Op¹ta i neorganska hemija

Started by frckica-j, 24-10-2008, 21:22:17

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Ispit iz ovog predmeta se sastoji iz 3 kolokvijuma i 2 usmena ispita.

1. kolokvijum-7 teoretskih pitanja i 3 zadatka (odnosi se na op¹tu hemiju), a ako polo¾i ovaj kolokvijum, student izlazi na usmeni iz oblasti op¹te hemije.

2. kolokvijum-3 zadatka (iz neorganske hemije)
3. kolokvijum-teorija iz neorganske hemije

Potrebno je da student polo¾i drugi kolokvijum da bi iza¹ao na treæi, a ako i njega polo¾i, izlazi na usmeni ispit iz neorganske hemije.

Moderator nije uspio da doðe do podatka kako je profeskorka bodovala kolokvijume i usmene ispite. Ako neko sazna, molim ga da to napi¹e, kao i sve vas da napi¹ete sve promjene i zadatke koje budete dobijali!!!