Promena radnog vremena ¹altera u Studentskoj slu¾bi

Started by Bred, 15-06-2009, 20:07:10

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

S obzirom na poslove koji predstoje zbog prijema dokumenata i upisa bruco¹a u ¹kolsku 2009/2010. godinu, ¹alteri neæe raditi 22-24.6.2009, 29.6.2009. i 6-8.7.2009. godine.

Molim studente da svoje obaveze koje imaju u Studentskoj slu¾bi usklade sa ovim rasporedom

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/06/15/promena-radnog-vremena-saltera-u-studentskoj-sluzbi/