posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije  (Read 12321 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije
« on: 06-11-2008, 13:51:34 »

BANJA LUKA, 6.novembar 2008. godine

Na osnovu člana 8. Statuta Fondacije „Dr Milan Jelić“, Pravilnika o stipendiranju studenata koji studiraju u Republici Srpskoj i studenata koji studiraju u inostranstvu, Odluke o raspisivanju konkursa za izbor stipendista Fondacije „Dr Milan Jelić“ broj: 02-158-1/08 od 30. oktobra 2008. godine, Odluke o utvrđivanju broja studenata na I, II i III ciklusu studija na uvenirzitetima u Republici Srpskoj i univerzitetima u inostranstvu broj: 02-156-1/08 od  07. oktobra 2008. godine, koji će biti finansirani iz sredstava Fondacije   „Dr Milan Jelić“ u školskoj 2008/2009 godini, Upravni odbor Fondacije „Dr Milan Jelić“, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu
u školskoj 2008/2009 godini
I
Fondacija „Dr Milan Jelić“ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu.

II
Fondacija „Dr Milan Jelić“ u školskoj 2008/2009 godini će dodijeliti ukupno 110 stipendija za studente I ciklusa, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i 35 stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.
Od ukupno planiranog broja (75 stipendija) za studente I ciklusa koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini dodjeljuje se:
-15 stipendija studentima tehničkih nauka,
-14 stipendija studentima prirodnih nauka,
-13 stipendija studentima medicinskih nauka,
-12 stipendija studentima biotehničkih nauka,
-10 stipendija studentima društvenih nauka,
-6 stipendija studentima humanitarnih nauka i
-5 stipendija studentima umjetnosti.

III
Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini u školskoj 2008/2009 godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Fondacije.
Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini iznosi 800,00 (osamstotina) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Fondacije.

IV
Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije „Dr Milan Jelić“ imaju redovni studenti I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, pod uslovima:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
-da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
-da je redovan student (u dosadašnjem studiranju nije obnovio ni jednu školsku godinu),
-da nije stariji od 25 godina i
-da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu od 9,00).

Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije „Dr Milan Jelić“ imaju redovni studenti I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu pod uslovima:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
-da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
-da je redovan student jednog od univerziteta u inostranstvu (udosadašnjem studiranju nije obnovio ni jednu školsku godinu),
-da nije stariji od 25 godina i
-da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu od 9,50),

V
Kriterijumi koji se boduju za studente I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studente I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu su:
-bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu prosječne ocjene su: prosječna ocjena h 10
(zaokruženo na jedno decimalno mjesto),
-bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu trajanja školovanja s obzirom na finansijsko opterećenje studenata tokom trajanja školovanja su: studije u trajanju od 3 (tri) godine dodatnih 3 boda; studije u trajanju od 4 (četiri) godine dodatnih 4 boda; studije u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci dodatnih 4,5 boda ili 9 (devet) semestara 4,5 boda; studije u trajanju od 5 (pet) godina dodatnih 5 bodova; studije u trajanju od 6 (šest) godina dodatnih 6 bodova,
-bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu njegove godine studija su: druga godina studija dodatnih 1 bod; treća godina studija 1,5 dodatnih bodova; četvrta godina studija dodatnih 2 boda; peta godina studija dodatnih 2,5 boda i šesta godina studija dodatnih 3 boda.

VI
Studenti I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studenti I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu ostvaruju dodatne bodove po kriterijumima koji su vezani za vannastavne aktivnosti studenata, i to za:
-rad objavljen u vodećem međunarodnom časopisu (nalazi se na SCI listi)............10 bodova
-rad objavljen u drugom međunarodnom časopisu...............................................8 bodova
-rad objavljen u vodećem domaćem časopisu......................................................7 bodova
-rad objavljen u domaćem časopisu......................................................................6 bodova
-učešće na međunarodnoj naučnoj konferencijisa objavljenim radom......................6 bodova
-učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom.............................5 bodova
-učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom...5 bodova
-učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom...........4 boda
-ostale naučne i stručne konferencije sa objavljenim radom.................................3 boda
-recenzirana i objavljena naučna knjiga..............................................................9 bodova

VII
Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački IV i V Konkursa, studenti I ciklusa su dužni priložiti:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-potvrdu o mjestu prebivališta,
-potvrdu da ima status redovnog studenta i da nije obnavljao ni jednu školsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno na univerzitetima u inostranstvu,
-potvrdu o visini prosjeka ocjena koja mora biti veća od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno prosječnu ocjenu koja mora biti veća od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente na univerzitetima u inostranstvu
-potvrdu o dužini trajanja školovanja izdatu od strane nadležne visokoškolske ustanove na kojoj student studira,
-potvrdu o redovno upisanoj godini studija,
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke VI, studenti prilažu radove, odnosno prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama, kao i na ostalom naučnim i stručnim konferencijama ili prilažu recenziranu i objavljenu naučnu knjigu.

VIII
Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnoj tački moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca, osim dokaza iz tačke VI Konkursa.

IX
Upravni odbor Fondacije „Dr Milan Jelić“ će formirati posebnu Komisiju za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija.

X
O dodjeli stipendija zaključiće se ugovor kojim će se bliže odrediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika stipendije.

XI
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini, slati na adresu:
Fondacija „Dr Milan Jelić“,
na ruke direktora, sa naznakom „NE OTVARATI“
Ul. Bana Milosavljevića br. 4, 78000 Banja Luka.

Više informacija putem internet adrese: www.fondacijapredsjednikarepublike.org  ili na broj telefona: 051/248-158.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
                       
DIREKTOR FONDACIJE
Tanja Đaković, s.r.
« Last Edit: 06-11-2008, 14:01:31 by frckica-j »


Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije
« Reply #1 on: 26-12-2008, 14:53:07 »
Данас резултати конкурса Фондацијe - Др Милан Јелић
Датум: 25.12.2008 19:30
Извор: Глас Српске

БAЊA ЛУКA - Имена студената првог циклуса који су испунили услове за стипендију из Фондације "Др Милан Јелић" биће објављена данас на Интернет страници www.fondacijamilanjelic.org и Интернет страници предсједника РС www.predsjednikrs.net, а у дневним листовима "Глас Српске" и "Независне новине", имена стипендиста биће објављена у викенд издању.

Право на стипендију остварило је 465 кандидата, док 228 студената није задовољило услове конкурса, који је расписан 6. децембра ове године.

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije
« Reply #2 on: 26-12-2008, 14:56:45 »
Rezultate konkursa pogledajte ovdje. (http://www.predsjednikrs.net/fondacija/)

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije
« Reply #3 on: 03-01-2009, 17:59:54 »
Конкурс, 2. и 3. циклус студија
02.01.2009 | Обавијест
Извор: www.fondacijamilanjelic.org

Фондација Др Милан Јелић је објавила Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у РС/БиХ и универзитетима у иностранству у школској 2008/2009.

Конкурс можете преузети овдје. (http://fondacijamilanjelic.org/index.php?Page=Vijest&ID=122)

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у РС/БиХ и универзитетима у иностранству у школској 2008/2009 можете преузети овдје. (http://fondacijamilanjelic.org/index.php?Page=Vijest&ID=122)


Конкурс и правилник су у "Wordovom" документу.

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije
« Reply #4 on: 27-01-2009, 19:33:16 »
Стипендије за 110 студената
Датум: 26.01.2009 22:00
Извор: Глас Српске

БAЊA ЛУКA - Стипендије Фондације "Др Милан Јелић" ове године примаће 110 студената из РС првог циклуса, од чега 75 студената који студирају на универзитетима у РС, односно БиХ, и 35 оних који студирају у иностранству, јавила је Срна.

Мјесечни износ стипендије за оне који студирају у РС, односно БиХ је 400 марака, а за студенте у иностранству 800 марака.

Директор Фондације Тања Ђаковић саопштила је да ће исплата стипендија почети након потписивања уговора са студентима, што је предвиђено од идуће седмице.

На конкурс за додјелу стипендија из ове фондације, који је објављен 6. новембра прошле године, јавило се 695 студената, а од 56 приговора уложених након објављивања прелиминарних резултата 27. децембра, комисија је уважила 14 приговора.

Offline frckica-j

 • Moderator
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Fondacija dr "Milan Jelić"-stipendije
« Reply #5 on: 04-11-2009, 14:23:52 »
Otvoren je konkurs za studente I ciklusa za školsku 2009/2010. godinu

Konkurs je otvoren 1.11. a traje 30 dana od dana objavljivanja.

Sve informacije vezane za konkurs pogledati ovdje. (http://www.fondacijamilanjelic.org/)

Srećno svima!

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana