Gde Cigo krije pare od ¾ene i dece?
Ispod sapuna!

©ta radi Cigo za komputerom?
Pretura po Recycle Bin-u!

Ulazi ciga kod lekara u ordinaciju:
• Bre, doktore, imam stra¹no problema sa cigankom.
• Kakvih problema?
• Seksualnih, gospodin doktor.
• Kakvih seksualnih?
• Sad æe¹ da vidi¹, doktore.
Ode ciga po ciganku, dovede je kod doktora u ordinaciju i skoci na nju. Cepa ciga, cepa, samo zastane po malo da se odmori i tako jednom, dvaput, triput... Zavr¹io ciga, legli on i ciganka na krevet u ordinaciji, zapalili po cigaru i pu¹e. Doktor zgranut:
• Je li cigo, pa kakav je to sad problem?
• Bre, doktore, pa nemam gajbu.

©ta je to malo, crno, a skaèe po pijaci?
D¾ej.

U jednom selu gajio jedan ciga svinje, kad jednog dana doðu ljudi u belom:
• Dobar dan!
• Dobar dan!
• Imate svinje?
• Imamo svinje!
• Jel' hranite svinje?
• Hranimo svinje!
• Pa èime?
• Pa deca skupe ðubre, otpatke sa ulice, ono, ovo, svinje super, zadovoljne, i tako...
• 5000 kazna!
• ©to?
• Pa mi smo iz odeljenja za za¹titu ¾ivotnja, a vi im dajete ðubre, kako vas nije sramota?
I on plati. Posle nekog vremena dolaze ljudi u crvenom.
• Dobar dan!
• Dobar dan!
• Imate svinje?
• Imamo svinje!
• Jel' hranite svinje?
• Hranimo svinje!
• Pa èime?
• Pa ¾ena skuva sarmu, èokoladicu, ono, ovo, prvo jedu svinje pa onda mi, sve super, ok, svinje napreduju i tako to...
• 50.000 kazna!
• ©to?
• Mi smo iz za¹tite ljudi, oni nemaju ¹ta da jedu, a vi im dajete èokoladice, kako vas nije sramota...
Plati on. Posle nekog vremena dolaze ljudi u crnom.
• Dobar dan!
• Dobar dan!
• Imate svinje?
• Imamo svinje!
• Jel' hranite svinje?
• Hranimo svinje!
• Pa èime?
• Pa ja im dam po 100 dinara pa one idu da kupe ¹ta hoæe..

vladimir

Kako se zove Ciga koji se super oblaèi?
Elegancija.

Kako se zove Ciga koji se vrhunski oblaèi?
Ekstravagancija.

Kako se zove Ciga koji se oblaèi najbolje na svetu?
Ljuba Alièiæ.

Kako se zove Ciganin hemièar?
Brom.

Kako se zove Ciganin matematièar?
Romb.

Kako se zove Ciganin koji je do¹ao odnekud?
From.

Kako se zove Ciganin koji prodaje semenke?
Mile.vladimir

Koja su 3 stadijuma pijanstva:
1) kada pijan izlazi¹ iz kafane, a neko ti stane na ruku;
2) kada sa nepoznatom devojkom dodje¹ kuæi pijan i ¾eni, koja te èeka na vratima, ka¾e¹:"Pretvaraj se da si mi sestra..." ;
3) kada sa ortakom dodje¹ pijan kuæi i ka¾e¹ mu:"Ovo je moj stan, ovo je moj krevet, ova riba u njemu je moja ¾ena, a onaj pored nje sam ja."


Prièaju gluv èovek i glup.Pita gluv glupog:"Koliko je èetiri puta dva?"
A glup æe:"©est."
"Na kur*u te nosam!"
I¹ao zeka prugom i zgazi ga voz! U bolnici ga smeste u sobu s' volom. Jednog dana æe njemu vo:
• Pa jebo ga ti zeko, kako te nije sramota, ima¹ tolike u¹i, a nisi èuo da ide voz?!
A zeka odgovara:
• Joj samo se ti ne javljaj! Ti ima¹ tolika mu*a, a drugi ti prave decu!


Ide pas ulicom i naiðe na banderu. Popi¹ki se na nju i reèe:
• Uh, da nije bilo ove bandere, upi¹'o bih se!


Idu 2 slona ulicom. Ka¾e prvi:
• Pa nisam ja debeo?
Drugi æe:
• Ma nisi...


Pita mala kamila svoju majku:
• Za¹to ja imam tako dugaèke trepavice?
• Pa da ti pustinjski pesak ne ulazi u oèi - reèe majka.
• A za¹to imam tako krupne noge sa 2 prsta?
• Pa da ti noge ne upadaju u pesak tokom dugih putovanja.
• Mama, a za¹to ja imam dve ogromne grbe na leðima?
• Da tokom nekoliko dana putovanja kroz pustinju mo¾e¹ da izdr¾i¹ veliku vruæinu.
• Pa ¹ta ja onda radim u zoo vrtu?


• Ljubav ne zna za granice! - reèe slonica i baci se mravu u naruèje.

Bili majka mi¹ i sin mi¹. Hodaju oni tako kad kraj njih proleti ¹i¹mi¹. Mali mi¹ se iznenadi i reèe majci:
• Mama, proðe anðeo!


Do¹ao premijer u zoolo¹ki vrt i naredio svim ¾ivotinjama da se pakuju, jer se sele iz glavnog u manji grad. ®ivotinje se dale u paniku, neæe da idu iz prestonice. Dogovore se ¾ivotinje da po¹alju lava da pregovara jer je ipak on car. Ode lav, vraæa se posle 15 minuta i ka¾e:
• Onaj neæe ni da èuje.
Na to æe lija:
• Idem ja da probam. Ja sam lukava, mo¾da sredim ne¹to.
Vraæa se lija posle 20 minuta, sva pokisla i ka¾e:
• Ma kakvi, nema bre ni¹ta, neæe ni da èuju.
Pojavi se magarac odnegde i ka¾e:
• Daj da idem ja da prièam sa njim.
A ¾ivotinje æe na to:
• Ma be¾i bre magare, bili i lija i lav pa ni¹ta!
A magare æe na to:
• Daj da se izreðamo svi, bar æemo produ¾iti odlazak.
I tako ode prvo magare, nema ga sat vremena, proðe 2 sata, a magare dolazi pijano i vikne:
• Ostajemo ovde!
• Pa kako si uspeo, magare?
• Pa otvorim ja vrata, a tamo sve moji ¹kolski drugari!


Za¹to slonica koluta oèima dok je je*e slon?
Broji litre.


Sedi zeka pod drvetom i oko njega 1.000 praznih fla¹a. Dolazil lija na Kavasakiju, skida kacigu, kad æe zeka:
• Hik... hik... opa lijo, motor?
Lija æe njemu:
• Ja ne pijem, ne pu¹im pa se naðe i u¹tedi.
Sutradan le¾i zeka a oko njega 2.000 praznih fla¹a. Dolazi lija u Mercedesu a zeka æe:
• Hik... hik... opa lijo, meèka, a?
Lija æe njemu:
• Ja ne pijem, ne pu¹im pa se naðe i u¹tedi.
Treæi dan lija polira motor i meèku kad zeka avionom sleæe na zemlju. Gleda ga lija pa æe:
• Opa, zeko, ¹ta je to?
A zeka æe:
• Hik... hik... ni¹ta, samo sam vratio ambala¾u!


Skupile se ¾ivotinje jednog dana i odluèile da se ¾ale Bogu zbog svog fizièkog izgleda i predispozicija. Prva se javi ¾irafa i poène da se ¾ali kako joj je dug vrat, ne mo¾e ni¹ta da uradi, a svi joj se smeju. Bog joj na to odgovori da ona mo¾e lak¹e od svih ¾ivotinja da bere li¹æe sa visokog drveæa, te da se njen zahtev ne odobrava. Drugi se javi nosorog i poène da se ¾ali na neestetski izgled, ali ga je Bog uæutkao time ¹to mu je to odlièna samoodbrana, te da se i njemu zahtev ne odobrava. U tom momentu ustaje koko¹ka i ka¾e:
• Bo¾e, nije da se ¾alim, ali mi daj ili veæi otvor ili manja jaja!


Gde spava mi¹ od 400 kila?
Gde god hoæe.


Dogovorile se ¾ivotinjice da naprave malu ¾urku i pozvale u goste i stonogu. Poèela ¾urka ali stonoge nema. Proðo¹e 2-3 sata a stonoge nigde. Svi se zabrinu ¹to nema stonoge jer je ¾urka pri kraju. Tek u 6 ujutru, zeka izlazi i vidi stonogu na vratima te je pita:
• Pa dobro, stonogo, ¹ta bi sa tobom? Gde si, bre, do sada?!
• Je*em vam ja malo mater! Ko je napisao "Bri¹i noge"?!


Trèe 2 zeca ¹umom i sluèajno nalete na pu¹ku. Stanu oni i gledaju, ¹ta je ovo, otkud pu¹ka tu? Jedan od njihj se sagne, uzme pu¹ku, okreæe je, gleda izbliza a ovaj drugi gleda u cev. Odjednom, pu¹ka opali, i pogodi ovog ¹to je gledao u cev. Grozan prizor, glava rascopana, mozak curi, oèi vise... kad æe njemu ovaj drugi zec:
• ©ta je bre, nemoj tako da me gleda¹, i ja sam se upla¹io!


Razgovaraju mrav sa poda i pauk sa plafona mobilnim telefonima i mrav æe:
• E, æao, gde si, ¹ta ima?
A pauk odgovara:
• Izvini brate, ni¹ta te ne èujem, nisam u mre¾i...


• Mama, hoæu li i ja iæi u raj kad umrem? - znati¾eljno æe mali dinosaurus svojoj mami.
• Ne, sine, iæi æe¹ u muzej!


Dali majmunu u zoo vrtu da jede tre¹nje a majmun prvo strpa stre¹nju u guzicu pa je onda pojede. Videli to posetioci pa upita¹e èuvare, za¹to to majmun prvo stavlja tre¹nju u guzicu pa onda u usta?
• Ma pustite ga, pre neki dan je, jadan, pojeo èitavu breskvu pa nije mogao da iskaki ko¹picu, pa sada prvo proba da li mo¾e da proðe.


Kako zna¹ da li je riba mu¹ko ili ¾ensko?
Baci¹ mrvicu hleba u akvarijum, ako je pojeo onda je mu¹ko a ako je pojela onda je ¾ensko.


Za¹to zeki vire u¹i kada se sakrije?
Zato ¹to se nije dobro sakrio.

vladimir

Zakasni mali je¾ kuæi za veèeru i majka ga poène tuæi. Je¾iæ poène plakati a majka mu ka¾e:
• Veruj mi, sine, mene vi¹e boli nego tebe!


Momak i devojka naruèili u restoranu pu¾eve. I tako jedu oni, jedu, kad ostade jedan pu¾iæ. Uzme ga devojka i nono3, nono3, kad ono neæe, pa neæe da izaðe. Da ga ona deèku, i on poku¹ava i poku¹ava i ni¹ta. Uzme ga devojka ponovo i pogleda malo bolje. Kad ono mali pu¾ se dr¾i za kuæicu i vièe:
• To, malena, toooooo!


Vozi se tip motorom, i sluèajno spièi vrapca u letu. Bilo mu je ¾ao, stao je i video da je vrabac jo¹ ¾iv. Ponese ga kuæi i stavi u kavez sa malo vode i hleba. Par sati kasnije, kad se vrabac probudio, pogledao je oko sebe i poèeo je da se kaje:
• Re¹etke, hleb, voda - jebote, ubio sam motociklistu!


Meda ide ¹umom na proleæe, odmoran, naspavan, tek se probudio iz zimskog sna. I naleti na neke kampere koji se razbe¾a¹e kad su ga videli. On poène da kopa po njihovim stvarima i naleti na puno pakovanje Viagre. Proguta svih 40 pilula i nastavi da lunja ¹umom. Ide meda ¹umom i poène kita da mu se di¾e. Posle sat vremena vi¹e nije mogao da izdr¾i i poène da jebe sve na ¹ta naleti. Posle 2 dana ludaèkog seksa, naleti na liju i ka¾e:
• Lijo, doði da te meda dobro pojebe!
• Be¾i, budalo jedna!
I tu medved navali:
• Daj lijo, daj lijo, daj...
I ona popusti. Prevræu se oni na travi, karaju se stra¹no, lija vri¹ti, medved stenje... I iskara je meda 3 puta bez vaðenja. Lija pu¹i cigaru i ka¾e medi:
• Super je bilo, ali jedino ¹to mi se ne sviða je ¹to si toliko dlakav dole.
Medo pogleda dole i vrisne:
• U jebote, zaboravio sam da skinem zeca!


Napravila lija spisak koga æe da ubije i sada dolazio meda pa pita liju:
• Lijo, èujem, stavila si me na spisak da me ubije¹?
• Da! - reèe lija.
• A je l' mo¾e¹ da me pusti¹ nedelju dana da idem na ¾uraje i tako to?
• Mo¾e - reèe lija.
Posle nedelju dana lija ubije medu.
Dolazi vuk pa pita:
• Lijo, èujem da si me stavila na spisak da me ubije¹?
• Da! - reèe lija.
• A je l' mo¾e¹ da me pusti¹ dve nedelje da se oprostim sa rodbinom i da odem na neke ¾uraje?
• 'Ajde! - odgovori lija.
Posle 2 nedelje lija ubije vuka. I na kraju dolazi zeka:
• Lijo, èujem da sam na spisku da me ubije¹?
• Da! - reèe lija.
• A je l' mo¾e¹ da me obri¹e¹ sa spiska?
• Ma mo¾e... - odgovori lija.


Kako se jebu je¾evi?
Oprezno.

Izlazi zeka iz kafane mrtav pijan, prispava mu se i on zaspi u kanalu. S' jedne strane naiðe jedan vuk a s' druge drugi i pomisle "dobra veèera". Kolju se tako vukovi, i na kraju padnu mrtvi, jedan sa jedne a drugi sa druge strane. Zeka se budi, pogleda na jednu stranu, pogleda na drugu, kad ono mrtvi vukovi. Tek æe zeka na to:
• U je*em ti, kad god se napijem neko sranje napravim!

Ide mali zeka kroz ¹umu i sretne mazgu. Ka¾e joj:
• Zdravo, ja sam zeka. A ko si ti?
• Ja sam mazga.
• A ¹ta je to mazga?
• Mazga je kad ti je æale konj a keva magarac.
Zeka slegne ramenima i ode dalje. Naiðe na vuèjaka:
• Zdravo, ja sam zeka, a ko si ti?
• Ja sam vuèjak.
• ©ta je to vuèjak?
• To je kad ti je æale vuk a keva pas.
Zeka slegne ramenima i ode dalje. Naiðe konjska muva:
• Ja sam zeka, a ko si ti?
• Ja sam Konjska Muva.
Zeka je pogleda s' lukavim sme¹kom i ka¾e:
• Aj' nemoj da sere¹!


Dogovore se ris i zeka da postanu najbolji prijatelji. Tako i bi. Prolazile godine i godine, meðutim jedne godine zavlada velika glad u ¹umi, nigde hrane za risa nije bilo. Odluèi ris da pogazi obeæanje i ode do zeke da ga pojede. Doðe ris ispred zekine peæine i vikne:
• Zekooo, izaði da te pojedem!
Zeka mu vikne:
• Ne rise!
Tad æe ris:
• Ne remse!

Bile dve ¾abe u bari. Jedna je skroz mirna, a druga skaèe kao luda. Ova mirna ka¾e:
• Krrreeeek!
Druga æe:
• Ne, ekstazi!


• Jebote koja nimfomanka!
Reèe je¾ i siðe sa èetke.

Ide lija kroz ¹umu kad se iz ¾bunja zaèuje:
• Piju, piju, piju...!
Obradova se ona slatkom obroku i uleti u ¾bunje. Kad u ¾bunju vuk, skinuo pantalone i navalio na liju. Posle obavljenog posla vuk izlazi iz ¾bunja, navlaèi pantalone i ka¾e:
• Èoveèe, ¹to je dobro kad zna¹ strane jezike!

Ide lija ¹umom i vidi zeku kako sedi za panjem i ne¹to pi¹e, pa ga pita:
• Je li, zeko, a ¹ta to pi¹e¹?
• Pi¹em diplomski.
• Daj, ne seri! A koja ti je tema?
• ''Zec - najjaèa zverka u ¹umi''. - odgovori zeka.
• E stvarno si preterao. Otkud da je zec najjaèa zverka u ¹umi.
• Ajde lijo, uði u ¾bunje da vidi¹.
Uðu oni u ¾bunje, pa malo posle izlazi lija sva krvava i izubijana pa zbri¹e. Za par minuta dolazi vuk i ponovi se ista prièa. Vuk onako izubijan pobegne, a iz ¾bunja izlaze zeka i meda zagrljeni.
Naravouèenije: ''NIJE VA®NA TEMA, VA®AN JE MENTOR! ''.

Ide koko¹ka ulicom i naiðe na pile koje pu¹i. Koko¹ka mu reèe:
• Sram te bilo, reæi æu tvojoj mami!
• Ba¹ me briga, ja sam iz inkubatora.

Sedeo tvor na grani i u¾ivao. Kad odjednom, ne¹to krcnu, grana se odlomi, i tvor pade sa 5 metara na zemlju. Nakon sat vremena on se budi i gleda oko sebe. Pita se:
• Gde sam ja ovo, ma ko sam ja uop¹te?
Odluèi on da pita prvu osobu koju bude sreo. Tako se on ¹eta i sretne lisicu, pa je pita:
• Dobar dan, bili mi mogli pomoæi i reæi ko i ¹ta sam ja?
Lisica æe na to:
• Be¾i da te ne pojedem!
On se jadnik upla¹i i pobegne. Ide on nekog drugog da upita, kad eto ide vuk i tvor æe njemu:
• Dobar dan, bili...
Vuk ga odmah prekida i govori mu kako æe slatko da ga pojede, i on se upla¹i i opet pobegne. ©eta se on dalje i vidi zekinu kuæicu. Pokuca tvor a zeka upita:
• Ko je?
Tvor æe na to:
• Pa ne znam, zato sam i do¹ao da mi pomogne¹, da mi ka¾e¹ ko sam.
• Ja se tu¹iram i ne mogu da izaðem, ali ti opi¹i svoj izgled pa æu ti ja pomoæi.
Tako tvor poène da se opisuje:
• Mali sam, crn sam, imam belo na glavi...
Zeka ga tu prekide, pa ga upita:
• A jel' smrdi¹?
• Auuuuu, jo¹ pita¹, ¾estoko smrdim!
• Ma znam, ti si ©iptar.


Jednom uhvati vuk zeku i ubije ga od batina. Zeka, onako pretuèen, ode do mede da mu se po¾ali, a meda ga upita:
• ©ta ti je zeko, ko te je dirao?
• Vuk, ¹mrc, istukao me je bez razloga, ¹mrc.
• Ma sad æu da ga razbijem!
• Èekaj medo, nemoj tako, nismo mi siled¾ije kao on. Hajde da naðemo razlog pa onda da ga bijemo. Pitaæemo ga, naprimer, da li ima kapu. Ako nema kapu, onda æemo ga tuæi.
• Va¾i!
Kad su na¹li vuka, meda ga upita:
• Vuèe, ima¹ li ti kapu?
• Nnnnemmam.
• A ¹to nema¹, pizda ti materina?! - reèe meda i propusti vuka kroz ¹ake.
Tako se to zavr¹i, ali vuk je spazio zeku u pozadini kako se sme¹i, pa ga sutradan ponovo prebije. Zeka ponovo ode do mede, a meda skoèi:
• Sad æu opet da ga razvalim od batina! Pitaæu ga opet za kapu.
• Stani medo, èekaj, ne mo¾emo opet na istu foru, provaliæe nas. Nego ga ti pitaj ima li cigaru, zna¹ da on nikad nema.
• A ¹ta ako ipak ima?
• Onda mu tra¾i Malrboro. U ¹umi toga nigde nema.
• A ¹ta ako sluèajno ima?
• Onda mu tra¾i da ti cigaru pripali Zipo upaljaèem.
I krenu oni da tra¾e vuka. Ali vuk pritajen u obli¾njem ¾bunu, kad je sve èuo, odjuri do samoposluge da sve to kupi. Posle nekog vremena sretnu se oni u ¹umi, pa ga pita meda:
• 'De si vuèe, ima¹ cigaru?
• Evo medo, imam Moravu.
• Ma ¹ta æe mi to, ima¹ li Malrboro?
• Imam, imam, evo, èuvam jednu, uzmi je ti.
• Ima¹ li vatre?
• Imam. - odgovori vuk i izvadi ¹ibice.
• ©ta æe mi to sranje, ima¹ li upaljaè?
• Naravno medo. - reèe vuk i izvadi novi Zipo upaljaè.
Meda se primaèe, pripali cigaru, povuèe 2 dima, pa pogleda vuka zami¹ljeno:
• A gde ti je kapa, pizda ti materina?!

Lete 2 komarca iznad pijanog èoveka. Ka¾e prvi:
• 'Ajde, ujedi ga!
• Ne hvala, ne pijem dok vozim.

Razgovaraju dve lude krave i pita jedna drugu:
• Kako se ti, stara, bori¹ sa ovom ludo¹æu?
A ova odgovara:
• Ma boli me ku*ac, je sam pingvin!

©ta pevaju koko¹ke kada se napiju?
''I belive I can fly, I belive...''

Kako se zove mu¾jak od kamile?
Èarls.

Sedi mi¹ iza slona u bioskopu, i naravno, ni¹ta ne vidi. Ode mis 2 reda ispred slona i nervozno se prodere:
• Sad vidi¹ kako je to!


Trkaju se 2 magarca, i onaj prvi vièe drugom:
• Ko zadnji magarac!


Baki stize paket od unuka iz vojske. Otvara ona paket, kad unutra kasikara i cedulja na kojoj pise: "Bako, ako povuces ovu alkicu, dobicu 3 dana odsustva!"


Kako ljudozderi nazivaju atleticare?
Fast food.

Sta je Svaba sa cisternom plina u Ausvicu? DILER.

KAKO SE ZOVE KOSTUR KOJI NOSI KO®NU JAKNU.
ODGOVOR:KOST I KO®A

Zasto Yugo ima grejace na zadnjem staklu? Da ti se ne smrznu ruke kada ga zimi guras.

Sta je to : malo, plavo sedi na drvetu i pjeva? Talentovana sljiva....

Sta je to malo zuto pliva u lokvi krvi?
Limun sece vene!!!


Sta ima cetiri noge i jednu ruku?!
Srecni pitbull!


Sto je Bilu Gejtsu rekla zena posle prve bracne noci?
-Sad znam zasto ti se firma zove Microsoft.


Noæ
Za¹to plavu¹a prvu braènu noæ gleda
kroz prozor?
- Zato ¹to su joj rekli da je to najlep¹a noæ!

Roðendan
Ka¾e susetkinja susedu:
„Juèe smo proslavili moj 35. roðendan.“
„Bilo je krajnje vreme, veæ ste ga godinama odgaðali.“ Ljubav
"Dragi, velika ljubav poput ogromne lampe osvetljava na¹ ¾ivot.", ka¾e ¾ena mu¾u, a on æe:
"Da, da... Samo ¹to raèun za struju sti¾e posle venèanja..."

Pogled
Idu dve plavu¹e ulicom i jedna ka¾e:
„E, gledaj onog psa sa jednim okom!“
Druga plavu¹a prekrije rukom jedno oko i ka¾e:
„Gde, gde!“

Kosa
Pita sin mamu:
„Mama, za¹to tata nema kosu?“
„Tata puno misli, pa mu je otpala kosa“
„A za¹to onda ti ima¹ tako dugu?!“

Znak
Uèi Mujo za vozaèa, a instruktor vo¾nje ga pita:
„Kakav je ovo znak?“
„Aluminijski, gazda.“ - odgovori Mujo. Frizeraj
Perica do¹ao na ¹i¹anje kod frizera, a frizerka ga pita:
„Kako hoæe¹ da te o¹i¹am?“
„Besplatno!“

Stas
Razgovaraju prijatelji.
„Da li je tvoja ¾ena saèuvala onaj fantastièni stas, kakav je imala kao devojka?“
„©ta saèuvala!? Duplirala!!“

Cena
Policajac zaustavlja vozaèa:
"Ne radi vam koènica. To æe vas ko¹tati 1000 dinara".
"Super! Za to isto su mi u servisu tra¾ili 3.000!"
Ko¾a
U prodavnici cipela kupac je prona¹ao model koji mu odgovara: "Super. Imam oseæaj kao da je to moja ko¾a. Na to æe prodavac: "Verujem, to je èista goveða ko¾a."

Kontrolni
Tata pita Pericu: „Kakav je bio kontrolni?“
„Te¾ak, ali sam se trudio!“
„Re¹io si svih 5 zadataka?“
„Da, osim prva 3 i zadnja 2.“

Razmena mi¹ljenja
Pita dete majku ¹ta je to razmena mi¹ljenja.
- To ti je kad tata uðe u kuhinju sa svojim
mi¹ljenjem, a izaðe sa mojim! Razlog
- Za¹to samo 10 odsto ¾ena ide u raj?
- Ako bi i¹lo vi¹e, to bi bio pakao! Zabit

Sreli se dvojica Sarajlija posle dugo vremena.
- Pa gde si ti sve ovo vreme.
- Ma, u inostranstvu. Bio sam u Londonu dve godine.
- Dje ti je to:
- Dve hiljade kilometara od Sarajeva.
- U, koja vukojebina! Geografija

Pita mali Perica oca:
- Tata, gde su Alpi?
- Pojma nemam, pitaj majku, ona je spremala stan!

Filharmonija
- Mujo, jesi li euo da nam u goste dolazi Beeka filharmonija!
- Ma, nema¹ brige, tuai ae ih "®eljo" tri nula! ©vedski sto
Ulazi Bosanac u restoran hotela i seda za ¹vedski sto. Konobar tra¾i da se udalji.
- Gospodine, ne mo¾ete tu sedeti, ovo je ¹vedski sto!
- Nema problema, ustaæu ja èim doðu ti ©veðani!

Pozajmica
Sreli se prijatelji, pa æe jedan:
- Èuj, nek bude meðu nama, pozajmi mi 100 evra.
- Ne brini, kao da nisam èuo!
Engleski
Mujo pita Hasu na engleskom:
- Speak english!
- Yes, ofskroz! Brzina
Policajac zaustavlja vozaèa:
"Vozili ste prebrzo. Zar niste videli znak sa ogranièenjem brzine?" "©alite se? Pri ovakvoj brzini..?"
Na slovo
Pitaju Muju da ka¾e tri reèi na p, a
on ae kao iz topa:

- 'tica, 'èela, '¹en'ca!
Ananas
Kako se ka¾e ananas na bosanskom!
- Ma¹ala ¹i¹arka!

Posao
Pitaju Crnogorca ¹ta radi, a on odgovara:
"Vala ni¹ta. A da ti pravo ka¾em, i nemam kad!"
Pozajmica
Obraæa se prijatelj prijatelju:
- Pozajmi mi 1.000 evra, vraæam ujutru!
- Hoæu, ako æe¹ kod mene prespavati.

vladimir

Kako ces smestiti 5000 Jevreja u Ficu?
Dva napred, dva pozadi, a ostale u pepeljar


Ja mislim...
Mladenci do¹li da stanuju kod mladinih roditelja. Veæ prvog dana njen brat siðe prvi u trpezariju:
- Mama, jesu li seka i njen mu¾ jo¹ u sobi?
- Jesu.
- Ja mislim ...
- Nema ti ¹ta da misli¹! Doruèkuj brzo i gubi se u ¹kolu!
Kad se popodne vrati iz ¹kole, deèak ponovo upita:
- Mama, da li su seka i zet jo¹ u sobi?
- Jesu.
- Ja mislim ...
- Nema ¹ta ti da mislis! Sedi tu, ruèaj i æuti!
Kad se predveèe vrati kuæi, odmah upita:
- Da li su seka i zet si¹li?
- Jos nisu!
- Ja mislim ...
- Dobro, ajde da èujem ¹ta to misli¹!
- Pa eto, sinoæ sam èuo kad je seka rekla zetu da ode u kupatilo i donese vazelin ... Pa sve ne¹to mislim da zet nije gre¹kom uzeo moj lepak!


Za¹to se policajci obuèavaju u Sremskoj Kamenici, a policijski psi u Sremskoj Mitrovici?
Da ne bi prepisivali jedni od drugih.

Igrao se majmun pod drvetom kad naiðe lav. Majmun se upla¹i i pobegne na drvo. Lav mu ka¾e:
• Siði da se igramo, neæu ti ni¹ta.
Majmun æe:
• OK, ali ve¾i prednje ¹ape oko drveta.
Lav ih ve¾e.
• Ve¾i i zadnje ¹ape.
Lav ih ve¾e. Majmun ne silazi pa ne silazi eto veæ 15 minuta. Lav ga pita:
• ©to se pla¹i¹, ne mogu ti ni¹ta?
• Imam tremu, nikad dosad nisam je*'o lava.


Do¹ao Ciga u mesaru i ka¾e:
• Daj mi kilo kobaja!
Mesar krene da pakuje, a Ciga ga jo¹ upita:
• A, od koga su?
• Neoplanta. - odgovara mesar.
A Ciga æe iznenaðeno:
• ©ta?! Od leoparda?


Pita Ciganka Cigu ¹ta znaèi reè ''situacija''.
• Pa ''situacija'' ti je kad doðe¹ kuæi s' posla i zatekne¹ mene i kom¹iku kako vodimo ljubav.
Tek æe Ciganka:
• Znaèi, situacija je kad doðe¹ kuæi sa posla i zatekne¹ mene i kom¹iju kako vodimo ljubav?
• Ne, ¾eno, nemoj da me¹a¹ batine sa situacijom.

©ta je romansa?
Kad Cigani vode ljubav.


Kako se zove Ciganski zubar?
Dr. Marten.

Ulazi Ciga u prodavnicu sportske opreme i rekvizita.
• Dobar dan, imate nunèaku palice?
Prodavaèica:
• Nemamo.
Tek æe Ciga:
• U jebote! Pa ¹ta mi nind¾e sad da radimo?!

Bio Ciga u pozori¹tu, pa kada se vratio kuæi pita ga Mileva kako je bilo, a Ciga æe njoj:
• ©ta znam, na kraju je bilo najlep¹e kad su delili kapute, ja uz'o 3.

Kako æe Ciga izaæi iz Formule 1, ako ispred njega ide gliser a iza njega spejs ¹atl?
Viknuæe: ''A bre batko, zaustavi ringe¹pil!''

Za¹to Ciga plaèe dok kaki?
Jer misli da se topi.


Srela se 2 Ciganina:
• 'De æe¹ kume?
• Idem da uzmem cipele.
• Aj' uzmi i meni jedne ako te ne ufate.

Kako se zove Ciga koji je slomio nogu?
Gipsi.

Uhvate razbojnici Cigu i tuku ga. Posle nekog vremena doðe maskirani èovek na konju, a na prsima mu pi¹e ''Z''. Spasi on Cigu a ovaj mu se zahvaljuje:
• Hvala ti Zupermene!

Kako Cigani zovu pirsing na klitorisu?
Mind¾u¹a.
_________________©ta radi beba narkoman u æo¹ku sobe?
Igla se!

Èovek bez jedne ruke ulazi u prodavnicu i ka¾e:
• Dobar dan. Je li ovo seknd hend ¹op?

Koja je razlika izmeðu crnca i automobilske gume?
Kada gumu stavi¹ u lance, ne peva bluz.

Koja je sliènost izmeðu beba i oraha?
Oboje krckaju dok ih melje¹.

Ko su bili najbolji maðionièari u Drugom Svetskom Ratu?
Jevreji, uðu na vrata a izaðu na dimnjak.

Krenula devojèica kuæi iz ¹kole, uhvati je mrak a morala je proæi kroz ¹umu. Hoæe, neæe, ali odluèi se da krene. Ide ona tako ¹umom, uhvati je manijak i siluje je. Ona onako sva poderana ka¾e njemu:
• Dobro, ¹ta si uradio, uradio si, daj mi sad jednu cigaru.
Da joj manijak cigaru, kad upali upaljaè, ona viknu:
• Tata!
On æe:
• Slaðana, pa ti pu¹i¹!

©ta je to malo, belo, plastièno i opasno za decu?
Majkl D¾ekson.

©ta je princezi Dajani poslednje pro¹lo kroz glavu?
Karburator.


Pala plavu¹a sa zgrade i upala u kamion pun banana, pa reèe:
• Polako, polako momci, svi æete doæi na red!


©ta je plavu¹a kad zavr¹i medicinski fakultet?
Baba.


Pita plavu¹a svoju prijateljicu:
• ©ta je pravilnije reæi, Irak ili Iran?


Za¹to plavu¹a ma¾e grudi margarinom?
Zato ¹to na pakovanju margarina pi¹e ''rastimo''.


©ta ka¾e plavu¹a kada stopira?
• Jebi me povezao?


Za¹to Velja Iliæ pije Jelen pivo?
Zato ¹to je ministar kapitalac.


®ali se Pinokio tata-Djepetu:
"Æale, kad si me pravio, nisi mi sredio onu stvar, tako da je sav grbav i kockast i nijedna devojka me neæe zbog toga."
Djepetu bi ¾ao i on mu reèe:"Sine, evo ti ¹mirgla i ti ga izbrusi kako ti odgovara."
Posle par dana pita Djepeto Pinokija kako mu sad uspeva kod devojaka.A on æe njemu:"Æale, je*e¹ ribe-¹mirgla je zakon!!!"


Zvoni Cigi telefon:"Halo?"
"Æao, kume, kako si?"
"Evo, kume, super!"
"©ta radi¹?"
"Evo, gledam TV sa ¾enom i decom."
"Kad èe¹ da mi vrati¹ 200 evra?"
"...a posle zvuènog signala ostavite poruku!"


Pesak
Vetar nosi dva zrna peska iznad Sahare.
„Da sletimo?“ - pita jedno od njih.
„Lud si? Zar u ovu gu¾vu?!“ - odgovori drugo.
Vibrator
Ide starija ¾ena ulicom i trese se kao da je u najgoroj groznici, okreæe se levo i desno i kad je opazila seksi ¹op utrèi unutra i obrati se prodavcu:
"Jel vi prodajete one velike vibrator?", "Da!"
"Hoæete li mi reæi kako se ovo èudo iskljuèuje!"
Oluja
Za¹to ¾enama mu¹karac lièi na sne¾nu oluju?
- Nikad ne znaju kad dolazi,
koliko æe santimetara biti
i koliko æe dugo trajati! Odbrojavanje
Na prvom ljubavnom sastanku devojka se
u jednom trenutku obraæa momku.
„Vadi ruku iz mojih gaæica! Brojim do 100.000!“ Lutrija
Prodavaèica lutrije nagovara prolaznika
„Gospodine, kupite sreæku, dobitak vam mo¾e izmeniti ¾ivot.“
„Ne ¾elim da osvojim ni¹ta.“
Prodavaèica: „Imamo i sreæke koje ne dobijaju.“ Udovica
Kako se zove plavu¹a koja je izgubila 98 posto mo¾danih vijuga!?
- Udovica! Taman
Razgovaraju mu¾ i ¾ena:
„ Zamisli, kupila sam divnu kapu, ali se nakon pranja skupila. Ne znam ¹ta da radim.“
„Operi glavu!“ Inovacija
Kako Crnogorac pravi drvenu ogradu?
Zabije jednu dasku i na njoj napi¹e ITD!!! Ful oprema
©ta je plavu¹a u novom BMW-u?
Dodatna oprema. Glagoli
Uèitelj obja¹njava vrste glagola i na kraju pita Pericu kakav je glagol kihnuti, a Perica æe „Zarazni!“ Krivica
„Mama me izgrdila zbog neèeg ¹to uop¹te nisam uèinio!“ - ¾ali se Perica drugarici.
„Da? A o èemu se radi?“
„O domaæem zadatku!“ Noæ
Za¹to plavu¹a prvu braènu noæ gleda
kroz prozor?
- Zato ¹to su joj rekli da je to najlep¹a noæ! Roðendan
Ka¾e susetkinja susedu:
„Juèe smo proslavili moj 35. roðendan.“
„Bilo je krajnje vreme, veæ ste ga godinama odgaðali.“ Ljubav
"Dragi, velika ljubav poput ogromne lampe osvetljava na¹ ¾ivot.", ka¾e ¾ena mu¾u, a on æe:
"Da, da... Samo ¹to raèun za struju sti¾e posle venèanja..." Pogled
Idu dve plavu¹e ulicom i jedna ka¾e:
„E, gledaj onog psa sa jednim okom!“
Druga plavu¹a prekrije rukom jedno oko i ka¾e:
„Gde, gde!“ Kosa
Pita sin mamu:
„Mama, za¹to tata nema kosu?“
„Tata puno misli, pa mu je otpala kosa“
„A za¹to onda ti ima¹ tako dugu?!“
Znak
Uèi Mujo za vozaèa, a instruktor vo¾nje ga pita:
„Kakav je ovo znak?“
„Aluminijski, gazda.“ - odgovori Mujo. Frizeraj
Perica do¹ao na ¹i¹anje kod frizera, a frizerka ga pita:
„Kako hoæe¹ da te o¹i¹am?“
„Besplatno!“
Stas
Razgovaraju prijatelji.
„Da li je tvoja ¾ena saèuvala onaj fantastièni stas, kakav je imala kao devojka?“
„©ta saèuvala!? Duplirala!!“ Cena
Policajac zaustavlja vozaèa:
"Ne radi vam koènica. To æe vas ko¹tati 1000 dinara".
"Super! Za to isto su mi u servisu tra¾ili 3.000!" Ko¾a
U prodavnici cipela kupac je prona¹ao model koji mu odgovara: "Super. Imam oseæaj kao da je to moja ko¾a. Na to æe prodavac: "Verujem, to je èista goveða ko¾a."

vladimir

Ulazi baba u autobus (a on normalno pun ko u ¹picu). Tek æe jedan klinac:
• Bako, hoæe¹ li da sedne¹?
• Hoæu, sinko!
• A gde?


Ulazi tip u birtiju, seda za ¹ank i ka¾e konobarici:
• 6 votki, odmah!
Konobarica ga zaèuðeno pogleda i toèeæi votke upita:
• Pobogu, za¹to 6 votki?
Ka¾e tip:
• Prvo pu¹enje u ¾ivotu!
Konobarica:
• U tom sluèaju onda kuæa èasti sedmom votkom!
Tip æe na to:
• Bez uvrede, ali ako 6 votki ne ispere ukus, neæe ni sedma!


Dobro, lo¹e, zlo...

Dobro: Va¹a ¾ena je trudna.
Lo¹e: Rodiæe trojke.
Zlo: Sterilisani ste pre 5 godina.

Dobro: ®ena ne govori sa vama.
Lo¹e: ®eli razvod.
Zlo: Ona je pravnik.

Dobro: Va¹ sin konaèno odrasta.
Lo¹e: Spetljao se sa kurvom iz kom¹ijske zgrade.
Zlo: Ba¹ kao i vi.

Dobro: Va¹ sin puno uèi u svojoj sobi.
Lo¹e: U sobi ste na¹li nekoliko sakrivenih porniæa.
Zlo: Akteri u nekima od njih ste vi i va¹a ¾ena.

Dobro: Obja¹njavate kæerki ono o pèelama i biljkama.
Lo¹e: Stalno vas prekida.
Zlo: I ispravlja.

Dobro: Svako jutro kri¹om èitate www.vicevi.co.yu
Lo¹e: ©ef vas je uhvatio u tome.
Zlo: I to ba¹ za vreme èitanja ovog vica.

Dobro: Va¹ sin je izgradio stabilnu vezu.
Lo¹e: To je veza sa mu¹karcem.
Zlo: I to va¹im najboljim prijateljem.

Dobro: Va¹a kæerka je na¹la dobro plaæen posao.
Lo¹e: Radi kao kurva.
Zlo: Zaraðuje mnogo vi¹e od vas.


Igraju fudbal Brazil i Bosna i Hercegovina. I u 25 minutu slobodan udarac za Brazil. Ronaldinjo name¹ta loptu za udarac a Bosanci u ¾ivom zidu se okrenu¹e ka golu. Dolazi sudija i pita:
• ©ta je bre, ¹to ste se okrenuli ka golu?
A Bosanci æe na to:
• Pa i mi hoæemo da vidimo gol.


Mladiæ stoji u redu u supermarketu kad spazi zanosnu plavu¹u iza njega kako mu ma¹e i smeje se. Iznenadio se da mu ma¹e takva lepotica, i iako mu se odnekud uèinila poznatom, nije imao pojma odakle, pa je upita:
• Izvinite, mi se znamo?
Ona mu odgovori:
• Mo¾da se varam, ali mislim da ste vi otac jednog mog deteta!
Film mu se vrati unazad na dan kad je jedini put bio neveran. Rekao je:
• Bo¾e, jeste li vi striptizeta s moje momaèke veèeri, koju sam pred svim prijateljima prcao na bilijarskom stolu, dok me je va¹a prijateljica mlatila po guzi mokrim celerom i gurala mi krastavac u ¹upak?
• Ne - odgovori ona - Ja va¹em sinu predajem engleski.


Kako se dobija kravlje ludilo?
Kada te bik uhvati sa leða.


©ta je Severina bila pre nego ¹to je postala poznata?
Pevaèica.


Sede ©aban ©auliæ i ©aban Bajramoviæ u kafani. Ulazi Keba i ka¾e:
• Gde ste ¹abani!


-
©ta bi se dogodilo sa poznatim istorijskim i mitskim liènostima da ¾ive u na¹e doba:
- Milo¹u Obiliæu bi se sudilo u Hagu zbog kr¹enja obièaja i pravila rata i za meðunarodni terorizam.
- Mojsije bi bio optu¾en za izazivanje op¹te opasnost i remeæenja prirodne okoline zbog epizode sa razdvajanjem mora.
- Edip bi prona¹ao dobrog psihoanalitièara i izbegao krvavi incest.
- Filipu Vi¹njiæu i Homeru bi se sudilo zbog klevetanja i ¹irenja la¾nih vesti.
- Kraljeviæ Marko bi dobio trajnu zabranu jahanja zbog pijanstva, kao i tu¾bu zbog navoðenja ¾ivotinja na alkoholizam kao i uni¹tavanje putne infrastrukture.
- Sveti Ilija bi radio za EPS.
- Nikola Tesla bi i dalje bio ispred svoga vremena.
- Nostradamus bi imao svoju sopstvenu agenciju za proricanje i imao bi svoj termin na TV Pinku.
- Dekart bi rekao: Mislim... Vidi, zanimljiv program na TV-u!


Znate li da je MB pivo radioaktivno?
Kolini opada kosa, Ceci rastu sise a Laza stalno ponavlja: "©alji, ¹alji, ¹alji..."


©ta uèe malog Eskima kad poraste?
Da ne jede ¾uti sneg!


©ta je rekao cunami kad je do¹ao do obale ©ri Lanke?
• Vi ste najslabija karika, doviðenja.


Napio se Mujo i legao da spava na parkingu.Dolazi padur i kaze:"Dizi se, sta radis tu?"
Mujo ce:"Zar ne vidis da sam se parkirao?"
"Pa, nisi ti automobil!"
"Sta me briga, nisi ni ti pauk."


©ta je gore od ¾irafe sa ukoèenim vratom?
Stonoga sa ravnim tabanima.


Do¹ao policajac kuæi, kad ono njegova ¾ena gola na krevetu. On æe ¾eni:
• ®eno, govori gde je, ubiæu i tebe i njega!
• Nema nikog, ¹ta ti je?
• Ma ¾eno govori gde je, ubiæu vas oboje! - a ¾ena ka¾e opet da nema nikog.
Ode on u jednu sobu, nema nikog, zatim u drugu sobu, nema nikog, on pogleda u ormar, opet nema nikog, kad pogleda pod krevet, a èovek pru¾a 20 DM. Uzme on 20 DM i reèe:
• Jebo majku, nema ga ni pod krevetom!


Razbolio se Sloba i rje¹io da nekom preda vlast.
Gleda on, ¹ta æe, kome æe, i odluèi da da ©e¹elju.
Dolazi on kod ©e¹elja i ka¾e mu ¹ta je i kako je, a ©e¹elj na to ka¾e:
"Daj Vuku". Kad je to èuo Sloba, pomisli, ovaj je definitivno lud i ode kuæi.
Ali bolest ga sve vi¹e pritiska i on dodje opet kod ©e¹elja, ali ©e¹elj opet reèe:
"Daj Vuku". Opet Sloba ode kuæi,
ali bolest pritiska, osjeæa da neæe jos dugo i on opet ode do ©e¹elja jer nema kome drugom.
I poèe on: "Zna¹ sta ©eljo, ti si najkompetentniji za to, ja moram tebi da ostavim vlast.
A na to æe ©e¹elj: "Ma daj vuku se vukujemo veæ jednom".


Dosao Mujo pijan kuci. Onako s vrata, ugleda Fatu kako se naguzila u kuhinji, kopajuci nesto u prostoru ispod sudopera. Pritrci joj u dva koraka, brze bolje joj odveze dimije i spusti ih do koljena, pa joj ga zavuce zguza. Svrsi za par sekundi i dok se Fata nije ni snasla, jos joj zavali jedan volej u guzu, od cega ona uleti ispod sudopera. Mujo zadovoljno pripali cigaretu, uzme pivkana iz frizidera pa krene u dnevnu sobu e ne bi li se odmorio. Kad kroci u sobu, a ono Fata sjedi i gleda TV. Stade Mujo, izbecio oci, okrene se oko sebe, opet gleda u Fatu...
- "Aman... Fato, kad ti je ono mater dosla?"
- "Nije bolan moja, neg' tvoja!"Pitali Muju da li bi on vi¹e volio jednom Fatu ili dva puta Hasu.
A on ka¾e:
- Fata je Fata, al` dvaput je dvaput!


Lektira
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Zamisli, sinoæ sam èitala ©ekspira!“
„Stvarno..? A ko je to pisao?“


--------------------------------------------------------------------------------
Vidovitost
®ena se obraæa nepoznatom mu¹karcu
„Vi mi jako lièite na mog treæeg mu¾a.“
„Stvarno? A koliko puta ste se vi udavali?“
„Dva puta.“
--------------------------------------------------------------------------------
IQ
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Jesi li bila na IQ testu?“
„Jesam i hvala Bogu, negativan je.“
--------------------------------------------------------------------------------
Vi¹ak
Razgovaraju prijatelji:
„©ta je to bigamija?“
„Kada èovek ima jednu ¾enu vi¹ka.“
„Dobro, a ¹ta je monogamija?“
„Isto to.“
--------------------------------------------------------------------------------
Proba
„Mogu li probati onu haljinu u izlogu?“ - pita ¾ena prodavca.
„Kako da ne, gospoðo, mada imamo i kabine...“
--------------------------------------------------------------------------------
Re¹enje
„Za¹to si skinuo vrata od spavaæe sobe?“, pita Mujo Hasu.
„Zato ¹to su deca uvek virila kroz kljuèaonicu.“
--------------------------------------------------------------------------------
Maler
Razgovaraju prijatelji:
„Ja nemam sreæe u ljubavi...“
„Kako to?“
„®ena me uvek uhvati na delu...“
--------------------------------------------------------------------------------
Riba
Za¹to plavu¹a skaèe u vodu?
Zato ¹to su joj rekli da je dobra riba.
--------------------------------------------------------------------------------
Razlika
Koja je razlika izmeðu ¹kole i zatvora?
U zatvoru zna¹ za¹to sedi¹!
--------------------------------------------------------------------------------
Kolièina
Ulazi plavu¹a u piceriju i naruèuje picu za poneti.
- "Da vam iseèem picu na ¹est ili na 12 delova!"
- Na ¹est, molim. Ne bih mogla da pojedem 12!

--------------------------------------------------------------------------------
Re¹enje
Pita sin oca:
„Tata ¹ta bi se dogodilo da za vreme prenosa utakmice nestane struje?“
„Onda bi gledali utakmicu uz sveæe!“
--------------------------------------------------------------------------------
Servis
©ta plavu¹a radi kad promukne?
- Ode u glas servis!
--------------------------------------------------------------------------------
Svaða
Svaðaju se mu¾ i ¾ena, pa æe mu¾:
„Samo da zna¹, moja prethodna verenica je bila puno pametnija od tebe!“
„Sigurno! Zato se i nije udala za tebe!“
--------------------------------------------------------------------------------
Svetlo
Kako plavu¹a pali svetlo posle seksa!
- Otvori vrata od kola!
--------------------------------------------------------------------------------
Pesak
Vetar nosi dva zrna peska iznad Sahare.
„Da sletimo?“ - pita jedno od njih.
„Lud si? Zar u ovu gu¾vu?!“ - odgovori drugo.
--------------------------------------------------------------------------------
Vibrator
Ide starija ¾ena ulicom i trese se kao da je u najgoroj groznici, okreæe se levo i desno i kad je opazila seksi ¹op utrèi unutra i obrati se prodavcu:
"Jel vi prodajete one velike vibrator?", "Da!"
"Hoæete li mi reæi kako se ovo èudo iskljuèuje!"

--------------------------------------------------------------------------------
Oluja
Za¹to ¾enama mu¹karac lièi na sne¾nu oluju?
- Nikad ne znaju kad dolazi,
koliko æe santimetara biti
i koliko æe dugo trajati!
--------------------------------------------------------------------------------
Odbrojavanje
Na prvom ljubavnom sastanku devojka se
u jednom trenutku obraæa momku.
„Vadi ruku iz mojih gaæica! Brojim do 100.000!“
--------------------------------------------------------------------------------
Lutrija
Prodavaèica lutrije nagovara prolaznika
„Gospodine, kupite sreæku, dobitak vam mo¾e izmeniti ¾ivot.“
„Ne ¾elim da osvojim ni¹ta.“
Prodavaèica: „Imamo i sreæke koje ne dobijaju.“
--------------------------------------------------------------------------------
Udovica
Kako se zove plavu¹a koja je izgubila 98 posto mo¾danih vijuga!?
- Udovica!
--------------------------------------------------------------------------------
Taman
Razgovaraju mu¾ i ¾ena:
„ Zamisli, kupila sam divnu kapu, ali se nakon pranja skupila. Ne znam ¹ta da radim.“
„Operi glavu!“
--------------------------------------------------------------------------------
Inovacija
Kako Crnogorac pravi drvenu ogradu?
Zabije jednu dasku i na njoj napi¹e ITD!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Ful oprema
©ta je plavu¹a u novom BMW-u?
Dodatna oprema.


Kako plavu¹a pali svetlo posle seksa?
Otvori vrata od kola.

Kako znate da je plavu¹a radila na raèunaru?
Ima mrlja od korektora na monitoru.

Bred

#9
Zasto sova ima buljave oci?

Zato sto iam tvrdu stolicu :>
Donacija
Sin ka¾e ocu:
„Na vratima je neki gospodin, prikuplja donacije za gradski bazen.“
Otac æe na to:
„Dobro, daj mu kantu vode.“


Pustinja
Dva beduina usred pustinje ja¹u na kamilama. Jednom ne¹to uleti u oko, a drugi pogleda i ka¾e:
„Miruj, Abdule, izgleda da je pesak!“.


Revolucija
Sin pita oca:
„Tata, za¹to se Zemlja okreæe?“
„Kako se okreæe?? Da ti nisi na¹ao
onu moju rakiju?“


Bumerang
Kako se zove bumerang koji se ne vraæa?
©tap.


Fiæa
Vozaè „fiæe“ ne uspeva da zakoèi i zakuca se u najnoviji model BMW - a. Na displeju kompjutera u BMW- u izaðe:
„Found new hardware. Do you want to install it now?“


Ogledalo
Policajac zaustavlja plavu¹u: „Liènu kartu, molim!“
„Nemam.“
„Paso¹!?“ „Nemam.“
„Pa, jel imate ne¹to za liènu identifikaciju?“
„Imam, ogledalo.“


U troje
Spazio Haso Muju preko ulice, pa viknu:
„Voli¹ ti seks u troje?“
„Volim“ , odgovori Mujo.
„Pa, po¾uri onda kuæi, mo¾da stigne¹ da u¾iva¹.“


Regresija
Vratio se Mujo iz Amerike, pa ga pitaju kako je tamo.
„Ma, oni su 20 godina iza nas!“
„Kako to, bolan?“ pita Haso.
„Pa kod njih je jo¹ dobro!“


Makaze
Trci Mujo gradom sa makazama, sretne ga Haso, pa ga pita:
„Kud trèi¹ s tim makazama?“
„Javili mi iz bolnice da mi ta¹ti ¾ivot visi o koncu.“


Oprez
Kako se pare je¾evi?
Oprezno, vrlo oprezno.


Kad zaboravi¹...
Pita baka unuka: "Sinko, kako se zove onaj Nemac ¹to nam krije stvari po stanu?"
"Alchajmer, bako, Alchajmer!"


Otrov
Pita Ivica tatu:
„Tata, ¹ta je to otrov za mi¹eve?“
„To ti je, sine, maèka u prahu.“


Narud¾ba
Doðe Zagrepèanin u splitski kafiæ i ka¾e:
„Ja bi pivo.“
Na to æe neko od gostiju:
„Pa, pivaj, ko ti brani!“


Smotra
„Kako si se oseæao na èasu matematike?“ pita majka Pericu.
„Kao general!“ - odgovara Perica - „Stojim u stavu 'mirno' i posmatram svoje jedinice!“


Puls
Medicinska sestra pita Hasu na pregledu:
„Mogu li vam opipati puls?“
„Za¹to? Zar ti nema¹ svoj?“, odgovori Haso.


Trampa
Sreli se poznanici, pa prvi pita: "Kuda ide¹?"
"Idem u apoteku da mi daju ne¹to za glavu."
"I, ¹ta misli¹, koliko ce¹ dobiti za nju?"


Prepoznavanje
Razgovor na klavirskom koncertu:
„Oprostite, je li ovo Betoven?“
„Ne znam, videæu kad se okrene.“

Gajba
Idu dve pivske boce ulicom, pa æe jedna drugoj:
„Ajmo kod mene veèeras, imam praznu gajbu!“

vladimir

Bio jedan uglaðeni èovek kod ljubavnice. Kad, u jednom trenutku, ulete na vrata njen mu¾ i izbaci ljubavnika kroz prozor iz stana na 16-tom spratu. Dok je padao poène da razmi¹lja naglas:
• ©to mi je sve ovo trebalo?! Kuæi me èeka lepa ¾ena, deca, imam dobar posao, kuæu...
I, u tom trenutku pored zgrade proðo¹e zapre¾na kola puna sena i on upade u njih. Ustade on, poène da otresa ono seno, nasme¹i se i reèe:
• Kako ja serem kad se upla¹im!


Kako se zove tajna policija u Pirotu?
CI-CIA

Kolega, premalo ste znanja pokazali da bih vam mogao dati prolaznu ocenu. Moraæete doæu u jesenskom roku."
- "Profesore, mislim da se vi uopste ne razumete u logiku i organizaciju."
- "Niste u pravu, kolega. Kad ne bih razumeo, ne bi bio profesor."
-" Dopustite mi onda da vas ja ne¹to pitam. Ako budete znali odgovor, dajte mi peticu, a ako ne budete znali, dajte mi deset."
- "Kolega, prihvatam predlog."
- "Ka¾ite profesore, ¹to je legalno, a nije logièno, ¹to je logièno, a nije legalno, a ¹to nije ni logièno ni legalno?"
Profesor je dugo razmi¹ljao, ali nije na¹ao pravi odgovor i na koncu je studentu dao deset. Tada mu je student objasnio:
- "Sve je vrlo jednostavno, profesore. Vi imate 58 godina i o¾enjeni ste 35 - godi¹njakinjom, ¹to je legalno, ali nije logièno. Va¹a ¾ena ima 23-godi¹njeg ljubavnika, ¹to je logièno ali nije legalno. Na ispitu vi dajete deset ljubavniku svoje ¾ene iako nije ni¹ta znao i trebao je pasti. To nije ni logièno, ni legalno.


®ene
Razgovaraju dva prijatelja:
„E, nekada su ¾ene jurile za mnom...“
„A ¹to sad ne jure?“
„Vi¹e ne kradem torbice!“

Kilo
"Molim vas jedan metar kobasice!".
"Kobasice idu na kilo."
"Dobro, onda jedan kilometar kobasice..."

Lektira
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Zamisli, sinoæ sam èitala ©ekspira!“
„Stvarno..? A ko je to pisao?“

Vidovitost
®ena se obraæa nepoznatom mu¹karcu
„Vi mi jako lièite na mog treæeg mu¾a.“
„Stvarno? A koliko puta ste se vi udavali?“
„Dva puta.“

IQ
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Jesi li bila na IQ testu?“
„Jesam i hvala Bogu, negativan je.“

Vi¹ak
Razgovaraju prijatelji:
„©ta je to bigamija?“
„Kada èovek ima jednu ¾enu vi¹ka.“
„Dobro, a ¹ta je monogamija?“
„Isto to.“

Proba
„Mogu li probati onu haljinu u izlogu?“ - pita ¾ena prodavca.
„Kako da ne, gospoðo, mada imamo i kabine...“ Re¹enje
„Za¹to si skinuo vrata od spavaæe sobe?“, pita Mujo Hasu.
„Zato ¹to su deca uvek virila kroz kljuèaonicu.

“ Maler
Razgovaraju prijatelji:
„Ja nemam sreæe u ljubavi...“
„Kako to?“
„®ena me uvek uhvati na delu...“

Riba
Za¹to plavu¹a skaèe u vodu?
Zato ¹to su joj rekli da je dobra riba.

Razlika
Koja je razlika izmeðu ¹kole i zatvora?
U zatvoru zna¹ za¹to sedi¹!

Kolièina
Ulazi plavu¹a u piceriju i naruèuje picu za poneti.
- "Da vam iseèem picu na ¹est ili na 12 delova!"
- Na ¹est, molim. Ne bih mogla da pojedem 12!

Re¹enje
Pita sin oca:
„Tata ¹ta bi se dogodilo da za vreme prenosa utakmice nestane struje?“
„Onda bi gledali utakmicu uz sveæe!“

Servis
©ta plavu¹a radi kad promukne?
- Ode u glas servis!

Svaða
Svaðaju se mu¾ i ¾ena, pa æe mu¾:
„Samo da zna¹, moja prethodna verenica je bila puno pametnija od tebe!“
„Sigurno! Zato se i nije udala za tebe!“

Svetlo
Kako plavu¹a pali svetlo posle seksa!
- Otvori vrata od kola!

Pesak
Vetar nosi dva zrna peska iznad Sahare.
„Da sletimo?“ - pita jedno od njih.
„Lud si? Zar u ovu gu¾vu?!“ - odgovori drugo.

Vibrator
Ide starija ¾ena ulicom i trese se kao da je u najgoroj groznici, okreæe se levo i desno i kad je opazila seksi ¹op utrèi unutra i obrati se prodavcu:
"Jel vi prodajete one velike vibrator?", "Da!"
"Hoæete li mi reæi kako se ovo èudo iskljuèuje!"

Oluja
Za¹to ¾enama mu¹karac lièi na sne¾nu oluju?
- Nikad ne znaju kad dolazi,
koliko æe santimetara biti
i koliko æe dugo trajati!

Odbrojavanje
Na prvom ljubavnom sastanku devojka se
u jednom trenutku obraæa momku.
„Vadi ruku iz mojih gaæica! Brojim do 100.000!“

Lutrija
Prodavaèica lutrije nagovara prolaznika
„Gospodine, kupite sreæku, dobitak vam mo¾e izmeniti ¾ivot.“
„Ne ¾elim da osvojim ni¹ta.“
Prodavaèica: „Imamo i sreæke koje ne dobijaju.“

vladimir

Q: Za¹to Crnogorci vole grupni seks?
A: Zato ¹to se tu lak¹e zabu¹ava.

Safe sex
Kako glasi pitanje koje je najva¾nije za siguran seks?
Kad ti se vraæa mu¾?

Ide Mujo ulicom i u desnoj ruci nosi svoju lijevu ruku i oko.
Sretne ga Fata:
- Bolan Mujo, sta ti bi?
- Ma pusti, kladio sam se sa Hasom u oko, da ne moze
da mi iscupa ruku.

Konverzacija
„Sine, donesi mi najmanje pet tanjira“,
ka¾e majka sinu.
„Za¹to, mama, pa samo ¹to smo ruèali.“
„Hoæu ne¹to da saop¹tim tvom ocu!“

Pupak
Pitali plavu¹u da li bi volela dase ponovo rodi, a ona ae:
"Nipo¹to, pa da imam dva pupka!"

U¹teda
Za¹to mu¹karci vole ljubav na prvi pogled?
- Tako u¹tede puno vremena!

U¹teda
Za¹to mu¹karci vole ljubav na prvi pogled?
- Tako u¹tede puno vremena! Reè
„®ao mi je, ali ovaj mesec ne mogu platiti stanarinu“ - ka¾e podstanar gazdarici.
„To ste rekli i pro¹li put.“
„Jesam, i vidite da dr¾im svoju reè!“

Izbegavanje
Za¹to ©kot ¹eta dok svira gajde?
Zato ¹to je te¾e pogoditi pokretnu metu.

Rok
„Kæerko, treba da zna¹ da æe¹ devet meseci nakon dana¹njeg venèanja postati majka“, ka¾e majka æerki, a ona æe:
„©est, mama, ¹est...“

®ene
Razgovaraju dva prijatelja:
„E, nekada su ¾ene jurile za mnom...“
„A ¹to sad ne jure?“
„Vi¹e ne kradem torbice!“

Kilo
"Molim vas jedan metar kobasice!".
"Kobasice idu na kilo."
"Dobro, onda jedan kilometar kobasice..."

Lektira
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Zamisli, sinoæ sam èitala ©ekspira!“
„Stvarno..? A ko je to pisao?“

Vidovitost
®ena se obraæa nepoznatom mu¹karcu
„Vi mi jako lièite na mog treæeg mu¾a.“
„Stvarno? A koliko puta ste se vi udavali?“
„Dva puta.“

IQ
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Jesi li bila na IQ testu?“
„Jesam i hvala Bogu, negativan je.“

Vi¹ak
Razgovaraju prijatelji:
„©ta je to bigamija?“
„Kada èovek ima jednu ¾enu vi¹ka.“
„Dobro, a ¹ta je monogamija?“
„Isto to.“

Proba
„Mogu li probati onu haljinu u izlogu?“ - pita ¾ena prodavca.
„Kako da ne, gospoðo, mada imamo i kabine...“

Re¹enje
„Za¹to si skinuo vrata od spavaæe sobe?“, pita Mujo Hasu.
„Zato ¹to su deca uvek virila kroz kljuèaonicu.“

Maler
Razgovaraju prijatelji:
„Ja nemam sreæe u ljubavi...“
„Kako to?“
„®ena me uvek uhvati na delu...“

Razlika
Koja je razlika izmeðu ¹kole i zatvora?
U zatvoru zna¹ za¹to sedi¹!

Kolièina
Ulazi plavu¹a u piceriju i naruèuje picu za poneti.
- "Da vam iseèem picu na ¹est ili na 12 delova!"
- Na ¹est, molim. Ne bih mogla da pojedem 12!

Re¹enje
Pita sin oca:
„Tata ¹ta bi se dogodilo da za vreme prenosa utakmice nestane struje?“
„Onda bi gledali utakmicu uz sveæe!“


Svaða
Svaðaju se mu¾ i ¾ena, pa æe mu¾:
„Samo da zna¹, moja prethodna verenica je bila puno pametnija od tebe!“
„Sigurno! Zato se i nije udala za tebe!

“ Svetlo
Kako plavu¹a pali svetlo posle seksa!
- Otvori vrata od kola!

Pesak
Vetar nosi dva zrna peska iznad Sahare.
„Da sletimo?“ - pita jedno od njih.
„Lud si? Zar u ovu gu¾vu?!“ - odgovori drugo.

Za¹to plavu¹a skuplja prazne fla¹e u zatvoru?
Zato ¹to je èula da ne pu¹taju bez kaucije.

Gledaju Lala i Sosa izbor misica na televiziji, pa Lala komentari¹e:
- Vidi¹, Soso, ova je k’o mercedes, a ti si k’o kombajn.
Legli njih dvoje ne¹to kasnije u krevet, Lala bi "da se voledu", a Sosa ka¾e:
- Ta neæu valjda paliti kombajn za tu slamku.

Kaze zena muzu:
- Danas su mi rekli kako imam dobre noge!
Na to ce muz
- A, nisu ti rekli kako imas veliku guzicu?!
- Ne, tebe uopce nismo spominjali! - odgovori zena...

Idu dva starca ulicom i jedan pita drugoga.
-Kako si?
Ovaj odgovara:
- Kako æu biti, bole me kosti, bole me leða, bole me noge, ruke.....a ti?
- Ja se osjeæam kao novoroðena beba.
- Aj` ne prièaj, kako k`o beba?”
- Pa nemam kose, nemam zuba i jutros sam se upi¹`o.
--------------------
Pita bolesnik doktora:
- Doktore, da li je ovaj lijek opasan?
- Nikada nam se niko od ljudi nije ¾alio, Bog da im du¹u prosti

Grupa spermatozoida mar¹ira: jedan, dva, jedan, dva... Iznenada, prvi spermatozoid se zaustavi i vikne:
- Stanite! Izdaja! Guzica!

Sretnu se Mujo i Haso pa ce Haso Muji:
- Cujem da si se ozenio. Koju si to uzeo?
- Pa resio ja da se zenim i krenem da ispitujem prvu pa je
pitam koliko su 2 i 2 a ona kaze 4. Pametna zena, odmah se vidi,
pomislih ja. Pitam drugu koliko su 2 i 2 a ona ce meni: "kako kad,
moz bit 3, moz bit 4 a nekad i 5. Aha, ova je filozof, to je jos
bolje! Pitam trecu koliko su 2 i 2 kad ce ona meni: "kako god ti
kazes Mujo. Ako reknes 3 bit ce 3, ako reknes 6 bice 6. Aha,
pomislih ja, ova bas postuje svog coeka, to je dobro...
- Pa koju si na kraju ozenio?
- Onu cetvrtu, nono3tu!

- ©ta se dobija br¾e - sida ili rak?
- Zavisi, ¹ta pu¹ite!

Kupila Fata Muji bicikl i sad se on voza oko kuæe prvi krug... Pa ka¾e on Fati:
- Fato, vidi me bez jedne ruke!
Drugi krug:
- Fato, vidi me bez ruku!
Fata:
- Pazi se, past æe¹!
Treæi krug:
- Fato, vidi me bez zubaaa!!!

©ta je zajednièko za klitoris, WC ¹olju i godi¹njicu braka?
Mu¹karac ih uvek proma¹i.

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Pièi on tako kad ga odjednom zaustavi pandur. Ka¾e pandur:
• Drug, migalec vam ne dela!
Izaðe Mujo napolje i gleda okolo i èudi se. Pandur ga spopao:
• Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u èudu. Opet pandur:
• Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
• Ma jebo te migalec, gledam gde mi je prikolica!!!

Èovek uzbuðeno zvoni na vrata...
- Kom¹inice, otvarajte, va¹eg sina je pregazio valjak!
- Ne mogu sada, u kupatilu sam, gurnite ga ispod vrata!

Nakon povratka sa letovanja u Australiji, lord Kingsli odu¹evljeno prièa prijateljima u klubu:
- Fantastièna zemlja! Imali smo na raspolaganju sve ¹to nam treba: gomila barova sa plesaèicama u okolini bungalova za mene, divna pla¾a za decu, nove prijateljice za ¾enu, ajkule za njenu majku..

Pita uèiteljica decu ¹ta im roditelji rade. Te jednom otac policajac, drugom slu¾benik, te ovo, te ono.... Perica neæe da ka¾e.
- ©ta je Perice?
- Ni¹ta.
- Pa, ajde, reci.
- Pa, moj otac je striper u gej klubu. On igra i skida se drugim mu¹karcima za novac. Ponekad, kada je drugi mu¹karac ba¹ zgodan i kada ponudi novac, moj otac ode posle posla sa njim da zajedno iznajme sobu u jeftinom hotelu.
U uèionici muk! Uèiteljici neprijatno, skrene temu na ne¹to drugo, jedva nekako dovr¹i predavanje. Posle èasa pita ona da li je moguæe da je sve to istina, na to æe Perica:
- Ma, jok! Otac mi igra ko¹arku za Srbiju i Crnu Goru, nego me blam da priznam.

Nakon par dana novogodisnjeg lumpovanja, sreli se Hrvat, Srbin i Crnogorac. Pocinje rasprava odakle je Djed Mraz.
Kaze Srbin
- Iz Beograda, ima bradu, a ide pjesice
Hrvat govori
- On je iz Zagreba, vidite mu boje - crvena i bijela kao sahovnica.
Crnogorac rece
- Nije tocno, on je iz Podgorice - jedan dan u godini radi a svima dijeli poklone.

- Zaboga Perice, ¹ta ti se dogodilo s okom?
- Ubola me kom¹inica Marica!
- Sram je bilo, èuæe me ona veæ! A èime te je ubola sine?
- Iglom za pletenje!
- Vje¹tica jedna, moglo ti je oko iscuriti?! No, valjda je to uèinila sluèajno, nenamjerno, kroz igru?
- Ne, mama, kroz kljuèaonicu...

Na¹ao sam ribu ...Ne izgleda ba¹ kao neka ¹panjolka, a i ne ljubi se kao francuskinja, nije ni zgodna kao neka italijanka, ali zato pu¹i kao turèin.

vladimir

Razlika
- Za¹to plavu¹e vole pametne mu¹karce!
Suprotnosti se privlaèe!

--------------------------------------------------------------------------------
Prioriteti
"Pokloniæu vam dijamantnu ogrlicu ako izaðete sa mnom na veèeru." - ka¾e direktor sekretarici.
"A ¹ta æe biti ako va¹a ¾ena sazna?"
"Onda æe ona dobiti ogrlicu."

--------------------------------------------------------------------------------
Nova godina
Ka¾e jedna plavu¹a drugoj: „Zna¹ li da ove godine Nova godina pada u petak?“ Na to æe ova:
„Samo da nije trinaesti!“
--------------------------------------------------------------------------------
Prijateljstvo
Razgovaraju dva prijatelja:
„®ena mi je pobegla sa najboljim prijateljem Perom.“
„Koliko znam, Pero ti uop¹te nije prijatelj.“
„Pa sad jeste!“
--------------------------------------------------------------------------------
Tajming
Mu¾ i ¾ena idu u pozori¹te, a na ulazu ¾ena ka¾e:
„Pa mogao si se i obrijati!“
„Obrijao sam se.“
„Kada?“
„Kada si se ti poèela oblaèiti!“

--------------------------------------------------------------------------------
Konverzacija
„Sine, donesi mi najmanje pet tanjira“,
ka¾e majka sinu.
„Za¹to, mama, pa samo ¹to smo ruèali.“
„Hoæu ne¹to da saop¹tim tvom ocu!“
--------------------------------------------------------------------------------
Pupak
Pitali plavu¹u da li bi volela da se ponovo rodi, a ona æe:
"Nipo¹to, pa da imam dva pupka!"
--------------------------------------------------------------------------------
U¹teda
Za¹to mu¹karci vole ljubav na prvi pogled?
- Tako u¹tede puno vremena!

--------------------------------------------------------------------------------
Reè
„®ao mi je, ali ovaj mesec ne mogu platiti stanarinu“ - ka¾e podstanar gazdarici.
„To ste rekli i pro¹li put.“
„Jesam, i vidite da dr¾im svoju reè!“

--------------------------------------------------------------------------------
Izbegavanje
Za¹to ©kot ¹eta dok svira gajde?
Zato ¹to je te¾e pogoditi pokretnu metu.
--------------------------------------------------------------------------------
Rok
„Kæerko, treba da zna¹ da æe¹ devet meseci nakon dana¹njeg venèanja postati majka“, ka¾e majka æerki, a ona æe:
„©est, mama, ¹est...“
--------------------------------------------------------------------------------
®ene
Razgovaraju dva prijatelja:
„E, nekada su ¾ene jurile za mnom...“
„A ¹to sad ne jure?“
„Vi¹e ne kradem torbice!“
--------------------------------------------------------------------------------
Kilo
"Molim vas jedan metar kobasice!".
"Kobasice idu na kilo."
"Dobro, onda jedan kilometar kobasice..."

--------------------------------------------------------------------------------
Lektira
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Zamisli, sinoæ sam èitala ©ekspira!“
„Stvarno..? A ko je to pisao?“
--------------------------------------------------------------------------------
Vidovitost
®ena se obraæa nepoznatom mu¹karcu
„Vi mi jako lièite na mog treæeg mu¾a.“
„Stvarno? A koliko puta ste se vi udavali?“
„Dva puta.“
--------------------------------------------------------------------------------
IQ
Razgovaraju dve plavu¹e:
„Jesi li bila na IQ testu?“
„Jesam i hvala Bogu, negativan je.“

vladimir

Savet
Pita jedna plavu¹a drugu:
„Da kupim crvenog ili zelenog papagaja?“
„Crvenog, zeleni sigurno nije zreo.“


Lavor
„Maloprije kad si izlila lavor na ulicu, netko je vrisnuo!“, ka¾e Mujo Fati.
„A jes, vala, èula sam!“
„Valjda nije bio neko u lavoru?!“


Navijanje
Policajac ka¾e drugom: "Ovaj termometar niti se di¾e, niti spu¹ta.." "Valjda ga je netko zaboravio naviti" , odgovara drugi.


Problem
Haso po drugi put bio na ispitu i ponovo pao.
„Naravno“ obja¹njava on, „ista komisija, ista pitanja!“


Kolor
Ulazi plavu¹a u prodavnicu i pita:
„Imate li televizor u boji?“
„Imamo“, odgovara prodavac.
„Dobro, onda mi dajte jedan plavi.“


Satovi
Naèelnik obja¹njava policajcima:
„Dobili ste specijalne satove, s njima se mo¾ete i kupati.“
Na to æe jedan:“A gdje se pu¹ta topla voda?“


Sreæa
„Tata, ti si sreæan covek!“, ka¾e Perica ocu.
„Kako to misli¹, sine?“
„Sledeæe godine neæes morati kupiti nijednu knjigu. Ponavljaæu razred.“

Sve¾ina
„Fato, za¹to ostavi novine u hodniku?“,
pita Mujo.
„Pa da ti vesti budu sve¾e!“


Zalivanje
„Zalijte cveæe na terasi“ , ka¾e ¹ef èistaèici.
„Ali, gospodine, napolju pada ki¹a!“
„Onda uzmite ki¹obran!“


Deca
„Susede, smeta li vam ¹to se moja deca igraju u va¹em dvori¹tu?“
„Ni najmanje, susede. Deca mojih prijatelja su i moja deca.“


Strana
Plavu¹a ¾eli preæi reku i pita drugu plavu¹u koja je preko:
„Kako da preðem na drugu stranu?“
„Pa ti veæ jesi na drugoj strani!“, odgovori ova.


Razlika
- Za¹to plavu¹e vole pametne mu¹karce!
Suprotnosti se privlaèe!


Prioriteti
"Pokloniæu vam dijamantnu ogrlicu ako izaðete sa mnom na veèeru." - ka¾e direktor sekretarici.
"A ¹ta æe biti ako va¹a ¾ena sazna?"
"Onda æe ona dobiti ogrlicu."


Sjedi zec za ¹ankom sav jadan, a ispred njega krigla piva. Naleti dabar pa poène da ga zafrkava, a zec kakav je sav jadan ne trza, veæ i dalje bulji u prazno. Vidi dabar da je zec stvarno ¾alostan, pa iskoristi situaciju, mazne zecu kriglu piva ispred nosa i popije na eks. Zec æe na to dabru:
- E, danas mi je stvarno lo¹ dan. Ni¹ta mi ne ide od ruke. Prvo probam pi¹toljem – zataji, hoæu da se objesim – pukne konopac, zadnjim evrom kupim pivo, stavim u njega otrov i nestane mi pred nosom.


Doðe èasna sestra kod doktora te se po¾ali na muèninu, povraæanje... Doktor ju uputi da izvadi krv...:
- "Preèasna èasno, va¹i testovi su pokazali da ste trudni!"
Na to æe ona:
- "Nije moguæe, ne, ne, nisam, nisam..."
Nekako ju doktor uvjeri i ona ode. Do¹av¹i u crkvu postavi u red sve sveèenike i vikne:
- "DA JA SAD ÈUJEM KO JE DRKAO PO SVEÆAMA!!!"


Kako su "re¾iseri" zapravo dobili ime "re¾iseri"?
=> Po tome ¹to RE®U film tamo gdje su glumci pogrije¹ili pa onda SERU glumcima da su pogrije¹ili!


Do¹ao stariji èovek sa mlaðom devojkom u bioskop. Tokom gledanja filma, sve vreme su se ljubili i mazili. I, u jednom trenutku, èoveku spadne perika sa glave i on poèe da je tra¾i jednom rukom. Tra¾eæi, zavuèe ruku pod devojèin miniæ i ona krene da uzdi¹e:
• To... Ah... To... To!
• Ma jok, nije to! Moja ima razdeljak sa strane.


Dolazi èovek u kafanu, sedne i naruèuje:
• Majku joj jebem, ¹to babetina vozi, daj jednu ljutu.
Donese konobar ljutu. Èovek saspe ljutu u grlo i opsova:
• Majku joj jebem, ¹to babetina vozi!
• ©ta je bilo? - pita konobar.
• Ma pusti, stopiram ja, stane jedna babetina. Uðem u kola, ona nagazi na gas, idemo 200 na sat, pretièe sve redom, pa onda poène preticati neki ¹leper, kad iz drugog pravca juri autobus. Ja viknem: "Spasi nas sad, pa æu ti je polizati"!
• I, ¹ta bi?
• Pu, majku joj jebem, ¹to babetina vozi!


Tri bracna para prosalavljaju svoje godisnjice braka u jednom hotelu. Poslije vecere svaki par podje u svoju sobu.
Ujutro, na dorucku nadose se muskaci, i to jedan sa sljivom ispod oka, drugi s polomljenom rukom, a treci s polomljene obje noge.
Pitaju prvog sto mu se dogodilo, a on im kaze:
- Ne pitajte! Usli mi u sobu, krenuli s kresanjem, zavrsili i ja slucajno iz dzepa izvadim 100 eura i pruzim zeni. Ona se toliko naljutila da je dohvatila pepeljaru i ravno u oko!
Drugi ce:
- Ma slicna stvar. Dosli u sobu, obavili posao, ja slucajno izvadim 100 eura kad ona meni vraca 50. Zamahnem rukom da je zasakiram, a ona se sagne i ja zveknem ravno u zid!
Treci prica:
- Ja sam jos gore prosao. Dodjemo mi u sobu, krenemo se kresati, kad u sred radnje neko zakuca. Moja zena se uplasi i iz navike vikne: 'Jao, muz!', a ja budala ravno kroz prozor!


Tip sa maskom i pumparicom upada u banku sperme.
- Da se niko nije mrdnuo! Ti! Otvaraj sef.
Upla¹ena devojka za ¹alterom odgovara:
- Ali... ovo nije prava banka, ovde se èuva jedino sperma...
- Ti¹ina! Otvaraj sef!
Devojka ga poslu¹a, odvede ga do sefa i otvori.
- Sada uzmi jedan uzorak i popij ga!
- Ali... to je sperma...
- Uradi kako ti kazem!!!
Devojka stisnu zube i ispi sadr¾aj èa¹ice.
- Popij jo¹ jednu!
Ova ga ponovo poslu¹a.
- I jos jednu.
Veæ rutinski proguta i treæu. Ali, tek sto je zavrsila, tip iznenada skide masku i, na iznenadjenje devojke, ispostavi se da je to njen mu¾.
- Eto, vidi¹, jel je to ba¹ toliko te¹ko?


®ali se prijateljica prijateljici: Moj mu¾ je 300% impotentan!
Pa juèer si rekla 100%?!
Da, ali je juèer pao niz stepenice, slomio prst i pregrizao jezik !!!!


Postoje 3 vrste seksa:
Kuæni seks: Niste jo¹ o¾enjeni, seksate se po cijeloj kuci, u svakoj prostoriji.
Krevetni seks: O¾enjeni ste kratko vrijeme, seksate se samo u spavaæoj sobi.
Sobni seks: O¾enjeni ste godinama, prolazite jedno pored drugog u sobi i ka¾ete si: "Jebi se".


Gluvonemi doðe u apoteku kupiti kondome.
Nije znao kako da objasni ¹to treba pa izvadi penis iz pantalona i polo¾i ga na metar na stolu i pokraj njega 15 kn.
Ljekarnik na to stavi jo¹ 15 kn, izvadi svojega i takoðer ga polo¾i na metar.
Nato uzme svih 30 kn i spremi ih u d¾ep. Gluhonijemi se tada grozno razljuti.
- Gledaj - odgovori ljekarnik - ako ne mo¾e¹ podnijeti poraz, nemoj se vi¹e kladiti.


Pokupi tip ¾ensku, ode s njom u sobu pa joj krene lizati pièku.
Li¾e on tako li¾e, kad odjednom naiðe na komad salame.
Nastavi on lizat, kad odjednom nabasa na komad kruha.
Nastavi on lizat i dalje, kad odjednom naleti na komad salate.
Ovoga mu puta dopizdi, pa upita:
- Pa dobro, ¹to je sad ovo??!!!
- Ma ni¹ta, to mi se juèer jedan ispovraæao kad sam mu rekla da imam sifilis.


Tuku se dva muslimana i dolazi policija i pita:
• ©to se tuèete, pa vi ste iste vere?
Tad æe jedan:
• Ubo me krstastim ¹rafcigerom.


Kako se farmaceuti smeju? Ceha3ceha2oha(CH3CH2OH)haha


vladimir

Oti¹le 2 muve u restoran. I doðe kelner i pita ¹ta æe da uzmu za jelo. Jedna muva naruèi govno s lukom, a druga samo govno. Pita sad ova ¹to je uzela govno s lukom drugu muvu:
• Je li bre, ¹to nisi uzela i luk uz govno?
• Jes' pa da mi smrdi iz usta...


TEORIJA I PRAKSA
- Tata, ¹ta je to "teorija" i "praksa"?
- Hm... evo, pokazaæu ti - ka¾e tata i pita ta¹tu:
- Mama, ako bi sada do¹ao jedan crnac visok dva metra i ponudio vam deset hiljada dolara za jednu noæ, da li biste pristali?
- E, zete... u mojim godinama se ne bira...
Na isto pitanje, supruga odgovara:
- Dragi, zna¹ da te volim i da si mi ti jedini, ali deci trebaju nove cipele, i tvoje odelo je izanðalo... mislim da bih se ¾rtvovala za dobro porodice.
Najzad, isto pitanje postavljeno i æerki.
- Èuj tata, punoletna sam, osim toga, nikada nisam bila sa crncem... Naravno da bih pristala!
- Eto sine - zakljuèuje tata - sada vidi¹ razliku izmeðu teorije i prakse. Teoretski, sada imamo 30 hiljada dolara, a u praksi - tri lake ¾enske u kuæi!


Ulazi zgodna plavusa u trgovinu zivotinja s namjerom kupovine neke egzoticne zivotinje.
Nakon malo razgledavanja, opazi kutiju sa zabama.
Na kutiji je pisalo:
"Zablji seks! Jedna zaba 50 EUR! Ako ne budete zadovoljni, vracamo novac! Uputstva prilozena".
Plavusa pogleda oko sebe i sapne prodavacu:
- Uzimam jednu.
Prodavac uzme jednog zapca, da joj listic i kaze:
- Pazljivo procitajte uputstvo:
1. Istusirajte se.
2. Namirisite se najboljim parfemom.
3. Obucite seksi donje rublje.
4. Legnite u krevet i postavite zapca na pravo mjesto.
Kad je dosla kuci, plavusa brzo ucini sve po uputstvu, legne u krevet i postavi zapca na pravo mjesto, ali na njeno iznenadjenje nista se nije dogodilo.
Pocela je da psovati od bijesa, misleci da su je prevarili.
Jos jednom procita uputstvo i spazi sitnim slovima napisan tekst:
"Ako imate bilo kakvih problema, nazovite trgovinu zivotinjama".
I plavusa odmah nazove. Muski glas sa druge strane telefona joj odgovori:
- Dolazim odmah!
Nakon 5 minuta se zacuje zvono na vratima. Plavusa otvori vrata i objasni:
- Uradila sam sve kako pise u uputstvu, ali prokleti zabac samo sjedi i ne radi nista!
Muskarac sav zabrinut podigne zapca, pogleda ga direktno u oci i ozbiljnim glasom mu kaze:
- A sad me dobro poslusaj! Ovo je zadnji put da ti ja pokazujem!


Bio ti pijanac i kasno jedne veceri vraca se kuci onako pijan. Kada odjednom pripisa mu se. Stade uz jednu kucu i poce da obavlja radnju, kada odjednom zena izadje na prozor i upita ga:
- "Sta pisas ispred moje kuce."
A tek ce ti pijanica:
- "Ko ti dade pravo da gradis kucu ispred mog kurca."


Idu dve èaèkalice putem i ugledaju je¾a. A jedna od njih uzvikne:
• Opa, vidi ¾urka!


Kako je kapetan Kuka umro?
Obrisao je pogre¹nom rukom dupe.


®ENSKO-®ENSKI ODNOSI
Kako se pona¹aju ¾enski prijatelji:
- ®ena nije bila kod kuæe cijelu noæ. Rekla je mu¾u da je spavala kod prijateljice. Mu¾ uzme telefon, nazove deset njenih najboljih prijateljica i nijedna to ne potvrdi....

MU©KO-MU©KI ODNOSI
Kako se pona¹aju mu¹ki prijatelji:
- Mu¾ nije do¹ao kuæi cijelu noæ i ujutro ka¾e ¾eni da je spavao kod prijatelja. ®ena uzme telefon, nazove deset njegovih njajboljih prijatelja i petorica potvrde da je prespavao kod njih, dok su petorica tvrdila da je jo¹ uvijek tamo!!


Kako se zove Branko Kockica kad ode na spavanje?
- Lego Kockica.


Znate li ko se juce prijavio za emisiju "Sve za ljubav" ?
Sasa Matic-nije video brata 30 godina.


Uhvatio Mujo strankinju na moru i jebe. Kad je zavrsio, posto zna malo engleski, pita je:
- "YOU FINISH?"
- "NO", odgovara ona. Mujo ti ponovo jebe, pa pita:
- "YOU FINISH?"
- "NO", odgovara ona. Mujo popizdio:
- "Ma necu da mi po svijetu prica da su Bosanci slabi jebaci", i opet je opali.
- "YOU FINISH?", pita Mujo, sad vec sav iscrpljen.
- "NO finish, i'm SWEDISH."


- "Tata tata sta je to transvestit??"
- "Pitaj mamu sine... On zna."


13 godi¹nja ciganèica ¹alje pismo èasopisu za mlade:
Po¹tovana redakcijo. Imam 13 godina i jo¹ sam nevina pa se pitam da li je moj otac normalan!?


Vuk sakrio fla¹u votke ispod jele i napisao: ''Ovo nije votka.''
Sledeæeg dana vrati se pod jelu i vidi da nema fla¹e, a na papiru pi¹e: ''Zeka je nije uzeo.''


"Zlato je zlato!" reèe harmonika¹ i navuèe zlatnu ribicu na prst.


Kako se zove nevina plavusa ? - Novorodence.

.Pita uèiteljica Pericu:
- Reci, Perice, za¹to se upotrebljava biber?
- Za spavanje.
- Kako za spavanje, Perice?
- Pa lepo. Tata ka¾e svako veèe mami: "Daj da ti ga
zabiberim, pa da bolje zaspi¹".


Najnovija vijest iz Haga:
Gotovina uvecao svoj stan jos za jednu sobu.


Idu 2 spermatozoida ulicom, kad naiðu kola i zgaze jednog. A drugi æe:
• Ba¹ ¹teta! Nikad èoveka od njega.


Kako se zove pi*ka Danice Dra¹koviæ?
VUKOJEBINA!


Organizovano prvenstvo SCG u atletici... Na startu za trku dva takmièara: Srbin i Crnogorac. Srbin je ubjedljivo trijumfovao, al` da mi ipak pogledamo ¹ta su podgorièke novine objavile povodom trke :
- Na¹ takmièar se hrabro dr¾ao. Stigao je meðu prvima. ©to se tièe srpskog predstavnika, on je na cilj stigao prije posljednjeg takmièara, znaèi bio je pretposljednji...


Pi¹e mali Perica pismo Deda Mrazu:
- Dragi Deda, molim te, po¹alji mi za ovu Novu godinu seku!
Odgovara Deda Mraz:
- Nema problema, ali prvo ti meni po¹alji mamu.


Brak
Svaðaju se mu¾ i ¾ena, pa æe ona ljutito
„Bilo bi mi bolje da sam se udala za samog
vraga!“
„Brak izmeðu srodnika zakonom je zabranjen...“


Rode
Perica u zoolo¹kom vrtu pita mamu:
„Ima li ovde roda?“
„Ima, naravno. Za¹to pita¹?“
„Pitam se hoæe li me prepoznati...“

Promena
Zgodna devojka parkira automobil na nedozvoljenom mestu. Prilazi saobracajac sa blokom u ruci i ka¾e:
- Ovde je zabranjeno parkiranje. Moracu da vas kaznim.
- Kako to? Ja svakog dana ovde parkiram i niko mi nikad ni¹ta nije rekao. ©ta se promenilo?
- Ja - hladnokrvno odgovori policajac.


Skleroza
®ali se prijatelj prijatelju:
„Èini mi se da sam sklerotièan...“
„Za¹to?“
„Èim se udaljim 100 metara od kuæe, zaboravim da sam o¾enjen!“

Pogledi
„Danas me kontrolor u autobusu pogledao kao da nemam kartu...“
„I, kako si postupio?“
„Ja sam njega pogledao kao da imam!“

Komplimenti
Obraæa se deèko devojci:
„Predivna si!“
„Hvala! Ja to isto ne mogu reæi za tebe...“
„Mo¾e¹, ako zna¹ lagati kao ja...“

Ta¹ta
„Pro¹li utorak zateknem ta¹tu pred vratima, pita me mo¾e li ostati par dana. Rekao sam da mo¾e“
„I?“
„Eno je jo¹ uvek pred vratima...“

Direktori
Za¹to se Crnogorci raðaju carskim rezom?
- Zato ¹to, sa foteljom ne mogu da izaðu prirodnim putem!


Veseo
©ta radi Tarzan
kad se naduva?
- AaAaAaAaAaA...HA HA HA HA HA HA …


Voda voda
Piroæanka le¾i u kadi punoj vode.
- Kako ide, Milice ? - pita je mu¾.
- Dobro... Nego, kad me veæ pita¹, mislim da ubuduæe ne bi trebalo da se u istoj vodi kupam i perem sudove.

Novèanik
Srele se dve muve posle pet godina i jedna ka¾e:
- Gde si, bre, nisam te videla pet godina!
- Uletela sam u novèanik jednog Piroæanca - odgovara joj druga.

Banka
Dolazi Piroæanac u banku i ka¾e:
- Dajte mi jedno piæe.
- ©ta vam je, èoveèe, pa ovde je banka!
- Ba¹ zato - preko puta je dve banke.


©ipka
Ulazi policajac u trolejbus i vidi da se svi dr¾e za ¹ipku. Prihvata se i on pa ka¾e:
- Pustite, mogu ja i sam!

Obrt
©ta je to zeleno i crveno i pravi deset hiljada obrtaja u minuti?
- ®aba u avionskom motoru! Prolaz
Posle Nove godine pijanac jedva seda u auto i krece. Naide na semafor na kome je bilo upaljeno crveno svetlo. Pogleda okolo, ucinilo mu se da nema nikoga i prode, ali ga zaustavi policajac:
- Gospodine, pro¹li ste na crveno!
- Jesam, hik, od belog me ubi kiselina!


Kosa
Pita sin mamu:
„Mama, za¹to tata nema kosu?“
„Tata puno misli, pa mu je otpala kosa“
„A za¹to onda ti ima¹ tako dugu?!“

Pitanja
Pita on posle seksa:
“Po¾eli¹ li ponekad biti mu¹karac?”
“Ne, a ti?”

Read only
©etaju dva informatièara ulicom i pored njih proðe zgodna ¾ena.
“Vidi kakve properties ima ova” - ka¾e prvi.
Drugi æe na to:
“Zaboravi, ona je read only.”

Pomoæ
Policajac se obraæa pijanom vozaèu:
- Kako ste mogli tako pijani da sednete za volan?
- Otkud znam, valjda su mi prijatelji pomogli.

Zubar
„Draga gospoðo, kad god vidim va¹ ¹iroki osmeh, po¾elim da vas pozovem u stan.“
„O, pa zar ste vi takav Kazanova?“
„Ne, ja sam zubar.“

Bakljada
Pijanac stoji pred svetiljkom i nikako da krene. Prilazi milicioner i upozorava ga da ne stoji vi¹e tu.
- Èekam, bre, burazeru, hik, da proðe ova bakljada.

Snala¾ljivost
Uzbuðeni graðanin zove policiju:
„Halo! Policija! Ukrali su mi auto!“
„Jeste li videli lopove?“
„Ne, ali sam uspeo da zapi¹em registarski broj!“

Pismo
Ka¾e mama Perici:
„Zna¹ da je umro Deda Mraz?“
„Kako, mama?“
„Pisao si mu da si bio dobar, pa je
umro od smeha.“

Kralj
Razma¾eni kralj zove slugu:
„Slugo, moju pu¹ku! Hoæu pu¹ku, ne¹to mi je do¹lo da pucam!“
„Ali, gospodine, cela palata spava.“
„Ne smeta. Pucaæu na prstima.“

Truba
Vojnik koji se tek probudio pita drugog:
„Je li truba vruæa?“
„Nije“, zbunjeno odgovori drugi.
„Pa za¹to oni onda pu¹u u nju?“

©etnja
Pita Ivica mamu: "Pada li napolju ki¹a?"
"Pada, sine."
"Dobro, onda idem izvesti ribice u ¹etnju."


Nalazaè
Ka¾e Perica ocu:
„Na¹ao sam 100 kuna!“
„Siguran si da ih je neko izgubio?“
„Da, video sam kad ih je tra¾io.“


Tehnièar
- ©ta si ti po zanimanju? - pita komandir rezervnog policajca.
- Zubni tehnièar.
- Odlièno! Veèeras pukovnik prireðuje opro¹tajni prijem, a ti æe¹ da izvlaèi¹ èepove iz boca sa vinom.


Maskirana
Ulazi mu¹karac u prodavnicu i pita:
„Imate li maskirnih odela?“
Na to æe prodavaèica:
„Imamo. Samo ih ne mo¾emo naæi!“ Bajke
„Mama, da li svaka bajka poèinje s onim 'Jednom davno..'?“
„Ne, sine. Tata, recimo, bajku zapoèinje ovako: „Du¹o, veèeras opet imam poslovni sastanak...“

Brak
Svaðaju se mu¾ i ¾ena, pa æe ona ljutito
„Bilo bi mi bolje da sam se udala za samog
vraga!“
„Brak izmeðu srodnika zakonom je zabranjen...“

Rode
Perica u zoolo¹kom vrtu pita mamu:
„Ima li ovde roda?“
„Ima, naravno. Za¹to pita¹?“
„Pitam se hoæe li me prepoznati...“

Promena
Zgodna devojka parkira automobil na nedozvoljenom mestu. Prilazi saobracajac sa blokom u ruci i ka¾e:
- Ovde je zabranjeno parkiranje. Moracu da vas kaznim.
- Kako to? Ja svakog dana ovde parkiram i niko mi nikad ni¹ta nije rekao. ©ta se promenilo?
- Ja - hladnokrvno odgovori policajac.


Skleroza
®ali se prijatelj prijatelju:
„Èini mi se da sam sklerotièan...“
„Za¹to?“
„Èim se udaljim 100 metara od kuæe, zaboravim da sam o¾enjen!“

Pogledi
„Danas me kontrolor u autobusu pogledao kao da nemam kartu...“
„I, kako si postupio?“
„Ja sam njega pogledao kao da imam!“

Komplimenti
Obraæa se deèko devojci:
„Predivna si!“
„Hvala! Ja to isto ne mogu reæi za tebe...“
„Mo¾e¹, ako zna¹ lagati kao ja...“

Ta¹ta
„Pro¹li utorak zateknem ta¹tu pred vratima, pita me mo¾e li ostati par dana. Rekao sam da mo¾e“
„I?“
„Eno je jo¹ uvek pred vratima...“


Direktori
Za¹to se Crnogorci raðaju carskim rezom?
- Zato ¹to, sa foteljom ne mogu da izaðu prirodnim putem!


Novèanik
Srele se dve muve posle pet godina i jedna ka¾e:
- Gde si, bre, nisam te videla pet godina!
- Uletela sam u novèanik jednog Piroæanca - odgovara joj druga.

Banka
Dolazi Piroæanac u banku i ka¾e:
- Dajte mi jedno piæe.
- ©ta vam je, èoveèe, pa ovde je banka!
- Ba¹ zato - preko puta je dve banke.


©ipka
Ulazi policajac u trolejbus i vidi da se svi dr¾e za ¹ipku. Prihvata se i on pa ka¾e:
- Pustite, mogu ja i sam! Obrt
©ta je to zeleno i crveno i pravi deset hiljada obrtaja u minuti?
- ®aba u avionskom motoru!

Prolaz
Posle Nove godine pijanac jedva seda u auto i krece. Naide na semafor na kome je bilo upaljeno crveno svetlo. Pogleda okolo, ucinilo mu se da nema nikoga i prode, ali ga zaustavi policajac:
- Gospodine, pro¹li ste na crveno!
- Jesam, hik, od belog me ubi kiselina!


Kosa
Pita sin mamu:
„Mama, za¹to tata nema kosu?“
„Tata puno misli, pa mu je otpala kosa“
„A za¹to onda ti ima¹ tako dugu?!“


Do¹la bakica doktoru i ka¾e:
- Doktore, imam problem s uèestalim vetrovima. Zapravo, i nije neki problem... Oni su potpuno bez mirisa i ispu¹tam ih gotovo bez ikakva zvuka, ali svejedno bih rado da to izleèim...
- Hm.. dobro, ka¾e doktor, uzmite ove tablete i doðite za 7 dana na kontrolu.
Eto bakice za 7 dana, jako uzrujane:
- Otkako sam poèela da pijem tablete, vetrovi se nisu smanjili. I dalje su be¹umni, ali su poèeli U®ASNO zaudarati!
- Dobro, ka¾e doktor, sinuse smo proèistili, sad da vidimo ¹ta æemo sa va¹im sluhom...Prièaju Bosanka, Srpkinja i Hrvatica koja ima topliju pièku. Ka¾e Srpkinja:
- Ja stavim vreæu leda i ona se odmah istopi.
- Ja stavim dvije vreæe, one se odmah istope. - ka¾e Hrvatica, a na to Bosanka uzme kukuruz i stavi ga u pièku te pita:
- Hoæe tko kokica?


Kauboj ja¹e prerijom i naiðe na Indijanca kako sedi na pesku prekr¹tenih nogu i sa dignutom kitom, pa ga upita ¹ta radi.
• Ja meri vreme - odgovori mu Indijanac.
• I, koliko je sati? - upita ga posprdno kauboj.
Indijanac pogleda u nebo, potom meðu svoje noge i reèe:
• Dva sata.
Kauboj proveri svoj d¾epni sat i shvati da je Indijanac pogodio taèno vreme. Nakon dva sata jahanja, naiðe na jo¹ jednog Indijanca, kako sedi, isto sa dignutom kitom.
• ©ta je, pametnjakoviæu, i ti meri¹ vreme?
A Indijanac hladno reèe:
• Ja meri vreme.
• I, koliko je kod tebe? - upita kauboj zajedljivo, pose¾uæi za svojim d¾epnim satom.
Indijanac pogleda prema suncu, pa meðu noge, i reèe:
• Èetiri. Haug!
Kauboj se iznenadi, po¹to je i njegov sat pokazivao èetiri. Zatim odja¹e dalje, iznerviran indijanskom ve¹tinom koja precizno¹æu nije nimalo zaostajala za tehnolo¹kim napretkom bledolikih Amerikanaca. U sumraku naiðe na treæeg Indijanca. Ovaj je sedeo i drkao sa u¾ivanjem.
• Samo mi nemoj reæi da i ti meri¹ vreme? - upita kauboj.
Indijanac, sav zadihan, odgovori:
• Ne, ja navijam sat!


Kamiond¾ija telefonira iz inostranstva:
- ©efe, imam problem. Slomljen je levi retrovizor.
- I zbog toga me zove¹ sa drugog kraja kontinenta?! Pa zameni ga!
- Ne mogu. Kamion le¾i na njemu.


Bila tri Ciganina koji su se raspravljali èiji je otac najcrnji. I prvi ka¾e:
- Moj tatko se juèe isjek`o i jo¹ mu ¹iklja crna krv.
Drugi æe na to:
- A moj tatko je polomio ruku i jo¹ mu se vidi crna kost.
A treæi æe:
- Moj tatko je prdn`o juèe i jo¹ je u sobi mrak.


Do¹ao Perica u javnu kuæu i ka¾e gazdi:
"Dajte mi jednu kurvu sa triperom."
Gazda: "©to sa triperom?"
Perica: "Pa hoæu da je unajmim kao sobaricu."
Gazda: "Pa za¹to?"
Perica:
"Pa zato ¹to æe onda ona da se kresne sa mojim starim i onda æe moj stari da se zarazi, pa æe onda on da se kresne sa mojom starom, pa æe onda ona da se zarazi, pa æe mama da se kresne sa kom¹ijom, pa æe i on da se zarazi pa æe da vidi on kome æe da bu¹i loptu mamu li mu njegovu!!!"


Kako se Crnogorci ¹tite od ptièjeg gripa?
Ubijaju flamingose!


Po cemu znas da plavusa ima vibrator?
Ima iskrzane zube.


Kafana, gluvo doba noæi, svi cirke,a i dalje cirkaju. Odjednom dolazi ¹anker:ajde br¾e to malo, popijte ¹ta mislite, dolazi CRNI VITEZ!!!
Svi se useru, i poènu da exiraju to ¹to piju i polako da odlaze. Odjenom na vrata ulazi èovek obuèen potpuno, od glave do pete, u crno... Pribli¾ava se ¹anku, seda i ka¾e mrtav hladan liku do sebe:Aj mi popu¹i¹!
Lik gleda, ¹ta æe-gde æe, bolje da mu popu¹i nego da ostane bez glave... I krene on polako da obavlja radnju... Gospodin u crnom odelu mu ka¾e, dok ispija viski: Aj bre br¾e to malo, sad æe Crni vitez...