Da li je fiziologija i dalje uslov za bromatologiju?

Started by Shix, 19-05-2007, 22:56:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Shix

Ja sam cula da nije,ali nista to nije sigurno.Ovo mi je rekla koleginica koja vezba brome,a kojoj su ass rekli da fizio vise nje uslov i da to vazi od juna,medjutim problem ili nesporazum je nastao u studentskoj sluzbi,gde su rekli da ce to tek od septembra da stupa na snagu.
Ja sam zamoljena da pitam u njeno ime,ovde na forumu,pa ako ima nekih info,bila bih zahvalna da iste i dobijem. :wave:

yeca

Da, na bromima su rekli da je taj problem re¹en na nivou dva instituta i da "samo" treba da se ozvanièi i da stupa na snagu od juna, ali prodekana za nastavu nikako nisu mogli da nadju proteklih nekoliko dana, pa se jo¹ ni¹ta ne zna o tome.
Èim saznam, ja æu napisati u temi Studentska organizovanja!

Shix


yeca

Dakle, sutra æu imati najsve¾ije informacije ali znam 100% da od septembra 100% va¾i ovo ukidanje uslova. To bar ka¾e student prodekan.
Za jun nije sigurno zbog veæa koje se odr¾ava poèetkom juna.
Nadam se da æu sutra baciti najnovije i najtaènije info!  :wave:

yeca

Elem, dakle, konaèno:
Fiziologija definitivno nije vi¹e uslov za bromatologiju ALI to va¾i od septembra definitivno!!!!
Danas je ova informacija i molba stigla konaèno i do Prodekana za nastavu, prof. Kuntiæ, koja je ispala krajnje korektna sa velikom ¾eljom da nam izadje u susret (za junski rok) medjutim glavna i najveæa prepreka su kompjuteri koji ne mogu do junskog roka da se srede i da ne prave problem oko toga. Dakle, veæ kod prijave ispita nastaje problem jer kompjuter neæe staviti na spisak nikoga ko je prijavio brome a nije polo¾io fiziologiju. Prosto, ne prepoznaje! Tako je, kako je!
Ass iz broma su predlo¾ile da izadju u susret svima koji u prvom roku polo¾e fiziologiju da im organizuju praktièni ispit i tako omoguæe da u istom roku polo¾e i brome, ali ti koji se prepoznaju moraju da se dogovore i da se jave ass.
Na kraju je ispalo da svi koji su potegli ovu stvar za junski rok, na kraju nisu dobili ni¹ta jer je sve odobreno od septembra ali dobro...
Na ovome se cela stvar zavr¹ila i ovo je definitivna odluka.

Hvala Katarini Milenkoviæ koja se najvi¹e iscimala oko svega, jureæi prof. Kuntiæ i profesore na bromima poslednje dve nedelje bukvalno svaki dan! Ona nije u moguænosti da se kaèi na forum trenutno, tako da sam ja u njeno ime i zahvaljujuæi njoj obave¹tavala foruma¹e! :wink: