Paketiæi za ¹tiæenike djeèijeg doma

Started by frckica-j, 19-01-2009, 19:19:10

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

frckica-j

Za ¹tiæenike Djeèijeg doma 30 paketiæa
Izvor: Nezavisne novine

Mali¹ani iz Djeèijeg doma "Rada Vranje¹eviæ" juèe su dobili novogodi¹nje paketiæe od predstavnika Saveza studenata Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

"Za djecu smo spremili 30 paketiæa koji su zaista kvalitetni, a studenti Medicinskog fakulteta treæu godinu za redom organizuju prikupljanje slatki¹a za najugro¾enije i najmlaðe èlanove na¹eg dru¹tva. Ove godine smo prioritet dali djeci iz Doma 'Rada Vranje¹eviæ', jer iz godine u godinu se poveæava broj mali¹ana koji dolaze u ovu ustanovu", kazao je Sa¹a Markoviæ, predsjednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

On je dodao da su studenti sa svih godina i sa sva èetiri smjera Medicinskog fakulteta, u toku dvije sedmice, dobrovoljno prikupljali slatki¹e.

Danilo Ponjarac, direktor Doma "Rada Vranje¹eviæ", rekao je da su ¹tiæenici dobijali paketiæe i ranije u toku novogodi¹njih praznika, ali da svaki novi paketiæ mali¹anima donese osmijeh na lice i poka¾e im da postoje humani ljudi koji misle na njih.

"U toku praznika bilo je puno humanih akcija, a i studenti Medicinskog fakulteta su pokazali volju da uvesele jo¹ jedan dan ¹tiæenika Djeèijeg doma. "Zahvaljujem im se u ime djece, osoblja i u svoje ime, te se nadam daljoj saradnji sa ovim mladim ljudima", dodao je Ponjarac.

Studenti Medicinskog fakulteta pored ove akcije organizovali su i akciju prikupljanja pomoæi Ani Latinoviæ i uplatili 1.200 KM na raèun njenih roditelja, a pred Novu godinu zavr¹ili su i akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Bred