Usmeni ispit

Started by pufnica, 30-05-2008, 15:18:40

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Lilika

potvrda 2.jula, al od kad do kad?

mina-L

ja mislim da mozes i sutra da potvrdis,daju oni i ranije!

philoserbiana

#62
od 10 do 12h je potvrda,moze i ranije da se potvrdi,to nije problem  :cvet

mina-L

da li ce spiskovi kad polazemo izaci sutra :hmm?

philoserbiana

mislim da hoce,negde poslepodne  :cvet

mina-L

Hvala! :cvet Ja sam nesto racunala da mozda cekaju da pregledaju prakticni pa tek onda da izadje spisak! :hmm

philoserbiana

vidis,ja sam zaboravila na to  :cvet

malavestica

a bilo bi lepo da neko stavi te spiskove ovde...  :~ :cvet

Marince

Zna li neko da li ce postaviti spiskove na sajt fakulteta?Mrzi me da idem zbog toga u Kumodraz :wall:

schonne

meni je rekla tehnicarka da ce sutra biti spiskova i na netu

malena

To je potvrdila i asistentkinja...

Morbid_Angel

nije meni krivo ¹to me oborila prof.Miletiæ- nisam spremila lepo a naravno da sam bila 1.dan zbog nesreænog poè.slova prezimena, krivo mi je ¹to mi je na fin naèin izazvala oseæaj da me smatra kompletnom neznalicom,e to je ba¹ zabolelo

mina-L

Jel to znaci da ce i prakticni pregledati do sutra pa izlazi spisak za sve?! :hmm

malavestica

pa valjda... da se nadam da necu da budem bas u ponedeljak, mada sam na K  :ohwell:
ima li dosta ljudi prijavljeno?

Jelena M.

USMENI ISPIT
Prof. dr Ivanka Miletiæ

9.07.2008.god  u 1o h

1.   Branisavljeviæ Ana
2.   Borovina Milica
3.   Biblija Bojana
4.   Vasiæ Vladimir
5.   Vujoviæ Milica
6.   Veljkoviæ Jasmina
7.   Vignjeviæ Vesna
8.   Ga¹oviæ Bojana  MB
9.   Grujièiæ Jelena
10.   Iliæ Tomislav  MB

10.07.2008.god  u 10 h

11.   Zariæ Vladimir
12.   Jekiæ Danijela
13.   Jovanoviæ Dragana
14.   Kalièanin Marija
15.   Kiriæ Maja
16.   Milentijeviæ Danka
17.   Marinkoviæ Milo¹
18.   Mladenoviæ Ana
19.   Mutavð¾iæ Milica
20.   Marinkoviæ Marijana
21.   Nikoliæ Jelena

11.07.2008.god  u 10 h


22.   Nikoliæ Aleksandra
23.   Pavloviæ Katarina
24.   Pejanoviæ Bojana
25.   Ristiæ Milena
26.   Radosavljeviæ Katarina
27.   Radiæ Tijana
28.   Spasiæ Marija
29.   Sreækoviæ Ivana   MB
30.   Stojèetoviæ Sanja


14.07.2008.god  u 10 h


31.   Tufergð¾iæ Jovanka
32.   Tomèiæ Jelena
33.   Filipoviæ Milica
34.   Cvetkoviæ Biljana
35.   Èoliæ Dragana
36.   Stanojeviæ Radmila
37.   Ðura¹koviæ Jelena
38.   Moæeviæ Ksenija 
39.   Popoviæ Marijana
40.   Jovanoviæ Stefan  kzin
41.   Mariæ Sne¾ana  kzin
42.   ©e¹eviæ Gordana
Prof. dr Bri¾ita Ðorðeviæ

7.07.2008.god  u 10 h

1.   Alanoviæ Anica
2.   Arsenov Bojana
3.   Brankoviæ Milena
4.   Blagojeviæ Maja
5.   Bremac Maja   MB
6.   Vasiljeviæ Ivana  MB
7.   Veljkoviæ Biljana
8.   Vojka Mirjana
9.   Vuèkoviæ Nina
10.   Vasiliæ Maja


9.07.2008.god  u 10 h

11.   Glogovac Milica
12.   Dimitrijeviæ Aleksandra
13.   Jovanoviæ Danica
14.   Jovanoviæ Tanja
15.   Jovanoviæ Dijana
16.   Kekiæ Ana
17.   Marjanoviæ Dejan
18.   Milutinoviæ Danka
19.   Momiæ Ana10.07.2008.god  u 10 h

20.   Milev Nenad
21.   Mlaðenoviæ Ivana
22.   Nikoliæ Milica  MB
23.   Nedeljkoviæ Ivana
24.   Pavloviæ Milica
25.   Pavloviæ Ana
26.   Paviæ Marija
27.   Pavasoviæ Bo¾ana
28.   Radovanoviæ Mirjana
29.   Ru¾iæ Vesna
30.   Stankoviæ Danijela
31.   Stojkov Marijana

11.07.2008.god  u 10 h


32.   Strezorska Sanja
33.   Tomiæ Andrea
34.   Cvetkoviæ Marijan
35.   Filipoviæ Marina
36.   Hodaliæ Biljana
37.   Nektarijeviæ Sonja
38.   Laliæ Nata¹a
39.   Velimiroviæ Ana  kzin
40.   Mladiæeviæ Ema  kzin
41.   Manojloviæ Marija  kzin
42.   Stavriæ Milena  kzin
43.   Ulemek DraganaProf. dr Ivan Stankoviæ

4.07.2008.god  u 10 h

1.   Ajdukoviæ Marija
2.   Branoviæ Marija  MB
3.   Bukviæ Sne¾ana
4.   Bogdanoviæ Jelena
5.   Bo¾oviæ Maja
6.   Brenjo Zorica
7.   Baèeviæ Ljubica
8.   Vujoviæ Milica
9.   Veselinoviæ Marko
10.   Vukotiæ Ana
11.   Goluboviæ Marija

7.07.2008.god  u 10 h


12.   Dojèinoviæ Ivana
13.   Ðorðeviæ Brankica
14.   Ðuroviæ Emilija
15.   Iliæ Marina
16.   Jovanoviæ Marijana
17.   Kalapi¹ Kornelija
18.   Kola¹inac Nemanja
19.   Laziæ Dragana
20.   Lazareviæ Vladimir
21.   Milanoviæ Vesna
22.   Mariæ Marina
23.   Milosavljeviæ Vesna 


8.07.2008.god  u 10 h


24.   Mladenoviæ Du¹an
25.   Mogoroviæ Iva
26.   Nenkoviæ Du¹an
27.   Nenadoviæ Nevena
28.   Nedoviæ Nena
29.   Nikoliæ Marija

14.07.2008.god  u 10 h

30.   Peri¹iæ Jelena
31.   Pavloviæ Jelena
32.   Petroviæ Ana  MB
33.   Radoman Nikola
34.   Samarð¾iæ Ljiljana
35.   Saviæ Sanja
36.   Stojanoviæ Dragana
37.   Trumiæ Lejla
38.   Tikvicki Jelena
39.   U¹ljak Ljubo¹
40.   Miletiæ Du¹ica 
41.   Bogdanoviæ Marina  kzin
42.   Petroviæ Marija  kzin
43.   Ra¹iæ Jelena  kzin
44.   Stefanoviæ Anja   kzin

Prof. dr Slaðana ©obajiæ

4.07.2008.god  u 9 h

1.   Aæimoviæ Ivana
2.   Arunoviæ Goran
3.   Beoèanin Ksenija  MB
4.   Vasiljeviæ Milena
5.   Veselinoviæ Ivana
6.   Vukoviæ Nevena

8.07.2008.god  u 10 h

1.   Goliæ Marija
2.   Gojkoviæ Milena
3.   Dumiæ Tijana
4.   Jovanoviæ Magdalena
5.   Joksiæ Jelena  MB
6.   Kostiæ Sanja
7.   Lje¹eviæ Jelena
8.   Milenkoviæ Jasmina
9.   Milo¹eviæ Mirjana
10.   Mojoviæ Katarina
11.   Mutiæ Miroslav
12.   Nikodijeviæ Aleksandar

9.07.2008.god  u 9 h


13.   Nikoliæ Kristina
14.   Pavloviæ Marija
15.   Obradoviæ Jelena
16.   Peri¹iæ Gorana
17.   Bogiæeviæ Bojana 
18.   Gru¹ka Ema 
19.   Pisiæ Maja
20.   Radosavljeviæ Milena
21.   Ristoviæ Lidija
22.   Stanisavljeviæ Ivana
23.   Simonoviæ Marina

10.07.2008.god  u 10  h

24.   Stojanoviæ Olivera
25.   Kne¾eviæ Milena kzin
26.   Popoviæ Tanja  kzin
27.   Stamenkoviæ Jelena  kzin
28.   Stojakoviæ Tatjana  kzin
29.   Simeunoviæ Nata¹a
30.   Trifunoviæ Branka
31.   Filipoviæ Milica
32.   Triko¹ Marina
33.   Hað¾ibegoviæ Senka MB
34.   Brkiæ Jovana