Rasporedi za ljetni semestar 2008/09 ¹.g.

Started by frckica-j, 20-03-2009, 16:19:41

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Za drugi semestar:
(http://img18.nono9.us/my.php?image=2semestarfarmacija.jpg)

Za èetvrti semestar:
(http://img13.nono9.us/my.php?image=4semestarfarmacija.jpg)

Za ¹esti semestar:

     
     *mjesec mart
(http://img14.nono9.us/my.php?image=6semestarmartf.jpg)

     *mjesec april
(http://img8.nono9.us/my.php?image=6semestaraprilf.jpg)

     *mjesec maj
(http://img12.nono9.us/my.php?image=6semestarmajf.jpg)

     *mjesec jun
(http://img12.nono9.us/my.php?image=6semestarjunf.jpg)

Za osmi semestar:

     
     *mjesec mart
(http://img8.nono9.us/my.php?image=8semestarmartf.jpg)

     *mjesec april
(http://img23.nono9.us/my.php?image=8semestaraprilf.jpg)

     *mjesec maj
(http://img25.nono9.us/my.php?image=8semestarmajf.jpg)

     *mjesec jun
(http://img7.nono9.us/my.php?image=8semestarjunif.jpg)

Za deseti semestar:


     *mjesec mart
(http://img14.nono9.us/my.php?image=10semesarmartf.jpg)

     *mjesec april
(http://img14.nono9.us/my.php?image=10semestaraprilf.jpg)

     *mjesec maj
(http://img22.nono9.us/my.php?image=10semestarmajf.jpg)

     *mjesec jun
(http://img22.nono9.us/my.php?image=10semestarjunf.jpg)

frckica-j

#1
Raspored vje¾bi i kolokvijuma za predmet Farmaceutska tehologija sa biofarmacijom:
(Sorry, nisu ba¹ kvalitetne slike, nisam uspjela bolje iz tehnièkih razloga  a005 )

(http://img8.nono9.us/my.php?image=18100597.jpg)
(http://img27.nono9.us/my.php?image=60227362.jpg)
(http://img24.nono9.us/my.php?image=42995821.jpg)

Nadoknada za studente X SEMESTRA:
28.04. u 08.00h, I i II grupa
29.04. u 14.00h, III i IV grupa
Oblast: sterilni preparati, a vje¾be æe biti odr¾ane u laboratoriji na novoj lokaciji farmacije u Kampusu.

frckica-j

KOZMETOLOGIJA

18.05. u 08.00h, I grupa
18.05. u 14.00h, II grupa
19.05. u 08.00h, III grupa
19.05. u 14.00h, IV grupa

Sve vje¾be æe biti odr¾ane u laboratoriji na novoj lokaciji farmacije u Kampusu.

frckica-j

Raspored vje¾bi iz FARMAKOKINETIKE za X semestar:

Od 06.04. do 11.04. svakog dana:

08.00-11.45h je prva grupa (polja spiska)
15.00-18.45h je druga grupa (preostala polovina)

Vje¾be æe se odr¾ati u seminarskoj sali u kampusu (ali ne pi¹e da li na stomatologiji ili kod nas  :hm ).

Uslikala sam spisak, nije ba¹ najbolje bojim se, ali dovoljno da mo¾e da se proèita.

(http://img21.nono9.us/my.php?image=photo0082j.jpg)
(http://img258.nono9.us/my.php?image=photo0083.jpg)