Cene nostrifikacije ispita sa drugih fakulteta

Started by Bred, 09-05-2006, 17:40:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Bred

Cene polaganja predmeta potrebnih za nostrifikaciju diplome stecene na drugom fakultetu

                                       Predavanja              Vezbe          Ukupno

Imunologija                       10.000,00din        10.000din        20000din
Bromatologija                    10.000din             17.500din        27.500din
Fiziologija                          10.000din             7.500din          17.500din
Analitika lekova                  10.000din             10.000din        20.000din
Osnovi industrijske farm.     
i kozmetologije                   10.000din             10.000din        20.000din
Farmakokinetika                  10.000din             7500din           17.500din
Medicinska biohemija            10.000din             10.000din        20.000din
Toksikoloska hemija              10.000din             10.000din       20.000din
Organizacija zdravstvene
zastite                               10.000din                  -
Istorija farmacije s etikom      10.000din                  -