posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Podsetnik - Rastvori  (Read 25275 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tarantulica

  • Ultra mega giga forumas
  • **
  • Posts: 2419
  • Gender: Female
  • lucky loser ;-)
Podsetnik - Rastvori
« on: 09-11-2007, 17:58:07 »

RASTVORII
npr: "Magistralno propisan preparat (oficinalan po PhJugIV, FMIII...) tipa rastvora (kapi, kapi za nos, kapi za uho), za unutrašnju (spoljašnju) upotrebu."II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † ili †† to napisati, opis, inkompatibilnost, čuvanje
   Tween - u PhJugV – polysorbatum   
        Clindamycin Cl - ExtraPh
   Eritromycin - ExtraPh
2. rastvorljivost: u PhJugIV, I volumen str 21 (poglavlje "Osobine"): vrlo lako, lako, umereno...
"lako rastvoran u etanolu" – ako piše u PhJug II odnosi se na 90%, a ako piše u PhJug IV odnosi se na 70% (da se odnosi na 96% pisalo bi u "koncentrovanom etanolu"). Greška u Ph, Rezorcinol nije rastvoran u vodi.
3. izračunavamo količinu supstanci u preparatu (npr ako je propisano za 100ml, a mi pravimo 150, sve množimo sa 1,5. Razblaživanje rastvora preračunavanjem preko krsta! *)
   Ako Etanol (% etanola je uvek volumenski (zapreminski)! za bilo koju drugu supstancu je maseni%) treba da razblažujemo, računamo preko krsta, ali u krst uvek ide težinski %, pa zapreminski prevodimo u težinski pomoću tabele u PhJug IV, I volumen, odeljak 14-060. U trećoj koloni nađemo volumenski % i u drugoj pročitamo odgovarajući težinski %. Ako nema za tačno % koji nama treba, uzmemo najbliži i preračunamo preko proporcije.
4. proveravamo da li je sve merljivo, da li treba da se pravi centezimalni rastvor
5. provera doza i srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM jer FM daju veći raspon koncentracija. Uvek proveravaj koncentracije sa istim tipom preparata ("u rastvorima"). Konzervans se uvek proverava u odnosu na s.c. bez obzira što je preparat za peroralnu primenu. Za Hloramfenikol ni u jednoj Ph ne piše koncentracija za rastvore, pa uzimamo za masti. Rastvaračima, solubilizatorima i sredstvima za izotonizaciju se ne proveravaju koncentracije.
6. uloga u preparatu i delovanje
   rastvarač (solvens) – voda, etanol, glicerol, propilenglikol, sirup simplex...
   solubilizator - Tween
   sredstvo za izotonizaciju (kod kapi za nos) - NaCl, glukoza
   korigens - citri sirupus


*)   a (% koncentrovanijeg r-ora)            (c-b) = masa koncentrovanijeg r-ora
                                     c
                              (% konačnog r-ora)
   b (% razblaženijeg r-ora)            (a-c) = masa razblaženijeg r-ora

III
izrada:
1. ako je potrebno supstance se ispulverizuju pistilom u tarioniku
2. na vagi se na plastičnim karticama odmere praškovi
3. ako je potrebno napravi se triturat ili centezimalni rastvor
4. ako preparat sadrži vodu i zagreva se, hemijska čaša se tarira (ako sadrži npr. glicerol, ne tarira se jer glicerol neće ispariti)
5. komponente rastvora se prenesu u hemijsku čašu, a ako je propisano u ml, radi se u menzuri! (ako ne napišemo u diskusiji da radimo u menzuri, padamo) (korigensi se, kada su tečnosti, dodaju na kraju; koloidni rastvori, obojeni rastvori, sirupi i tinkture se uvek dodaju na kraju), neki rastvori mogu da se izrađuju direktno u finalnoj ambalaži (lekoviti kolodijumi obavezno)
6. u hemijskoj čaši se rastvor meša staklenim štapićem
7. ako se rastvor koji sadrži vodu grejao, nadoknadi se voda
8. ako je potrebno rastvor se filtrira *)
9. prenosi se u ambalažu

*) filtriranje obavezno kada:   se izrađuje uz zagrevanje
            je preparat obojen (kolodijumi se ne filtriraju)
            se preparat nanosi na sluznice
            ako sadrži mehaničke onečistoće
            ako se radi u smeši rastvarača=> ISPRAVKA: NE FILTRIRAJU SE!
            koloidni rastvori

IV
izdavanje:
medicinska bočica
vitrum guttatorium – bočica sa ugrađenom kapaljkom
vitrum cum instillatore – bočica sa priloženom kapaljkom (kapaljka se spakuje u papirnu kesicu)
vitrum nigrum, flavum, fuscum – tamna bočica (ako nemamo tamnu bočicu, svetlu uvijamo u papir, zalepimo selotejpom, a signaturu lepino na papir) – ako je neka supstanca osetljiva na svetlost (u ovom slučaju može i plastična boca jer i ona štiti od svetloti)
aromatičnr vode - u potpuno punim bocama sa brušenim čepom, na hladnom i tamnom mestu
lekoviti kolodijumi - suva tamna staklena bočica i zaparafinisani čep

V
signatura
ako je za spoljašnju upotrebu – crvena
ako je za unutrašnju upotrebu – bela:

način upotrebe, naziv konzervansa (ukoliko postoji u preparatu), datum, paraf

VI
napomena
za aromatične vode - rok trajanja 3 meseca
ako je u kapima za uši prisutan glicerol - usmena napomena: "preparat zagrejati pre upotrebe" jer je glicerol jako viskozan, pa bolje curi kada je zagrejan
za lekoviti kolodijum - usmena napomena: "Preparat se na obolelo mesto nanosi četkicom ili štapićem. Preporučljivo je okolnu zdravu kožu zaštititi vazelinom"

VII

delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"
lekoviti kolodijumi - za tvrde žuljeve, promrzline, za skidanje bradavica


Rp/ Acidi borici solutio 3%
Oficinalan po FM II

Rp/ Aque Calcis
Ne dolazi na ispitu
 

Rp/ Liquor Burowi

sinonim – Aluminii subacetatis solutio (PhJug IV)

s.c. = 7% (za obloge) – piše u Ph  pacijent pre upotrebe treba da razredi preparat
(7g preparata i 93g vode - na signaturi: "1 kašiku pomešati sa jednom čašom vode")

Ne sme da se zagreva! (ovo je često komponenta nekih preparata i uvek se dodaje na hladno!)
Aktivna supstanca je bazni aluminijum karbonat Al2CO3(OH)4 koji nastaje u toku izrade preparata


Rp/ Solutio Lugoli

sastav:   Iodum
      Kalii iodidum
      Aqua purificata

sinonim – Iodi solutio aquosae (PhJug IV)

Ne proverava se da li se jod rastvara u ovoj količini vode jer postoji KJ u kom će se rastvoriti. KJ ima ulogu hidrotropnog sredstva, omogućava rastvaranje, inače u vodi nerastvornog, joda stvaranjem kalijum trijodida
Ne metalni pribor!


Rp/ Tinctura Iodi
   D.s. spolja, razblaženo

sastav: Iod
      Kalii jodidi
      Aqua purificata
      Aethanilum conc.
      
sinonimi- Iodi solutio aethanolica, Spiritus Iodi

KJ - stabilizuje preparat; J2 se r-ra u etanolu, a dodatak KJ reaguje sa J2 i gradi KJ3, tako da nema slobodnog J2 koji bi sa vodom gradio hipojodastu kiselinu koja bi oxidovala etanol, preko acetaldehida, do sirćetne kiseline. Sirćetna kiselina na mestu aplikacije iritira i izaziva svrab.

"razblaženo" nije dovoljno precizno, preračunaj koliko se razblažuje, npr "rastvoriti 19 kapi u pola čaše vode"


Rp/ Aque Menthae piperitae

sastav: Aetheroleum menthae piperitae
      Spiritus
      Aqua destilata

oficinalan po PhJug II
Etanol je posrednik za rastvaranje

Rp/ Aethanoli diluti

Ako dobijemo ovako oficinalan, radi po Ph (67g + 33g), a ako dobijemo neku drugu koncentraciju, radi preko krsta i preračunavanje vol% u tež%.

Rp/ Natrii tetraboratis
   Gliceroli

   D.S. kapi za uho
   
Natrijum tetraborat se u glicerolu rastvarao uz zagrevanje, zato bi trebalo rastvor da se filtrira. Glicerol je jako viskozan i bio bi puno gubitaka, zato ako dobijemo da radimo ove kapi ne filtriramo, ali u diskusiji pišemo da se filtrira uz filtar odgovarajućih veličina pora ili pomoću vakuum pumpe.


Rp/ Sol. Targesini   0,5%   10,0
   Sol. Adrenalini   1 ‰   gtts. V

U PhJug IV postoji Adrenalini hydrogentartaratis solutio ali nema podataka za s.c, a u FM III postoji Adrenalini chloridi solutio i piše s.c. nerazblaženo, pa se mi pozivamo na ovaj propis (iako ne koristimo ovaj rastvor zbog hlorida koji bi se taložili sa Ag iz targezina).

Kod provere koncentracije zanemarujemo ovih 5 kapi, računamo da preparat ima 10g.

Targezin se rastvara par descendum - pospe se po površini vode i pusti da se rastvara padanjem, ne meša se! Čaša se poklopi sahatnim staklom i stavi na tamno mesto!

Filtrira se kroz grubi filtar papir za koloidne rastvore.

U tamnu bočicu zbog targezina.


Rp/ Solutio Rivanoli   1%
Aethacridin lactas (PhJug IV) - s.c. 0,1%
Ethacridine lactate (ExtraPh) - s.c. 1%
sinonim - Rivanol


Rp/ Acidi borici      0,5
   Acidi salicylici      0,5
   Aethanoli 70%  ad    50,0

70% Etanol ne uzimamo napravljen, već on nastaje u toku izrade jer nam treba voda da bimo rastvorili bornu kiselinu. Preračunamo koliko nam vode treba za rastvaranje borne kieline, a koliko ulazi u sastav 70% etanola (ako se on pravi od vode i 96% etanola)...


Rp/ Clindamycini chloridi
   Propylenglicoli
   Aethanoli diluti
   Aqu purificata

Podaci o ovom receptu su u ExtraPh. Ne proverava se rastvorljivost supstanci u rastvaračima nego se piše: "sve komponente će se rastvoriti u ovoj smeši" (to piše u farmakopeji)


 
Rp/ Castellani solutio

U FM III razblažen, ali ne piše koliko, pa zato gledamo FM II gde piše nerazblažen

Rp/ Methylergometrini maleatis guttae

Naglasi da treba duže da se mućka pošto se teško rastvara.

Rp/ Collodii keratolytici

sastav: Acidum salicylicum
      Acidum lacticum
      Collodium elasticum

Collodium elasticum (Collodium flexile) - PhJug II
sastav: Collodium (PhJug II)      97
      Oleum Ricini(PhJug IV)   3   - plastifikator
pravimo ga ex tempore, ne postoji već napravljen.

Opis kolodijuma u diskusiji: "gust, viskozni, lepljivi rastvor, lako isparljiv, zapaljiv"
Preparat se izrađuje direktno u sterilnoj bočici (suvoj!).
Najbolje je prvo kolodijum (niz štapić), pa onda ostalo.
Meša se mućkanjem i povremeno se otvara bočica da ne iskoči čep.
Preparat je obojen ali se ne filtrira!
Izdavanje - suva tamna staklena bočica i zaparafinisani čep (čep se umoči u otopljeni parafin i zatvori se boca  hermetički)
Usmena napomena: "Preparat se na obolelo mesto nanosi četkicom ili štapićem. Preporučljivo je okolnu zdravu kožu zaštititi vazelinom"


Rp/ Ephedrini chloridi
   Methylcelulosae
   Natrii chloridi sol  0,7%
   
M.f. sol. pro nasi

Metilceluloza - sredstvo za podešavanje viskoziteta. Rastvaranje: pospe se po 1/3 vruće vode, pa kada se rastvori doda se još 2/3 hladne vode.
NaCl - preracunaj tako da u konačnom preparatu ima tačna količina 0,7% (!) NaCl.
Napomena: "Ne koristiti duže od 5 dana"


Rp/ Targesini
   Ephedrini nitratis
   Aqua purificata

Efedrin-nitrat nije oficinalan, pa moramo da uzmemo neki drugi. Ne smemo efedrin-hlorid (zbog targezina, nastaće AgCl), pa uzimamo efedrin-sulfat (iz ExtrPh). Pošto pišu Mr za soli, preračunaj koliko ima čistog efedrina u efedrin-nitratu, pa izračunaj koliko ti efedrin-sulfata treba da bi bila ista količina čistog efedrina.

Prvo se efedrin rastvori u vodi pa se posle rastvara targezin.
Targezin se rastvara par descendum - pospe se po površini vode i pusti da se rastvara padanjem, ne meša se! Čaša se poklopi sahatnim staklom i stavi na tamno mesto!
Filtrira se kroz grubi filtar papir za koloidne rastvore.
U tamnu bočicu zbog targezina.


Rp/ Acidi salicilici            2,0
   Resorcinoli            2,0
   Chloramphenicoli  caps  (a 250mg)   VIII
   Aethanoli diluti             ad   200,0

Za Hloramfenikol ni u jednoj Ph ne piše koncentracija za rastvore, pa uzimamo za masti.
Krajnji r-or filtriramo jer koristimo hloramfenikol iz kapsula, pa se mogu naći pomoćne materije
« Last Edit: 15-05-2008, 14:27:12 by Bred »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana