PrAkTiCni

Started by MiKy, 10-05-2007, 09:26:45

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mina-L

Pa ljudi...sta kazete za prakticni,kako vam se cini?!

malena

E i mene to zanima ali ja nisam izasla zeznula sam se... Jel bilo tesko? :wall: :wall:

Nea


Videcemo sutra u 2. Sve ce da kazu rezultati.
Meni se cini da je bilo ok, zadaci su bili resivi , barem u mojoj grupi, jedan je bio sa energetskom vrednoscu a drugi sa saponifikacionim brojem.
Pitanja su isto tako bila po meni ok, sa mozda cetiri - pet malo suptilnijih pitanja za koja nisam bas bila u prvom trenutku sigurna kako da odgovorim.
Ali sve u svemu-  polozivo.

mina-L

Da,ja sam imala energetsku vrednost filter kesice caja i drugi je bio izracunavanje Mg,mada sam ja isla preko one formule iz praktikuma! Bilo je malo "skakljivih pitanja"...videcemo kad izadju rezultati!

bla,bla,bla

Evo pitanja sa dana¹njeg praktiènog,pa prosudite sami da li je bilo te¹ko ili ne(negde mogu da se setim samo taènih odgovora):
1.Napisati strukturu sorbitola
2.Saharin se ekstrahuje:
a)etrom
b)hloroformom
c)sme¹om hloroforma i alkohola
d)alkoholom
3.Feling I je ______,a Feling II je _______ i dodaje se _________
4.Aditivi su:
a)prirodni sastojci namirnica
b)iskjluèivo hemijski sintetske supstance
c)utièu na energetsku vrednost namirnica
d)Pravilnikom je regulisana kolièina
5.Namirnica sa oznakom "bez glutena" spada u:
a)konvencionalnu hranu
b)dijetetski suplement
c)dijetetsku namirnicu
d)funkcionalnu hranu
6.Sadr¾aj vitamina C se izra¾ava u:
a)mg/100g
7.Za identifikaciju masti se odreðuje:
a)kiselinski broj
b)jodni broj
c)indeks refrakcije
8.Metodom po Kjeldahlu se pored proteina odreðuju i:
a)aminokiseline
b)amidi
c)nitrati
9.Uz fenolftalein kao indikator se odreðuju:
a)hidroksidi
b)karbonati
c)bikarbonati
10.Ca-EDTA kompleks je:
a)bezbojan
11.Maksimalan sadr¾aj jodida u kuhinjskoj soli je:
a)5mg/kg
b)10mg/kg
c)15mg/kg
d)20mg/kg
12.Energetska vrednost mleka potièe od:
a)vitamina D,E,K,A
b)zasiæenih masti
c)laktoze
13.Stacionarna faza kod razdvajanja boja je:
a)polarni rastvaraè
b)apolarni rastvaraè
14.Jod-monobromid se koristi umesto joda da bi se spreèila reakcija:
a)adicije
b)supstitucije
c)hidrolize

mina-L

jel kod aditiva treba samo pod d.)? Sta je trebalo napisati za Felinga? :cvet

Marince

Ja sam kod aditiva odgovorila pod d,trebalo bi da je tacno :roll:

mina-L

Pa da,i ja sam,posto sam isla logikom da tu spadaju i boje,koje opet mogu biti i prirodne tako da otpada odgovor pod b.)

philoserbiana

aditivi NISU prirodni sastojci namirnica jer se dodaju namerno...ali aditivi mogu biti supstance PRIRODNOG porekla kao i supstance HEMIJSKI SINTETISANE
tacan odgovor je pod d
test za drugu grupu je vrlo slican ovome,par pitanja se razlikuje
5.namirnice sa oznakom"bez laktoze" i ostatak je isti,isti ponudjeni odgovori
7.za ispravnost masti se koristi i u daljem tekstu je isto
9.uz metiloranz se odredjuje i u produzetku isto
10.boja kompleksa Ca-mureksid je koje boje...
11.maksimalna vrednost kmno4 u utrosku za vodu za pice je i date su vrednosti
14.kod odredjivanja jodnog broja dodaje se JBr radi forsiranja  i u daljem tekstu isto
od zadataka je bilo odredjivanje ene.vrednosti sirupa i saponifikacioni broj :cvet
moje misljenje je da je malo ljudi izaslo juce,odnosno bolje da kazem manje ljudi nego sto sam ja ocekivala...test je bio u rangu onih kolokvijuma koje smo vec polagali :cvet

malena

E hvala na pitanjima znacice nama koji izlazimo u julu...  :wall:  :cvet

bla,bla,bla

E,da zaboravih da dodam jos 2 zadatka koja su bila:
1.Odrediti energetsku vrednost namirnice-èaja za mr¹avljenje(20 filter kesica po 2,5g) ako je hemijskom analizom utvrðeno da sadr¾i:
masti....
ugljenje hidrate....
belanèevine......
pepeo.......
vlagu......
i jo¹ ne¹to(ali uglavnom ne koristi se u raèunu) .....
Rezultat izraziti na 100g proizvoda i na jednu filter kesicu  u kcal i KJ
2.Ukupna tvrdoæa vode je 22 n.s.,a sadr¾aj Ca je 120 mg/ml.Odrediti sadr¾aj Mg u mg/ml.Napisati reakcije za ukupnu tvrdoæu vode i za odreðivanje Ca.

bla,bla,bla

©to se tièe taènih odgovora kod aditiva je sigurno pod d) (rekla mi je asistenkinja kada sam predao rad),a Feling I je CuSO4,a Feling II alkalni rastvor K-Na-tartarata i dodaje se da spreèi talo¾enje Cu(OH)2

schonne

znaci ne mogu da shvatim ako se vec stampa jedan word dokument da je toliko tesko da se okaci i na sajt fakulteta  :stid:

mina-L

Sve u svemu,mislim da su ocene fine! :~

philoserbiana

prezadovoljna sam kako je prosao prakticni...sve najbolje onima koji tek izlaze  :cvet