Farmaceutska hemija ubuduæe pismeno

Started by an85, 16-09-2009, 22:11:53

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nea

Evo ima i na sajtu fakulteta nekih pitanja iz vitamina i steroida koja su bolonjcima data za vezbu

http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/courses/7/posts

milicagm

#16
Hvala Bred! Pogledala sam ovo-bio je upravu neko kad je rekao da su bolonjci za ovo trenirani.A mi-ko se kako snadje. :ohwell:

Bred

OBEVE©TENJE


NA ZAHTEV NASTAVNIKA INSTITUTA ZA FARMACEUTSKU HEMIJU NASTAVNO NAUÈNO VEÆE JE NA XXV SEDNICI ODOBRILO DA SE OD NOVEMBARSKOG ISPITNOG ROKA 2009. ISPIT IZ FARMACEUTSKE HEMUJE ZA STUDENTE KOJI SU JE SLU©ALI PO STAROM PROGRAMU POLA®E PISMENO U OBLIKU TESTA.

TEST ÆE OBUHVATATI 6 OBLASTI IZ CELOKUPNOG GRADIVA KOJE SU STUDENTI SLU©ALI U TOKU DVA SEMESTRA.
SVAKA OBLAST NOSIÆE PO 10 POENA, TJ. UKUPNO 60 POENA
DA BI POLO®IO ISPIT STUDENT IZ SVAKE OBLASTI MORA DA OSVOJI PO 51% .

U PRILOGU SE NALAZE  PITANJA KOJA ÆE STUDENTIMA POSLU®ITI ZA VE®BANJE U TOKU PRIPREME ISPITA

http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/assets/1451

orlja

da li mozemo da saznamo sta cini svaku oblast

mladen

da li su ovo aktuelna pitanja? ako jesu kako ih razvrstati u 6 oblasti?

1. Steroidi (24)
1.   Estrogeni hormoni  II
2.   Antiandrogeni i antiestrogeni
3.   Androgeni hormoni  IIII
4.   Anabolici
5.   Derivati 19-nor testosterora
6.   Antiandrogeni
7.   Progestini
8.   Antikoncipijensi
9.   Mineralokortikoidi  II
10.   Glukokortikoidi  III
11.   Kortizol dezoksi kortokosteron
12.   Kortizol i dezoksikortizol
13.   Steroidni antiinflamatori  II
14.   Kardiotonièni heterozidi
15.   Kardenolidi II

3. Hormoni tiroidne ¾lezde (2)
1.   Tiroksin
2.   Tiroksin i tireostatici

4. Antibiotici (35)
1.   Stabilnost penicilina
2.   Nestabilnost penicilina
3.   Penicilini G i V
4.   Depo i prirodni penicilini
5.   Penicilini za per os  II
6.   Ureido-penicilini  II
7.   Inhibitori β-laktamaza
8.   Cefalosporini za per os  II
9.   Injekcioni cefalosporini  II
10.   Oksiimino cefalosporini
11.   Cefamicin
12.   Aminoglikozidi
13.   Aminoglikozidi (derivati 2-deoksi-streptamina)
14.   Streptomicin  III
15.   Tetraciklini  IIII
16.   Stabilnost tetraciklina
17.   Prirodni tetraciklini  IIII
18.   Polusintetski tetraciklini  IIII
19.   Hloramfenikol  III

5. Lokalni antiinfektivi (9)
1.   Alkoholi, fenoli i tenzidi
2.   Aldehidi, fenoli i PAM
3.   Antiseptici (PAM)
4.   Jedinjenja Cl, Hg i J
5.   Antiseptici (akridinske i
fenil-metanske boje)
6.   Akridinske i trifenilmetanske boje
7.   Konzervansi
8.   Konzervansi (jedinjenja ¾ive)
9.    Amidini i bigvanidini


6. Antimikrobni lekovi (20)
1.   Uroantiseptici
2.   Hinoloni
3.   Antimikotici  III
4.   Lokalni antimikotici  IIII
5.   Antimikotici (azoli)  II
6.   Antiparazitici  IIII
7.   Antituberkulotici  II (ne antileprotici)
8.   Ansamicini
9.   Antivirotici
10.   Nukleozidni antimetaboliti

7. Sulfonamidi (3)
1.   Sulfonamidi za lokalnu primenu
2.   Depo sulfonamidi
3.   Inhibitori folat-reduktaze

8. Antidijabetici (4)
1.   Oralni antidijabetici  III
2.   Oralni antihiperglikemici

9. Antineoplastici (8)
1.   Antimetaboliti III
2.   Antraciklini i antimetaboliti
3.   Antraciklini  II
4.   Alkilujuæi agensi  II

10. Hoinergici (1)
1.   Holinergici

11. Antiholinergici (3)
1.   Antiholinergici
2.   Prirodni antiholinergici
3.   Sintetski antiholinergici

12. Antiparkinsonici (1)
1.   Antiparkinsonici

13. Miorelaksansi
Samo prepoznavanje

14. i 15. Adrenergici (9)
1.   α-adrenergici (agonisti i
      antagonisti)
2.   α-agonisti
3.   β-agonisti  II
4.   Bronhodilatatori II
5.   α-blokatori
6.   β-blokatori  II

16. Antiaritmici (11)
1.   Antiaritmici  III
2.   Lidokain, tokainid i meksiletin
3.   Blokatori Ca kanala  IIII
4.   Derivati dihidropiridina III

17. Vazodilatatori (7)
1.   Vazodilatatori  III
2.   Koronarni vazodilatatori  III
3.   Metabolizam verapamila i diltiazema

18. Analgetici (7)
1.   Morfin i kodein
2.   Morfin i derivati
3.   Derivati morfinana i benzomorfana
4.   Antagonisti opoidnih receptora II
5.   Opoidni derivati piperidina
6.   Metadon i derivati

19. Antitusici (2)
1.   Antitusici
2.   Sekretolitici

20. Analgoantipiretici (2)
1.  Derivati pirazolona i pirazolidin diona
2.  Salicilati i derivati p-amino fenola II

21. NAS (8)
1.   Nesteroidni antiinflamatori IIII
2.   Nesteroidni antireumatici
3.   Nesteroidni antireumatici (derivati    siræetne i propanske kiseline)
4.   Oksikami - nesteroidni antireumatici
5.   Oksikami

22. Antihipertenzivi (6)
1.   Rezerpin – metabolizam i stabilnost
2.   Antihipertenzivi – α blokatori II (pi¹i
der hinazolina i sintetske α blokatore)
3.   ACE inhibitori  III

23. Diuretici (10)
1.   Diuretici
2.   α,β-nezasiæeni laktoni i aldakton
3.   Tiazidi i dihidrotiazidi IIIII
4.   Diuretici derivati benzoeve kis i aldakton
5.   Diuretici koji ¹tede kalijum  II

24. Psihofarmaci (16)
1.   Fenotiazini i butirofenoni
2.   Antipsih (butirofenoni i             salicilamidi)
3.   Antipsih (butirofenoni i             fenotiazini)
4.   Antipsih (fenotiazini i             tioksanteni)
5.   Derivati butirofenona i             benzamida
6.   Anksiolitici  IIII
7.   Triciklièni antidepresivi
8.   Triciklièni i tetraciklièni antidepresivi
9.   Selektivni inh preuzimanja serotonina
10.   MAO-inhibitori  III25. Antihistaminici (6)
1.   Blokatori H1 receptora
2.   Klasièni blokatori H1 receptora
3.   Antihistaminici bez sedativnog dejstva
4.   Blokatori H2 receptora  II
5.   Antiulkusni lekovi

26. Hipnotici (1)
1.   Barbiturati

27. Antiepileptici (9)
1.   Antikonvulzivi  IIIII III
2.   Antiepileptici (gaba-pentin)

28. Op¹ti anestetici (1)
1.   Op¹ti anestetici

29. Lokalni anestetici (3)
1.   Lokalni anestetici
2.   Lokalni anestetici (estri)
3.   Lokalni anestetici (anilidi)

30. Analeptici (1)
   1.  Analeptici

31. Kontrastna sredstva (3)
   1.  Kontrastna sredstva  III

32. Vitamini (23)
1.   Vitamin B1  II
2.   Vitamini B1 i B6  II
3.   Vitamin B1 i folna kiselina
4.   Vitamini B1, B2 i i nikotinamid
5.   Vitamini B2, B6 i folna kiselina
6.   Vitamini B5 i B6
7.   Vitamin C  III
8.   Vitamin A  II
9.   Vitamini A i D  II
10.   Vitamin D
11.   Vitamin D (stereohemija)
12.   Vitamin E
13.   Vitamini E i K
14.   Vitamin K  II
15.   Vitamin K i antikoagulansi
16.   Antikoagulansi

makica

To jesu aktuelna pitanja, i nema potrbe razvrstavati ih u 6 oblasti, jer je juce na ispitu bilo 3 oblasti!  :wink:
Niko sa instituta nije,a ne verujem ni da ce nam tacno podeliti gradivo na tri dela pa da tacno znamo sta u kom delu dolazi.ali evo ja sam otprilike napisala sta je juce bilo. :K2:

Evo mojih utisaka,ja sam isto juce polagala - smer DF.
Znaci test je bio sastavljen iz 3 dela, svaki deo je sastavljao jedan od profesora i to je pisalo u gornjem desnom uglu.
Pitanja su licila na one primere koje smo dobili za vezbanje i koje su oni okacili na sajtu fakulteta.
Ne mogu da se setim pitanja,ali otprilike cu napisati oblasti koje su dolazile. :geek:
Pitanja iz Agbabinog dela su bila iz antibiotika (penicilin),steroida (bilo je formula i iz estrogena i androgena i kortikosteroidi),kvs (vazodilatatori, antiaritmici).
Zoricin deo je obuhvatao - parasimpatikus (holinergici,antiholinergici,parkinsonici), vitamine, opioide, nsail.
Soteov deo je obuhvatao- anti deo (antivirotici),cns.

Po nekim mojim utiscima Soteov deo je bio najnezgodniji :?
Eto toliko!
Ako se setim jos nekih detalja,pisacu!
:Z

Rambo

#21
Prof..Zorica Vujic
OBLAST 1 (Parasimpatikus)
-Holinergici
-Antiholinergici
-Antihistaminici
-Muskarinski agonisti
-Miorelaksansi
OBLAST 2
-Analgetici
-N.A.I.L.
-Antitusici
-Vitamini
Prof.Agbaba
1) KVS
2)-Steroidi
  -Antibiotici
Prof. Sote
1)CNS
2)ANTI
  -Antimikrobni lekovi
  -Lok. antiinfektivi
  -Antidijabetici
  -Antineoplastici
  -Antiparkinsonici
  -Sulfonamidi

Sest oblasti ,svaka oblast broji po 10 poena.Iz ovoga sada vidite koje su oblasti najvaznije!!

Rambo

greska! ne treba da pise simpatikus kod druge zoricine oblasti!eto

Bredmakica

DF pa cu pokusati da se setim...

Agbabin deo:

1.Benzatin penicilin V, formula i nekih pet podpitanja-depo oblik,so,duze deluje nego penicilin V,primena parenteralno.
2.Steroidi-dato 6 formula i nekih 6 podpitanja
Formule-antiestrogen slican klomifenu,antiandrogen finasterid,akt.oblik testosterona stanolon,glukokortikoid-dexametazon,cini mi se estradiol i ne mogu da se setim jos jedne.
Podpitanja da se napise estradiol dipropionat,koje formule sadrze amid,koje estar,koje etar.
3.Dato 6 formula diuretika i antihipertenziva - kvinapril,enalapril,spironolakton,bumetanid,manitol,neki tiazidni diuretik.
Podpitanja kojoj terapijskoj grupi pripadaju ovi lekovi,sta se njima leci i mehanizam delovanja.
4.Dato ime jedinjenja po yupac-u, pa da se napise nestabilnost in vitro.
Jedinjenje je noradrenalin-hidrohlorid,treba da se pise gradjenje betaina i adrenohroma.

Zoricin deo:

1.Dato ime jedinjenja po yupac-u,u pitanju je morfin,pa da se napise njegova struktura,metabolizam i aktivni metaboliti,da li je jedinjenje kiselo,bazno ili amfoterno,kako se primenjuje,sta se desava alkilovanjem polozaja 3 - smanjuje se analgetski efekat,derivati su antitusici...

2.VITAMINI - bio je vitamin A retinol,pa u kom se obliku on daje.
Vitamin B1,napisati njegovu aktivnu formu.
Vitamin D,napisati aktivaciju i aktivan oblik.
Vitamin E,nestabilnost i reakcija nestabilnosti.
Bile su jos dve formule,ali ne mogu da se setim sta je bilo.

3.ANALGETICI,pa formule analgoantipiretika i nsail
Da se napise zato su derivati pirazolidin 3,5-di ona kiseli.
Tu je bilo jos nekoliko podpitanja ali ne mogu da ih se setim.

4.ANTIHISTAMINICI, i to blokatori H1 Rc.
Trebalo je da se obelezi koji od njih nemaju analgetski efekat,to je ona druga grupa.
Bilo je da se napise aktivni oblik loratadina-desloratadin.
Da se obelezi najbazniji N u formuli,da se napise so sa organskom bazom.
Bilo je da se napise metabolizam nekog antihistaminika,ciju ja formulu nisam prepoznala.

5.PARASIMPATIKUS
Formule - pilokarpin,suksametonijum di bromid, atrakurijum besilat, fizostigmin,i jos dve :roll: 
Da se napise so besilat,da se napise nestabilnost fizostigmina,da se obeleze prirodni proizvodi,da se napise ko od njih deluje na nikotinske Rc,
da se napise za neuromuskulatorne blokatore sta su i sta izazivaju.

Soteov deo:

1.CNS
Antipsihotik derivat fenotiazina, klozapin- atipicni antipsihotik, doksepin-triciklicni antidepresiv i jos jedna.
Podpitanja-yupac naravno,pa koja dva imaju isto delovanje,kako se daju,da se oznace izosterne grupe bitne za dejstvo,koji je najrastvorljiviji u vodi...

2.ANTIKONVULZIVI
Prve dve formule- derivati hidantoina,druge dve derivati disupstituisanih barbiturata- primidon i dietil-barbiton.
Podpitanja-yupac,pa da se zaokruze farmakofore,delovanje.

3.LOKALNI ANESTETICI
Date 4 formule-lidokain,pa su dve derivati prokaina,pa cetvrta meni nepoznata.
Yupac za lidokain.
Pa naravno metabolizam ovog cetvrtog leka i aktivni metabolit.
Pka ovih jedinjenja? Od 7-9.
Gde se i sa cim koriste? U stomatologiji sa adrenalinom da bi se sprecilo sistemsko nezeljeno dejstvo-vazodilatacija.

4.ANTITUBERKULOTICI
Pirazin amid i etambutol,da se napisu formule,yupac,aktivni metabolit etambutola.
Delovanje njihovo.

5.SULFONAMIDI
Sulfametoksazol i trimetoprim,da se napisu formule,yupac,neaktivni metabolit sulfometoksazola i sta oni cine zajedno-Bactrim ;)

5.Dato ime jedinjenja po yupacu,u pitanju je GLIBURID - antidijabetik.
Da se napise njegova formula,jedan aktivni metabolit,naravno delovanje,i da se obeleze i imenuju funkcionalne grupe.

6.CITOSTATICI - bili su antimetaboliti folne kiseline
Da se napisu formule trimetreksata i leukovorin Ca.
Za sta se koriste,yupac za trimetreksat.

Cini mi se da sam nesto ispustila kod Sotea,ali trenutno ne mogu da se setim.
Eto toliko od mene, ja sam ga polozila sada dobila sam 8!
Srecno,nadam se da sam bar malo pomogla!

sladjana

Ne mozes ni zamisliti koliko si pomogla. Hvala ti od srca. :cvet

veverica