Biologija

Started by frckica-j, 24-10-2008, 21:10:27

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Ispit iz biologije se sastoji iz:
-2 kolokvijuma koji se pola¾u kod profesora (svaki nosi po 30 bodova);
-2 kolokvijuma koji se pola¾u kod asistenta (svaki po 10 bodova);
-praktiènog ispita koji se sastoji iz 3 pitanja, od kojih je:
    -mikroskopski preparat;
    -zadatak iz genetike;
    -rodoslovno stablo;
     (svaki zadatak nosi maksimalno po 5 bodova)
-dodatnih 5 bodova na prisustvo.

Na kraju, zbir svih bododva je donosio odreðenu ocjenu:
50-59 bodova: ocjena 6
60-69 bodova: ocjena 7
70-79 bodova: ocjena 8
80-89 bodova: ocjena 9
vi¹e od 90 bodova:ocjena 10

Literatura: "Biologija sa humanom genetikom",Vukosava Diklic, Marija Kosanovic, Jovanka Nikolis, Smiljka Dukic

Ako bude nekih izmjena u planu i metodici polaganja ispita, napi¹ite to u ovoj temi!!! Napi¹ite i pitanja koja ste imali na kolokvijumima i praktiènom ispitu!!!