Isplata studentskih kredita pocinje....

Started by makky, 27-09-2006, 09:35:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Blesava*

Mislim da treba da nam daju jo¹ za èetiri meseca...bar sam tako èula  :K2:
a kada...to ne znam.. :roll:

Bred

Duguju vam za jun. Ujulu i avgustu ne dobijate. Znaci ostaje posle jos septembar i oktobar.  :wink:

Bred

QuoteMinistarstvo prosvete Republike Srbije najavilo je da æe isplata studentskih kredita i stipendija za JUN i SEPTEMBAR poèeti 29-og septembra 2010.godine.
http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=4

Blesava*

Da li neko zna kada ce biti isplata poslednje stipendije (i kredita) za oktobar? :)

jecaperec

Ministarstvo prosvete Republike Srbije najavilo je poèetak isplate studentskih kredita i stipendija za mesec OKTOBAR (poslednja rata za ¹kolsku 2009/2010.godinu), sa poèetkom isplate 09.12.2010.godine.
:ziveli

Bred

Trebalo bi sutra na sajtu ubbad-a da izadje spisak studenata kojima je odobrena stipendija/kredit a isplata bi trebalo da bude pocetkom februara, iznos kredita se nece povecavati.

Bred

#441
Predlog liste studentskih stipendija/kredita
Studentske stipendije (http://ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=199)
Studentski krediti (http://ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=202)
Konacni spiskovi
Studentske stipendije (http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=199)
Studentski krediti (http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=202)

Bred

#442
Isplata studentskih i uèenièkih kredita i stipendija

2011/02/21

Ministarstvo prosvete je utvrdilo da poèetak isplate uèenièkih kredita i stipendije za mesec NOVEMBAR I DECEMBAR 2010., JANUAR I FEBRUAR 2011.godine, bude 25.02.2011.godine, a da poèetak isplate studentskih kredita i stipendija za mesec NOVEMBAR i DECEMBAR 2010., JANUAR i FEBRUAR 2011. godine, bude 28.02.2011.godine

http://ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=4

Bred

Isplata kredita i stipendija

2011/04/14

- Isplata STUDENTSKIH kredita i stipendija za period: mart - april 2011.godine poèinje 20.04.2011.godine, odlukom Ministarstva prosvete i nauke.

http://ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=4

Bred

Isplata stipendija i kredita

2011/05/17

Isplata STUDENTSKIH kredita i stipendija za maj 2011. godine poèinje 25.05.2011.godine, odlukom Ministarstva prosvete i nauke

http://ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=4

Bred

Studentski krediti i stipendije

2011/06/14

Isplata STUDENTSKIH kredita i stipendija za jun 2011., poèinje 23.06.2011.godine, odlukom Ministarstva prosvete i nauke

http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=4

Bred

#446
Isplata kredita i stipendija
2011/09/15
Isplata Studentskih kredita i stipendija za septembar 2011.godine počinje 28.09.2011.godine, Odlukom Ministarstva prosvete i nauke.

http://ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=4:news:

Quote
Isplata STUDENTSKIH kredita i stipendija za mart 2012.godine počinje 29.03.2012. godine, odlukom Ministarstva prosvete i nauke.