MASTERS

Started by stef, 22-10-2006, 18:41:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Bred

Lonèar: Dr¾ava æe intervenisati
Izvor: Tanjug
Beograd -- Zoran Lonèar izjavio da æe dr¾ava intervenisati ako se akademska zajednica ne dogovori o izjednaèavanju diploma.

Ministar prosvete je s predstavnicima Saveza studenata Beograda i Studentskom unijom Srbije juèe razgovarao o izjednaèavanju diploma diplomiranih i master, u vezi sa autentiènim tumaèenjem Zakona o visokom obrazovanju koje je Skup¹tina Srbije usvojila pro¹le sedmice.

Prema tumaèenju odluke o izjednaèenju diploma, osobe koje su stekle VII-1 stepen struène spreme, odnosno zvanje diplomirani, izjednaèene su sa onima koji steknu naziv master.

Lonèar je rekao da su studenti predlo¾ili Ministarstvu da se ukljuèi u nala¾enje re¹enja za prevazila¾enje tog problema jer na sednici Konferencije univerziteta Srbije nisu nai¹li na razumevanje.

Lonèar je rekao da se u prevazila¾enju problema u vezi sa izjednaèavanjem diploma mora voditi raèuna da se obezbede pravna sigurnost, nepovredivost steèenih prava i puno po¹tovanje autonomije univerziteta, koja podrazumeva ne samo pravo, veæ i obavezu primene zakona.

Lonèar je podsetio na to da se Ministarstvo prosvete, po¹to ¾eli da se po¹tuje autonomija univerziteta, juèe obratilo Konusu sa zahtevom da zauzme stav i obavesti Ministarstvo u vezi sa izjednaèavanjem diploma.

"Saslu¹ali smo studente i videæemo ¹ta æe biti zvanièan stav Konferencije i onda, ako u okviru akademske zajednice ne bude postignuto re¹enje i saglasnost, naravno da æemo morati u ime dr¾ave to da re¹imo", rekao je Lonèar.

Odbor Beogradskog univerziteta za statutarna pitanja ukazao je ranije da studenti koji su diplomirali po ranijim propisima treba da budu izjednaèeni u statusu, a ne u zvanju, sa osobama koje æe diplomirati u skladu s novim propisima, ¹to su zastupali i Univerzitet u Beogradu i Konferencija univerziteta Srbije.

"Iz tumaèenja jasno proizlazi da ne mo¾e biti automatskog priznavanja zvanja master onima koji su diplomirali prema ranijim propisima, odnosno automatskog izdavanja novih diploma sa zvanjem master", naveo je Odbor.

Studentske organizacije najavile su ranije da æe tra¾iti da se propi¹e obrazac uverenja o izjednaèavanju ranije univerzitetske diplome s master diplomom, koje bi fakulteti, na zahtev imaoca diplome, izdavali bez novèane naknade.

b92

labus

lepo nam je objasnio drschmidt.treba da se borimo za svoje zvanje.pa zar smo toliko ucili da ne znamo sta smo dipl. ili mr.?vrlo je bitno!!!sto se bolonje tice,definitivno je lakse samim tim sto se polazu ispiti parcijalno(npr.farm.hem. iz 3 dela,pa ti dok dodjes do treceg dela zaboravio si 2.a kamoli 3. a da ne pricamo o povezivanju svih delova.slicno je i u nisu i u novom sadu).nedavno nam je na tu razliku ukazao i dr.seselj(nisam njegov politicki istomisljenik),dok on ima u glavi doticni expert se snalazi u literaturi,pa na sta to lici...sve u svemu treba da budemo svoji,jer farm.fak.u bg proizvodi strucnjake koji mogu da stanu na crtu sa svima.ne razumem samo u cemu je problem sa zvanjem?traje 5god,imamo diplomski,program maltene identican(vecinu izbornih predmeta smo radili u okviru dr.predmeta)...

Favis

Zna li neko da mi kaze da li farmaceuti koji su zavrsili fakultet pre recimo 30-ak godina imaju danas zvanje "magistar farmacije" ili su samo dipl. farmaceuti?
...mozda i ima negde ta informacija ali me mrzi da iscitavam celu temu  :>  :cvet

Bred


ivilija

Oh Boze...ja zvala dekanat, drustvo biohemicara, komoru biohemicara...itd. da ne nabrajam da ih pitam kako je skracenica mog zvanja i niko nije znao da mi kaze!!!ccc kakva neprofesionalnost, narocito sto se tice fakulteta!!!
STA RECI?!

stef

 Pozovi ministarstvo?
...salim se, vidi sa Kuntickom, ona ce sigurno znati. Good luck u potrazi za izgubljenim identitetom :K