Overa jesenjeg semestra

Started by Bred, 21-01-2010, 22:24:59

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Integrisane i osnovne studije

Overe semestra za sve godine (osim prve) obaviæe se u periodu od 1. do 5. februara od 11 do 13 h.

Studenti prve godine ne overavaju semestar.

Studenti prve godine koji plaæaju ¹kolarinu du¾ni su da se jave odseku za nastavu i studentska pitanja u periodu od 16. do 19. februara, od 10 do 14 h, sa potvrdom o uplaæenoj III rati.

Studenti koji ponovo pohaðaju predmete du¾ni su da se jave Odseku za nastavu i studentska pitanja u periodu od 16. do 19. februara, od 10 do 14 h sa potvrdom o uplaæenoj III rati.
Poslediplomske studije

Overe semestra za sve godine poslediplomske nastave (osim prve) obaviæe se u periodu od 1. do 5. februara, od 11 do 13 h.

Studenti prve godine ne overavaju semestar.

Studenti prve godine koji plaæaju ¹kolarinu du¾ni su da se jave Odseku za nastavu i studentska pitanja u periodu od 16. do 19. februara, od 11 do 13 h, sa potvrdom o uplaæenoj III rati.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2010/01/20/obavestenje-o-overi-jesenjeg-semestra/