posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]  (Read 3353 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« on: 14-06-2007, 11:16:45 »

ANOVA:
Zadatak:
Quote
1. U okviru kontrole kvaliteta merena je težina tableta aspirina, koja treba da bude 500 mg. Uporediti vrednosti dobijene u 4 različite serije i poka¬zati da li između njih postoji značajna razlika.
1. serija   502   504   503   502   504   505   504   503      
2. serija   510   510   508   506   508   509   507   509      
3. serija   501   502   500   503   500   501   500   500   501   501
4. serija   506   504   505   503   504   505   503   

Statgraf izbacuje rezultate da je Fizr=32.323 a F tab za Fi1=3 i Fi2=19 jednako 3.13
Significant level je 0.
Fizr>Ftab Ho se odbacuje sto znaci da postoji statisticki znacajna razlika....
      

Mann Whitney test
Zadatak
Quote
7. Pokazati da li se značajno razlikuju vrednosti ALT kod paci¬jenata sa cirozom jetre i kod pacijenata sa hroničnim hepatitom.

ciroza:
410   300   200   190   180   150   100   110   120   130   18   20   25   84   95
30   28   32   48   74            
hepatit:
790   720   520   420   435   450   470   390   380   340   310   200   180   45   75
50   48   76   95   38            

Statgraf daje sledece rezultate:
Zizr=2.69199 verovatnoca=7.102*10-3
Ztab=1.96
Zizr<Ztab p<alfa
Ho se odbacuje
Znacajno se razlikuju vrednosti ALTa


Chi kvadrat test
Quote
1. U serumu osoba (žena i muškaraca) obolelih od reumatoidnog artritisa određena je koncentracija beta-2-mikroglobulina nefelometrijskom metodom, za koju referentne vrednosti iznose 1,2 - 2,5 mg/L. Grupa pacijentkinja podeljena je na dve starosne grupe: do 35 godina (N=31) i preko 36 g (N= 35), a grupa muškaraca nije razdvajana prema starosti. Pokazati da li ima značajne razlike u pojavljivanju rezultata koji su iznad gornje granice referentnih vrednosti, ako je u grupi mlađih žena bilo 24, starijih žena 31, a u grupi muškaraca 20 rezultata iznad gornje granice referentnih vrednosti.
Test homogenosti?

Quote
2. U serumu žena obolelih od sistemskog lupusa eritematosusa određena je koncentracija beta-2-mikroglobulina nefelometrijskom metodom, za koju referentne vrednosti iznose 1,2 - 2,5 mg/L. Grupa pacijentkinja je podeljena u dve starosne grupe: do 35 g (N=23) i preko 35 g (N=26). Pokazati da li ima značajne razlike u pojavljivanju rezultata koji su iznad gornje granice referentnih vrednosti, ako je u grupi mlađih žena bilo 19, a u grupi starijih žena 23 rezultata iznad gornje granice referentnih vred-nosti.
Test homogenosti?

Quote
3. Kod grupe gojaznih osoba koje su podvrgnute nultoj dijeti određena je koncentracija mokraćne kiseline pre početka dijete, a zatim posle jednu, dve i tri nedelje, da bi se davanjem odgovarajuće terapije sprečila hiperurikemija. Pokazati da li se tokom ispitivanog perioda značajno povećava broj osoba koje imaju koncentraciju mokraćne kiseline veću od gornje granice referentnih vrednosti (400 μmol/L), ako je povišena vrednost mokraćne kiseline dobijena kod 32 od 78 osoba pre početka dije-te, kod 45 od 76 osoba posle prve nedelje, kod 50 od 74 osoba posle druge nedelje i kod 58 od 67 osoba posle treće nedelje.
test nezavisnosti?

Quote
4. Kod pacijenata obolelih od bronhijalne astme (N=30) i grupe obolelih od obstruktivnog bronhita (N=30), kao i kod zdravih osoba (N=30) određena je koncentracija alfa-1-antitripsina nefelometrij-skom metodom (vrednosti su date u g/L). Pokazati da li ima razlike u broju pacijenata koji imaju povi-šene vrednosti u odnosu na zdrave, ako je kod zdravih jedan rezultat bio iznad gornje granice refe-rentnih vrednosti, kod pacijenata sa astmom je bilo 8, a kod pacijenata sa bronhitisom 5 povišenih vrednosti.
Test slaganja?

Quote
5. Kod 135 žena starosti od 46 - 65 godina određena je koncentracija alfa-1-antitripsina nefelometrij-skom metodom. Dobijeni podaci uređeni su u klasne intervale i prikazani kao raspodela frekvencija, a zatim su iz izračunate srednje vrednosti i standardne devijacije izračinate su očekivane frekvence za normalnu raspodelu. Pokazati da li je dobijena raspodela normalna.

Ki = 0,6 g/L    fd   fo
0,8 - 1,1   2   2
1,2 - 1,5   10   9
1,6 - 1,9   27   24
2,0 - 2,3   41   38
2,4 - 2,7   31   36
2,8 - 31   16   19
3,2 - 3,5   6   6
3,6 - 3,9   2   1
ukupno   135   135
Test slaganja?

Quote
6. Kod 33 zdrave osobe, 50 osoba sa različitim nefrološkim dijagnozama i 33 osobe sa kardiološkim bolestima dokazivan je albumin u urinu. Pozitivan rezultat na albumin u urinu dobijen je kod 4 zdrave osobe, 41 pacijenta sa nefrološkim i 8 pacijenata sa kardiloškim oboljenjima. Pokazati da li postoji razlika između učestalosti pojavljivanja pozitivnih rezultata za albumin u urinu kod ovih grupa
Test nezavisnosti?

Quote
7. Koncentracija ukupnog kalcijuma određena je kod 30 zdravih osoba, kod 20 žena sa dijagnozom Ca mammae kod kojih nije primenjena nikakva terapija i kod 30 žena sa istom dijagnozom ali sa uključenom hemioterapijom. Kod kontrolne grupe nije dobijena nijedna povećana vrednost kalcijuma, a kod pacijentkinja su dobijene 2 povećane vrednosti u grupi bez terapije i 1 povećana vrednost u grupi  sa terapijom. Pokazati da li ima značajne razlike u pojavljivanju povećanih vrednosti kalcijuma u ispitivanim grupama
test nezavisnosti?

Quote
8. Kod 61 pacijenta sa dijagnozom alergijski rinitis određena je koncentracija ukupnog IgE i istovre-meno je urađen Phadiatop test. Rezultat ovog ispitivanja je sledeći: 39 pacijenata je imalo koncen-traciju ukupnog IgE > 150 kJ/L i svi su imali pozitivnu Phadiatop reakciju; 14 pacijenata je bilo sa koncentracijom IgE < 150 kJ/L i pozitivnom Phadiatop reakcijom, a 8 je imalo koncentraciju ukupnog IgE < od 150 kJ/L i negativnu Phadiatop reakciju. Pokazati da li ima značajne razlike između rezulta-ta dobijenih za Phadiatop test u dve grupe formirane prema koncentraciji ukupnog IgE.
Test homogenosti?

Quote
9. Kod pacijenata sa dijagnozom Ca mammae sa proliferacijama (N=13), Ca mammae bez prolifera-cija (N=17) i Ca mammae posle sprovedenog lečenja (N=13) određena je aktivnost 5'-nukleotidaze. Povećane vrednosti za aktivnost ovog enzima dobijene su kod 8 pacijenata u prvoj grupi, 9 pacijena-ta u drugoj grupi i 6 pacijenata u trećoj grupi. Pokazati da li ima značajne razlike u frekvenci pojavlji-vanja povećanih vrednosti 5'-NT u ispitivanim grupama.
test slaganja?

Quote
10. Kod dijabetičara kojima je kao terapija određena dijeta (N=50), oralni preparati (N=33) i insulin (N=41) određena je koncentracija holesterola. Povećane vrednosti holesterola dobijene su kod 23 pacijenta u prvoj grupi, 23 pacijenta u drugoj grupi i 29 pacijenata u trećoj grupi. Pokazati da li ima razlike u frekvenci pojavljivanja povećanih vrednosti holesterola u ispitivanim grupama.
Test slaganja?

p.s. ako ima negde gresaka-ispravite.
Offline Enea

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2311
 • Gender: Female
 • Somewhere in Detroit
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #1 on: 14-06-2007, 12:28:54 »
bravo bred

Offline Enea

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2311
 • Gender: Female
 • Somewhere in Detroit
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #2 on: 16-09-2007, 17:14:20 »
Quote
Mann Whitney test
Zadatak
Quote
7. Pokazati da li se značajno razlikuju vrednosti ALT kod paciŹjenata sa cirozom jetre i kod pacijenata sa hroničnim hepatitom.

ciroza:
410   300   200   190   180   150   100   110   120   130   18   20   25   84   95
30   28   32   48   74           
hepatit:
790   720   520   420   435   450   470   390   380   340   310   200   180   45   75
50   48   76   95   38           

Statgraf daje sledece rezultate:
Zizr=2.69199 verovatnoca=7.102*10-3
Ztab=1.96
Zizr<Ztab p<alfa
Ho se odbacuje
Znacajno se razlikuju vrednosti ALTa

greshka je da ziz<ztab ho se odbacuje, treba da stoji ziz>ztab

ako se trazi provera tachnosti metode, kakoja da znam da li se radi preko poredjenja metoda, ili preco recovery?

anyone?

ocju josh neshto da vas pitam! sprema li iko sa foruma ovo? ima li vas shto ste polozili a da se secjate ichega??

Offline cvjetic

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1420
 • Gender: Female
 • leteo je kao leptir tvoj cuperak...
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #3 on: 16-09-2007, 17:34:23 »
ja spremam ovo,ali ne znam to sto pitas sad... :hmm
ako prokuzim,javljam... :wink:

Offline cvjetic

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1420
 • Gender: Female
 • leteo je kao leptir tvoj cuperak...
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #4 on: 17-09-2007, 19:50:15 »
ja ovo stvarno ne kapiram...glupa sam za tri medalje...

Offline Enea

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2311
 • Gender: Female
 • Somewhere in Detroit
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #5 on: 17-09-2007, 20:13:30 »
cveticj

sve ovo gore osim 8. zadatka su testovi homogenosti!!

@Bred
ja ne znam da li ti namerno pishesh pogreshno, ili u 80% slucajeva nemash pojma, nego ga zgruvash, pa ako prodje super..

nishta ja tebi vishe ne verujem!

Offline cvjetic

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1420
 • Gender: Female
 • leteo je kao leptir tvoj cuperak...
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #6 on: 17-09-2007, 20:25:14 »
e ovako...i ja sam to mislila,ali sam bila sva zbunjena kad sam ovo vidjela..znaci,test homogenosti je kad imamo u startu odvojene grupe po nekoj karakteristici,a test nezavisnosti kad iz necega izdvajamo grupe po nekim karakteristikama,laicki objasnjeno...sto ce reci da je 8. pitanje test nezavisnosti,jel da?

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #7 on: 17-09-2007, 20:47:43 »
cveticj
@Bred
ja ne znam da li ti namerno pishesh pogreshno, ili u 80% slucajeva nemash pojma, nego ga zgruvash, pa ako prodje super..

nishta ja tebi vishe ne verujem!
Iskreno, bas me briga. Svaku tvoju nekonstruktivnu, offtopik poruku cu od sada da brisem.
Sve sto je gore napisano je iz beleski sa vezbi tako da ja nista pogresno nisam napisao a ti izvoli ispravljaj asistente.  :wall: O0

Offline cvjetic

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1420
 • Gender: Female
 • leteo je kao leptir tvoj cuperak...
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #8 on: 17-09-2007, 20:51:37 »
znate sta? svadjajte se vi do sutra,ali ja hocu odgovore! taman sam nasla neku logiku!!!!kako sad to?
@bred: jesu to asist. tebi na vjezbama govorili? :hmm

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #9 on: 17-09-2007, 20:58:37 »
za ova prva 2 zadatka da a ostalo su moji predlozi zato i imaju? :wink:

Offline cvjetic

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1420
 • Gender: Female
 • leteo je kao leptir tvoj cuperak...
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #10 on: 17-09-2007, 21:15:24 »
ali,ja stvarno ne kapiram ovaj chi kvadrat...taman mislim da sam nasla logiku kad ono nije... :help:

Offline Enea

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2311
 • Gender: Female
 • Somewhere in Detroit
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #11 on: 17-09-2007, 22:06:05 »
@ cveticj

pazi kada ti daju ukupan broj ljudi npr sa chokoladom (n=15) i sa bombonama ( n=13 ) od ovih sa cokoladom 5 se ugojilo [ ti izracunas da 10 nije ] od ovih sa bombonama 3 ih se ugojilo [ 10 nije ] i onda je to test homogenosti.

da su dali odmah 28 ljudi, a onda ih podelili u nagojene i nenagojene, to bi bio test nezavisnosti..


@Bred

ok, sutra cju da odem da ih pitam zashto su rekli pogreshno.
znash i sam da sam mnogo pametna  :>

Offline cvjetic

 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1420
 • Gender: Female
 • leteo je kao leptir tvoj cuperak...
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #12 on: 17-09-2007, 22:10:35 »
@enea:ja sam to tako nekako ukapirala!

Offline ...Zvezdana...

 • Clan u razvoju
 • **
 • Posts: 31
 • Gender: Female
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #13 on: 19-09-2007, 15:09:21 »
Prokleti stampaci iz kamenog doba,zbog njih ne stigoh da odradim sve... puc

Offline hope

 • Ambiciozni clan
 • ***
 • Posts: 55
Odg: Zadaci za vezbanje iz statistike [reseni]
« Reply #14 on: 07-10-2007, 22:18:35 »
Da li neko ima zadatke resene ili barem testove resene ili sta god?? Ja bih da kopiram a videla sam da postoji takav materijal. Neka mi se neko javi. Hvala  :cvet

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana