Pitanja i odgovori

Started by Enea, 04-01-2007, 18:36:42

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Enea

Quote from: Kamicak on 25-06-2008, 22:55:35
Da li neko zna kako se cita KOJIC kiselina ( izbeljivac koze)

da nije arbutinska (fgnz)?

moze i vitc, hidrogen, hidrohinon.. ako se dobro secjam  :hmm

[sry nemam gde da pogledam..]


:siza:
zjeee, ja sam malo pogreshno prochitala pitanje lol

stancca

#46
tnx zerocool!
Sta reci za 9. pitanje: Etanolni ,propilenglikolni i uljani ekstrakti kamilice,nevena,zelenog caja u kozm prep-efekti na kozi i kosi?!
Kada se primenjuju jedni a kada drugi i treci tipvi ekstrakata?

A 3.pitanje: Sindeti...Jel tu ide prica o PAMovima ili nesto drugo...?

I JOS 17. : Konzervansi,antioksidansi i boje ...za duzi kontakt s kozom??

Kamicak

Sto se tice ekstrakata kamilice, pada mi na pamet da u odnosu na tip preparata, u koji stavljamo ekstrakt i biramo rastvarac za ekstakciju - npr etanolni ekstrakt kamilice u losionima posle brijanja ( etanol da dezinfikuje i hladi, a kamilica zbog antiinflamatornog efekta),uljani kod kremova za negu decje koze, vodeni kod sampona ( u smesi sa propilenglikolom jer se dobro mesaju)
Ko zna sta gospodje profesorke hoce da cuju, mozemo samo nagadjati  :wink:

pecurkica

Da li neko ima nesto od literature da mi posalje na mail ili da mi kaze gde da pogledam, pisem rad Formulacije za negu koze kod osetljive dece. Hvala unapred

Anka

21. Odvajanje cestica po velicini metodom prosejavanja- primena i principi? (  znam kako se vrsi metoda ali primena koliko ja znam je da odredjivanje granulomertrijskog sastava a principi??????

vmaja

Quote from: Anka on 06-11-2008, 11:20:30
21. Odvajanje cestica po velicini metodom prosejavanja- primena i principi? (  znam kako se vrsi metoda ali primena koliko ja znam je da odredjivanje granulomertrijskog sastava a principi??????


Da bi se neki postupci u farmaceutskoj industriji bolje odvijali primenjuje se prosejavanje, na primer transport, susenje, ekstrakcija, takodje i da se obezbedi efikasnije mesanje i konacno za odredjivanje granulometrijskog sastava. A sto se tice principa prosejavanja, mislim da tu treba da se prica o agitacionoj metodi, metodi cetkanja, centrifugiranja i metodi sa strujom vazduha.

Anka

#51
Zanimljive oblasti kozmetologije (http://farmaceuti.com/tekstovi/?p=103)
ovo moze da vam posluzi kao odgovor za odgovarajuca pitanja

vmaja

evo i ja da se nadovezem, ovde takodje ima nekih stvari koje mogu da olaksaju ucenje
http://www.eucerin.com.hr/mnk/mnk.asp

Anka

jel znas odgovor na pitanje 23. INCI imena kocmetickih sastojaka i sirovina ?

vmaja

#54
Ja bih tu rekla da je INCI ( internacionalna imena kozmetickih sastojaka) sistem imena kozmetickih sastojaka koji se bazira na latinskim, naucnim imenima. Taj sistem je neophodan zbog internacionalnog prometa kozmetickih preparata. Tako tacne informacije na deklaraciji proizvoda dolaze do potrosaca. A one su neophodne jer jedino tako moze da se smanji rizik od nezeljenih reakcija i zastiti potrosac. Npr. mogu se spreciti alergijske reakcije na neke sastojke. Primeri su sledeci: vitamin E se po INCI oznacava kao tokoferol ili jojobino ulje kao ulje biljke Simmondsia Chinensis, aloe vera gel kao Aloe Barbadensis gel, itd...

Anka

a 1. postupak dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet?
i 8. primena Arenijusove  jednacine u ispitivaju i predvidjanju stabilnosti farmaceutskih oblika ?

vmaja

Sto se tice odgovora na prvo pitanje, to ima lepo objasnjeno u knjizi na 10 i 11 strani.
A primena Arenijusove jednacine u ispitivanju i predvidjanju stabilnosti farm. oblika takodje ima u knjizi, mada ukratko ja bih rekla sledece: brzina vecine hemijskih reakcija se povecava sa porastom temperature. Eksperimentalno je dobijena eksponencijalna zavisnost konstante brzine reakcije od temperature, tj. Arenijusova jednacina i na osnovu nje moze se konstruisati kriva. Iz Arenijusove krive moze se odrediti aktivaciona energija i zavisnost degradacije od temperature. Sve to dozvoljava procenu stabilnosti lekovite supstance u nekom lekovitom obliku na bilo kojoj temperaturi. Hemijska degradacija aktivne supstance dovodi do smanjenja sadrzaja i gubitka jacine leka, fizicke nestabilnosti i mikrobioloske nestabilnosti. Hemijske reakcije koje uzrokuju degradaciju su hidroliza, dehidratacija, oksidacije, izomerizacija, polimerizacija itd...

Anka

#57
3. Sindeti- sintetski deterdzenti? jer zna neko koji su PAM-ovi tj da ih nabroji ?
40.Efekti na kozi kozmetickih gelova i krema sa punjenim ("obogacenim") liposomima ?

vmaja

40.Efekti na kozi kozmetickih gelova i krema sa punjenim ("obogacenim") liposomima ?

Najkrace receno, lipozomi su mikro transporteri sa jedinstvenom sposobnoscu da udju u celiju noseci u svojoj unutrasnjosti aktivni sastojak ili lek.

Neverovatan uèinak kozmetièkih preparata mo¾emo pripisati lipozomima. Bioaktivne supstance, neophodne za oèuvanje zdravlja ko¾e su odavno poznate, vocne kiseline, hitin, koenzim Q10, hijaluronska kiselina, vitamini A, D, E, F i mnoge druge. Ali je tek otkriæe lipozoma omoguæilo da one dopru do najdubljih slojeva ko¾e i uðu u æeliju, ¹to je osnovni preduslov za njihovo maksimalno dejstvo i efekte. Lipozomi su male èestice, nevidljive golim okom, koje se spontano stvaraju u ¾ivim organizmima. Izgraðene su od istih materija od kojih su izgraðene i biolo¹ke membrane, opne svih na¹ih æelija, a to su uglavnom, fosfolipidi. Zahvaljujuæi takvom sastavu bio lipozomi nesmetano prolaze kroz membranu i unose u æeliju materije od vitalnog znaèaja za zdravlje æelije proteine, vitamine, vodu i druge sastojke koji ¹tite, hrane i revitalizuju ko¾u. Tako se posti¾u neuporedivo bolji efekti nego kad se tim istim sastojcima na ko¾u deluje direktno bez lipozoma. Osim toga, za svaku kozmetiku, sa ekolo¹kog stanovi¹ta, su veoma va¾ni priroda i poreklo kori¹æenog materijala, netoksiènost prema tkivima, lakoæa primene i biorazgradivost tj. sposobnost potpune razgradnje koja neæe æeliju dodatno opteretiti ¹tetnim produktima njenog raspada.

Na sva ova pitanja lipozomi su dali pozitivan odgovor. Sirovine za proizvodnju lipozoma se izoluju iz lecitina soje, stalno obnovljivog i prirodnog izvora, pa zato ne poseduju nikakvu toksiènost i ne samo da se potpuno razgrade, veæ se i ugrade u æeliju, dajuæi tako biomedicinsku dimenziju ovoj vrsti kozmetike. S druge strane, zbog svoje graðe, lipozomimi se mogu u organizam uneti materije za koje se unapred zna da bi bile uni¹tene kada bi bile plasirane klasièno, direktno na ko¾u. Najveæa prepreka dospevanju raznih supstanci u dublje slojeve ko¾e je epidermis (poko¾ica). Njegov prvi sloj, Stratum corneum, koji je potpuno oro¾ao jer se sastoji od izumrlih æelija koje se odbacuju lju¹æenjem ko¾e. Ovaj sloj je izgraðen prema modelu cigli i maltera i tako je èvrst da ne mo¾e da propusti ni vodu ni druge hranljive i za¹titne materije neophodne ko¾i za njeno zdravlje i lep izgled. Lipozomi imaju sposobnost da proðu kroz ovaj sloj i dopru do najdubljih slojeva ko¾e, direktno u zive celije u kojima se ustvari, i odvijaju najznaèajniji ¾ivotni procesi za njeno zdravlje, i u njih unesu hranljive i regenerativne materije koje æe pomoæi ishranu i regeneraciju ko¾e. Bez lipozoma i njihove jedinstvene sposobnosti da prodju kroz celijsku membranu, nije moguce u celiju uneti aktivne sastojke.

Kako funkcioni¹u bio lipozomi ?

Lipozomi se vezuju za keratin iz oro¾nalog sloja, obrazujuæi tanak i suptilan film. Ovaj film smanjuje gubitak vode iz povr¹inskog sloja ko¾e i vezuje vlagu iz atmosfere zahvaljujuæi tzv. humektantima - ovla¾ivaèima. Tako hidratisani roznati sloj sada postaje propustljiv za vodu i ko¾a ponovo dobija sve¾ i mladalaèki izgled. Hidratacija ko¾e posti¾e se pola sata posle nano¹enja kreme i prisutna je èitav dan u ko¾i, jer bio lipozomi i keratin stvaraju kompaktnu organsku strukturu koja se ne mo¾e sprati sa povr¹ine ko¾e ni vodom, ni sapunom.
U drugoj fazi lipozomi sa svojim bioaktivnim komponentama dopiru do dubljih slojeva ko¾e. Na taj naèin najdragocenije materije, predhodno umetnute u lipozome, dospevaju u unutra¹njost æelije: razni prirodni antibiotici koji ¹tite ko¾u od bakterija, gljivica i virusa, proteini koji je ishranjuju, bioregeneratori koji obnavljaju njen izgled i strukturu i druge materije koje obnavljaju i ishranjuju ko¾u. Jedinstvenost lipozoma je u tome ¹to, za razliku od ve¹taèkih kozmetièkih primesa koje zagaðuju æeliju, lipozomi ne samo da je ne zagaðuju nego se njihovi sastojci ugraðuju u opne ko¾nih æelija i obnavljaju ih tako da im se produ¾ava biolo¹ka mladost i ¾ivotni vek. Naime, esencijalne masne kiseline neophodne za normalan metabolizam æelija, na prvom mestu linolna kiselina, koje ulaze u sastav lipozoma, ugraðuju se i u opne æelija ko¾e, koje su takoðe izgraðene od ovih masnih kiselina, èime se poveæava elastiènost i sposobnost razmene materija izmeðu ko¾e i spolja¹ne sredine, tj. propustljivost ko¾e. Linolna kiselina smanjuje transepidermalni gubitak vlage, reguli¹e funkciju lojnih ¾lezda i poveæava respiratornu aktivnost ko¾e. Izvor linolne kiseline je lecitin soje u kome je ima preko 65%.

Anka

sta bi rekla za CINK PIRITION i HIDROHINON?