MASTERS

Started by stef, 22-10-2006, 18:41:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred


Dukica

Rektor bgd.univerziteta Popovic. je sinoc u Poligrafu Pricao o svim mogucim slucajevima Mastera,i koliko sam ja razumela,bice 2 vrste mastera-oni koji su se upisali tako i tako i zavrsili,i oni koji su diplomirali a koji ce polagati jos poneki ispit da bi bili masteri.Pricao je i o magistrima i doktorima,i skolarinama itd. al nisam bas gledala od pocetka,tako da nisam bas shvatila.
Na kraju se uvek sve svede na to da rektorat i ministarstvo prebacuju na pojedinacne fakultete,a fakulteti i dekani se vade na ministarstvo.
Akon je neko gledao i razumeo,bilo bi dobro da objasni.

Bred

Vlada izjednaèila diplomce i mastere
Diplomci ne ¾ele dodatno do¹kolovavanje za zvanje „master”
Naziv “diplomirani” izjednaèen je po Zakonu s nazivom “master”. To znaèi da u praksi treba da budu izjednaèena akademska zvanja i prava steèena po ranijim propisima sa onima koja predviða novi Zakon o visokom obrazovanju, saop¹tilo je juèe Ministarstvo prosvete.

TUMAÈENJE - Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srbije protumaèio je èlan 127 novog Zakona o visokom obrazovanju koji su, zbog njegove nepreciznosti o sliènostima, odnosno razlikama izmeðu "diplomiranih" i "mastera", fakulteti i univerziteti razlièito tumaèili. Meðutim, izjednaèavanje naziva "diplomac" i "master" razlièito su razumeli studenti i èlanovi Konferencije univerziteta. Dok studenti smatraju da æe konaèno svi biti jednaki u pravima i da æe moæi retroaktivno da dobiju zvanje master, èlanovi KONUS-a misle da je u pitanju samo izjednaèavanje naziva, ali ne i diploma.

- Zahtevaæemo da se u skladu sa ovim tumaèenjem, po hitnom postupku promene statuti i pravilnici fakulteta, te da se unese jednakost izmeðu diplomiranog i mastera. Ovo bi trebalo da se odrazi i na kriterijume za dodelu "master" diploma jer su oni, kako su ih èlanovi KONUS-a utvrdili u petak, prestrogi i za veæinu diplomaca podrazumevaju do¹kolovavanje. Pokreæemo i inicijativu za promenu Zakona - ka¾e za "24 sata" Jelena Ivanèeviæ, èlan Izvr¹nog odbora Studentske unije Srbije.

Dejan Popoviæ, rektor Beogradskog univerziteta i èlan KONUS-a, smatra da se tumaèenje èlana odnosi na izjednaèavanje naziva, a ne zamenu diploma.

- Poenta je da i jedni i drugi imaju ista prava, tako da diplome ne moraju da se menjaju. Nijedna diploma nije zamenjena, nigde. Kada bi do toga do¹lo, onda bi 450.000 diplomaca sa VII-1 stepenom u Srbiji tra¾ilo i dobilo titulu master, èime bismo postali zemlja s najvi¹e mastera u svetu. Saop¹tenje Sekretarijata jeste relevantno, ali prava adresa kojoj se treba obratiti je Odbor za zakonodavstvo Skup¹tine - rekao je sinoæ Popoviæ za B92.

Nema potrebe za zamenom diploma
NOSTRIFIKACIJA Ako se diplomci i masteri isto tretiraju na tr¾i¹tu rada i po pitanju nastavka studija, faktièki nema ni potrebe da se diploma menja, jer æe to diplomce samo ko¹tati novca i vremena, tvrdi ona. "Kada odemo u inostranstvo tamo æe nam ionako tra¾iti nostrifikaciju. Poenta je da kada pozovu na¹ univerzitet u Srbiji i pitaju: ¹ta vam je to ‘diplomirani ekonomista’, da im na¹i ka¾u: ‘To je isto ¹to i master.’ I tada neæe biti nikakvih problema", ka¾e Ivanèeviæ.

J. Subotiæ ||||

24sata

Smrda

aha...pa mi se necemo zvati isto...je l?
nego ce nas isto tretirati?imacemo ista prava,a opet bicemo dipl ph?
kakva zamena teza....opet leksicke zavrzlame...

Dukica

Boze sacuvaj! Najbolje da nece biti razlika izmedju dipl. i mastera. To mogu sad da nas loze,al pri zaposljavanju ce biti drugacije. Uostalom ne mogu vise da se nerviram  :box

Smrda

ja ne kapiram ovo
"..izjednacavanje naziva ,a ne diploma..."
pa ako izjednacavaju nazive...onda treba da se isto nazivamo,je l da?

Dukica

ne nije isto. jedno je dipl. a drugo je master. jedno ce biti nasa dipl,a drugo njihova. i to da ce na trzistu rada to znaciti isto,mogu da lazu nekog drugog...
kako sam juce razumela tog rektora,moci cemo da polazemo par ispita i da budemo masteri.problem je to sto ce cene biti nenormalne,za sta je on opet svalio posao na pojedinacno fakultete a ne na univerzitet. polaganje za mastera na pravnom ce biti jeftinije,u odnosu na nase,a i oni ce imati na budzetu nekog,a mi ne...a da ne pricam jos o tome sto mislim i da na specijalizaciju nece moci da se ide,dok se ne polozi za mastera...
sve u svemu,bice veselo.....
ako ima nekog ko ce da me razuveri,bilo bi lepo..nadam se tome.... :loptica

Bred

#37
Na vidiku rasplet oko mastera
Studentima nava¾nije da se diplomci i masteri izjednaèe u pravima, profesori zadovoljni time
Dan po¹to je Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Srbije saop¹tio da su diplomci i masteri jednaki po zvanjima, kao da je do¹lo do primirja izmeðu studentskih organizacija i Konferencije univerziteta.

PRIBLI®AVANJE - Jelena Ivanèeviæ, èlan Izr¹nog odbora Studentske unije Srbije, ka¾e da, po¹to izjednaèavanje zvanja znaèi i ista prava za diplomce i mastere ¹to se tièe nastavka ¹kolovanja i tra¾enja posla, neæe ni biti potrebe za zamenom diploma.

- Nema razloga da diplomci tro¹e i vreme i novac na poni¹tavanje diploma i dobijanje drugih. Poenta je samo da fakulteti priznaju da su im prava ista. Tumaèenje Vlade da su masteri i diplomci jednaki u zvanjima i pravima stiglo je neoèekivano, tako da æemo ovo pitanje izjednaèavanja izgleda re¹iti i ranije nego ¹to smo oèekivali. Studenti sada oèekuju da æe fakulteti i univerziteti odmah pristupiti izmenama statuta i pravilnika - ka¾e Ivanèeviæeva.

S druge strane, èlanovi KONUS-a èekaju da skup¹tinski zakonodavni odbor da svoje tumaèenje spornog èlana zakona. Profesor Sima Avramoviæ meðutim ka¾e da mu se ipak èini da se stavovi studenata i KONUS-a pribli¾avaju.

- Prijatno sam iznenaðen ovim ¹to èujem od studentskih organizacija, da im je jedino va¾no da se diplomci i masteri izjednaèe u pravima. Èlanovi KONUS-a nikad nisu bili protiv toga. Ali ako ¾ele zamenu diploma, to æe moæi samo pod odreðenim uslovima - ka¾e za „24 sata" profesor Avramoviæ.

KONUS æe, ipak saèekati da Zakonodavni odbor Skup¹tine Srbije protumaèi sporni èlan 127 jer je tumaèenje Sekretarijata Vlade, kako je rekao, interesantno ali neobavezujuæe.

- Ne mo¾e izvr¹na vlast da tumaèi Zakon. Ne vidim problem da saèekamo nekoliko meseci da Zakonodavni odbor Skup¹tine da svoje tumaèenje, jer æemo prve mastere dobiti tek za pet godina - ka¾e Avramoviæ. Na pitanje ¹ta dotle da rade diplomci koji su ove godine upisali jednogodi¹nje master studije, on odgovara:

- Da plaèu. Isto kao i moji asistenti koji su ih zavr¹ili na Sorboni.

Zakon mo¾e da tumaèi i Ministarstvo
Skup¹tina Slobodan Aligrudiæ, predsednik Zakonodavnog odbora Skup¹tine Srbije, izjavio je juèe da ovaj odbor mo¾e da predlo¾i Skup¹tini autentièno tumaèenje spornog èlana, a u sluèaju da se skup¹tina iz objektivnih razloga ne sastane, Zakon æe tumaèiti nadle¾no ministarstvo.
J. Subotiæ ||||

-----------------------

Evo transkripta tog razgovora na b92 http://www.b92.net/info/emisije/poligraf.php?yyyy=2006&mm=11&nav_id=220771

Dukica

Ovaj idiot sa slike ,drugi s leva,je "isao" sa mnom u petu i sve sto je radio je bilo vezano za Otpor. Samo je dzebalebario i drogirao se po ceo dan,a zove se Simon Simonovic.NIje mi neka korist od njega,i nije dobro cim je on umesan u sve ovo. :police:Al ajd,nema veze...
Videcemo sta ce biti od svega toga..... 

Bred

Pa to i jeste problem sto su predstavnici studenata ljudi poput njega a onda i nije cudo sto profesori imaju aferziju od studentskih organizacija

Dukica

To ti pricam.... :cvet

dona

to je nasa stvarnost! niko ko radi ili je normalan nema potrebe da se bavi politikom.
ali dok pravi ljudi ne dodju nama bolje biti nece.
krivi smo mi, sto dopustamo takvima da dodju do izrazaja!!!!!!!!!

Bred

Pa sta cemo kad streberi ne umeju da se bore i izbore :K

dona

prave ljude nisam izjednacila iskljucivo samo sa streberima.
htela sam da kazem da oni manje vredni (cast izuzecima)dobru zaradu vide u politici bar u onoj globalnoj.
ja licno mislim da nije u redu da ostanemo samo dipl. jer na faxu provedemo sest sedam godina za razliku od drugih fakulteta koji traju cetiri god.
koliko sam primetila za master se oni najvise i bore a mi odavno odudaramo od njih da bi na kraju bili jednaki.

Smrda

nije bre...nego svako gleda svoja posla...
a mi uvek odudaramo...