Poèetak nove ¹kolske godine

Started by Bred, 29-09-2009, 01:51:08

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Nova ¹kolska godine za studente II, III, IV i V poèinje 5.oktobra 2009. godine. Sva predavanja æe poèeti od 5. oktobra prema rasporedu, osim predavanja iz Analitièke hemije II koja æe poèeti od 12. oktobra. Ve¾be æe poèeti u terminima koji æe biti istaknuti na oglasnim tablama ispred predmetnih instituta.


http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/09/22/pocetak-nove-skolske-godine-2009/

sasska

Divno.Ali meni i dalje nije jasno koji je raspored predavanja za V godinu ???