Radno vreme ¹altera tokom upisa

Started by Bred, 01-06-2011, 22:12:01

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

S obzirom na poslove koji predstoje zbog prijema dokumenata i upisa bruco¹a u ¹kolsku 2011/12 godinu, ¹alteri Odseka za nastavu i studentska pitanja neæe raditi sa studentima sledeæih dana:

    * 22.06.2011.
    * 23.06.2011.
    * 29.06.2011.
    * 30.06.2011.
    * 06.07.2011.

Molimo studente da svoje obaveze koje imaju u Odseku za nastavu i studentska pitanja usklade sa ovim rasporedom.

http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2011/06/01/radno-vreme-saltera-tokom-upisa-2011/