Vicevi

Started by vladimir, 09-05-2006, 10:35:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Bambili

Kako muvama odrediti pol?
Zena ulazi u kuhinju i zatice muza kako stoji za muvolovkom u ruci i zvera po kuhinji

'Sta to radis?'
upita ga.

'Lovim muve'
odgovara joj.

'Je li? Jesi li ubio koju?'
opet ona zapita.

'Da, tri muzjaka i dve zenke,' odgovori joj.
Zena iznervirana zapita.
'A kako znas da razlikujes muske od zenskih muva?'

On joj odgovara,
'Tri su bile na konzervi od piva,
a dve na telefonu.

Bred

hahaha, dobre ste  :Bog :love:

Bambili

#962
Uci mama ajkula dete ajkulu da pliva i lovi.
Pridju nekoj plazi i gledaju kupace, pa mama ajkula kaze:
"Prvo mu pridjes pa napravis 2 kruga oko njega. Onda mu ponovo pridjes
pa ga samo malo zakacis. Onda se malo udaljis pa mu pridjes i repom ga
bacis da malo leti. I onda mu pridjes i pojedes ga"
Pita dete ajkula:
"A sto da toliko vremena gubim, sto da ga odmah ne pojedem ?"
„Pa, moze i tako, ali onda ces ga jesti sa gov*ima".Oti¹ao tip sa ¾enom u posetu Jerusalimu i gle sluèaja, ¾ena tamo iznenada umre... Naðe on sve¹tenika,
koji mu predlo¾i dve opcije:
1. Mo¾ete ¾enu da zakopate ovde, u Svetoj zemlji, za 200 Eur.
2. Mo¾emo da organizujemo transport do vase kuæe i sahranu za 3.000 Eur.
Na to tip reèe:
- Organizujte transport do kuæe, ja æu odmah da platim.
Svestenik æe zbunjeno :
- Buni me gospodine za¹to hoæete da napraviti tako ne¹to? Zar vam nije lep¹e da zakopate ¾enu u Svetoj zemlji,
a da ne pominjem koliko æete novca u¹tedeti ?!?
A mu¾ æe na to:
- Jednom davno, jedan èovek je ovde umro, zakopan je i ustao je iz mrtvih 3 dana kasnije!
Jednostavno ne ¾elim da reskiram da se to ponovi !!!


bilja_tb

#963
Slu¹ao Lala radio, kad odjednom, prekida se program zbog va¾ne vesti:

- Po¹tovani slu¹aoci, pojavili su se svemirci, mali, zeleni, buljavih oèiju, ruku do zemlje, u sluèaju da ih vidite, zagovarajte ih!

Po¹ao Lala na njivu da ore i taman ¹to je seo na traktor, on vide u grmu ne¹to ¹u¹ka! Priðe on grmu, kad tamo ne¹to malo, zeleno, buljavih oèiju, ruku do zemlje i ¹ta æe Lala, seti se da treba da ga zagovara:

- Ja sam Lala, sad orem, pa æu da sejem, a onda æu da ¾anjem.

Ni¹ta se ne de¹ava! On opet:

- Ja sam Lala, sad orem, pa æu da sejem, a onda æu da ¾anjem.

Opet se ni¹ta ne de¹ava! On opet:

- Ja sam Lala, sad orem, pa æu da sejem, a onda æu da ¾anjem.

Tek odjednom iz ¾bunja:

- Ja sam ¹umar, sad serem pa æu da ti j.... mater!Leze Mujo i Haso, ali nikako da se odbrane od komaraca.
Kaze Mujo Hasi: - Daj da ugasimo svjetlo, pa da nas ne vide gdje smo. Ugase oni svetlo, i stvarno komarci ih ostavise na miru.
Uto Haso vide jednog svica: - Dis se Mujo bolan, evo ih sad dolaze sa fenjerima!


Pricaju Mujo i Haso kad je koga bio najveci blam. Rece Haso kada sam isao da prosim zenu mi lepo sjeli i jeli a mene navali prditi. E sto me je bio blam. Tek ce Mujo, Nista to nije slusaj sad. Leto 1942, Jasenovac napolju 40 stepeni a ustase ubijaju logorase maljom. Dodje red na mene, kleknem ti ja, udari on jednom u celo, ono nista, udari on drugi put ono nista, a mene blam sto ljudi cekaju u redu.

Bambili

Mali Perica pita svoju uèiteljicu da li mo¾e da razgovara sa njom posle èasa.

Ona prihvati.

Uèiteljica: Onda, ¹ta ¾eli¹ da mi ka¾e¹, Perice?

Perica: Mislim da sam previ¹e pametan da ostanem u ovom razredu, dosadjujem se. ®eleo bih da predjem direktno u Gimnaziju.

Po¹to je o tome obave¹ten i direktor, on upita Pericu da li ¾eli da pola¾e test. Perica prihvati bez oklevanja i direktor poèe sa testom.

Direktor: Hajde, Perice, da vidimo, 3 x 4?

Perica: 12!

Direktor: A 6 x 6?

Perica: 36, gospodine direktore.

Direktor: Glavni grad Japana?

Perica: Tokio.Test se nastavlja narednih pola sata, Perica ne pravi nijednu gre¹ku!

Na kraju testa, direktor je zadovoljan, ali uèiteljica pita da li ona sada mo¾e da postavi nekoliko pitanja. Obojica pristaju i ona poèinje.

Uèiteljica: Dobro, Perice. Krava ih ima 4, a ja ih imam 2, ¹ta je to?

Perica: Noge, gospodjo.

Uèiteljica: Tacno. ©ta mo¾e da se nadje u tvojim pantalonama, a u mojim ih nema?

Direktora iznenadi pitanje...

Perica: D¾epovi, gospodjo.

Uèiteljica: Dobro, Perice. Gde ¾ene imaju najkovrd¾avije dlake?

Direktor se sprema da interveni¹e kada Perica odgovori.

Perica: U Africi, gospodjo.

Uèiteljica: ©ta je meko, ali, na rukama  ¾ene, postane tvrdo?
Direktor razrogaèi oèi, ali Perica odgovora.

Perica: Lak za nokte, gospodjo.

Uciteljica: ©ta mu¹karci i mi ¾ene imamo na sred nogu?

Perica: Kolena!

Uciteljica: Dobro. A ¹ta udata ¾ena ima ¹ire od neudate?

Direktor ne mo¾e da veruje svojim u¹ima!

Perica: Krevet, gospodjo.

Uèiteljica: Koji deo mog tela je èesto najvla¾niji?

Perica: Va¹ jezik, gospodjo.

Ucèteljica: Koja reè  poèinje slovom  "p" a oznaèava ne¹to ¹to mo¾e da bude vla¾no ili suvo i ¹to mu¹karci vole da gledaju?

Perica: Put!

Direktor, bez daha, sav mokar od znoja, odluèi da prekine test i uzviknu: Neæu te poslati u gimnaziju, veæ direktno na fakultet! Èak bih i ja odgovorio  pogre¹no na sva pitanja iz testa...Naravouèenije: Èovek sa godinama postaje PERVERZAN!
leluska

Jedan uobra¾eni lekar pita svog novog pacijenta:
-Pre nego ¹to ste do¹li kod mene,jeste li bili kod nekog drugog?
-Pa...bio sam samo u apoteci ...kod apotekara...
-I,kakvu vam je glupost on preporuèio?
-Pa,da,doðem kod vas...

Bred

Ahahahahahahahahahaha.

vrh :?:

:Bog

bilja_tb

#967
cula sam ovaj vic prosle nedelje vrh je  :siza: :siza:


Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Pièi on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Ka¾e policajac:
- "Drug, migalec vam ne dela!"
Izaðe Mujo van i gleda okolo i èudi se. Policajac ga spopao:
- "Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!"
Mujo gleda okolo sav u èudu. Opet æe policajac:
- "Migalec vam ne dela!"
Kad Mujo odjednom:
- "Ma jebo te migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!"


Polagali 13 kadeta za policajca, i sada se sakupila komisija i tako oni stali u red, kad ce ti komisija prvom od 13:
- "De nam ti reci jedno auto (marku auta)."
Ovaj prvi ko iz topa rece JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah skontao pa ce ti FEBRUAR. Treci MART, i tako oni svi redom ovaj dvanaesti kaze DECEMBAR a ovaj zadnji trinaesti sav se izgubio gleda u komisiju i sav drhti pa pruzi ruku komisiji i rece:
- "SRETNA NOVA GODINA!"Dosao Zagor u Srbiju i tra¾i ko je napisao pesmu "Zvezda tera mjeseca". Rekli mu da je ta pesma iz Bosne. Ode Zagor u Bosnu i pita ko je napisao pesmu "Zvezda tjera meseca"?.
Tamo su mu rekli da je tu pesmu napisala neka baba iz jednog sela. Ode Zagor u selo naðe babu pa je pita:

- Baba, jesi li ti napisala pesmu "Zvezda tera meseca"?

- Jesam sinko, a ¹to pitas?

- A ¹ta ti znaèi ono "Zagoru ga zatera"?


Gleda Mujo Hasu kako se sav snu¾dio pa ga pita:

- ©ta je bolan, ¹to si se tako skuk'o?

- Joj, moj Mujo, dobio sam otkaz iz restorana.

- Ama, kako to, bolan?

- Pa do¹la jedna Amerikanka u restoran i ja sve lijepo i kulturno oko nje. Prvo aperitiv, pa predjelo, pa ruèak… E, kad je do¹ao na red dezert, ona upita ¹ta imamo, a ja joj fino ponudio:

Would you like tufakju?
Uhvatili Muju u pljaèki banke i do¹ao pred sudiju.
Ka¾e mu sudija:
- "Ako vrati¹ pare, smanjit æemo ti kaznu."
Ka¾e Mujo sudiji:
- "Dragi sudija, ja da sam mislio vraæati pare, digo bi kredit!"Razgovaraju verenica, ljubavnica i domaæica o seksu, pa se dogovore da obuku crnu ko¾nu seksi odjeæu te tako iznenade svaka svog partnera, a kada se sastanu ponovo reæi æe kako je bilo. Nakon nekoliko dana sastanu se ponovo.
Verenica:
- "Joj kad me je vido rekao je ¾enim te odmah i navalio."
Ljubavnica:
- "Oti¹la sam u kancelariju, razgrnula mantil i kad me je vidio, prestao je raditi i navalio."
Domaæica (25 godina u braku):
- "Ja obukla sve crno seksi, stojim kraj vrata, a mu¾ otvori vrata, gleda i reèe: "Betmene, ¹ta je za veèeru?"."


leluska

Prièaju dva policajca:
- Juèe sam kupio èetku za WC.
- I?
- Pa ¹ta ja znam, nekako mi je s papirom bilo bolje

leluska

Nakon brodoloma na pustom ostrvu spasili se Englez,Francuz i Bosanac.
Jednog dana upecaju zlatnu ribicu i ona im obeæa da æe im ispuniti po jednu ¾elju ako je puste.
-Hoæu da se vratim u London!
Puf!- i nestade Englez.
-Hoæu da se vratim u Pariz!
Puf!- i nestade Francuz.
Mislio Bosanac,mislio i na kraju reèe:
-Zna¹ ¹ta,meni je ovde dosadno-vrati mi onu dvojicu!


bilja_tb

®ao mi je, ali vas moramo osuditi zbog proizvodnje i prodaje rakije! - rece sudija Muji.
- A ko me vidio da proizvodim rakiju? - odgovori Mujo.
- Nisu vas vidjeli, ali su vam u podrumu prona¹li za to potreban alat!
- Onda me osudite i za silovanje!
- Za¹to za silovanje?
- Imam i za to potreban alat!

leluska

Jesi li èula da je na¹eg dimnjaèara pregazio auto?
- Stra¹no! Vi¹e nismo sigurni ni na krovu!

Bred

 :funny:

Zasto se Hitler ubio?

Zato sto je dobio preveliki racun za gas.

:K

leluska

Neka ¾ena ulazi u centar za socijalnu pomoæ, a prati je ravno petnaestoro dece.
- Au, reèe socijalna radnica. Nisu valjda svi va¹i?!
- Ma, jesu - odgovori mama tonom koji je odavao kako je veæ bezbroj puta odgovarala na to pitanje.
- Dobro onda. Moram i vas i njih da upi¹em u knjigu. Recite mi njihova imena.
- Ovo je moj najstariji sin; zove se Sa¹a - krene ¾ena da nabraja. A ovo je najstarija kæi, Sa¹a. Sledeæa se kæi zove Sa¹a, a onda se rodio sin, Sa¹a.
- Zar se i svi ostali zovu Sa¹a? - upita, sve ne verujuæi, socijalna radnica.
- Pa, da; zapravo je to vrlo praktièno.Na primer, kad ih zovem na ruèak, samo viknem Sa¹a i svi dotrèe. Kad ¾elim da zaustavim nekog ko hoæe da jurne na ulicu, viknem Sa¹a i kogod da je, odmah stane. To mi je valjda bila najpametnija odluka - sve ih isto nazvati.
Socijalna radnica malo razmisli o tim argumentima, a onda oprezno upita:
- To razumem, ali ¹ta ako hoæete da doðe samo jedno, odreðeno, dete a ne cela gomila njih?
- A, onda ih zovem prezimenom!

bilja_tb

 :siza: :siza: dobar vic