posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije  (Read 13255 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« on: 19-12-2008, 13:14:20 »

Evo, ja sam uspjela da dođem do ovoga... Dopišite sve što ja nisam!

STERILNI PREPARATI

1. Excipiens ad unguenta antibiotica se steriliše metodom: ________
2. Vrijednost u koloni C za Acidum boricum je 1,9. Da li je potrebno dodavati sredstvo za izotonizaciju da bi se napravio izotoničan rastvor koji sadrži 1% borne kiseline?
3. Navest bar 4 supstance koje se koriste za izotonizaciju kapi za oči.
4. Navesti monografije preparata za oči koje daje Ph. Jug. 2000.
5. Rastvor koji sadrži 0.2g borne kiseline u 20ml rastvora (C=1.92) je:
          a) hipotoničan          b)izotoničan          c) hipertoničan
6. U 1L krvnog seruma normalno se nalazi:
     a) 154 Eq katjona i 154 Eq anjona
     b) jednake količine Na i Cl
     c) 154 mEq katjona i 154 mEq anjona
7. Papirnu i plastičnu ambalažu sterilišemo postupkom _____________
8. 4 mmola citrata3- je __________mEq.
9. HPMC u kapima za oči je________
10. Infundibilije se prema namjeni dijele na:
11. Na čemu se zasniva filtracija i šta se ovim postupkom steriliše?
12. Navesti bar 4 sredstva koja se koriste za izotonizaciju kapi za oči.
13. Prema Ph.Jug IV koja podloga se koristi za izradu masti sa hloramfenikolom i kojom metodom se steriliše?
14. Kolona B za nafazolin hidroksihlorid je 23. Koliko je potrebno vode za injekcije na 0.2g ove supstance da bi preparat bio izotoničan?
15. Za puferovanje parenteralnih preparata koriste se: (zaokruži)
     a)acetatni
     b)citratni
     c)fosfatni
     d)boratni
16. Sterilizacija etilenoksidom se primjenjuje za:
17. Rastvor koji ima sniženje tačke mržnjenja manje od -0.52C je_____________ i primjenjen parenteralno izaziva___________.
18. Dozvoljeno odstupanje od tačke mržnjenja izotoničnog rastvora NaCL za infundibilije je_______.
19. Navesti tri konzervansa koji se mogu koristiti za izradu injekcija.
20. Rastvor koji sadrži 0.25g borne kiseline u 10ml rastvora (C=1.92) je
          a)hipotoničan          b)izotoničan          c)hipertoničan
21. Navesti uloge sledećih komponenti, koje mogu da se koriste za izradu kapi za oči:
     hlorbutanol   __________
     glukoza     ___________
     HPMC     ___________
22. Provjeravanje izotoničnosti kod uljanih kapi za oči je: (zaokružiti)
     a) obavezno
     b) izvodi se samo kada je naglašeno na receptu
     c) koriste se samo ako je ljekovita supstanca iz grupe antibiotika
23. Za izradu masti za oči, podloge sa polietilenglikolima se: (zaokružiti)
     a) mogu koristiti
     b) ne treba ih koristiti
     c) koriste se samo ako je ljekovita supstanca iz grupe antibiotika
24. Puferi se dodaju kapima za oči u cilju poboljšanja njihove:
     a) stabilnosti
     b) rastvorljivosti
     c) podnošljivosti
     d) sve navedeno

Neka pitanja koja imaju kolege iz Beograda možete pogledati ovdje (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,5552.0.html) i ovdje (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,5583.0.html)

Recepti koji su bili dosad (neki bar :K):

1.Rp/ Papaverini chloridi inj. 20ml
            M.f.inj.
            S.s.n.
       Preparat je oficinalan po Ph.Jug.IV i 1ml sadrži 40 mg papaverin-hlorida.
       F.M.III:
       Papaverini chloridum      4.00g
       Natrii chloridum          0.48g
       Aqua pro injectione       ad 100 ml

2. Rp/Sorbitoli infundibile 5g/100ml   200ml
            M.f.infundibile
            D.S.ad m.m.
       F.M.III
       Sorbitolum                 50g
       Aqua pro injectione ad 100ml 
       Sorbitol se rastvara u vodi za injekcije uz zagrijevanje na 70C.

3. Rp/ Chlortetracyclini chloridi oculenti
            M.f. oculentum
            D.S. 4 puta dnevno istisnuti u oči

       F.M.III
           Chlortetracyclini chloridum       1g
           Exc. ad unguenta antibiotica   ad 100g

       Ecipiens ad unguenta antibiotica
       Vaselinum album     90g
       Parafinum liquidum   10g

4. Rp/Pilocarpini chloridi oculoguttae
             M.D.S. kapi za oči
      Pilocarpini chloridum (Ph. Jug IV): 1%
      F.M.III: 0,5%-3%
      A(pilokarpin hlorid)=0,22

5. Rp/Morphini chloridi injectio   20mg/ml         20ml
             M.f. injectio
             D.S. ad m.m.
      Morphini chloridi injectio (Ph.Jug IV): 1ml sadrži 20 mg morfin hlorida
     
      Izrada: Morphini chloridum            20g
              Natrii pyrosulfatis            1g
              Natrii chloridum 0,1N               5g
              Agua pro injectione            ad 1000ml
 
      A(morfin hlorid)=0,14
      A(Na-pirosulfat)=0,65
      A(Na-hlorid)=1,0
      Deklarisani volumen: 20,00ml
      Ukupni propisani volumen: 20,6 ml

6. Rp/ Na+         63mval/l                        M(NaCl)=58.44
       K+          17mval/l                        M(KCl)=74,55
       NH4+        70mval/l                        M(NH4Cl)=53,50
       Cl-         150mval/l
            M.f.infundibilia 200ml
            D.S. ad m.m.

7. Rp/ Atropini sulfatis injectio     1,5mg/ml   a  2ml
            M.f.inj.
            D.t.d. N XX
            D.S. u ruke ljekaru

       Preparat je oficinalan u Ph.Jug.IV i 1 ml sadrži 0,5mg ili 1mg atropin sulfata.
       ph=3,0-4,0
       C(Atropin sulfat)=8,85
       A(Atropin sulfat)=0,1

8. Varijacija prethodnog recepta:
   Rp/ Atropini sulfatis inj. 1,5mg/ml a 1 ml
            M.f.inj.
            D.t.d. N XX
            D.S. u ruke ljekaru 

9. Rp/ Natrii chloridi infundibile cum glucoso  150ml
            D.S. cum formula

10. Rp/ Gentamicini sulfatis      0,015g
        Exc. ad ung. antibiotica   ad 5,0
            M.f. unguentum

11. Rp/ Na+          126 mmol/ml
        Ca++          30 mmol/ml
        Cl-          156mmol/ml
        M.f. infundibile 200ml

       
        
« Last Edit: 20-12-2008, 14:54:39 by frckica-j »


Offline bozana

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 210
 • Gender: Female
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma ih tehnologije
« Reply #1 on: 19-12-2008, 13:36:04 »
ti si najvrijednije dijete na fakultetu. :thanx2:

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #2 on: 20-12-2008, 15:03:37 »
Hvala!  :jub:

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #3 on: 20-12-2008, 15:10:58 »
BIOFARMACIJA I TABLETE

Kolokvijum se sastoji iz 20 pitanja, a recepata nema. Nažalost, ja sam uspjela da dođem samo do 11 pitanja sa zadnjeg kolokvijuma.

1. Kako se definiše rastvorljivost ljekovite supstance?
2. Da li će se lakše resorbovati ljekovita supstanca koja ima manji ili lj.s. koja ima veći particioni koeficijent? Objasniti!
3. Dissolution test se koristi za ispitivanje__________.
4. Koje osobine ima karbamazepin ako pripada III grupi Biofarmaceutskog sistema klasifikacije lijekova?
5. Navesti vrste tableta koje su oficinalne po Ph.Jug.V!
6. Navesti bar 4 lubrikansa u izradi tableta!
7. Navesti prednosti postupka direktne kompresije!
8. Kod kojih vrsta tableta se izvodi ispitivanje variranja mase (po Ph.Jug V)?
9. Kako se izvodi ispitivanje raspadljivosti dražeja po Ph.Jud.V?
10. Osnovni kriterijum pri izboru veličine tvrdih želatinskih kapsula je___________.
11. Šta je granulometrijski sastav i kako se izražava?


Offline ceca85

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 2
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #4 on: 22-01-2009, 18:34:09 »
Kolokvijum:Tablete
1.da li se procesima usitnjavanja moze povecati rastvorljivost neke supstance?
2.vrste tableta za primjenu u ustima Ph Jug V
3.sta su antiadhezivi,primjer
4.nedostatak vlazne granulacije,faze
5.osnovni kriterijumi za izbor odredjenog postupka izrade
6.u kojim slucajevima se is[ituje ujednacenost ljekovite supstance
7.najcesce koristena sredstva za dopunjavanje u direktnoj kompresiji
8.kod kojih tableta se izvodi ispitivanje variranja mase
9.koja je uloga sredstva za klizanje
10.aparatura a rotirajicom korpicom koristi se za.....
11.kako se izvodi ispitivanje raspadljivosti efervescentnih tablete,za koje vrijeme se moraju raspasti
12.koja velicina se mjeri kod isitivanja cvrstine tableta,koliko tableta se uzima za ispitivaja
13.nabroj ispitivanja tableta prema Ph Jug V
disperzibilne tablete mogu biti...
14.nabrojati faze suve granulacije
acetil salicilna kis.ima pka=3,5.Particioni koef.ce biti najveci pri a)ph=1,2 b)4,5 c)7,5

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #5 on: 22-01-2009, 19:20:13 »
Bravo mačko!  :pljes:  Vidim novi principi zabrane iznošenja papira nisu baš urodili plodom!  :Bog

Evo i moj doprinos, recept iz sterilnih:

Rp/ Oculoguttae epinephrini 10,0
M.f. oculoguttae
D.S. kapi za oči

Offline barby

 • Prolaznik
 • **
 • Posts: 11
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #6 on: 25-07-2009, 23:11:31 »
Svaka cast Djuro,sta bi mi bez tebe  :pljes:

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #7 on: 26-07-2009, 12:07:35 »
Hm, ovo već navodi na razmišljanje, ko bi to mogao da bude!? Ako me moj insekt ne vara, Vještice moja ne znam ja šta biste vi bez mene!!! :K  :jub:

Offline barby

 • Prolaznik
 • **
 • Posts: 11
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #8 on: 18-09-2009, 20:30:54 »
Hahahahaha,naravno da ne vara  :ok: Insekt na nivou  :jub:

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Pitanja i recepti sa kolokvijuma iz tehnologije
« Reply #9 on: 19-09-2009, 15:04:12 »
Ma naravno!  :jub:

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana