posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Poremecaji metabolizma ugljenih hidrata  (Read 13950 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Poremecaji metabolizma ugljenih hidrata
« on: 13-12-2006, 13:14:56 »

POREMEĆAJ METABOLIZMA UGLJENIH HIDRATA


   Minkowski i von Mering – pankreatektomija - DM - (1889)
   Meyer - insulin (1909)
   Banting, Best i McLeod – ekstrakcija insulina- 1921
   Prvi pacijent (14 god. sa skoro fatalnom hiperglikemijom) koji je lečen insulinom-1922 u Torontu

U 2003. GOD - 189 miliona diabetičara u svetu. TIP 2 DM - 2000-2025 - 324 miliona ljidi u svetu  "Top 10" zemalja u pogledu broja ljudi obolelih od DM: Indija, Kina, Ruska federacija, Brazil, Indonezija, Pakistan, Meksiko, Ukrajina, Egipat, Japan. 
Indija danas- 25 miliona pacijenata sa DM
Indija – 2010.- 35 miliona
Indija – 2025. – 57 miliona!!!!!!


GLAVNI HORMONI PANKREASA
Pankreas   Hormon   Alternativni izvor
B-ćelije   Pre-proinsulin
Proinsulin
Insulin (+ C-peptid)   
A-ćelije   Proglukagon
Glukagon (+glicentin)   GIT

D-Cells   Somatostatin   GIT
CNS
PP-ćelije   Pankreatični polipeptid   GIT
 
Metabolizam insulina

   Sekretuje se u portalnu cirkulaciju
   50% se degradira u jetri
   50% se razgrađuje u drugim ciljnim tkivima i bubregu
   Poluživot u plazmi:  3 - 5 min.


Sekrecija insulina: normalne vrednosti   Jedinice: 1 U = 36 µg, i.e. 28 U/mg
   Dnevna sekrecija: 40 - 50 U
   Bazalni plazma insulin: 12 µU/ml
   Postprandijalna vrednost insulina: up to 90 µU/ml


Uloga insulina u smanjenju glikemije

 

Efekti insulina


Metabolički i mitogeni
   Regulacija transporta i metabolizma
   Regulacija metabolizma masti
   Regulacija transkripcije drugih gena
Dejstva insulina


   Stimulacija   Inhibicija
Jetra   sinteza glikogena
sinteza triglicerida   glikogenoliza
ketogeneza
glukoneogeneza
Skeletni mišići   preuzimanje glukoze
sinteza proteina
sinteza glikogena   degradacija
glikogenoliza
Masno tkivo   preuzimanje glukoze
skladištenje TG   lipoliza 
   Povećava preuzimanje glukoize u ćelije
   Povećava glikolizu
   Povećava sintezu glikogena
   Redukuje razgradnju glikogena
   Redukuje glukoneogenezu

   Redukuje lipolizu
   Povećava sintezu masnih kiselina
   Povećava  sintezu holesterola i LDL

   Povećava transport aminokiselina
   Povećava sintezu proteina
   Redukuje razgradnju proteina
 


 
GLUKAGON

   Primarni kontraregulatorni hormon
   Jetra je glavni ciljni organ
   Efekti su suprotni insulinu
   stimuliše glikogenolizu, ketogenezu i glukoneogenezu
   Inhibira sintezu glikogena i lipogenezu
   Povećani izlazak glukoze iz jetre
   Povećan nivo glukoze u krvi 
DM-DEFINICIJA-WHO

DM je metabolički poremećaj multiple etiologije koji se karakteriše hroničnom hiperglikemijom sa poremećajem metabolizma ugljenih hidrata, masti i proteina, a nastaje zbog apsolutnog ili relativnog nedostatka insulina.

Dijagnoza DM (WHO)
   plazma   puna krv
DM (našte)   > 6.1mmol/l   > 7.0mmol/l
2 h po opterećenju glukozom   > 10.0 mmol/l   > 11.1mmol/l
IGT (našte)   <  6.1mmol/l   < 7.0mmol/l
2 h po opterećenju glukozom   > 6.7 mmol/l   > 7.8 mmol/l
IFG (našte)   > 5.6 mmol/l   >6.1mmol/l
   <6.1 mmol/l   <7.0mmol/l
2h po opter. glukozom   <6.7 mmol/l   <7.8 mmol/lKlasifikacija DM

   TIP 1 DM—5-10%
◊   Apsolutni nedostatak sekrecije insulina
∙   Autoimuna destrukcija beta-ćelija
   Markeri imune destrukcije:  GAD (glutaminska kiselina, karboksilaza), IA-2 i IA-2B poz¬i¬tiv¬na antitela.
   Izražena HLA udruženost (DQ i DR)
   Genetska osnova + neki faktori sredine
   Može biti udružena sa drugim autoimunim bolestima
   Graves-ova bolest, Hašimoto tireoiditis, Adisonoba bolest, vitiligo, celijakija, mijaste¬nija gravis, perniciozna anemija...
∙   Idiopatski
   Insulinopenija udružena sa ketoacidozom
   Nema dokaza o autoimunitetu.

   TIP 2 DM—90-95%
◊   Kombinacija insulinske rezistencije i neadekvatne sekrecije insulina.
∙   Insulinska rezistencija
   Gojaznost
   Fizička neaktivnost
∙   Defekt u sekreciji insulina
   Beta-ćelije nisu sposobne da kompenzuju insulinsku rezistenciju.
   Progresivno smanjenje funkcije beta-ćelija.
◊   Izražena genetska predispozicija
   DRUGI SPECIFIČNI TIPOVI DM
◊   Genetski defekt funkcije beta–ćelija    
◊   Genetski defekt  dejstva insulina
◊   Bolesti egzokrinog pankreasa
◊   Endokrinopatije
•   Preterana produkcija antiinsulinskih hormona
Hormon rasta - akromegalija i gigantizam
Kortizol - Cushing-ov sindrom
Kateholamini - feohromocitom
Glukagon - Glukagonom
•   Drugi
Hipertiteoidizam, aldosteronom
◊   Lekovi
◊   Infekcije
   
   GESTACIONI DM

Hronična hiperglikemija

   Poliolski put
   Triozofosfatni efekti
   Oštećenje proliferacije i reparacije nerava
   Metabolizam masnih kiselina

Poliolski put

Poliol = Polihidroksi alkohol

   hiperglikemija
   Nervne ćelije i membrane kapilara imaju insulin nezavisan transport glukoze.
   Visok nivo glukoze u ćelijama
   Konverzija glukoze do sorbitola u nervnim ćelijama pod dejstvom enzima aldoza reduktaze
   Sorbitol ne može proći kroz membrane i akumulira se u ćelijama

   Posledice visoke koncentracije sorbitola:
   Osmotsko oštećenje nervnih ćelija
   Redukcija mioinozitola u nervnim ćelijama
   Inhibicija produkcije azot-monoksida (NO)
∙   NO je vazodilator
   Povećana produkcija slobodnih radikala
∙   Superoksid, vodonik-peroksid, hidroksilna grupa
∙   Povećanje oksidativnog stresa (proteini, lipidi, DNA)


Triozo fosfati

   Visok nivo glukoze u ćeliji dovodi do povećane produkcije triozo fosfata
   Aktivacija protein kinaze C (PKC) kroz DAG
∙   Oštećenje kapilara (permeabilnost, kontraktilnost)
∙   Oštećenje funkcije nerava
   Ne-enzimska reakcija sa proteinima i DNA
∙   Glikacija krajnjih produkata
∙   Oštećenje kapilara i nervnih vlakana
   Redukcija:
   Nervni faktor rasta -Nerve Growth Factor (NGF)
   Neurotrofin 3 (NT-3)


Patofiziologija TIP 2 DM

Tip2 DM je progresivni metabolič poremeća. Karakteriše ga: Insulinska rezistencija i Disfunkcija b-ćel

   INSULINSKA REZISTENCIJA
    broja insulinskih receptora
    aktivnosti kinaze insulinskih receptora
   Postreceptorski defekt
    GLUT4
   OŠTEĆENA FUNKCIJA OSTRVACA
   Smanjenje prve faze insulinske sekrecije
    sekrecija proinsulina
   Defektna pulsatilna sekrecija insulina
   Taloženje polipeptida amiloida u ostrvcima


Modifikacija receptora u insulinskoj
rezistenciji

    ↓broj receptora  Down regulacija  ­ dijetarne masti ­ telesne masti
    ↓aktivnost rec  taloženje dijetarnih masti
    Post-receptorski defekt  Stres odgovor ­ kontraregulatornih  hormona
   Enzimska aktivacija
   Glukozni transporteri


Poremećaji usled nedostatka insulina

◊   Hiperglikemija
▫   nepreuzimanje glukoze
▫   preterana produkcija glukoze
◊   Povećana lipoliza
◊   Acidoza - Povećana konverzija masnih kise¬li¬na do keto kiselina (acetosirćetna i -hidro¬ks¬ibuterna)
◊   ↑ triglicerida i LDL; ↓ HDL
◊   Osmotska diureza, hiperosmolarnost plazme, dehidracija, hipovolemija, polidipsija
◊   ↓  intracelularnog i ukupnog telesnog K+Posledice nedostatka insulina

Hiperglikemija
▫   Dijabetička ketoacidoza (DKA)
▫   Hiperglikemijska hiperosmolarna neketogeno stanje
Hronične komplikacije
▫   Neuropatija
▫   Mikroangiopatija
Retinopatija
Nefropatija
Ishemija stopala
▫   Makroangiopatija - Ateroskleroza

 
Hronične komplikacije DM: retinopatija, makrovaskularna i cerebrovaskularna bolest, nefropatija, erektila disfunkcija, ishemija stopala

Kompleks metaboličkih poremećaja - “SINDROM INSULINSKE REZISTENCIJE”: oštećena sekrecija insulina, insulinska rezistencija, mikrovaskularne komplikacije, hipertenzija, dislipidemija, centralna gojaznost, makrovaskularne komplikacije

Terapija Tip2 DM:
1. Dijeta i vežbe
2. Oralna monoterapija
3. Oralna kombinacija
4.  Insulin ± oralni lekoviUzroci hipoglikemije
   Fiziološka hiperglikemija
   Reaktivna hiperglikemija
   Insulinom
   Teška oštećenja jetre
   Malapsorptivni sindrom
   Glikogenoze
   Insulin-indukovana hipoglikemija:
   posledica terapije TIP 1 DM
   oštećenje kontraregulatornih hormona


Simptomi hipoglikemije
Neuroglikopenija:
   Glavobolja
   Iritabilnost
   Konfuzija   
Adrenergička reakcija
   Brzi pad glukoze u krvi:
   Znojenje
   Tahikardija
   Tremor

« Last Edit: 10-08-2008, 17:33:23 by Bred »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2019 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana