posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Podsetnik - Ekstraktivni preparati  (Read 16739 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tarantulica

  • Ultra mega giga forumas
  • **
  • Posts: 2419
  • Gender: Female
  • lucky loser ;-)
Podsetnik - Ekstraktivni preparati
« on: 10-11-2007, 18:11:31 »

EKSTRAKTIVNI PREPARATII
npr: "Magistralno propisan preparat (preparat oficinalan po PhJug IV...) tipa dekokta (macerata, infuza, tinktura), za unutrašnju (spoljašnju) upotrebu"

Nijedan preparat tipa infuza, dekokta i macerata nije oficinalan jer ne može duže da se čuva.

Infuzi su vodeni ekstrakti droga za unutrašnju i spoljašnju upotrebu koji se izrađuju prelivanjem droga ključalom vodom. Dekokti su vodeni ekstrakti droga za unutrašnju i spoljašnju upotrebu koji se izrađuju ekstrakcijom droge vodom na povišenoj temperaturi (90C). Macerati su vodeni ekstrakti droga koji se izrađuju ekstrakcijom droge sa vodom na sobnoj temperaturi, a namenjeni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Tinkture su etanolno-vodeni ekstrakti droga ili etanolno-vodeni rastvori ekstrakata droga. Izrađuju se maceracijom (termolabilne i droge koje nisu jakog dejstva), perkolacijom (droge jakog dejstva), rastvaranjem i drugim pogodnim postupkom.


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † ili †† to napisati, opis, inkompatibilnost, čuvanje
2. rastvorljivost: u PhJugIV, I volumen str 21 (poglavlje "Osobine"): vrlo lako, lako, umereno...
3. izračunavamo količinu supstanci u preparatu (npr. ako je propisano za 100ml tinkture, a mi pravimo 150, sve množimo sa 1,5). Ako je propisan odnos droge i preparata (npr. 0,25:100) onda pravimo taj odnos, a ne onaj iz Ph (npr. "iz 10 delova droge izrađuje se 100 delova macerata"). Ako je droga jakog delovanja, odnos mora da piše u proskripciji. Ako preparat sadrži alkaloidnu drogu, iz procenata (obično piše u rečenici iznad doza, u monografiji) alkaloida u drogi izračuna se masa alkaloida i u preparat doda ista ta masa limunske kiseline. Masa vode kojom se preliva droga se računa tako što se od ukupne mase preparata oduzme masa droge (npr. ako je 3:100, prelivamo sa 97g vode).
4. proveravamo da li je sve merljivo, da li treba da se pravi centezimalni rastvor ili triturat. Ako je nemerljiva količina droge, droga se meša sa laktozom ili istom drogom, ali inaktivisanom (da ne sadrži alkaloide).
5. provera doza i srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM jer FM daju veći raspon koncentracija. Uvek proveravaj koncentracije sa istim tipom preparata. U tinkturi jakog delovanja mora se odrediti sadržaj aktivnih komponenti i, ako je potrebno, tinktura se podesi na propisanu koncentraciju.
6. uloga u preparatu i delovanje


III
izrada:
Način izrade (kao i usitnjenost droga) su propisani u prvom volumenu PhJug IV.

Ako na situ piše 1, 2, 3 arapskim brojevima, misli se na brojeve sita po PhJug II (iako ne piše rimskim brojevima). Droga se prvo seje, pa onda meri. Za perkolaciju droga uvek mora biti prosejana kroz sito 0,75 nikako sitnije, zato što bi se čestice mđusobno slepile, masa se zapekla i rastvarač ne bi mogao da prođe između čestica.

Infuzi, dekokti i macerati se izrađuju u erlenmajeru sa širokim grlom. Kada stoje u erlenmajeru, u rastvaraču, poklope se sahatnim staklom. Tinkture se izrađuju u erlenmajeru sa širokim grlom, sa brušenim čepom.

Infuzi i dekokti alkaloidnih droga izrađuju se tako što se droga prethodno nakvasi onom količinom rastvora limunske kiseline koja odgovara propisanom sadržaju alkaloida u drogi (npr. ako je u Ph propisano da droga sadrži najmanje 2% alkaloida, to znači da u 1g droge (ako je propisano da se infuz/dekokt izrađuje od 1g droge) imamo 0,02g alkaloida, a to znači da drogu prelivamo sa rastvorom limunske kiseline koji sadrži 0,02g limunske kiseline; ako dobijemo ovako nemerljivu količinu, pravimo centizimalni rastvor). Ovako nakvašena droga stoji 5min. Ovaj postupak služi da bi se alkalodi, koji se u drogama najčešće nalaze u obliku teško rastvornih tanata, preveli u lako rastvorljive citrate koji će se lako ekstrahovati vodom.

Ceđenje = koliranje, nije isto što i filtriranje! Kolira se (infuzi i dekokti dok su još vrući), u finalnu ambalažu (tariranu!), tako što se u levak stavi sloj gaze, pa sloj vate, pa ponovo sloj gaze (tanki slojevi!), pa se kroz to sipa tečnost sa usitnjenim drogama. Da bi se dobro procedilo sve, prstima se uhvati donji sloj gaze, skupi i uz levak pritiska staklenim štapićem. Preparat se dopunjava tako što se rastvarač sipa preko ove iste droge (za dekokte i infuze ključala voda). Za infuze ne kao što piše u Ph da se prvo ispere ključalom vodom, voda procedi i njome preparat dopuni do propisane količine, nego se direktno u finalnu ambalažu, preko droge, dopunjava (isto kao i kod dekokta i macerata).

Dekokti: U Ph piše da se greje na 90C, grejemo u vodenom kupatilu jer, iako je u njemu voda zagrejana na 100C, preparat neće dostići temperaturu višu od 90C. Termometrom proveravamo kada je dostignuta ova temperatura, pa od tog trenutka merimo 30min, erlenmajer poklopimo sahatnim staklom i stavimo preko tegić.

Tinkture: postupak maceracije i perkolacije vidi u PhJugIV, I volumen "Metode ekstrakcije". Tu, za maceraciju, piše da se 1 deo droge preliva sa 5 delova rastvarača, ali se tinkture izrađuju tako što se 1 deo droge prelije sa 4 dela (smeše) rastvarača (to piše u "Tincturae"). Na kraju u Ph piše da se filtrira, mi ne filtriramo, ni ne pišemo u diskusiji da se filtrira. Kada se tinktura izrađuje postupkom maceracije, ne dopunjuje se! Perkolacijom se ne ekstrahuju droge neorganizovane strukture i droge koje bubre. Perkolator u našem slučaju je levak za odvajanje. Kada se ostavlja da droga bubri 2h, erlenmajer se dobro zatvori i stavi na tamno mesto (u ormarić). Perkolacija se radi do propisane mase (ne 5 perkolata*).

*) jedan perkolat je ona količina perkolata koja odgovara masi droge koja se ekstrahuje.


IV
izdavanje:
medicinska bočica
ako preparat sadrži drogu za koju piše u Ph (pod "čuvanje") da treba da se čuva zaštićena od svetlosti (npr. Ipecacuanhe radix), pakujemo i tamnu bocu
tinkture - dobro zatvorena, tamna medicinska bočica


V
signatura
način upotrebe, datum, paraf

infuzi, dekokti, macerati (i ako ulaze u sastav nekog složenijeg preparata) - 3 pomoćne signature:
1) čuvati na hladnom mestu
2) rok upotrebe 3 dana
3) "pre upotreme promućkati"

tinkture - čuvati na suvom i hladnom mestu; ne postoji rok trajanja tinkture, ona je ispravna dok ima adekvatan sadržaj (koji se povremeno kontroliše)
1) na posudama u kojima se čuvaju tinkture jakog delovanja:
   bela podloga, crvena slova, †, npd, ndd, datum poslednje kontrole sadržaja
2) na posudama u kojima se čuvaju tinkture koje nisu jakog delovanja:
bela podloga, crna slova


VI
napomena
preparati treba da se izdaju 12h nakon izrade


VII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"


Rp/ Belladonnae tinctura

sastav:   Belladonnae folium (sito 0,75)  100
         Aethanolum dilutum          q.s.

Uzmi Belladonnae pulvis - iz ormarića 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana