Raspored ispita za april i maj

Started by Anabel Lee, 28-03-2008, 18:03:25

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Anabel Lee

Evo rasporeda koji sam dobila juce. Bolje ikad nego nikad :happy:

TERMINI POLAGANJA ISPITA PREDMETA IV GODINE U APRILSKOM I MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2008. god.

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA SA BIOFARMACIJOM

Praktièni ispiti
Aprilski rok
04. 04. 2008. god.
Majski rok
09. 05. 2008. god.

Usmeni ispiti

Prof.dr Zorica Ðuriæ
Aprilski rok
18.04.2008.god. u 9 h
Majski rok
13.05.2008. god u 9 h

Prof.dr Gordana Vuleta
Aprilski rok
15.04.2008.god. u 9 h
Majski rok
14.05.2008. god. u 9 h

Prof.dr Jela Miliæ
Aprilski rok
14.04.2008. god. u 9 h
Majski rok
15.05.2008. god. u 9 h

Prof.dr Marija Primorac
Aprilski rok
15.04.2008. god. u 9 h
Majski rok
14.05.2008. god. u 9 h
                                                                                                                                                                           Doc.dr Svetlane Ibriæ
Aprilski rok
17.04.2008. god. u 9 h
Majski rok
12.05.2008. god. u 9 h

Doc.dr Jelena Parojèiæ
Aprilski rok
17.04.2008. god. u 9 h
Majski rok
16.05.2008. god. u 9 h

BROMATOLOGIJA
Praktièni ispiti
10. 04. 2008.god
9. 05. 2008.god.

Usmeni ispiti
14. 04. 2008. god.
12. 05. 2008. god.

PATOLO©KA FIZIOLOGIJA

Aprilski rok
07.04.2008. god., u 10h 30min
Majski rok
05.05.2008. god., u 10h 30min

FARMAKOLOGIJA

Aprilski rok
15 – 20. 04. 2008. god.
Majski rok
15 – 20. 05. 2008. god.

ANALITIKA LEKOVA

Aprilski ispitni rok:
utorak, 15. april 2008. sa pocetkom u 9.00 casova u amfiteatru 1.
Potvrdjivanje izlaska na ispit je u petak, 11. aprila 2008 u 9.30 u sali
201.

Majski ispitni rok:
utorak, 13. maj 2008. sa pocetkom u 9.00 casova u amfiteatru 1.
Potvrdjivanje izlaska na ispit je u petak, 9. maja 2008 u 10.00 u sali
201.