posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Ca, P, Mg  (Read 14616 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Ca, P, Mg
« on: 13-12-2006, 13:14:04 »

POREMEĆAJ METABOLIZMA KALCIJUMA, FOSFATA I MAGNEZIJUMAKALCIJUM

Najveći deo Ca++ u organizmu postoji u obliku minerala hidroksiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2.

Kalcijum u plazmi:      
   - 45% u jonizovanom obliku (fiziološki aktivna forma)
   - 45% vezan za proteine (predomintno za albumin)
   - 10% kompleks sa anjonima (citrat, sulfat, fosfat)Regulacija homeostaze kalcijuma i fosfata

•   PARATIREOIDNI HORMON (PTH)
•   KALCITONIN
•   KALCITRIOL (aktivna forma vit. D3)

Uloga PTH

•   Stimuliše GI apsorpciju kalcijuma i fosfata sa vit. D
•   Stimuliše renalnu reapsorpciju kalcijuma, a inhibira reapsorpciju fosfata
•   Stimuliše resorpciju kostiju (povećava Ca i fosfata u krvi, a inhibira mineralizaciju kostiju
•   Stimuliše sintezu kalcitriola

Neto efekat  PTH à ↑ serumskog kalcijuma i ↓ serumskog fosfata


Regulacija sekrecije PTH

Niska serum. [Ca+2]  povećanje sekrecije PTH
Visoka serum. [Ca+2] smanjenje sekrecije PTH
Niska serum. konc. fosfata smanj. sekrecije PTH
Visoka serum. konc. fosfata poveć. sekrecije PTH
Niska serum. konc. Mg smanjenje sekrecije PTH

Uticaj kalcitonina
•   Oslobađa se u odgovoru na porast nivoa kalcijuma u krvi
•   Kalcitonin je antagonist PTH, ali je njegov doprinos za održavanje homeostaze kalcijuma vrlo mali
Uloga kalcitriola
•   Stimuliše GI apsorpciju kalcijuma i fosfata
•   Stimuliše renalnu reapsorpciju kalcijuma i fosfata
•   Stimuliše resorpciju kostiju

Neto efekat kalcitriola à ↑ kalcijuma  u serumu i ↑ fosfata u serumu


Regulacija kalcitriola

 


Kalcijum/fosfat regulacija

 
Etiologija hiperkalcemije


 
Povećanje GI apsorpcije:
1. Mlečno-alkalni sindrom
2. Povećanje kalcitriola (višak vitamina D – zbog povećanog unosa, povećanje PTH, hipofosfatemije)

Povećan gubitak iz kostiju:
Povećana resorpcija kostiju (povećan PTH – hiperparatireoidizam, malignitet - osteolitičke metastaze)

Smanjena mineralizacija kostiju:
1. Povećan PTH
2. Toksičnost aluminijuma

Smanjena renalna ekskrecija:
1. Tiazidni diuretici
2. Povećanje kalcitriola
3. Povećanje PTH

 
Hiperkalcemija:
- inhibicija nervnih i mišićnih ćelija (smanjena ekscitabilnost, mišićna slabost)
- poremećaj srčanog ritma (aritmija), sinusna bradikardija
- hiperkalcemična nefropatija sa defektom koncentrisanja urina i nefrokalcinozom sa stvaranjem bubrež¬nih kamenova,
- metastatska kalcifikacija mekih tkiva (poremećen jonski proizvod kalcijuma i fosfata).Etiologija hiperkalcemije

Smanjena GI apsorpcija:
1. Smanjen dijetarni unos Ca
2. Oštećena apsorpcija Ca:
      a) Nedosatatak Vit. D (smanjen dijetarni unos vit. D, malapsorpcioni sindrom)
      b) Smanjena konver. vit. D u kalcitriol (oštećenje jetrem, oštećenje bubrega, nizak PTH, hiperfosfatemija

Smanjena resorpcija kostiju / ↑ mineralizacija
1. Nizak PTH
2. Rezistencija na PTH    (pseudohipopara¬tire¬o¬idizam)
3. Nedostatak vit. D / nizak kalcitriol

Povećana urinarna ekskrecija
1. Nizak PTH (tireoidektomija, terapija J131 , autoimun por.)
2. Hipoparatireoidizam (rezistencija na PTH, nedost. vit. D / nizak kalcitriol)
   
Hipokalcemija:
- Povećana ekscitabilnost
- Tetanija mišića
   
METABOLIZAM FOSFATA

Organizam sadrži 700g fosfata (23 mola) od čega: 86% se nalazi u kostima, oko 14% u IĆP (fosfati su glavni IĆ anjon), 0,03% u EĆP. Konc. fosfata u plazmi je 1mmol/L (od toga 10% vezan za proteine plazme). Uloga: Fosfati su važna komponenta mnogih ogranskih molekula (DNK, RNK, ATP...)
Glavni element kosti zajedno sa Ca++ (formiranje i resorpcija kostiju)
Urinarni fosfati su važan pufer za održavanje acido-bazne ravnoteže


Etiologija hiperfosfatemije

1. Povećan GI unos
2. Smanjena urinarna ekskrecija
   Oštećenje bubrega
   Nizak PTH – hipoparatireoidizam (tireoidektomija, J131 terapija Graves-ove bolesti, karcinom tireoidne žlezde, autoimuni hipoparatireoidizam)
3. Liza ćelija
   Rabdomioliza
   Sindrom lize tumora (Tumor lysis syndrome)


Etiologija hipofosfatemije

1. Smanjena GI apsorpcija
      Smanjen dijetarni unos (rare in isolation)
      Dijareja/malapsorpcija
      Phosphate binders (calcium acetate, Al & Mg   containing antacids)
      
2. Smanjena reapsorpcija kostiju / povećana mineralizacija kostiju       
      Nedostatak vitamina D/nizak kalcitriol
      Osteoblastične metastaze   

3. Povećana urinarna ekskrecija
      Povećan PTH (kao u primarnom hiperparatireoidizmu)
      Nedostatak vitamina D/nizak kalcitriol
      Fanconijev sindrom

Simptomi hipofosfatemije

•   IZRAŽENA HRONIČNA HIPOFOSFATEMIJA DOVODI DO:
•   Miopatije sa padom fosfata u mišićnoj ćeliji (ATP, ADP i neorganski fosfati za 50%)
•   Otežanog oslobađanja kiseonika iz eritrocita (smanjenje ATP i 2,3 DPG)
•   Smanjene fagocitoze polimorfonukleara (deficit ATP-a)-infekcije
•   Metaboličke acidoze (nedostatak urinarnih fosfata)
•   Metaboličke encefalopatije (poremećen energetski metabolizam glukoze

MAGNEZIJUM

Normalna vrednost Mg u serumu: 0.6 – 1.1 mmol/L. 1/3 od ove vrednosti Mg vezan je za proteine i u kompleksu sa fosfatima i citratima. Uloga magnezijuma:
•   Magnezijum je sekundarni najvažniji intracelularni katjon
•   Aktivacija koenzima koji su neophodni za metabolizam ugljenih hidrata i proteina (kofaktor za više od 260 enzima (ATP-aza - Na-K ATP-aza; Ca ATP-aza)
•   Sinteza proteina
•   Sinteza nukleinskih kiselina
•   Regulacija jonskih kanala: reguliše intraćelijsku koncentraciju K+ i Ca++
•   Igra esencijalnu ulogu u neurotransmisiji, funkciji srca i neuromišićnoj aktivnosti

Uzroci hipomagnezemije

1. Smanjenje Mg:
- Smanjenje putem GIT (malapsorpcija / maldigestija (steatoreja), dijareja, povraćanje i produžena nazogastrična sukcija, teška pothranjenostSevere dietary deficiency, genetski defekt u intestinalnom transportu Mg)
- Smanjenje putem bubrega (lekovi   (furosemid,tiazidi,ciklosporin,digoksin), etanol, osmotska diureza, hiperkalcemija, primarni hiperaldosteronizam - povećanje EĆT, genetski defekt u renalnoj reapsorpciji Mg)
2. Redistribucija Mg
- Refeeding sindrom
- Akutni pankreatitis
- Post-PTX hungry bone syndrome
   
Simptomi i znaci hipomagnezemije
•   CNS: apatija, depresija, smanjena moć pažnje, iritabilnost, delirijum, koma, ataksija, vertigo, nistagmus
•   Neuro-mišišni: hiperefleksija, tremor, tetanija
•   Kardijalni:  promene u EKG-u, ventrikularna aritmija, intoksikacija digitalisom
•   Metabolički: hipokalemija, hipokalcemija


Uzroci hipermagnezemije
1. Hipotermija
2. Bubrežna insuficijencija
3. Predoziranje Mg u toku terapije

Simptomi hipermagnezemije
•   Simptomi od strane nervnog, mišićnog i kardiovaskularnog sistema
•   Flakcidna (mlitava) kvadriplegija sa ugašenim dubokim tetivnim refleksima, letargija, respiratorna depresija, hipotezija i poremećaj sprovođenja srčanih impulsa.
•   UZROK: Presinaptička inhibicija otpuštanja acetilholina
•   Th: davanje Ca++(antagonist Mg)


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana