Kada je ispit u sledecem roku?

Started by Ben, 16-07-2008, 20:23:25

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ZEX

Kada je potvrda usmenog u decembru?

ana n


ZEX


ana n


ana n

 
  Da li neko zna kad ce biti usmeni u januarskom roku?

Bred


raspored ispita u oktobarskom ispitnom roku ( apsolventi)


Kolokvijum 11.10.2010.god u 10h
Praktièni ispit 12.10.2010.god u 10h
Usmeni ispit 15.10.2010.god u 10h

potvrðivanje za praktièni ispit 11.10. od 10-12h
potvrðivanje za usmeni ispit 12.10. od 10-12h

NAPOMENA
Studenti V godine u oktobarskom ispitnom roku, biraju jedan od ponudjenih termina za polaganje ispita ( oktobarski op¹ti ili oktobarski apsolventski rok)


http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/courses/57/posts/4089

Mashrum

Bromatologija

Novembarski ispitni rok

Kolokvijum 03.11. u 10h
Praktièni ispit 04.11. u 10h
Usmeni ispit 11.11 . u 10h
Napomena: potvrðivanje za praktièni ispit 03.11. od 10-12h
potvrðivanje za usmeni ispit 04.11. od 10-12h

Decembarski ispitni rok

Kolokvijum 08.12. u 10h
Praktièni ispit 09.12. u 10h
Usmeni ispit 13.12 . u 10h
Napomena: potvrðivanje za praktièni ispit 08.12. od 10-12h
potvrðivanje za usmeni ispit 09.12. od 10-12h