Studenti II godine - prijava (prenetih) ispita za naredne rokove

Started by hulio_salinas, 28-11-2007, 06:33:35

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

hulio_salinas

Obaveštenje za studente II godine koji su preneli neke od ispita iz I godine

Prenete ispite možete polagati 3 puta u toku ove školske godine bez obzira na to koliko ste ih puta polagali prošle godine. Znači, što se pokušaja tiče, imate još 3 pokušaja u toku ove školske godine.

Međutim, kada prijavljujete ispit, zaokružujete ukupan broj izlazaka na ispit. Ako zaokružite da polažete ispit "IV i više", plaćate 600 dinara taj ispit.


Primer 1:
U toku prošle godine ste polagali 2 puta Organsku hemiju II. Taj ispit prijavljujete za decembarski ispitni rok. Na prijavi ispita zaokružujete da ispit polažete "III put" i taj vas ispit košta 200 dinara.

Primer 2:
U toku prošle godine ste polagali 3 puta Organsku hemiju II. Taj ispit prijavljujete za decembarski ispitni rok. Na prijavi ispita zaokružujete da ispit polažete "IV i više puta" i taj vas ispit košta 600 dinara.