KoLokvijuM

Started by M^i^M^a, 21-11-2006, 11:18:19

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

tarantulica

yeco, prosvetli nas....

kako se odredjuje tip brashna?  :hmm

yeca

Tip bra¹na se odredjuje brojem koji se dobija kada se % pepela u suvom bra¹nu pomno¾i sa faktorom 1000.Tip bra¹na zavisi od stepena ekstrakcije koji predstavlja broj kg bra¹na dobijen iz 100 kg ¾ita. ©to je stepen ekstrakcije veæi i tip bra¹na je veæi jer bra¹no sadr¾i vi¹e mineralnih materija.

yeca

Evo pitanja sa dana¹njeg kolokvijuma:

1. Radi utvrdjivanja ispravnosti masti i ulja, koje se ispitivanje vr¹i:
a) taèka topljenja i kljuèanja  b) jodni broj  c) kiselinski stepen (taèno pod c)

2. Ko ima veæi jodni broj: masti ili ulja. (taèno je ULJA jer imaju vi¹e dvostrukih veza)

3. Napisati reakciju oksidacije jodida pomoæu peroksida.
  (R-O2) + 2KJ + 2CH3COOH = (R - O) + J2 + 2CH3COOK + H2O je tra¾ena reakcija

4. Odredjivanje proteina u mleku se:
a) vr¹i metodom po Kjedahl-u  b) izra¾ava u procentima  c) odredjuje indirektno preko procenata azota  (taèno pod b)

5. ©ta je slepa proba kod odredjivanja proteina metodom po Kjedahl-u? (0,01 M HCl)

6. Kod odredjivanja ukupne tvrdoæe vode:
a) kao indikator se koristi mureksid
b) kao indikator se koristi erio-T (TAÈNO)
c) de¹ava se promena boje iz crvenog u plavo
d) de¹ava se promena boje iz plavog u crveno

7. Ko ima manji proizvod rastvorljivosti:  AgCl ili Ag2CrO4 (taèno je AgCl)

8. Utro¹ak KMnO4 kod ispitivanja vode za piæe SME da bude veæi od: a) 4 mg/L  b) 12 mg/l  c) 16 mg/ml (taèno pod a)

9. Kod odredjivanja jodida u kuhinjskoj soli, bromna voda:
a) se koristi kao oksidaciono sredstvo (TAÈNO)
b) se uklanja rastvorom Na2SO4 i rastvorom fenola
c) ne seæam se
d) ne seæam se

10.Kod odredjivanja jodnog broja kao reagens se koristi:
a) halogenidi  b) rastvor jod-monohlorida  c) rastvor jod-monobromida (taèno je pod b i c)

mrvica

#48
evo jos nekih
Sta se koristi kao slepa proba kod odredjivanja jodida u soli? (20% ror NaCl) druga grupa zasto se dodaje K oksalat kod odredjivanja proteina mleka
Napisi reakciju formol titracije? (druga grupa rju odredjivanja jodida)
A kraj Soxhletove rje se proverava filter papirom i ne sme da ostane masna mrlja nakon susenja na vazduhu :wink:

E da i AgCl ima veci proizvod rastvorljivosti ali se i brze talozi, provereno  :wink:

yeca

e jeste, moja gre¹ka.  :cvet

MiKy

ako je neko u medjuvremenu imao kolokvijum neka kucka pitanjca....ako ih mozda vec nema...

yeca

Quote from: MiKy on 22-05-2007, 21:29:49
ako je neko u medjuvremenu imao kolokvijum neka kucka pitanjca....ako ih mozda vec nema...
Miky, prelistaj prethodne stranice, ja sam bacila neka pitanjca...
Imala je jo¹ jedna grupa juèe kolokvijum i imali su identièna pitanjca koja veæ postoje na forumu.
:wink:

MiKy

yeco :cvet
resih da skupim sva ta pitanja posto kazu da je i prakticni na tu foru pa..

majakf

da li neko zna kakva ce pitanja biti na kolokvijumu?

hvala unapred

philoserbiana

koleginice,pitanjca ces naci u temi o kolokvijumima i prakticnom iz broma...moras malo da procackas po tim temama...mislim da nam je ass.rekla da ce biti jedan zadatak kao sa vezbi,kao iz prirucnika i valjda jos 10 pitanja iz teorije...na zaokruzivanje,dopuniti,napisati...pitanja treba dobro procitati... :hmm

majakf

da li neko moze da se seti kakvi tipovi zadataka dolazi na I kolokvijumu?

philoserbiana

ass.nam je rekla da ce biti isti zadaci koje smo radili na vezbama iz broma...

mina-L

zna li neko sta treba zaokruziti:
Tilmansov reagens: a.)je crven u alkalnoj sredini b.)oxidaciono sredstvo c.)indikator kiselosti vit.C d.)crven u kiseloj sredini e.)nijedan odgovor nije tacan :cvet

milena

Oksidaciono sredstvo, crven u kiseloj sredini..

mina-L

da, i ja sam to zaokruzila,al mislim da je i indikator kiselosti vitamina C?! :hmm