Usmeni ispit

Started by pufnica, 30-05-2008, 15:18:40

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Iris germanica

Izasao je raspored i na sajtu. :wall:

Bred

evo ga:


USMENI ISPIT

Prof. dr Ivanka Miletiæ

16.06.2008.god  u 10 h

1.   Aæimoviæ Ivana
2.   Bjelobrk Jovana
3.   Brenjo Zorica
4.   Beoèanin Ksenija MB
5.   Vignjeviæ Marija
6.   Vasiæ Vladimir
7.   Vuèkoviæ Nina
8.   Goliæ Marija
9.   Go¹njiæ Sandra
10.   Dilber Jovana
11.   Dojèinoviæ Ivana
12.   Zariæ Vladimir


18.06.2008.god  u 10 h

13.   Zaharijeviæ Milena
14.   Ivanoviæ Milan
15.   Jovanoviæ Milena
16.   Jeftiæ Jelica
17.   Jano¹eviæ Jelena
18.   Krasniæ Bojana
19.   Lazareviæ Mirjana
20.   Makragiæ Marija
21.   Markoviæ Milena
22.   Mitriæ Nevena
23.   Marinkoviæ Marijana
24.   Marièiæ Anita  MB


19.06.2008.god  u 10 h

25.   Markoviæ Slaðana
26.   Milev Nenad
27.   Mojoviæ Katarina
28.   Nediæ Aleksandra
29.   Nikodijeviæ Aleksandar
30.   Nikoviæ Jelena
31.   Nikolovska Ivana  MB
32.   Ota¹eviæ Ivana
33.   Petljanski Jelena
34.   Pavloviæ Nevena
35.   Pejoviæ Ana
36.   Radiæ Milena
37.   Radosavljeviæ Katarina


23.06.2008. god  u 10 h

38.   Stamatoviæ Sonja
39.   Sekuliæ Ana
40.   Simonoviæ Marina
41.   Stojakoviæ Slavi¹a
42.   Stojkov Marijana
43.   Stojanoviæ Dragana
44.   Stojakoviæ Dragana  MB
45.   Trifunoviæ Branka
46.   ©umanoviæ Damjan
47.   Bogdanoviæ Marina  kzin
48.   Manojloviæ Marija   kzin
49.   Popoviæ Tanja   kzin


24.06.2008.god  u 10 h

50.   Stanojeviæ Radmila 
51.   Filipoviæ Marina
52.   Ðura¹koviæ Jelena
53.   Æebiæ Jelena


Prof. dr Ivan Stankoviæ

16.06.2008.god  u 10 h

1.   Anðelkoviæ Milena
2.   Brkiæ Jovana
3.   Birta¹eviæ Zoran
4.   Branisavljeviæ Ana
5.   Vignjeviæ Jelena
6.   Vukelja Jovana
7.   Veljkoviæ Jasmina
8.   Gospodinoviæ Ljiljana
9.   Gaèanoviæ Ivana
10.   Gospaviæ Milica

17.06.2008.god  u 10 h


11.   Dodiæ Nemanja
12.   Deniæ Kristina
13.   Ðuroviæ Emilija
14.   Ðuriæ Jovanka
15.   Ðuriæ Jovana
16.   Elfiæ Enisa
17.   Zariæ Biljana
18.   Zeèeviæ Slavko
19.   Ivkoviæ Jelena
20.   Jerusimoviæ Marija
21.   Joviæ Ana
22.   Kekiæ Ana

18.06.2008.god  u 10 h


23.   Kostiæ Sanja
24.   Lazareviæ Marija
25.   Lukiæ Nevena
26.   Marinoviæ Marina
27.   Makragiæ Milena
28.   Mihailoviæ Marija
29.   Milenkoviæ Jasmina
30.   Milkiæ Ivana
31.   Mutiæ Miroslav
32.   Mitiæ Velimir
33.   Nik¹iæ Aleksandar
34.   Nikoliæ Marina19.06.2008. god.  u 10 h

35.   Nenkoviæ Du¹an
36.   Nektarijeviæ Sonja
37.   Pavloviæ Nevena
38.   Pantin Ivana
39.   PisiæMaja
40.   Pejanoviæ Bojana
41.   Radojkoviæ Jelena
42.   Radovanoviæ Jelena
43.   Stojanoviæ Olivera
44.   Saviæ Jasmina
45.   Saviæ Jelena
46.   Stankoviæ Jelena

20.06.2008.god  u 10 h

47.   Simaniæ Slaðana
48.   Spasiæ Marija
49.   Simeunoviæ Milica
50.   Tufegðiæ Jovana
51.   Tomiæeviæ Miljan
52.   Èingeliæ Marija
53.   ©upica Mirna
54.   ®ivanoviæ Bo¾ica
55.   Vuleta Ivana   kzin
56.   Parezanoviæ Jelena kzin
57.   Stefanoviæ Bratislav kzin
58.   Èokiæ Marija   kzinProf. dr Slaðana ©obajiæ

17.06.2008.god  u 10 h


1.   Baèeviæ Ljubica
2.   Ban Miljana
3.   Bogdanoviæ Jelena
4.   Branoviæ Marija
5.   Vignjeviæ Vesna
6.   Vukotiæ Ana
7.   Vujoviæ Milica
8.   Vukoviæ Ivana  MB
9.   Veljkoviæ Biljana
10.   Glava¹ki Mila  MB
11.   Goluboviæ Marija
12.   Gazikaloviæ Bojana
13.   Dimitrijeviæ Tijana
14.   Dumiæ Tijana
15.   Zrniæ Milica

23.06.2008.god u 10 h


16.   Iliæ Hristina
17.   Janiæijeviæ Jelena
18.   Jovanoviæ Magdalena
19.   Jovanoviæ Tanja
20.   Konèareviæ Mirela
21.   Lje¹eviæ Jelena
22.   Mariæ Jovanka
23.   Mogoroviæ Iva
24.   Markoviæ Jovana
25.   Milosavljeviæ Vesna
26.   Miæiæ Zorica
27.   Milentijeviæ Danka
28.   Milutinoviæ Danka
29.   Nedoviæ Neda
30.   Nikoliæ Ana
31.   Obradoviæ Jelena
32.   Pauèinac Irma
33.   Popoviæ Marijana
34.   Peri¹iæ Jelena
35.   Popoviæ Jelena
36.   Pavloviæ Marija
24.06.2008.god  u 10 h

37.   Ristiæ Milena
38.   Radovanoviæ Mirjana
39.   Simeunoviæ Slaðana
40.   Stanisavljeviæ Ivana
41.   Saviæ Sanja
42.   Simiæ Bojana
43.   Simoviæ Milica
44.   Tikvicki Jelena
45.   Tomèiæ  Jelena
46.   Filipoviæ Milica
47.   Cvetkoviæ Marijan
48.   Æetkoviæ Zora
49.   ©tanjoniæ Katarina
50.   Ðurica Jelena  kzin
51.   Jankes Mina kzin
52.   Laliæ Nata¹a
53.   Ulemak Dragana
54.   Veljkoviæ Biljana 


Prof. dr Bri¾ita Ðorðeviæ

16.06.2008.god  u 10 h

1.   Arunoviæ Goran
2.   Blagojeviæ Marina
3.   Bo¾oviæ Maja
4.   Banoviæ Ivana   MB
5.   Gojkoviæ Srðan
6.   Goljiæ Du¹an
7.   Grboviæ Ana
8.   Dimitrijeviæ Aleksandra
9.   Damjanoviæ Stanko
10.   Ðorðeviæ Brankica
11.   Vasiæ Dijana
12.   Vuloviæ Anðela

17.06.2008.god  u 10 h


13.   Vukoviæ Milena
14.   Vladièiæ Vladimir
15.   Slavkoviæ Tijana
16.   Vukosavljeviæ Miljana
17.   Zdravkoviæ Aleksandra
18.   Joviæ Dijana
19.   Janiæ ®elimir
20.   Jovanoviæ Dragana
21.   Jova¹eviæ Vedrana
22.   Joviæ Dijana
23.   Kociæ Goran
24.   Lazoviæ оevahira


18.06.2008.god  u 10 h

25.   Lazoviæ Dragana
26.   Milo¹eviæ Mirjana
27.   Mariæ Marina
28.   Momiæ Ana
29.   Mihailoviæ Marina
30.   Milo¹eviæ Mirjana
31.   Mitroviæ Jovanka
32.   Markoviæ Jelena
33.   Mila¹ Marina  MB
34.   Nedeljkoviæ Ivana
35.   Miketiæ Marko
36.   Paviæ Marija
37.   Pavloviæ Jelena
38.   Petkoviæ Sonja


19.06.2008.god  u 10 h

39.   Radivoj¹a  Maja
40.   Radosavljeviæ Milena
41.   Rankoviæ Anica
42.   Simanoviæ Jovana
43.   Stojanoviæ Dragana
44.   Strezorska Sanja
45.   Slavkoviæ Tijana
46.   Spasiæ Aleksandra
47.   Stankoviæ Danijela
48.   Todoroviæ Ognjen
49.   Toma Dragana23.06.2008.god  u 10 h


50.   Todoroviæ Ognjen
51.   Toma Dragana
52.   Trnavac Jelena
53.   Hodaliæ Biljana
54.   Cekiæ Vladimir
55.   Filipoviæ Milica
56.   Bekèiæ Aleksandra kzin
57.   Jovanoviæ Stefan kzin
58.   Popoviæ Nikola  kzin
59.   Stamenkoviæ Jelena  kzin
60.   Kragujeviæ Novica 

Lence

Da li neko slucajno, od dragih kolega, koji odgovaraju kod Brizite 23. juna, zeli da odgovara 19. juna?  :K

Shix

kako ja MRZIM ovo po abecednom redu...uuuuuuuuuuhhhh!!! :box

piconi

da li neko slucajno ne izlazi na usmeni u ovom roku kod prof.Ivana ili mozda hoce da se menja za 16.???

mina-L

Da li moze neko da mi kaze sta treba da se kaze za ona 4 principa racionalane ishrane? :cvet :stid:

Keleraba

Da li treba da se uce sve one RDA vrednosti kod vitamina? :hmm

Lilika

pitala sam bas to ass., kaze da bi trebalo da se znaju vrednosti za odrasle,a sto se tice ostalih, da se zna da li se one povecavaju ili smanjuju tokom zivota...

philoserbiana

od cega potice miris ribe  :hmm
pomagajte  :help2:

makica

Zamolila bih kolege koje su danas polagale usmeni, da podele utiske sa nama... i pitanjca koja su imali...
Hvala :cvet

Bred

mislim da to za ribe pise negde u skripti a mozda je cak napisano i ovde na forumu, pretrazite.
:wink:

philoserbiana

nije napisan odgovor,samo pitanje...zato ga i postavljam...pomoc  :help2:

malavestica

nemojte da se smejete, moram da pitam jel' postoji opcija- slusati ispit iz broma? spremam za jul, pa kao da vidim ko sta trazi...  :happy:

mina-L

mislim da je juce jedan kolega slusao ispit...

philoserbiana

miris riba potice od 3-etanolamina...provereno  :cvet